Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2020.01.21.

(Nilnocere, 2020.01.21 23:43)

† dühös szív †

Ma egy igen nehéz napot tudtam magam mögött. Erős düh vette hatalmába szívemet néhány munkatársam miatt, akikkel egy közös munkán dolgoztunk. Hosszú órákon át marta bensőmet az elfojtott harag, de estére, mikor már magam is elcsendesedtem és számba vettem e napnak a történéseit már lecsendesült a lelkem. Bántott a dolog napközben mert szívemben úgy éreztem, jogos a dühöm, de beláttam hogy nem szabadott volna hagyni hogy a szívemet körbevegye ez a feketeség és homályba burkolja lelkemet.
Vajon Jézus mit tett volna az én helyzetemben? Sajnos ez a kérdés nem ötlött fel gondolatomban akkor amikor a munkatársaim közt voltam, pedig mennyire másképpen alakulhatott volna a napom! Az Ő tiszta és lángoló szívében biztosan nem düh, hanem tiszta szeretet győzedelmeskedett volna a mellette levő emberek iránt!
Az én szívem viszont ma elesett a szeretet útján. Az én szívem ma nem tudott türelmes lenni embertársaival és tisztán szeretni.

Jézus, segíts nekem minden nap őszinte, tiszta szívvel szeretni embertársaimat minden helyzetben!

2020.01.20.

(Nilnocere, 2020.01.20 20:57)

Magasztaljon Téged mindig az én lelkem, Istenem!

2020.01.20.

(Nilnocere, 2020.01.20 08:10)

Mint szarvas sóvárog a forrásvízre,
úgy áhít a lelkem, Téged, Istenem.
Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után!

2020.01.19.

(Nilnocere, 2020.01.19 23:34)

Örömvasárnap - Agnus Dei

Ma csodálatos élményben volt részem. A délután folyamán én is megtekintettem az Agnus Dei című kiállítást és elakadt a szavam. Leírhatatlanul csodás volt és örömteli! Ahogy el-el haladtam a kiállított tárgyak mellett, úgy telt meg a szívem valami megmagyarázhatatlan édességgel. Az egyik teremben egy tévén bepillantást lehetett nyerni néhány város Úrnapi körmenetéről. Mikor felcsendültek az ismert hangok, könnyek szöktek a szemembe. Eszembe jutottak az elmúlt évek körmenetei szeretett templomom körül és egész bensőmet elöntötte a boldogság!
Gyönyörű nap volt ez a mai! Az egész napos lelki készülődés a kiállításra majd ott látottak teljesen magával ragadtak és az ég felé repítettek! Bearanyozódott ez a napom és a szívem is!

2020.01.18.

(Nilnocere, 2020.01.18 23:37)

Áldom az Urat minden időben, 
dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik!

2020.01.18.

(Nilnocere, 2020.01.18 19:51)

Betöltesz engem örömmel színed előtt, Uram, alleluja!

2020.01.18.

(Nilnocere, 2020.01.18 13:43)

Böjte Csaba testvér gondolatai

Maga a léted bizonyítja, hogy Isten szeret téged
2020.01.18.

Isten akart engem, téged, a naplementét, a rigófüttyöt. Meg se teremtett volna, ha nem szeretett volna! Maga a léted bizonyítja, hogy Isten szeret téged.

† istengyermekség †

2020.01.18.

(Nilnocere, 2020.01.18 09:03)

Isten, Te vagy az én Istenem,
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped,
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted,
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet,
hadd magasztaljon ezért ajkam!

Ez az egyik legkedvesebb fohászom, imádságom! Reggel, délben vagy este, bármikor amikor ezt a pár sort forgatom magamban, egész bensőm megtelik örömmel, olyan nagyon szép és magasztos! Ebben a pár sorban benne van minden vágyódásom és mindaz amit egy halandó, bűnös ember csak kívánhat!

2020.01.17.

(Nilnocere, 2020.01.17 23:43)

Immár a nap leáldozott,
Teremtőnk, kérünk tégedet:
légy kegyes, és maradj velünk,
őrizzed, óvjad népedet.

Álmodjék rólad a szívünk,
álmunkban is Te légy velünk,
Téged dicsérjen énekünk,
midőn új napra ébredünk!

Adj nekünk üdvös életet,
szítsd fel a szív fáradt tüzét,
a ránk törő rút éjhomályt
világosságod rontsa szét!

Kérünk, mindenható Atyánk,
Úr Jézus Krisztus érdemén,
ki Szentlélekkel és Veled
uralkodik, s örökre él.
Ámen.

2020.01.17.

(Nilnocere, 2020.01.17 13:31)

Szent Bernát idézetek
2020.01.17.

Nagy dolog a szeretet, persze ha állandóan visszatér eredetéhez, ha visszaadja magát eredő okának, ha visszaárad ősforrásába, ha mindig onnan merít, ahonnan szüntelen áradnia kell.

