Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Emmanuel

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2018.04.05.

(Nilnocere, 2018.04.05 15:49)

Az Atyához vezető út

Teréz anya breviáriuma
2018-04-05

A feltámadott Krisztus legyen örömötök és békétek! Föltámadott Urunk öröme adjon nektek erőt a munkában! Ez legyen az Atyához vezető út, a világító Fény, az Élet Kenyere.

2018.04.05.

(Nilnocere, 2018.04.05 13:28)

Adjunk hálát az Atyaistennek, aki minket arra méltatott, hogy részünk legyen a szentek fényességében.
A sötétség hatalmából kiragadott minket, és helyet adott szeretett Fia országában. Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát. (Kol 1, 12-14)

† legszebb földi öröm †

2018.04.05.

(Nilnocere, 2018.04.05 09:51)

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal,
magasztaljuk őt hangos énekszóval!

2018.04.04.

(Nilnocere, 2018.04.04 23:25)

Üdv, dicsőség és hatalom Istenünknek,
mert igazak és jóságosak ítéletei!

2018.04.04.

(Nilnocere, 2018.04.04 13:35)

Ignáci Szikrák

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2018-04-04

Egyetlen helyes ambíció létezik: Istent szeretni és
e szeretet jutalmául a szeretetben növekedni.

2018.04.04.

(Nilnocere, 2018.04.04 11:57)

Csodálatos a Te nagyságod, Uram, Istenem, alleluja!

2018.04.04.

(Nilnocere, 2018.04.04 08:24)

Isten, Te vagy az én Istenem,
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped,
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted,
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet,
hadd magasztaljon ezért ajkam!

Oly jó reggel Veled ébredni Istenem! Elsőként Téged a szívembe fogadni, a lelkembe hívni, az égre tekinteni és elidőzni rajta. Érezni a mindenségben jelenléted, beszívni a friss reggeli levegőt és ezt a boldog földi létet melyet adtál! Öröm Veled minden nap Teremtő Istenem!

2018.04.03.

(Nilnocere, 2018.04.03 23:30)

Ferenc pápa twitter üzenete
2018-04-03

Krisztus üres sírját szemlélve újítsuk meg a hitünket, hogy Ővele semmi sincs elveszve!

2018.04.03.

(Nilnocere, 2018.04.03 09:26)

Nagyon szép ez a húsvét ünnep utáni első reggel! Minden apró rezdülése e reggelnek Jézus jelenlétét hirdeti! Gyönyörű volt ez a húsvét! Oly régóta vágytam egy ilyenfajta lelki felemelkedésre! Gazdag lett a szívem, a lelkem! Ezzel a gazdagsággal indulok el ma reggel újult erővel, hittel és megerősödött lélekkel a tennivalóimhoz, a munkámhoz és a mindennapi nehézségekhez.
Jézus itt van velem!

2018.04.03.

(Nilnocere, 2018.04.03 06:54)

Megváltónk feltámadt a sírból: énekeljünk szent éneket az Úrnak, a mi Istenünknek, alleluja!

2018.04.03.

(Nilnocere, 2018.04.03 02:37)

Isten feltámasztotta Krisztust a halálból, alleluja,
hogy legyen hitünk és reményünk Istenben, alleluja!

Teljes szívemből szeretlek Istenem!

2018.04.02.

(Nilnocere, 2018.04.02 16:47)

Ferenc pápa twitter üzenete
2018-04-02

A hitünk húsvét reggelén születik meg: Krisztus él!
Ez a megtapasztalás áll a kereszténység üzenetének középpontjában.

2018.04.02.

(Nilnocere, 2018.04.02 00:27)

Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja,
aki minket nagy irgalmában új életre hívott,
Jézus Krisztusnak a halálból az élő reményre való feltámadása által, alleluja! (1Pét 1, 3.13)

2018.04.01.

(Nilnocere, 2018.04.01 14:23)

Ha Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, alleluja!

2018.04.01.

(Nilnocere, 2018.04.01 11:56)

Vétkeinkért halált szenvedett, és megigazulásunkért feltámadt, alleluja!

2018.04.01.

(Nilnocere, 2018.04.01 03:19)

Az Úr láttára, alleluja,
öröm töltötte el a tanítványokat, alleluja!

2018.04.01.

(Nilnocere, 2018.04.01 01:45)

Krisztus feltámadásának ünnepére

Krisztus meghalt bűneinkért, az Írás szerint, eltemették, és harmadnap feltámadt, ismét az Írás szerint. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. (1Kor 15, 3b-5)

Valóban feltámadt az Úr! Alleluja!

2018.03.31. † Nagyszombat †

(Nilnocere, 2018.03.31 14:55)

Krisztus engedelmes lett értünk a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölségesebb minden névnél.

† megfeszítették, meghalt és eltemették †

2018.03.30. † Nagypéntek †

(Nilnocere, 2018.03.30 17:30)

Krisztus értünk szenvedett, nektek példát hagyva, hogy az ő nyomdokait kövessétek, ő sohasem vétkezett, és szájában hamisságot nem találtak. Amikor szidalmazták, nem szitkozódott, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem az igazságos bíróra bízta magát.
A mi bűneinket maga fölvitte saját testében a keresztfára, hogy meghaljunk a bűnnek, és igaz életet éljünk. Az ő sebei által nyertetek gyógyulást.
(1 Pét 2, 21-24)

† „Elvégeztetett.” †

2018.03.29. † Nagyböjti idő †

(Nilnocere, 2018.03.29 23:34)

Semmit sem tulajdonít magának

Keresztes Szent János aranymondásai
2018-03-29

A tökéletes szeretetnek az a tulajdonsága, hogy semmit sem tulajdonít magának, hanem mindent annak,
akit szeret. Ha ez így van már a természetes, földi szeretetnél, mennyivel inkább így kell lennie az Isten szereteténél.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168

Következő »