Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Emmanuel

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2016.02.12.

(Nilnocere, 2016.02.12 21:31)

Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk!
(Jer 14,9)

2016.02.11.

(Nilnocere, 2016.02.11 23:07)

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg egem!
Krisztus oldalából folyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.

2016.02.11.

(Nilnocere, 2016.02.11 19:10)

Ajándékká válni

Böjte Csaba gondolatai
2016-02-11

Merjünk hinni és szeretni!

Ne féljek odaajándékozni magam, ne féljek ajándékká válni, ne féljek vállalni Isten szép, nagy terveit!

2016.02.11.

(Nilnocere, 2016.02.11 03:23)

†♥

2016.01.10.

(Nilnocere, 2016.02.10 15:12)

Megpróbáltatásaid közepette

Keresztes Szent János aranymondásai
2016-02-10

Megpróbáltatásaid közepette menekülj az Istenhez, aki megerősít, fölvilágosít és kioktat téged.

Egy ügyemben, rossz döntésemben adj irgalmat Istenem.

2016.02.10.

(Nilnocere, 2016.02.10 13:29)

Pio atya,
te a büszkeség századában éltél, és alázatos voltál.
Te köztünk jártál az álom kergette, eljátszott
és imádott gazdagság korszakában, és szegény maradtál.

Pio atya,
melletted senki nem hallotta a Hangot
és te Istennel beszéltél;
közeledben senki nem látta a Fényt,
és te láttad az Istent,
miközben mi kifulladva keresgéltünk,
te térden állva maradtál,
és láttad az Isten keresztre feszített Szeretetét,
sebekkel a kezén, a lábán és a szívében: mindörökre.

Pio atya,
segíts minket, hogy sírjunk a keresztre feszített Jézus előtt,
segíts nekünk, hogy higgyünk a Szeretetben,
segíts bennünket, hogy úgy érezzük a szentmisét, mint Isten sírását.
Segíts, hogy úgy keressük a megbocsátást, mint a béke ölelését,
segíts minket, kereszténynek lenni azokkal a sebekkel,
amelyek a hűséges és csendes szeretet vérét hullatják:
úgy, mint Isten sebei!

Ámen.

2016.02.09.

(Nilnocere, 2016.02.09 04:02)

† Gyónom, a Mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.
Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem!
Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkoztatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz! †

2016.02.09.

(Nilnocere, 2016.02.09 03:43)

Ezen az éjszakán elérte sok dolog miatt a félelem a szívemet. Segíts legyőzni Jézusom mindazt ami a szívemben a fényt most eltakarja. Segíts győzni minden emberi baj felett.

Ma éjjel csendben, a sötétben, csak Te és én.

2016.02.08.

(Nilnocere, 2016.02.08 16:37)

Mai munkámat lelkem épüléséért, testem teljes gyógyulásáért ajánlom fel. Távozzon minden betegség belőlem meky sok aggodalmat okoz nap mint nap.

Bakhita Szent Jozefina, nagy szenvedések elviselője, könyörögj érettem. Te tudod mi az igazi szenvedés, az enyémek semmik a tieidhez képest, mégis olykor erőtlenül állok szemben testi bajaimmal.
Segíts kitartanom, erősnek maradnom ahogyan Te tetted, mindig, mindig...
Ámen.

2016.02.06.

(Nilnocere, 2016.02.06 19:27)

Minden itt van, csak be kell fogadni

Teréz anya breviáriuma
2016-02-06

Jézus hűséges és személyes barátságán keresztül gyöngéd és szerető benső kapcsolat születik és él közöttünk. Ő személyes barátságra törekszik, abban van jelen. Nem kell semmit sem magyarázni: minden itt van, csak be kell fogadni, föl kell fogni elmélyülve, csendbe térten, elmélkedve.
Az Oltáriszentségben van az erő, és ez köt össze.
Ha ezt megértjük, életünk gyökeresen megváltozik... És az örökkévalóságot fogjuk hirdetni.

2016.02.06.

(Nilnocere, 2016.02.06 05:55)

Az imádság fegyver, kulcs

Pio atya breviáriuma
2016-02-06

Az imádság a legjobb fegyverünk: kulcs, amely megnyitja Isten szívét. Szíveddel is szólnod kell Jézushoz, nemcsak a száddal; sőt, olykor csak szívünkkel kell hozzá beszélnünk.

2016.02.05.

