Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Emmanuel

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2019.02.02.

(Nilnocere, 2019.02.02 18:53)

Gyengélkedés

Az éjszakai csendesség és áhitat után ma reggel meggyötörten ébredtem fel: egy régi, nagyon szégyenteljes, oly nagyon gyűlölt, visszatérő bűnömmel álmodtam és gyengén, betegen, lázasan köszöntöttem ezt a mai szentkúti reggelt. Olyan élesen elevenedett meg a bűnöm szemeim előtt mintha nem is álom lett volna, hanem valóság. Egész nap kínoztak az álomképek és kínoznak most is, testi állapotom pedig csak rosszabb lett reggel óta. Az ünnepi szentmise alatt is csak a bűnömet láttam magam előtt szüntelen így minden testi erőmet összeszedve, fenn a hegyen az Úristennek öntöttem ki szívemet.
Hiszen kinek is mondhatnám el mélységes szégyeneimet anélkül hogy ne kapnék újra rosszalló tekinteteket, ne halljak újra halk sóhajokat és ne halljak újra csak megvető szavakat? Az Úristen nem kérdez, nem döbben meg, nem vet meg hogy még nyomorultabbul érezzem magam. Az Úristen ott a fellegek felett csak jóságos és irgalmas.
S ott fenn a hegyen miközben az égnek suttogtam szívemből e szégyenteljes bűnömet hogy bocsássa meg nekem még akkor is ha nem tudom meggyónni egy papnak sem, a borús, szürke égbolt mintha csak megnyílt volna és halovány napsugarak hatoltak át a szürke égen. Fájdalmasan gyönyörű látvány volt. Ha megnyílik a szív, megnyílik az ég is?! Hosszan figyeltem ezt a szép égi jelenséget és könnyeimmel küzdve tértem vissza a szobámba.
Nem tudom hogy az Úristen megbocsájtott-e nekem de hiszem hogy ahogy annyiszor történt korábban is, idővel fogok valami apró jelzést kapni Tőle és meg fog nyugodni a lelkem.
Nagyon nehéz nap volt ez a mai. Tudom jól hogy bűnnel terhelt lelkem és a bűntudat betegítette meg testemet, ezért fekszem e percben is verejtékben úszva. De ezt sem bánom igazán! Hiszem hogy ennek a rövid szentkúti látogatásnak még így testi-lelki betegen is nagy jelentősége van és lesz is az elkövetkező napokban mikor holnap hazamegyek innen. Nem fogom sohasem elfelejteni a múlt éjszakát Jézussal, nem fogom sohasem elfelejteni lelkem kitöréseit, rezdüléseit, kínjait és fájdalmait, melyek itt Szentkúton játszódtak le bennem korábban is és most is. Mert hiszem hogy minden szenvedéssel teli órának jelentősége van, hiszem hogy minden tövises út az éghez vezet!

Az Úristent magasztalom, jóvoltárol gondolkodom,
irgalmához folyamodom, mert meghallgat, azt jól tudom.

2019.02.02.

(Nilnocere, 2019.02.02 00:17)

Urunk bemutatásának ünnepére

Mátraverebély-Szentkút
2019.02.01-02.03.

Utolsó bejegyzésem óta mióta Jézussal egy újabb mély találkozásban volt részem a lelkem leírhatatlan változásokon ment keresztül. Attól az estétől fogva egyszerre szenvedett és örült a lelkem egészen mostanáig. Szenvedett azért, mert ott az oltárnál, ott Jézus előtt vált számomra világossá életemnek egy-egy mozzanata, ott az oltárnál tisztult ki egy-egy homályos kép az életemben és ott az oltárnál Jézus előtt térdepelve öntötték el lelkemet az oly régen feltett kérdésekre a válaszok és nehéz volt, nagyon nehéz volt befogadni ezeket a válaszokat, mert az én lelkem egészen más válaszokra várt!
De a szenvedés mellett örült, ujjongott is lelkem mert mindaz ami világossá vált aznap este ott az Úr előtt, új értelmet, új útirányokat is adott az életemnek! Bensőmben e kettősséggel teltek napjaim és végeztem teendőimet és e kettősséggel a lelkemben érkeztem meg az én Égi Édesanyám, a Szűzanya ölelő karjaiba hogy megint csak Jézust ünnepeljem!
S most itt Szentkúton az éjszaka csendjében kis szobámban ma sem vagyok egyedül. Itt van velem Jézus. Hisz annyi de annyi mindent kell még elrendeznünk, annyi de annyi mindent kell még nekünk megbeszélnünk!

Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk, jöjj, alakítsd át az életemet! A Tied, Te rendelkezel vele, Te rendelkezel mindenemmel!
Te vagy életemnek, szívemnek és lelkemnek vezetője!

2019.01.19.

(Nilnocere, 2019.01.19 01:55)

Nightfever - Szent Mihály templom
2018.01.18

Egész héten erre a csodálatos eseményre készültem lelkiekben! Azt tudtam hogy gyönyörű lesz, de mindarra ami ott várt rám este, az minden képzeletemet felülmúlta! Újra egy templomban este, gyertyák között térdepelni és virrasztani Jézus előtt leírhatatlan érzés volt! Megszűnt tér és idő, csak Ő volt és én, a lelkem pedig csak szárnyalt és szárnyalt örömittasan felfelé! Oly sok múló földi öröm van az ember életében de ehhez az örömhöz semmi sem fogható! Egész bensőmet betöltötte újra valami égi édesség, valami olyan gyönyörűség amit emberi szavakkal nem tudok megfogalmazni!
Teljesen átszellemülve, lelkemben ezzel a földöntúli élménnyel indultam haza de mintha nem is ezen a világon lettem volna! Nem hallottam sem a metró, sem a város zaját, sem az embereket, sem pedig a sötétséget nem érzékeltem magam körül! Mintha csak egy másik dimenzióban lettem volna!
S most késő éjszaka miközben alszik a világ én még mindig Jézussal vagyok. Lélekben én még mindig ott térdeplek Jézus előtt a gyertyafénytől aranyló templomfalak között.

Csak mi ketten! ♥✝

2019.01.17.

(Nilnocere, 2019.01.17 23:07)

Ferenc pápa twitter üzenete
2019-01-17

Isten Lelke szabadon beszél mindenkihez az érzésein, gondolatain keresztül. Nem lehet a saját rendszereinkbe zárni, hanem be kell fogadnunk a szívünkbe.

2019.01.16.

(Nilnocere, 2019.01.16 23:58)

Ma egy igen értékes és szeretetteljes napot hagytam magam mögött! A szívem, a lelkem, egész bensőm csak dalolt ma, dalolt az égnek, dalolt a Mindenségnek, dalolt a világnak! Annyi szépet kaptam ma is! Pedig én oly méltatlannak érzem magam ennyi jóra! Nem érdemlek ennyit! És mégis, nap nap után az én jóságos Istenem az Ő végtelen szeretetében füröszt engem!

Szeretlek Istenem! Látod szívem s lelkem minden rezdülését, minden vágyát és minden hibáját, látod minden lépésemet, szeretlek Téged!

2019.01.15.

(Nilnocere, 2019.01.15 22:41)

Szívem ujjong Uramban, üdvözítő Istenemben!

2019.01.15.

(Nilnocere, 2019.01.15 10:20)

Áldott, aki az Úrban bízik, és reménye az Úr. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely nedves talajba ereszti gyökerét, és nem fél, ha jön a hőség. Üde zöld marad a levele, a szárazság idején nem aggódik, és nem szűnik meg gyümölcsöt teremni. (Jer 17, 7-8)

2019.01.15.

(Nilnocere, 2019.01.15 05:58)

Várt hajnal ad már hírt nekünk,
a nap dárdája éjt szalaszt,
mindent aranyba önt a fény,
s a föld színes ruhákat ölt.

Minden napnál nagyobb Napunk,
örökre éltető Erő,
fogadd el, Krisztus, énekünk,
hogy élvezhessünk boldogan.

2019.01.14.

(Nilnocere, 2019.01.14 23:41)

Ferenc pápa twitter üzenete
2019-01-14

A keresztség a legnagyobb ajándék, amit kaptunk.
Általa Istenhez tartozunk és miénk az üdvösség öröme.

Teljes szívvel és legnagyob örömmel
✝ 2015.08.11.✝

2019.01.14.