† minden forrásom Belőled fakad †

2020.01.16.

(Nilnocere, 2020.01.16 23:45)

Szent Bernát idézetek
2020.01.16.

A szeretet saját magán kívül nem keres indokot, sem hasznot. Szeretsz, mert szeretsz; szeretsz, hogy szeress.

2020.01.16.

(Nilnocere, 2020.01.16 19:37)

Ferenc pápa twitter üzenete
2020.01.16.

Az Úr nagyon együttérző velünk, osztozik velünk a gondjainkban. Ismételgessük gyakran ezt az egyszerű imát: "Uram, bűnös vagyok, könyörülj rajtam, szánj meg engem!"

2020.01.15.

(Nilnocere, 2020.01.15 23:48)

Teréz Anya breviáriuma

Megvizsgáljuk tiszták vagyunk-e
2020.01.15.

Jó és rendjén való, ha megvizsgáljuk, tiszták vagyunk-e: szavainkban, gondolatainkban és önmagunkkal. Tiszta-e a szemem? Tiszta-e a kezem? Nyelvem, beszédem tiszta-e? Mennyire tisztának kell lennie a kezemnek, amikor az áldozat vételekor Krisztus testét érintem!
A tisztaság által szentelődik meg testem, lelkem és szellemem, ahogyan megszentelődött az oltár kelyhe. Tisztán kell tartanunk szemünket és szívünket. Amíg szívem nem tisztult meg, nem láthatom meg Jézust társaimban, a többiekben, a szegények meggyötört testében.

2020.01.15.

(Nilnocere, 2020.01.15 17:25)

Vianney Szent János breviáriuma

Egész nap dolgoznunk kell rajta
2020.01.15

Egész nap dolgoznunk kell rajta, hogy Krisztus Urunk látogatását kiérdemeljük. Hányszor kellene megalázkodnunk, amikor látjuk, hogy mások a szent asztalhoz mennek, mi pedig ki sem mozdulunk a helyünkről!

Eltelt már a reggel és eltelt már e napnak a déli ideje is. De vajon méltó vagyok-e arra ezen a napon hogy meglátogass engem Jézus? Méltó vagyok-e a Te jelenlétedre ma is? Kész-e a szívem, tiszta-e a szívem arra hogy ma is meglássalak Téged?

Csak mi ketten Jézus †♥️

2020.01.14.

(Nilnocere, 2020.01.14 18:49)

Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van. (1Jn 3, 1a. 2)

2020.01.14.

(Nilnocere, 2020.01.14 16:20)

Prohászka Ottokár breviáriuma

Jócselekedet lehet az egész élet
2020.01.14.

Íme, a jócselekedetek. Nemcsak az ima, a böjt, az alamizsna a mi jócselekedeteink; dehogy; hanem az én öntudatomnak egész tartalma; az, hogy hogyan érzek, hogyan gondolkodom, - hogyan nézek világot, embert, - hogyan taksálok Istent, életet, - mily jó, türelmes, elnéző, szelíd, erős, okos vagyok - mily szándékkal dolgozom, beszélek, társalgok, szenvedek, - szóval jócselekedet lehet az egész, egész élet!

2020.01.14.

(Nilnocere, 2020.01.14 09:45)

Örvendjetek, igazak, az Úrban,
a szentekhez dicséret illik.
Dicsérjétek Istent citerával,
tízhúrú hárfán zengjétek fölségét.
Előtte új dalt énekeljetek,
daloljatok neki szép öröméneket zengve!

2020.01.14.

(Nilnocere, 2020.01.14 01:19)

Késő éjszaka van már, egy nehéz munkanap vége és én megint csak hálálkodni tudok és dicsérni Téged Istenem! Köszönöm az elmúlt napok áldásait és kegyelmeit melyekkel megajándékoztál! Szüntelen éreztem szeretetedet és minden nehéz pillanatban erőt meríthettem Belőled! Akárhányszor jóságodra gondoltam mindig megtelt a szívem örömmel és békével és minden nehézség a munkámban és teendőimben oly kicsiny lett!
Szeretlek Istenem teljes szívemből, csak ezt mondhatom el Neked ezen az éjszakán is!

Dicsőség legyen Néked Istenem mindörökké!

2020.01.13.

(Nilnocere, 2020.01.13 23:38)

Szent Bernát idézetek
2020.01.13.

Ha a jegyesek sajátos ismertetője, hogy szeretnek, méltán illeti meg a jegyes név a lelkedet, amelyik szeret. Szeret pedig az, ki szeretetet igényel, nem szabadságot, nem fizetést, nem örökséget, még csak nem is tudást, hanem csak szeretetet.

2020.01.13.

(Nilnocere, 2020.01.13 19:01)

† Krisztus lelke, szentelj meg engem!
† Krisztus teste, üdvözíts engem!
† Krisztus vére, ihless meg engem!
† Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »