Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Emmanuel

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2016.01.31.

(Nilnocere, 2016.01.31 03:07)

Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, 
s nem vonta meg tőlem irgalmát.

2016.01.30.

(Nilnocere, 2016.01.30 21:24)

Ének Krisztusról, Isten Szolgájáról

Jézus Krisztus, isteni mivoltában, †
Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék,
hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, †
az emberekhez lett hasonló, 
külsejében olyan volt, mint egy ember.
Megalázta önmagát, †
engedelmes lett a halálig, 
mégpedig a kereszthalálig.

Ezért Isten felmagasztalta őt, †
és olyan nevet adott neki, 
amely felségesebb minden névnél,
hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd 
a mennyben, a földön és az alvilágban,
és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, 
hogy Jézus Krisztus az Úr.

2016.01.30.

(Nilnocere, 2016.01.30 18:15)

Ignáci Szikrák

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2016-01-30

Néhány esetben jobb hallgatni, mint beszélni: nincs ott szükség ékesszólásra, ahol az igazság önmagáért beszél.

2016.01.29.

(Nilnocere, 2016.01.29 17:43)

Aranypéntek - hittan

† † †

2016.01.29.

(Nilnocere, 2016.01.29 04:54)

Szentháromság egy Istenünk,
hatalmas Úr a föld felett,
halld meg dicsérő énekünk,
ébredve melyet zeng szívünk.

Az ágyból immár felkelünk
a csendességes éjidőn,
és esdekelve kérlelünk,
gyógyítsd meg égő sok sebünk.

A kísértő ha cselt vetett,
és vétkeztünk ez éjszakán,
a bűnt lelkünkről mossa le
kegyelmed égi ereje.

És bízó szívvel kérlelünk:
tündöklő fényed töltsön el,
hogy napjaink pergő során
romlást ne hozzon semmi ránk.

Ezt add meg, kérünk, jó Atya,
s Atyának mása, egy Fia,
s te, Szentlélek, Vigasztaló:
örökre egy uralkodó.
Ámen.

2016.01.28.

(Nilnocere, 2016.01.28 20:22)

Micsoda ajándékot kaptam ma este Tőled Istenem! Hálásan köszönöm Viola Mária nővér melegséges ismeretségét! Minden ami templomodnál történik mélységes szeretet övezi.

Köszönöm szépen!

2016.01.28.

(Nilnocere, 2016.01.28 04:44)

Árassz el minket reggel irgalmaddal, 
hogy mindennap ujjongjunk és vigadozzunk.
Kárpótolj örömmel a sanyarú napokért, 
az évekért, amikor rosszul ment sorunk.
†♥

2016.01.27.

(Nilnocere, 2016.01.27 19:23)

Aranyszerda - hittan

Nyisd meg országod kapuját nekünk.

2016.01.27.

(Nilnocere, 2016.01.27 16:51)

Nekem igéd lesz az örökrészem mindenkor, 
ez tölti el szívemet örömmel.
Nézd, szívemet arra hajlítom, †
hogy rendelkezéseidet megtegyem, 
jutalma ennek mindörökké tart.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

2016.01.27.

(Nilnocere, 2016.01.27 04:33)

Ragyogva világít szavad fénye

2016.01.26.

(Nilnocere, 2016.01.26 23:27)

JÉZUS KRISZTUS UGYANAZ TEGNAP, MA ÉS MINDÖRÖKKÉ!

2016.01.26.

(Nilnocere, 2016.01.26 04:55)

Csodálatos vagy, Isten, szentélyedben! †

2016.01.25.

(Nilnocere, 2016.01.25 23:14)

†Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk†

2016.01.25.

(Nilnocere, 2016.01.25 22:59)

Este van és a sok napi nehézség közepette nem teszek egyebet minthogy a kezemben a kis feszületemmel aludjak el. Semmi másra nincsen szükségem csak az én Krisztusom erejére.

2016.01.25.

(Nilnocere, 2016.01.25 21:33)

Az élet eleven értéke a szeretet.
(Kovács Bánk atya)
†♥

2016.01.25.

(Nilnocere, 2016.01.25 14:31)

Minden emberi eseményben fölismerjük

Pio atya breviáriuma
2016-01-25

Meg kell tanulnunk, hogy minden emberi eseményben fölismerjük és csodáljuk Isten akaratát.

Istenem, jöjj segítségemre! Segíts megértenem szent akaratodat! Segíts megértenem mindazt amiben most benne vagyok és eléri a lelkemet. Emelj fel magadhoz hogy szívemben meghallhassalak Téged.

2016.01.25.

(Nilnocere, 2016.01.25 04:46)

Drága Istenem! Ez a hajnal terhek sokaságával ébresztett. Nagyon nehéz pár napnak nézek elébe. Látod, Te látod odafentről mi miért és hogyan történik. Segíts nekem jó kereszténynek, méltó gyermekednek maradnom akkor is, amikor a legeslegnehezebb lesz. A Te Fiad, az én Fölséges Uram, Jézus Krisztus által.

Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk.
Ámen, ámen.

2016.01.25.

(Nilnocere, 2016.01.25 00:17)

DICSŐSÉG A MAGASSÁGBAN ISTENNEK!

2016.01.24.

(Nilnocere, 2016.01.24 23:57)

HISZEK EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.

2016.01.24.

(Nilnocere, 2016.01.24 11:27)

Dicsér a lelkem Istenem, szüntelen dicsér. Csodálatos Tebenned minden nap. Megújulás, reménység s végtelen szeretet.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168

Következő »