Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Emmanuel

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2017.03.07.

(Nilnocere, 2017.03.07 17:12)

Amikor elhatalmasodik a bűn, túlárad a kegyelem.
(Róm 5, 20)

2017.03.07.

(Nilnocere, 2017.03.07 10:11)

Hittel, mely buzgó szívben él,
reménnyel, melyet hit kísér,
és égi lánggal, mely szeret,
Krisztusnak zengjünk éneket.

2017.03.07.

(Nilnocere, 2017.03.07 08:23)

Üdvösség napja, Krisztusunk,
hasítsd szét vakságunk ködét,
hogy felragyogjon az erény,
midőn reánk nappalt hozol.

2017.03.07.

(Nilnocere, 2017.03.07 06:36)

Getszemáni kert szenvedésének kelyhe

Pio atya breviáriuma
2017-03-07

Ne félj tehát, hanem tartsd magad a legszerencsésebbnek, hogy méltónak találtattál részt venni az Isten-ember fájdalmaiban. Ez nem önfeladás, hanem szeretet, hatalmas szeretet, amellyel Isten közeledik feléd. Nem büntetés volt, hanem szeretet, a legmagasabb rendű. Áldjad ezért az Urat, és nyugodtan igyál a Getszemáni kert szenvedésének kelyhéből.
✝♥

2017.03.07.

(Nilnocere, 2017.03.07 04:38)

Az Úr beszéde tiszta, egyenes beszéd,
tűzben kipróbált ezüst.

Íme, most van a kellő idő.
Most van az üdvösség napja.

2017.03.06.

(Nilnocere, 2017.03.06 23:32)

Krisztus irgalmas

II. János Pál pápa breviáriuma
2017-03-06

Krisztus irgalmas, de egyszersmind hajthatatlan. Néven nevezi a jót és a rosszat, egyesség és megalkuvás nélkül, de mindig kész a bocsánatra.

2017.03.06.

(Nilnocere, 2017.03.06 21:37)

Mi lenne belőlem?

Kis Szent Teréz breviáriuma
2017-03-06

Amikor elesem, ez még inkább észre véteti velem semmiségem, és arra késztet, hogy elgondolkozzam: mit tennék, mi lenne belőlem, ha saját erőmre támaszkodnék?

Mai éjszakai munkámat és minden imádságomat Jézus gyötrődő szívéhez emelem fel.

2017.03.06.

(Nilnocere, 2017.03.06 11:57)

Személyre szóló barátság

Teréz anya breviáriuma
2017-03-06

Krisztus barátságát adja egész életünkre. Hűséges és személyre szóló barátságot. Társai leszünk a gyöngédségben és szeretetben.
Ő adja nekünk az egész életen át tartó barátságot. A hosszú, hűséges és személyes barátságot. Pontosan ezt. Szeretete határtalan.

2017.03.06.

(Nilnocere, 2017.03.06 09:36)

Mindenkin könyörülsz, Uram, mert mindent megtehetsz, és elnéző vagy az emberek bűnei iránt, hogy bűnbánatot tartsanak. Mert szeretsz mindent, ami van, és mit sem utálsz abból, amit alkottál.
(Bölcs 11, 23-24b)

2017.03.06.

(Nilnocere, 2017.03.06 04:49)

Krisztus Urunk értünk kísértést és gyötrelmet szenvedett, jöjjetek, imádjuk!

2017.03.05.

(Nilnocere, 2017.03.05 15:41)

Ferenc pápa twitter üzenete
2017-03-05

A nagyböjt sürgetően a megtérésre hív bennünket: arra kaptunk meghívást, hogy visszatérjünk Istenhez teljes szívünkkel.

Ma igencsak szomorú hírt kaptam. Egykori munkatásrsam aki hónapokkal ezelőtt egyszer már öngyilkossági szándékkal bántalmazta magát most napok óta újra csak rombolja a testét, a lelkét. Igyekeztem Isten jóságáról és irgalmáról beszélgetni vele és biztatni arra hogy menjen ma templomba és keressen fel egy papot, de szavaim nemigen értek el hozzá. Teljes szívemből imádkozom azért hogy Isten szeretete a szívében erősebb legyen minden fekete gondolatával szemben.

2017.03.05.

