Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Emmanuel

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.10.27.

(Nilnocere, 2015.10.27 09:14)

Szilárd elmével, józanul,
testben tisztán, nem álnokul,
szolgálva híven, lelkesen
napunk Krisztussal töltsük el.

Ezt add meg, kérünk, jó Atya,
s Atyának mása, egy Fia,
s te, Szentlélek, Vigasztaló:
örökre egy uralkodó. Ámen.

2015.10.25.

(Nilnocere, 2015.10.25 23:35)

Lélek

Hosszú s nehéz napok után ma este összetörtem szentélyedben. Te a lelkembe látsz és jól ismersz engem Jézusom. Hiába voltak ott testvéreim a közelemben én mégsem tudtam senkit megszólítani ma este. Hibáim, gyengeségeim egész nap ólomként nehezedtek rám és estére rogytam össze alattuk erőtlenül.
Néma csendben csak Te vártál ma este a folyosó végén....
Nem kérdeztél miért nem vagyok erősebb, hiszen Te mindig mellettem vagy. Nem tettél szemrehányást, nem okoltál semmivel és mégcsak nem is haragudtál semmiért. Nem beszéltél a lelkembe, csak csendben függtél a ketesztfán én pedig csak vártam és vártam hátha oldódnak félelmeim de csakhamar csüggedten távoztam.
Most ugyanazokkal a terhekkel a lelkemben megint csak egyedül vagyok és önmagammal vívódok.
Te pedig e percben is ott függsz a kereszten, ott a folyosó végén....
SEGÍTS JÉZUSOM GYŐZNÖM GYENGESÉGEIM FELETT!

Hiszek gyógyító erődben
Hiszek hatalmasságodban
Hiszek irgalmadban
Hiszek megváltásodban
Hiszek feltámadásodban
Hiszek szentséges szívedben.

2015.10.25.

(Nilnocere, 2015.10.25 13:06)

Jóság és irgalom jár velem 
életemnek minden napján,
s az Úr házában lesz otthonom 
örök időkön át.

2015.10.25.

(Nilnocere, 2015.10.25 05:24)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
MERT TIÉD AZ ORSZÁG, A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ!
Ámen.

2015.10.25.

(Nilnocere, 2015.10.25 04:59)

Segíts meg ma munkámban Mindenható Istenem! Ne szegje kedvem sem fáradtság, sem gond hirdetni Téged! Minden szavamban, tettemben a Te szeretetedet adjam másoknak!
Imádkozom munkatársaimért, akik megfáradtak, akik e napot is csak egy újabb boldogtalan napnak gondolják s reménytelenségben ébrednek. Engedd megláttatni velük minden új napban az újabb csodákat, örömöket, új lehetőségeket s a Te jósagodat!
Ajándékozz nekünk egy szeretetteljes napot!
Ámen.

2015.10.25.

(Nilnocere, 2015.10.25 03:57)

Csak félig múlt az éjszaka,
szólít a próféták szava:
dicsérjük Istent szüntelen,
Atyát s Fiút együttesen,

s a Lelket, aki egy velük
és egyesíti lényegük:
a Hármas-Egy élő Csodát,
kit énekünk örökre áld.

2015.10.24.

(Nilnocere, 2015.10.24 13:19)

Áldom az Urat minden időben, 
dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik, 
hallják meg a szelídek, és örvendezzenek.
Magasztaljátok az Urat velem együtt, 
dicsőítsük az ő nevét mindnyájan!

2015.10.24.

(Nilnocere, 2015.10.24 02:41)

Boldogság tölti be szívem. Csendes éjszaka van s van valami szépség ebben a csendben. Minden éjszaka olyan szép! Köszönöm Istenem hogy élhetek, hogy ember lehetek, hogy érezhetek, hogy lehetek!

2015.10.23.

(Nilnocere, 2015.10.23 16:54)

Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak.

(Kol 3, 12-13)

2015.10.23.

(Nilnocere, 2015.10.23 05:43)

Az éjszakának sötétsége oszlik,
íme tündöklik hajnali nap fénye:
a Mindenhatót bizalommal kérjük,
s teljes erővel.

A bágyadtságot tőlünk messze űzze,
és könyörülvén egészséget adjon,
s mint kegyes Atyánk, tárja föl minékünk
mennyek országát!

Adja meg mindezt Atya, Fiú, Lélek,
Szentháromságban egylényegű Isten,
kinek visszhangzik örökké a földön
nagy dicsősége.

2015.10.23.

(Nilnocere, 2015.10.23 01:47)

Éjszaka, Szeretet, Jézus ♥†

2015.10.22.

(Nilnocere, 2015.10.22 14:01)

Csak jövevény vagyok a földön, 
parancsaidat ne rejtsd el tőlem.
Csupán egyetlen vágy emészti lelkemet, 
hogy mindig végzéseidet kövessem.

2015.10.22.

(Nilnocere, 2015.10.22 05:23)

Ne féljetek!

II. János Pál pápa breviáriuma
2015-10-22

Mit is mondhatnék? Bármit mondanék, szegényes és fakó lenne ahhoz képest, amit ebben a percben a szívem érez.
És ahhoz képest is, amit a ti szívetek érez. Hagyjuk hát a szavakat! Hadd maradjon az egyszerű, mély hallgatás Isten színe előtt, amely már önmagában is imádság. (...)
Ne féljetek! Nyissátok, sőt tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt!

2015.10.22.

(Nilnocere, 2015.10.22 03:41)

Kész az én szívem, Istenem, †
kész az én szívem: 
hadd daloljak, hadd ujjongjak!
Kelj föl, dicsőségem, †
kelj föl, lantom, citerám, 
hadd ébresszem így a hajnalt!

2015.10.22.

(Nilnocere, 2015.10.22 01:39)

Végtelenül igazságos Isten

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-10-22

Milyen édes öröm elgondolni, hogy a Jó Isten Igazságos, vagyis, hogy számon tartja gyöngeségeinket, hogy tökéletesen ismeri természetünk törékenységét. Hát akkor mitől féljek? Ó, a végtelenül igazságos Isten, aki annyi jósággal bocsátotta meg a tékozló fiú minden hibáját, vajon nem lesz-e Igazságos velem szemben is, aki mindig Ővele vagyok?

2015.10.21.

(Nilnocere, 2015.10.21 23:39)

Lelkem várja az Urat, 
jobban, mint éji őr a hajnalt.
Bizony, jobban, mint éji őr a hajnalt, 
várja Izrael az Urat,
mert az Úrnál van az irgalom, 
és bőséges a megváltás nála.
Választott népét ő váltja meg 
minden bűnétől.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

2015.10.21.

(Nilnocere, 2015.10.21 20:44)

Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam: 
hogy az Úr házában lakjam életem
minden napján,
hogy élvezhessem az Úr édességét, 
és szemlélhessem szent templomát.

Te vagy életem teljessége.

2015.10.21.

(Nilnocere, 2015.10.21 18:42)

Aranyszerda

Lángoló szívvel megyek eléd Jézusom. A Te szíved is lángolt amikor meghaltál értem.

2015.10.21.

(Nilnocere, 2015.10.21 03:44)

Istenünk, a te fényedben látjuk az igazi fényt.

2015.10.20.

(Nilnocere, 2015.10.20 20:50)

Szereteted érezni, nincs ennél nagyobb boldogság.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168

Következő »