(Nilnocere, 2016.02.05 20:13)

Aranypéntek - hittan
†♥

2016.02.05.

(Nilnocere, 2016.02.05 14:43)

A testvéri együttlét öröme

Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van!
(1 Jn 4, 7)

Íme, milyen jó és mily gyönyörűséges, 
ha békességben együtt élnek a testvérek!
Olyan ez, mint fejen a drága kenet, †
mely végigcsordul a szakállon, Áron szakállán, 
és lecsordul köntöse szegélyére.
Olyan, mint a Hermon harmata, 
mint a Sion hegyére hulló harmatcsepp.
Mert ott ad áldást az Úr, 
és életet mindörökre.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

Minden ferences testvéremért, hitoktatóimért, kis közösségeinkért.

2016.02.05.

(Nilnocere, 2016.02.05 07:14)

Isten, te vagy az én Istenem, 
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped, 
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, 
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet, 
hadd magasztaljon ezért ajkam!

2016.02.04.

(Nilnocere, 2016.02.04 05:32)

A megpróbáltatás idején is a keresztben legyen örömünk

Krisztus Urunknak minden egyes cselekedetét dicsekedve emlegeti a katolikus Egyház, de amivel a legszívesebben dicsekszik, az a szent kereszt. Nagyon helyesen mondja Szent Pál: Nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével
(Gal 6, 14)

2016.02.03.

(Nilnocere, 2016.02.03 20:14)

Uram, te megvizsgálsz, és jól ismersz engem, 
tudod, ha leülök vagy ha fölkelek.
Messziről ismered gondolataimat, 
szemmel tartod jártomat-keltemet.
Jól látod minden utamat, †
hiszen szavam még el sem éri nyelvemet, 
íme, te már jól ismered, Uram.
Minden oldalról körülfogtál, 
és kezedet rajtam nyugtatod.
Csodálatos ezt tudnom, 
oly magasztos, hogy fel sem foghatom.

Minden ügyem előtted van. Segíts meg Istenem!

2016.02.03.

(Nilnocere, 2016.02.03 03:41)

Élet szeretet nélkül rosszabb a halálnál

Pio atya breviáriuma
2016-02-03

Nincs más kívánságom, mint meghalni vagy szeretni Istent. Vagy a halál, vagy a szeretet, mert az élet szeretet nélkül rosszabb a halálnál. Ez számomra elviselhetetlenebb lenne, mint a halál.

2016.02.02.

(Nilnocere, 2016.02.02 20:26)

Ő a láthatatlan Isten képmása, 
az egész teremtés elsőszülöttje,
mert benne teremtetett minden †
a mennyben és a földön, 
minden látható és láthatatlan:
a trónusok és uralmak, 
a fejedelemségek és hatalmasságok.

Általa és érte teremtetett minden, †
ő előbb van mindennél, 
és benne áll fönn minden.

Jézusom minden emberi szív oltalmazója, szoríts szeretettel lángoló szívedhez. Ma éjjel csak erre vágyom.

2016.02.02.

(Nilnocere, 2016.02.02 01:42)

Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepére

Szíve dobogjon szívünkben

Teréz anya breviáriuma
2016-02-02

Kérjük Máriától, hogy Szíve szívünkben éljen. Szép, tiszta és szeplőtelen, szeretettel és alázattal teljes Szíve dobogjon szívünkben, hogy magunkhoz vehessük és be tudjuk fogadni Jézust az Élet Kenyerében, és úgy szerethessük Őt, ahogyan Mária szereti. Legyünk képesek meglátni és szeretni Őt a legszegényebbek szenvedő arcában, tekintetében.

2016.02.01.

(Nilnocere, 2016.02.01 20:27)

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó hozzánk, 
mert szeretete örökké megmarad.
Adjatok hálát az istenek Istenének, 
mert szeretete örökké megmarad.
Adjatok hálát az urak Urának, 
mert szeretete örökké megmarad.

Aki egyedül tesz nagy csodákat, 
mert szeretete örökké megmarad.
Aki bölcsességgel alkotta meg az eget, 
mert szeretete örökké megmarad.
Aki a vizek fölé terítette a földet, 
mert szeretete örökké megmarad.
Aki megformálta a nagy égitesteket, 
mert szeretete örökké megmarad;
a napot, hogy uralkodjék a nappalon, 
mert szeretete örökké megmarad;
a holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, 
mert szeretete örökké megmarad.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166

Következő »