Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Emmanuel

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.10.09.

(Nilnocere, 2015.10.09 12:33)

Ha mélyből fakad és mindenen áthatol

Teréz anya breviáriuma
2015-10-09

Ismétlem: nem az a tiszta, aki nem érez kísértéseket, hanem aki legyőzi azokat. Ha teljes lelkemmel szeretem Istent, ha Jézus Krisztus iránti szeretetem mindent fölülmúl, ha gyöngéd szeretetet táplálunk a Szűzanya iránt, akkor kevésbé fogunk vonzódni és indokolatlanul ragaszkodni a teremtményekhez.
A Jézus iránt érzett szeretet akkor vezet eredményre, ha mélyből fakad és mindenen áthatol. Annyira betölti majd szellemünket és szívünket, hogy nem kell többé gondolnunk a rossz érzésekre.

2015.10.08.

(Nilnocere, 2015.10.08 23:58)

"áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus"
♥♥♥

2015.10.08.

(Nilnocere, 2015.10.08 23:56)

Köszönöm a mai édes nyugalmat csendes Szűzanya. Fájó szívem gyógyítója, megértője most csak Te vagy. Te minden kétségbeejtő helyzetre találtál megoldást, békésen, alázatosan tűrtél mikor vérzett a szíved, segíts meg mikor valami nagyon fáj.
Veszteség, élet kűzdelmek, nyugtalan szív, adj nekem oltalmazó karjaidban megnyugvást.
Ámen.

2015.10.08.

(Nilnocere, 2015.10.08 23:45)

Salve Regina…

Irgalmas Szűzanyánk, királynőnk, üdvöz légy,
áldunk téged, élet, édesség, reménység.
Kik Éva bűnéért száműzésben élünk,
e siralomvölgyből könnyek között kérünk.
Légy kegyes szószólónk, fordítsd felénk szemed
s mutasd meg majd nékünk áldott Egyszülötted,
ó irgalmas, édes, kegyes Szűz Mária!

2015.10.08.

(Nilnocere, 2015.10.08 12:20)

Minden méznél édesebb, drágakőnél fényesebb, tisztaságos liliom, búban-rosszban oltalom.

2015.10.08.

(Nilnocere, 2015.10.08 12:04)

Legirgalmasabb

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-10-08

Mária az anyák közt a legirgalmasabb!

2015.10.08.

(Nilnocere, 2015.10.08 01:57)

Szűz Mária Magyarok Nagyaszonya

Kegyelemnek meghozója, irgalomnak bő forrása: Magyarország Nagyasszonya, okosságnak királynéja.

2015.10.07.

(Nilnocere, 2015.10.07 05:30)

Hamar Felé fordulok

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-10-07

A Szűzanya soha nem mulasztja el, hogy megvédjen, amikor segítségül hívom őt. Ha nyugtalanság, zavar tör rám, hamar felé fordulok, ő pedig, mint a leggyöngédebb az anyák között, mindig gondomat viseli.

2015.10.07.

(Nilnocere, 2015.10.07 05:09)

Rózsafüzér Királynője

Boldogságos Anya, sértetlen Szűz, világnak Királyné asszonya, segítsd mindazokat, akik e szent napon téged ünnepelnek!

2015.10.06.

(Nilnocere, 2015.10.06 23:04)

Hadd halljam minden reggel, hogy jóságos vagy, 
mert csak benned bízom.
Mutasd meg, melyik úton járjak, 
mert hozzád vágyódik a lelkem.

2015.10.06.

(Nilnocere, 2015.10.06 12:14)

Krisztus kialakul bennetek

II. János Pál pápa breviáriuma
2015-10-06

Ma Krisztus kifejezetten azt kéri tőletek, hogy fogadjátok be Máriát a "házatokba", fogadjátok Őt értékeitek közé, hogy megtanuljátok Tőle az odahallgatás készségét, azt az alázatos és nagylelkű rnagatartást, amely annyira jellemző volt Rá, aki elsőként lett Isten munkatársa az üdvösség művében.
Ő az, aki anyai szolgálatával mindaddig nevel és formál, amíg Krisztus teljesen ki nem alakul bennetek.