(Nilnocere, 2017.03.05 10:20)

Keresztnek csak egy kis darabját

Pio atya breviáriuma
2017-03-05

Jézus életedben nem arra kér téged, hogy hordozd vele a nehéz keresztet. A keresztnek csak egy kis darabját kell vinned: az emberi fájdalmakat.

2017.03.04.

(Nilnocere, 2017.03.04 22:26)

Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, hallgass minket!

✝ Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat, irgalmazz nekünk!
✝ Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív, irgalmazz nekünk!
✝ Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív, irgalmazz nekünk!
✝ Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív, irgalmazz nekünk!
✝ Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív, irgalmazz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

Szelíd és alázatos szívű Jézus!
Alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint!
✝♥

2017.03.04.

(Nilnocere, 2017.03.04 21:53)

Szavunkat halld meg, jó Urunk:
a hozzád esdő szózatot,
amellyel sírva kér imánk
e negyven szent nap alkonyán.

Szívekbe látó nagy Bíró,
te gyöngeségünk ismered,
a hozzád térők hadd vegyék
a bűnbocsánat nagy kegyét.

Vétkeztünk ellened sokat,
de vallomásunk elfogadd:
engedj szentséges nevedért
a bűnbánóknak enyhülést.

A testnek gőgjét törje meg
az üdvös megtartóztatás,
s immár ha józan lett a szív:
megvesse bűnnek szennyeit.

Boldog Háromság, add meg ezt,
osztatlan Egység, tedd meg ezt,
nekünk az üdvös böjtidő
legyen sok jót gyümölcsöző.

2017.03.03.

(Nilnocere, 2017.03.03 17:27)

Aranypéntek - hittan

✝ Jézus öt szent sebéért és kínszenvedéséért ✝

2017.03.03.

(Nilnocere, 2017.03.03 14:13)

Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, hallgass minket!

✝ Krisztus Vére, az örök Atya egyszülött Fiának Vére,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, az Isten megtestesült Igéjének vére,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, az új és örök Szövetség vére,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott Vér,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vér,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, üdvösségünk váltságdíja,
üdvözíts minket!
✝ Krisztus Vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
üdvözíts minket!

Krisztus vére, kegyelmezz nekem bűnösnek!

2017.03.03.

(Nilnocere, 2017.03.03 07:43)

A jobb lator

Pio atya breviáriuma
2017-03-03

Ezen a földön mindenkinek megvan a maga keresztje. Úgy kell azonban cselekednünk, hogy ne a bal, hanem a jobb latorrá váljunk.

2017.03.02.

(Nilnocere, 2017.03.02 22:43)

Egy könnyes, de szeretettől átitatott napot hagytam ma magam mögött. Nagybeteg testvéremet katolikus szertartás szerint ma örök nyugalomra helyeztük. A családja, a barátok és mi mindnyájan akik vele együtt reménykedtünk, csendben kísértük végső nyughelyére.
Szívem minden szeretetével és lelkem minden erejével szüntelenül imádkoztam érte. Hiszem hogy minden szó, sóhaj és ima, ami ma érte szólt abban a kis temetőben, felért az égbe Istenünkhöz!

Feltámadunk, találkozunk Laci! ✝

2017.03.02.

(Nilnocere, 2017.03.02 10:05)

Nagyböjt 2. nap

Kegyelemmel teljes ez a nagyböjti nap. Ma kísérjük utolsó útjára nagybeteg testvéremet. Én szeretet útnak érzek és mondok minden temetést mert bár valóban utolsó földi útja ez az elhunytnak, de az emléke, a szeretet azonban örökre megmarad. Tele van a szívem, a lelkem az emlékeivel, a beszélgetéseinkkel. Ez a kűzdelmes fél év gazdagabbá tette a lelkemet amiért örökké hálás leszek Istennek és persze nagybeteg testvéremnek is. Megtisztelt a barátságával, a bizalmával, a félelmeivel, a bánataival, a fájdalmaival, az örömeivel. Bezártam a szívembe ezt a hat hónapot és minden történését.
✝♥

2017.03.01.

(Nilnocere, 2017.03.01 09:35)

A legszebb hitvallás

Pio atya breviáriuma
2017-03-01

A legszebb hitvallás az, ami a sötétben szakad föl belőled, az áldozatban, a fájdalomban, amikor megfeszült erővel akarod a jót. Ez az, ami villámként hasít lelked sötétségébe, ez a vihar világossága, amely fölemel és Istenhez vezet.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166

Következő »