Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Emmanuel

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2019.04.26.

(Nilnocere, 2019.04.26 19:17)

Üdv, dicsőség és hatalom Istenünknek,
mert igazak és jóságosak ítéletei, alleluja!

2019.04.26.

(Nilnocere, 2019.04.26 11:34)

Esengő szolgák, jöjjetek,
tárjátok fel ma szívetek,
nyissátok dalra ajkatok,
hogy boldog Istent áldjatok!

2019.04.26.

(Nilnocere, 2019.04.26 08:35)

Megváltónk feltámadt a sírból: énekeljünk szent éneket az Úrnak, a mi Istenünknek, alleluja!

2019.04.26.

(Nilnocere, 2019.04.26 07:17)

Ferenc pápa twitter üzenete
2019-04-26

Krisztus feltámadt, és vele együtt feltámad kreatív reményünk is, hogy megbirkózzunk a mostani nehézségekkel, mert tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül.

2019.04.26.

(Nilnocere, 2019.04.26 05:24)

Isten új életre hívott minket, alleluja,
Jézus Krisztusnak a halálból az élő reményre való feltámasztása által, alleluja!

2019.04.25.

(Nilnocere, 2019.04.25 23:45)

A kereszten lett

a mínuszból plusz,
a negatívból pozitív,
a sötétségből világosság,
a halálból élet,
a gyűlöletből szeretet,
a kétségbeesésből öröm,
az összetörtségből helyreállás
és a pokol tüzéből a menny dicsősége!

2019.04.25.

(Nilnocere, 2019.04.25 09:52)

Benned és Veled

II. János Pál pápa breviáriuma
2019-04-25

"Ó Urunk, aki föltámadtál és élsz, Te vagy az Egyház és az emberiség mindig új reménye; Te vagy az ember és a történelem egyetlen és igaz reménye; Te vagy köztünk a dicsőség reménye már ebben az életben és a halálon túl. Benned és Veled el tudunk jutni az igazságra, értelme van a létünknek."

2019.04.25.

(Nilnocere, 2019.04.25 08:26)

Sose ringasd magadat hiú örömben

Keresztes Szent János aranymondásai
2019-04-25

Sose ringasd magadat hiú örömben, mert azt tudod, hogy milyen sok és nagy bűnt követtél el, de azt nem, hogy Isten előtt kedves vagy-e; azért félelemben élj és remélj Őbenne!

2019.04.25.

(Nilnocere, 2019.04.25 04:55)

Feltámadásodnak, Krisztus, alleluja,
ég és föld örvendezik, alleluja!

Örvendezem Krisztus, örvendezem én is, mert láthatlak a szívemmel és a lelkemmel Téged! Bár szemeimmel nem látlak, Te mégis Itt tündökölsz mindenütt!

2019.04.24.

(Nilnocere, 2019.04.24 23:55)

Égi Királynő, örvendezz, alleluja,
mert Jézust méltó voltál hordozni, alleluja!
Feltámadott, amint mondta, alleluja;
Kérleld az Istent értünk, alleluja!

2019.04.24.

(Nilnocere, 2019.04.24 15:33)

Újuljatok meg lélekben és érzületben, s öltsétek magatokra az új embert, aki az Istenhez hasonlóvá alkotott, megigazult és valóban szent teremtmény.
(Ef 4, 23-24)

2019.04.24.

(Nilnocere, 2019.04.24 09:05)

Áldja az Urat az Úr minden műve,
dicsérje és magasztalja örökkön-örökké!

2019.04.24.

(Nilnocere, 2019.04.24 04:51)

Csodálatos a Te nagyságod, Uram, Istenem, alleluja!

2019.04.23.

(Nilnocere, 2019.04.23 23:51)

A húsvéti ünnep óta szívemben újra és újra felidéződnek azok a boldogságos idők, amikor Jézushoz készültem, amikor keresztelésemre készülődtem lázasan. Hogy milyen szerelmesen szaladtam mindig a templomba a hittan óráimra, hogy többet és többet tanulhassak és hallhassak Jézusról és Istenről!
Akkor még nem tudtam hogy milyen élet vár rám keresztelésem után! Egy örömökkel, áldásokkal és irgalmakkal teli élet! Hogy egy meleg ölelésű, Égi Édesanyát is kapok istengyermekségem mellé és hogy dalolni fog az égbolt akárhányszor csak feltekintek rá! Dalol és dalol azóta is és én örömittasan hallgatom ezt a gyönyörű égi áriát!

2019.04.23.

(Nilnocere, 2019.04.23 08:23)

Szent Bernát idézetek

Szent Bernát idézetek minden napra
2019-04-23

Dicsőítsd Istent, ki veled és benned munkálkodik, aki csak azért akar megdicsőülni benned, hogy téged is megdicsőítsen.

2019.04.23.

