Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2019.10.17.

(Nilnocere, 2019.10.17 21:03)

† Október, Szűzanya, születésnap, Nightfever †

Ezen az őszi estén úgy érzem meg kell hogy osszam szárnyaló örömömet és hálámat a világgal!
Édességgel és nagy boldogsággal a szívemben gondolok ennek a gyönyörű októbernek minden napjára! Azért gyönyörű mert a Szűzanya hónapja, az én égi Édesanyám hónapja és azért is, mert ebben a hónapban ünneplem a születésnapomat is! Gyakran gondolok arra hogy ez önmagában is mekkora ajándék az Úristentől, hogy a Szűzanya hónapjában születhettem meg! Micsoda kiváltság ez! Egy örök ajándék ez nekem amíg csak élek!
De ebben az idei októberi hónapban nem csak a Szűzanyát és a születésnapomat ünnepelhetem, hanem szeretett eseményemet, a Nightfevert is!
Egy újabb csendes de annál szebb találkozásban lesz részem Jézussal éppen holnap, a születésnapomon!
Ez a legszebb ajándék amit csak valaha kaphattam a születésnapomra! Mert tudom és érzem hogy ez a születésnap más lesz mint a többi! Ezt a születésnapomat valóban Jézussal közösen ünnepelhetem! Ott térdepelhetek Őelőtte csendben, apró bűnös emberként szívembe vésve minden eltöltött másodpercet Ővele és mindazt a gyönyörűséget és édességet melyet ez a találkozás csak adhat! A gyönyörű megindító énekeket, a megannyi mécsest az oltár előtt, az aranyló fényeket a templom falain! Olyan gyönyörűséges mindez! Ha csak rágondolok, örömkönnyek szöknek a szemembe! Olyan nagyon rég vágytam már egy ilyen mindent elsöprő találkozásra Jézussal! Valósággal szomjazott a szívem, a lelkem erre és holnap, égi ajándékként ez is megadatik nekem!
Hálás vagyok ezért a nagy ajándékért a sok apró mellett, melyeket már megszámlálni sem tudok napjaimban! Hálás vagyok de már - már elfogynak a hálaszavaim Istenem felé, hiszen ennyi égi jót hogy is lehetne kis emberi szavakkal megköszönni? Az eget is át tudnám ölelni olyan nagyon boldoggá tett az Úristen ezzel az ajándékával és én nem tudom mit is adhatnék mindezért még cserébe? Hiszen az életem, a szívem, a lelkem már réges - régen Istenennél van!

"Uram, ki az ember, hogy törődöl vele,
az emberfia, hogy gondolsz reá?"

Nagyon szeretlek Istenem!

2019.10.11.

(Nilnocere, 2019.10.11 23:29)

Különös küldetés

Teréz Anya breviáriuma
2019-10-11

Ahogyan Máriáé, a miénk is különös küldetés. Isten azért küldött bennünket, hogy az Ő jelenléte, szeretete, együttérzése legyünk a világban. Köszönjük Istennek.

2019.10.11.

(Nilnocere, 2019.10.11 17:19)

Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr, zsoltárt zengjetek fölséges nevének!

2019.10.11.

(Nilnocere, 2019.10.11 11:32)

Az evangélium Isten üdvösségét hozó ereje minden hívőnek. Isten igazsága nyilvánul meg benne, amelyet a hívő a hittel nyer el, ahogy írva van: Az igaz a hitből él.
(Róm 1, 16b-17)

2019.10.11.

(Nilnocere, 2019.10.11 04:45)

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal,
magasztaljuk őt hangos énekszóval!

2019.10.10.

(Nilnocere, 2019.10.10 22:49)

Hálát adunk Neked, mindenható Urunk, Istenünk,
aki vagy, aki voltál, és aki eljössz!

2019.10.10.

(Nilnocere, 2019.10.10 17:18)

Mindenható Istenünk, tekints le ránk, és látogasd meg ezt a szőlőt!

2019.10.10.

(Nilnocere, 2019.10.10 13:30)

Ha Isten a szívünkben

Szalézi Szent Ferenc
2019-10-10

Ha Isten a szívünkben van, az éjszakából nappal lesz; de a nappalokból éjszaka válik, ha Ő nincs bennünk.

2019.10.10.

(Nilnocere, 2019.10.10 08:07)

Magasztaljátok az Urat, Istenünket, †
boruljatok lába zsámolyához, mert Ő valóban Szent!

2019.10.10.

(Nilnocere, 2019.10.10 04:31)

Jöjjetek, boruljunk le az Úr előtt, mert Ő a mi Istenünk!

2019.10.09.

(Nilnocere, 2019.10.09 23:56)

Istennek, aki a bennünk működő erővel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az Egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön-örökké! Ámen.
(Ef 3, 20-21)

2019.10.09.

(Nilnocere, 2019.10.09 10:55)

Magasztalunk Téged, Istenünk, †
magasztalunk, és Nevedet szólítjuk:
elbeszéljük csodatetteidet!

2019.10.09.

(Nilnocere, 2019.10.09 08:30)

Éj és homály és fellegek,
örvények és ködtorlaszok,
fehér az ég, már kél a fény:
Krisztus van itt, távozzatok!

A föld homálya megtörik,
a fény dárdája éjt szalaszt,
a tárgyak színe felragyog:
az Isten napja visszatér.

2019.10.09.

(Nilnocere, 2019.10.09 05:33)

Nyisd meg, Uram, ajkamat, szívemet, lelkemet,
hogy dicséretedet hirdesse szavam!

2019.10.08.

(Nilnocere, 2019.10.08 22:42)

Krisztus Urunk másikat készített

Vianney Szent János breviáriuma
2019-10-08

Az ember a mennyországnak volt szánva; a sátán eltörte az odavezető létrát. Krisztus Urunk szenvedése által másikat készített, és megnyitotta az ajtót.
A Boldogságos Szűz ott áll a létra végénél, kezével tartja, és felénk kiáltja: Jöjjetek, jöjjetek!" Milyen szép jövő vár ránk! Látni, szeretni, áldani a jó Istent, és nézni őt örökké!

2019.10.08.

(Nilnocere, 2019.10.08 16:28)

Ő a bölcs Szűz, hódoló hittel Fiút foganó;
Csillag: napot ringató, Hold: ködöket oszlató.

2019.10.08.

(Nilnocere, 2019.10.08 12:05)

Felvétetett Mária az égbe, örülnek az angyalok,
dicsérve áldják az Urat.

2019.10.08.

(Nilnocere, 2019.10.08 10:32)

Királyi szép palota, kegyelemnek trónusa,
égnek ékes csillaga, szentséges Szűz Mária!

2019.10.08.

(Nilnocere, 2019.10.08 08:26)

Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya,
Magyarország Főpátronájának ünnepére

Köszöntsük Szűz Máriát, Magyarország Nagyasszonyát, s örvendjünk az Úr előtt!

2019.10.04.

(Nilnocere, 2019.10.04 00:55)

✨október 3✨

Azt mondják sokféle imádság van. Dicsőítő, hálaadó, bűnbánó, könyörgő.
Utolsó bejegyzésem óta oly sok minden történt velem, bennem és körülöttem és oly sokféleképpen szólhattam volna Uramhoz, én mégis az elmúlt időszakban inkább csendben vágytam a szívemben imádni Istenemet, csendben vágytam csodálni, dicsérni Őt, csendben vágytam szólni Őhozzá terhek, bajok közt és csendben vágytam szólni Őhozzá hosszú betegeskedés, gyengélkedés és félelmek között is.
De ezen a tündöklő októberi éjszakán boldogan dalolok a világnak mindarról ami a szívemben van és még nagyobb örömmel zengedezek az én Fölséges Istenemről és minden ajándékáról, aprókról s nagyokról és a legcsodálatosabbról mely a legszebb és ami a legdrágább nekem, a ferences rendről!
Régóta hordom szívemben ezt a rendet, immár nyolc éve és még mindig leírhatatlan öröm ennyi év után is rácsodálkozni Szent Ferenc atyánk tranzitusának ünnepén arra, hogy milyen gyönyörűséges ajándék ez az Úristentől! Nagyon boldog vagyok és kimondhatatlanul hálás nyolc év után is, hogy megismerhettem a klarissza apácáktól ezt a rendet, hogy megismerhettem tanítóimtól Szent Ferencet, az ő életét, az Ő alázatát, az Ő szeretetét, az Ő mélységes testi szegénységét de annál nagyobb lelki gazdagságát! Megannyi lemondás, mégis csoda és szépség volt az Ő élete és én oly sok mindenkinek hálás vagyok azért hogy mindezt megismerhettem! Gazdagabb lett az én életem és a szívem is az Ő szegénységével, az Ő alázatával, az Ő szeretetével!
Mindenkinek, mindenkinek hálás vagyok de legfőképpen Istenemnek ezért a csodáért!
Könnyes szemmel, átszellemülten, e csodával átitatódott lélekkel egész nap csak ezt daloltam és dalolom most késő éjszaka is:

„Ó, csodálatos alkonyat! Áldott jó Szent Ferenc! Angyali énekszó száll feléd! Szép mennyország indul már elibéd nagy vígan. Karjába vár már a Szentháromság. A földi bánat már messze. Maradj köztünk örökre!”

Köszönöm Istenem ezt a csodálatos rendet, köszönöm hogy megismerhettem, köszönöm ezt a szépségekkel teli nyolc évet Neked! Szeretlek Uram, Istenem teljes szívemből!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183

Következő »