2015.10.05.

(Nilnocere, 2015.10.05 23:58)

Ma gyenge volt a szívem Istenem. Gyenge mert elesett vagyok olykor és csak a Te szereteted vigasztal meg. Sok mindenkiért fáj a szívem s háborog a lelkem.
ATe kezedbe teszem mindazokat akikért ma sírt a szívem. Legyen nekik is a Te igéd szerint!

2015.10.05.

(Nilnocere, 2015.10.05 23:44)

Boldognak lenni!

Boldognak lenni nem is oly nehéz.
Hiába hirdet mást a dőre ész.
Boldognak lenni könnyű is lehet:
Csak Jézussal kell járni az árnyak felett.

Csak el kell tűrni csendben a jelent.
Derűs mosollyal, könnyen, mint egy szent.
És várni kell egy boldogabb jövőt,
Amelyben lelkünk angyal-szárnyat ölt.

Míg betelnek a szent ígéretek
Egy törvény hajtson! Csak a szeretet!
Boldognak lenni nem is oly nehéz:
Jézussal lenni - ennyi az egész

(M.A)

2015.10.05.

(Nilnocere, 2015.10.05 11:50)

Léted örökkévaló, Uram, 
igéd is örökké szilárd, mint az ég.
Leghűségesebb vagy nemzedékről nemzedékre, 
megszilárdítottad a földet, és az megmarad.

Léteznek ezek ma is, végzéseid szerint, 
neked szolgál a mindenség.
Lehet, ha nem szeretném úgy törvényedet, 
megalázottságomban talán elpusztulnék.

2015.10.04.

(Nilnocere, 2015.10.04 23:42)

Azt kívánom Istenem, mindenki ki közel áll szívemhez, találkozzanak Veled! A Te szereteted borítsa be őket örökkön-örökké! Az ember oly keveset adhat egy másik embernek, de Te MINDENT megadhatsz. Annyira kevésnek érzem magam olykor ahhoz hogy adjak és adjak. Tudok-e eleget adni?
Csak Te tudsz adni mindabból amivel a lélek felemelkedik.
Imádkozom a családom minden egyes tagjáért, drága kis jövevényünkért, aki most született, drága ferences testvéreimért, tanítómért, közeliért és távoliért, a munkatársaimért, mindazokért akik nélkül a napjaim nem lennének olyan szépek és mindazokért akik már nem lehetnek itt. Mindenkit, Istenem végy fel a mennybe.

2015.10.04.

(Nilnocere, 2015.10.04 22:55)

Ó, csodálatos alkonyat! Áldott jó Szent Ferenc! Angyali énekszó száll feléd! Szép mennyország indul már elibéd nagy vígan. Karjába vár már a Szentháromság. A földi bánat már messze. Maradj köztünk örökre!

2015.10.04.

(Nilnocere, 2015.10.04 15:37)

Jobb az Úrnál keresni oltalmat, 
mint emberekben bizakodni.
Jobb az Úrnál keresni oltalmat, 
mint hatalmasokban reménykedni.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

2015.10.04.

(Nilnocere, 2015.10.04 05:22)

Szent Ferenc ünnepére

Áldott legyen a szent város, Assisi!

2015.10.04.

(Nilnocere, 2015.10.04 05:13)

Szent Fényesség, ragyogj belénk,
a lélek álmát megszakaszd;
első szavunk tiéd legyen,
s amit fogadtunk, álljuk azt!

2015.10.03.

(Nilnocere, 2015.10.03 19:26)

Dicsértessék az Úr neve 
napkelettől napnyugatig!
Fölséges az Isten minden nép fölött, 
dicsősége magasabb az egeknél.
Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz? †
A magasságokban áll a trónja, 
onnan tekint alá égre és földre.

Te vagy az élet Istenem. Segíts engem jobb és jobb szolgadnak lennem! Ne mardossa szívem sose földi bánat, hanem szemem és szívem mindig az eget kémlelje. Hozzád tartozom akkor is mikor erős vagyok és akkor is mikor elesem.
Te vagy az én szeretett Atyám! Mindörökkön - örökké!
Ámen.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168

Következő »