Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Emmanuel

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2014.05.27.

(Nilnocere, 2014.05.27 12:29)

2014. május 27. – Kedd

Búcsúbeszédében Jézus ezt mondta tanítványainak: „Most elmegyek ahhoz, aki
küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt  mondtam
nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom: Jobb
nektek, ha én elmegyek,  mert ha nem  megyek el, a  Vigasztaló nem jön  el
 hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön,  meggyőzi
majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről: mert nem
hittek bennem. Az igazságról:  mert az Atyához megyek,  és már nem  láttok
engem. Az ítéletről: mert a világ fejedelmét már elítélték.”
Jn 16,5-11

Jézusom, bízom benned, hogy mikor nem látlak Téged, akkor is jelen vagy, hiszek mindabban ami most még láthstatlan, de érezhető. 
Amen.

2014.05.26.

(Nilnocere, 2014.05.26 06:46)

2014. május 26. – Hétfő

Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz: Ha eljön a Vigasztaló,
akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd
tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől
fogva velem vagytok! Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok.
Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Sőt eljön az óra, amikor
mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek, így
tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem. Ezeket
azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy
előre megmondtam nektek.
Jn 15,26-16,4a


Szentlélek Isten, erősítsd bennem újra és újra minden nap Krisztus utáni vágyakozást, mindenben és mindenhol őt keressem és az Ő igazságosságát.
Amen

2014.05.22.

(Nilnocere, 2014.05.22 06:21)

Rózsálló hajnalfény ragyog...

Gyönyörű ez a reggel, Veled, köszönöm hogy ma is hívsz Istenem, és megadatik hogy mehetek is.

2014.05.21.

(Nilnocere, 2014.05.21 23:53)

Belőle, általa és benne van minden; dicsőség neki mindörökre, alleluja.Aranyszerda ♡

(Nilnocere, 2014.05.21 20:54)

Mécsvilágot gyújtasz nekem, és a sötétet földeríted, Istenem. Alleluja.

Fénylik a szívem szavaidra, mert értem amit mondasz nekem. ♡

2014.05.21.

(Nilnocere, 2014.05.21 03:32)

Dicsőséged betölti a mennyet és a földet, betölti a szívemet.

2014.05.20.

(Nilnocere, 2014.05.20 07:04)

Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek (Jn 14,27)2014.05.19.

(Nilnocere, 2014.05.19 20:43)

Jézusom, Fájdalmak férfija, megtanultam Veled s Általad szenvedni. A szenvedés alázat, felemelkedés s tisztaszívűség. A szenvedés Eggyé ad Veled, s ezért szépek a testi-lelki fájdalmak is.

Köszönöm a nehéz helyzeteket, mert a megoldás Hozzád vezet
köszönöm betegségemet, mert a gyógyulás útja Te vagy
Köszönöm a szép érzéseket mert az öröm orszàgid egy darabkája.

Köszönöm hogy e sorokat írhatom, köszönöm, hogy élek, hogy élhetek.
Amen♡2014.05.15.

(Nilnocere, 2014.05.15 08:13)

Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg, 
gyötrelmeimből a te igazságod szerint
vezess ki engem!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké. Ámen.

2014.05.07.

(Nilnocere, 2014.05.07 16:47)

Uram, színed előtt jár az irgalom és a hűség.
Alleluja.

2014.05.06.

(Nilnocere, 2014.05.06 16:52)

Ha Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre.

Maradj velünk, Uram. Alleluja.

2014.05.04.

(Nilnocere, 2014.05.04 09:57)

Igazságos vagy, Uram, aki vagy, és aki voltál!
(Jel 16, 5).

Magasztallak, Istenem, Királyom, †
és áldom nevedet 
mindörökkön-örökké.
Naponta áldalak, †
és nevedet magasztalom 
mindörökkön-örökké.

2014.05.04.

(Nilnocere, 2014.05.04 02:54)

Virrassz még, és imádkozz még,
Jézussal ébren, virrassz az éjben.

2014.05.03.

(Nilnocere, 2014.05.03 04:14)

♡Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt; 
dicsérjük és magasztaljuk örökké!
Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött, 
dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké!♡

2014.04.29.

(Nilnocere, 2014.04.29 03:16)

Krisztust szabad akarattal megvallom, Krisztust szívemből szomjazom, szüntelen Krisztussal lenni vágyom. Alleluja.

2014.04.28.

(Nilnocere, 2014.04.28 13:01)

Jézusom, köszönöm hogy benned remélve telhetnek napjaim. Hogy mindent rád bízhatok, eléd tehetek és válaszul megajándékozol szent kegyelmeddel és jóságoddal.
Most már mindig minden percemben érzem szereteted. Tán korábban nem értem meg arra, hogy bárhol legyek is, átérezzem szívből szereteted de nagyszombat éjjeli találkozásunk óta minden megváltozott bennem.
Megmutattad hogy szereteted nemcsak órákig tarthat, hanem örökké.

E tündöklésben telnek napjaim, Veled. ♡2014.04.24.

(Nilnocere, 2014.04.24 04:26)

Isten, te vagy az ♡ én Istenem, 
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped, 
mint a puszta kiaszott földje.
♡Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, ♡

2014.04.23.

(Nilnocere, 2014.04.23 21:25)

Maradj örökre, Jézusunk,
fényes húsvéti örömünk,
s kiket kegyelmed újraszült,
oszd meg dicsőséged velünk.

Dicsérünk, Jézus, szüntelen,
ki feltámadtál győztesen,
Atyának, Léleknek veled
most és örökre tisztelet.
Ámen.

2014.04.20.

(Nilnocere, 2014.04.20 13:31)

Nyolc Boldogság közösség

Húsvétvasárnap

Ma reggel könnyeimben úszott a laudes füzetem. Szivszorító élmény volt magam mögött hagyni mindazt amit átéltem.Átértékelődött az életem, a hitem, az eddigi örömeim és bánataim, és mindenem.
Nem is írok ma ennél többet, hömpölyög a Szeretet a szívmben. Ezzel az érzéssel vagyok útban hazafelé csendesen.

2014.04.19.

(Nilnocere, 2014.04.19 18:38)

Nyolc Boldogság közösség
Nagyszombat


Ezen a napon oly sok mindenről írhatnék. A lelkigyakorlaton résztvevő 16 ember mind mind egymás mellett, testvérként, csendben ünnepelünk ki-ki a maga bánatàval vagy örömével a szívében.

Idegenek vagyunk mégis mindenki olyan mintha családtagok lennénk egymás számára és a nagy házunkban mindenki olyan mintha otthon lenne. Minden helyiségben érezhető az egymàs iránti tisztelet, szeretet és törődés.

Elképesztően szép élményeket éltem át eddig mélységes bánatom ellenére is. Hisz a mai estén kereszteltek volna meg Budapesten, s mely bukásom miatt elmarad. 

Sok minden feljön bennem, sok seb, s most olyan zavaros most minden. Óriási dolgot vesztettem ma el és és ezt próbàlom fel-fel dolgozni ahogy lehet. 

Most nincsenek nagy áhítattal teli imádságaim, csak halk szavak, s hagyom egyszerűen hogy Jézus kegyelme megtartson a nehéz órákban és erőt adjon kis közösségem melynek tagja lettem négy napra én is.

Így fog telni sz este hátralevő része. 

 

 
Az Úrban és fényességben gazdag ünneplést kívánok nektek


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171

Következő »