(Nilnocere, 2019.04.23 05:29)

„Láttam, hogy víz tör elő a templomból, annak jobb oldalából, kikhez elért e vízár, megszabadultak és énekeltek: alleluja, alleluja!”

Szívemben Krisztus feltámadásának örömével és keresztelésem gyönyörű emlékével indulok neki ma ezen a hajnalon munkámnak és minden teendőmnek.
Nincs másra szükségem csak Jézusra, az Ő közelségére minden nap!

Krisztus feltámadt, valóban feltámadt!
♥=✝

2019.04.22.

(Nilnocere, 2019.04.22 19:57)

Ha Krisztussal feltámadtatok,
keressétek, ami fönt van, alleluja!

2019.04.22.

(Nilnocere, 2019.04.22 12:58)

Ez az a nap, amelyet az Úr adott,
hogy ujjongjunk és örvendezzünk, alleluja!

2019.04.22.

(Nilnocere, 2019.04.22 11:18)

Isten, Te vagy az én Istenem,
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped,
mint a puszta kiaszott földje!
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted,
hogy lássam hatalmad és dicsőséged!
Mert irgalmad többet ér, mint az élet,
hadd magasztaljon ezért ajkam!

2019.04.22.

(Nilnocere, 2019.04.22 01:40)

✝ A Feltámadt Krisztus ünnepére megújult szívem szavaival ✝

Nagyon nehéz egy hosszú csendesség után bármit is írni mindarról, melyek az utolsó bejegyzésem óta a szívemben és lelkemben végbementek. Túl vagyunk egy bűnbánati idôszakon és íme eljött Húsvét öröme, Krisztus feltámadásának gyönyörű ünnepe!
Az én lelkem a bűnbánati időben a sok jel, Isten szerető ölelése ellenére a bűnösség érzésének, a félelemnek és a kétségbeesésnek vermébe zuhant napról napra. Minden nagyböjti napot menthetetlen bűnösként éltem meg, ki nem méltó Isten országára és szeretetére és mást se kívánt jobban a lelkem ebben a csendes időszakban mint elbújdosni, elbújdosni Isten, a világ és az emberek szeme elől.
De az Úristen jóságában ezekben a napokban sem hagyott magamra. Minden nap csak kaptam és kaptam a jelzéseket, melyeket csak én értettem és tudtam lelkem legmélyén, hogy nekem szólnak e jelek még akkor is, ha nem tudom lelki szenvedéseim miatt észrevenni őket. Isten mérhetetlen szeretetével szeretett engem azokon a napokon is, mikor csak bújdosni akartam előle. Hibáim, bűneim, félelmeim, kétségbeeséseim, rossz döntéseim, vívódásaim és gyengélkedéseim ellenére is szeretett az Úristen minden napomon! Minden reggel mikor felébredtem, minden este mikor nyugovóra tértem, mikor dolgoztam vagy amikor éppen az utcán jártam.
És ma éjszaka, Urunk feltámadásának ünnepe után oly megkönnyebbült érzés végre kilátni a bűnösök verméből! Végre kilátni a félelemben élők, az aggodalmaskodók, a bizonytalanságban élők verméből és kilátni a lelki erőtlenségben szenvedők verméből is! Mert lelkileg, nagyon szégyellem ezt utólag is bevallani, de ebben a csendes időszakban teljesen elerőtlenedtem sok kűzdelmem miatt, melyet az elmúlt években és hónapokban vívtam szakadatlan legfőképp önmagammal és számomra fontos emberekért is. Csordulásig telt a lelkem e hiábavaló kűzdelmek sorozatos kudarcaival és hiábavalóságaival és így megfáradva, elfáradva, lelkiekben elgyötörten tudtam csak köszönteni a feltámadt Krisztust.
Ez a nap azonban most másról szól. Egy új kezdetről. Krisztusba kapaszkodva kimászni a veremből, erőt meríteni belőle és követni Őt tovább, tovább és tovább megújult erővel, megújult szívvel és megújult lélekkel!

Jézusom! Tudod milyen nehéz most megszólítanom Téged! Valósággal elvesztem az elmúlt időkben! Sötét verem mélyén feküdtem és nem tudtalak meglátni Téged a sártengertől mely körülvett, pedig Te mindvégig a verem szélén álltál és szeretettől lángoló szívvel a kezedet nyújtottad felém minden nap! Tudod, tudod jól, hogy mi van e percben a szívemben irántad, mi mindent mondanék most Neked szívem minden szeretetével de megfogalmazni sem tudnám Neked mindezt!
Megfogtam a kezed a veremben, Beléd kapaszkodva kimásztam, megújult erővel tekintetemet Rád emeltem, lépdelek melletted sárosan az úton, Te szorosan mellettem állsz és érzem hogy nem haragszol rám és hogy szeretsz engem!

Ez az én húsvéti örömöm!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171

Következő »