(Nilnocere, 2019.01.14 08:24)

Ez az én imám

Kis Szent Teréz breviáriuma
2019-01-14

Ez az én imám: azt kérem Jézustól, hogy vonzzon oda szeretetének lángjai közé, hogy olyan szorosan egy legyek Vele, hogy Ő éljen és cselekedjen bennem.

♥=✝

2019.01.13.

(Nilnocere, 2019.01.13 23:58)

Jézus Urunk megkeresztelkedésének ünnepén egy nagyon csendes és meghitt napot hagytam mögött. Egész nap Jézus járt a fejemben, bensőmben csak az Ő neve forgott szüntelen. Emésztett a vágy hogy különösen ma, minél közelebb és közelebb lehessek ŐHozzá, aki emberként eljött közénk és aki megkeresztelkedett hogy lemossa ma az én bűneimet is!

Életemnek utolsó napjáig, utolsó lélegzetemig dicsőítlek Téged Jézusom!

2019.01.13.

(Nilnocere, 2019.01.13 18:22)

Nagy és szent titok lett ma nyilvánvalóvá:
a mindenség Teremtője a Jordánban lemosta bűneinket!

2019.01.13.

(Nilnocere, 2019.01.13 11:49)

Mindnyájan dicsőítünk Téged, Istenünk és Megváltónk, aki Szentlélekkel és tűzzel megtisztítod bűneinket!

2019.01.13.

(Nilnocere, 2019.01.13 07:45)

A katona megkeresztelte a Királyt, a szolga az Urat, János az Üdvözítőt; a Jordán vize csodálkozott, Isten Lelke tanúskodott, az Atya szava hallatszott:
Ez az én szeretett Fiam!

2019.01.13.

(Nilnocere, 2019.01.13 03:53)

Az Úr szava zúg a vizek árján,
a fönséges Isten mennydörög.

2019.01.13.

(Nilnocere, 2019.01.13 02:13)

Urunk megkeresztelkedésének ünnepére

Az Úrral János vízbe lép
és végez szent keresztelést;
ki által minden létesült
Jordán habjában megmerült.

2019.01.12.

(Nilnocere, 2019.01.12 23:47)

Ferenc pápa twitter üzenete
2019-01-12

Az imádság első lépése, hogy alázatosak vagyunk, odamegyünk az Úrhoz, és azt mondjuk: "Nézz rám, bűnös vagyok." És az Úr meghallgat.

Uram! Hányszor és hányszor kiáltottam az elmúlt esztendőben így Feléd! Hányszor kuporodtam megszégyenülten Eléd és Te mindannyiszor csak csendesen átöleltél szereteteddel akkor is, amikor a legkevésbé voltam méltó rá!
Hogy ma méltó vagyok-e szeretetedre nem tudom! Csak azt, hogy ma is lángoló szívvel vágyom Rád, lángoló szívvel vágyom a közelségedre, ma is lángoló szívvel szeretlek!

2019.01.11.

(Nilnocere, 2019.01.11 23:47)

Evezz a mélyre

II. János Pál pápa breviáriuma
2019-01-11

Duc in altum (Evezz a mélyre)! Ezek a szavak ma is visszhangoznak szívünkben, s arra ösztönöznek, hogy háIával emlékezzünk a múltra, szenvedéllyel éljük a jelent, és bizalommal nyíljunk meg a jövő előtt:
"Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké!" (Zsid 13,8)

2019.01.10.

(Nilnocere, 2019.01.10 23:57)

Jézusom! Egész nap a szívemben hordoztalak! Téged kerestelek az utcán az emberekben, Téged kerestelek a munkatársaim közt, Téged kerestelek mindenütt! És igen, azt hiszem megtaláltalak! Ott vagy az arcokon, a tekintetekben, ott vagy a szavakban, a tettekben, ott vagy a fénylő mosolyokban!
Segíts kérlek mindenhol, mindenkiben megtalálnom Téged! A számomra kevésbé kedves emberek arcában éppúgy, mint a szívemhez nagyon közel állókban! Mindennap találkozni akarok Veled! Szeretlek Jézus!

2019.01.08.

(Nilnocere, 2019.01.08 23:38)

Krisztus, aki Világosság a Világosságtól, megjelent,
és a bölcsek ajándékokat hoztak neki. Alleluja!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177

Következő »