Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Emmanuel

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2016.12.06.

(Nilnocere, 2016.12.06 14:18)

Én szeretem Őt?

Teréz anya breviáriuma
2016-12-06

Biztos vagyok abban, hogy Jézus szeret engem? És abban, hogy én szeretem Őt? Ez a meggyőződés olyan, mint a napsugár, amely a fatörzsön át fölszívja a nedvet és kivirágoztatja a bimbókat. Ez a meggyőződés a szikla, amelyre lelki és szellemi életünknek épülnie kell. Hogyan juthatunk erre a meggyőződésre?
Ismernünk kell Jézust, szeretnünk kell Jézust, szolgálnunk kell Jézust. Az imádságon, az elmélkedésen át ismerjük meg Őt - és a hétköznapi kötelességeken keresztül.

Nincs más igaz öröm ebben az életben mint a Te kereszted Jézus!

2016.12.06.

(Nilnocere, 2016.12.06 09:37)

Készséges lélekkel áldozom neked,
magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy.

2016.12.06.

(Nilnocere, 2016.12.06 07:51)

Világosságodat és hűségedet küldd el, †
azok vezéreljenek engem
szent hegyedre, a te hajlékodba.
Odalépek akkor Isten oltárához, †
Istenhez, aki nekem ujjongó örömöm.
Citeraszóval magasztallak téged, Isten,
én Istenem.

2016.12.05.

(Nilnocere, 2016.12.05 20:33)

Várjuk az Üdvözítőt, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez. (Fil 3, 20b-21)

2016.12.05.

(Nilnocere, 2016.12.05 16:00)

Uram, én Istenem, sok nagy csodát tettél miérettünk!

2016.12.05

(Nilnocere, 2016.12.05 11:45)

Föllelkesülök parancsaidtól,
mert örömöm telik bennük.
Feléjük tárom kezemet, mert szeretem intelmeidet,
rendelkezéseidről elmélkedem.

2016.12.05.

(Nilnocere, 2016.12.05 09:38)

Fogyni ne hagyd számból a hűség szavát,
ítéleteidben van reményem.
Fáradhatatlanul megtartom törvényedet,
mindenkor és mindörökre.

2016.12.05.

(Nilnocere, 2016.12.05 07:47)

Mint szarvas sóvárog a forrásvízre,
úgy áhít a lelkem, téged, Istenem.
Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után.

2016.12.05.

(Nilnocere, 2016.12.05 05:47)

A mai napomat, munkámat, minden imádságomat, Jézussal való találkozásaimért ajánlom fel.

Csak mi ketten ✝♥

2016.12.05.

(Nilnocere, 2016.12.05 05:15)

Ó jöjj,ó jöjj üdvözítő! Beteljesűlt már az idő.
Törd át az ég zárt ajtaját vár a világ sóvárgva rád!

2016.12.04.

(Nilnocere, 2016.12.04 22:18)

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg egem!
Krisztus oldalából folyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen!

A mai nap összes kűzdelméért és kísértéséért.

2016.12.04.

(Nilnocere, 2016.12.04 13:42)

Advent második vasárnapjára

Adventi elmélkedések
2016-12-04

"Uram, ha éhezem, küldj valakit, aki éhezik.
Ha szomjazom, küldj valakit, aki szomjazik.
Ha fázom, küldj valakit, akit felmelegíthetek.
Ha szomorú vagyok, küldj valakit, akit megvigasztalhatok.
Ha keresztem nehézzé válna, hadd osztozzam mások keresztjében.
Ha szegény leszek, vezess valakihez, aki szükséget szenved.
Ha elfoglalt leszek, küldj valakit, akinek sürgősen szüksége van rám.
Ha megaláznak, küldj valakit, akit dicsérhetek.
Ha elbátortalanodom, küldj valakit, akit bátoríthatok.
Ha megértésre lenne szükségem, küldj valakit, akinek az én megértésemre van szüksége.
Ha csak magamra gondolnék, segíts, hogy másokra gondolhassak."

(Teresio Bosco: Teréz anya - Isten mosolya)

2016.12.04.

(Nilnocere, 2016.12.04 05:56)

Tisztítsuk meg szívünket Királyunk eljövetelére, hogy méltóképpen álljunk majd eléje, mert íme, jön már, és nem késlekedik.

2016.12.04.

(Nilnocere, 2016.12.04 01:58)

Virrassz még, és imádkozz még,
Jézussal ébren, virrassz az éjben.

2016.12.03.

(Nilnocere, 2016.12.03 14:38)

Advent második vasárnapjára készülve mai csendességemet hibáimért, szégyeneimért, lelkem megtisztításáért ajánlom fel. Oly sok minden van bennem amit fel kell emelnem mindennap Krisztushoz! A hibáimat, a tévedéseimet, a gyötrődéseimet a múltam miatt, a rossz döntéseimet, az aggódásaimat, a rossz kötődéseimet, a lelki fájdalmaimat, amik sokszor zaklatottá tesznek és gyengítenek.

Hiszem hogy Jézus meggyógyít.
Hiszem hogy Jézus átakakít.
Hiszem hogy Jézus megújít.
Hiszem hogy Jézus megszabadít.
✝♥

2016.12.03.

(Nilnocere, 2016.12.03 12:39)

Gábor angyal így szólt Máriához: Üdvöz légy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között!

És áldott, a Te méhednek gyümölcse, Jézus!
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen!

2016.12.03.

(Nilnocere, 2016.12.03 10:36)

Áldom az Urat minden időben,
dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik,
hallják meg a szelídek, és örvendezzenek.
Magasztaljátok az Urat velem együtt,
dicsőítsük az ő nevét mindnyájan!

2016.12.02.

(Nilnocere, 2016.12.02 23:57)

Jézus Szent Neve

Jézus, erős Isten,
Jézus, szerető barátunk
Jézus, az erények példaképe,
Jézus, a lelkek buzgó keresője,
Jézus, a hívek kincse,
Jézus, örök bölcsesség,
Jézus, utunk és életünk,
Jézus, a hitvallók világossága.

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk, Jézus!

2016.12.02.

(Nilnocere, 2016.12.02 20:59)

Olykor olyan furcsán viselkedünk mi emberek. Nemrég értesítést kaptam egy közösségi oldaltól hogy követőim lettek. Nemigen értem hogyan és miért de valami hibádzik, az biztos. Nekünk embereknek nem egymást kellene követnünk hanem Jézust. Csak ő mutathat nekünk jó irányt, csak ő tud tiszta szívvel a barátunk, a testvérünk lenni, csak ő tud segíteni bennünket bajainkban és elvezetni Istenhez.
Régebben én is embereket követtem, embereket választottam példaképül hogy olyan legyek mint ők, pedig ez nagy hiba volt! Azt hittem ez helyes, pedig egyikünk sem méltó arra hogy mások számára követendő példák legyünk, erre egyedül Jézus méltó. Nagyon hálás vagyok hittan oktatóimnak és ferences testvéreimnek hogy megtanítottak tisztán látni, megtanítottak arra hogy Jézus követője legyek, Jézus legyen a példaképem.

Jézusom, nekem Te vagy az első!

2016.12.02.

(Nilnocere, 2016.12.02 16:48)

Áldott legyen az Úr, †
aki meghallgatja könyörgésem szavát;
erőm az Úr és védőpajzsom!
Szívem benne bízott, és ő megsegített, †
örvendezik a szívem,
énekemmel adok hálát neki.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168

Következő »