Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2016.10.11.

2016.10.11 15:13

ÖRÖMHÍR

Ma kaptam a jó hírt, hogy nagybeteg hittestvéremet ma 4 hónapos "rabság" után egy rövid időre haza engedik! Tegnapi látogatásom nagyon örömteli volt, vígkedélyű és bizakodó volt és fizikálisan is kicsattanó formának örvendett. Utolsó látogatásom óta pedig jópár kilót is sikerült felszednie a folyamatos sugárkezelések ellenére is! Korábbi kérésére tegnap egy kezdő angol nyelvkönyvvel is megajándékoztam mert régebbi tervei közt szerepelt az is hogy ha jobban lesz, angolul szeretne megtanulni. A leletei jók lettek ma, így végre hazamehet a családjához. A felesége autóval viszi haza.
Csodálatos és igen megnyugtató hír ez! Nagyon örülök hogy hazamegy, a sok reményvesztett hét után amit megélt, a családjával való problémák és a lehangoló gondolatai után igazi örömhír ez!
Remélem Isten irgalmasságáról és jóságáról nem feledkezik meg és hálát ad a nem várt jó fordulatokért.

Én azonban már most helyette is dicséretet és áldást mondok Urunknak mert nélküle semmi sem ment volna! Életének egy igen nehét szakaszába csöppentem ismeretlenül és nagyon örömteli hogy ilyen jól alakultak mostanra a dolgok.

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké!
Ámen, ámen!

Nilnocere - 2016.10.10.

2016.10.10 16:28

Hittel, reménnyel és békességgel a szívemben ma újra meglátogattam nagybeteg embertársamat. Ragyogó volt az összkép és a kedv is! Bizalmasává lettem látogatásaim során és ma lelki nehézségeit, aggodalmait osztotta meg velem és ez a bizalom nagyon tiszteletre méltó! Elrejtettem szavait a lelkembe. Nyugodt, békés beszélgetéssel lettünk ma úgy érzem mindketten gazdagabbak.

Köszönöm Istenem hogy egy ilyen élethelyzettel ajándékoztál meg! Segíthetek és ez nagyon nagy örömmel tölt el. Minden látogatás formálja, alakítgatja szívemet és erősíti az örök törvényt, a Te törvényedet Uram: SZERETET MINDENEK FELETT!

Nilnocere - 2016.10.10.

2016.10.10 11:47

Rendelkezéseid csodálatosak,
ezért figyel azokra a lelkem.
Ragyogva világít szavad fénye,
értelmessé teszi a kicsinyeket.

Nilnocere - 2016.10.10.

2016.10.10 09:53

Október 10. hétfő

Ferenc pápa twitter üzenete
2016-10-10

Nekünk, keresztényeknek van egy édesanyánk, ugyanaz, aki Jézus édesanyja. Van egy atyánk, ugyanaz, aki Jézus atyja. Nem vagyunk árvák!

Isten gyermeke vagyok!

Nilnocere - 2016.10.10.

2016.10.10 08:20

Elárasztottál minket reggel irgalmaddal, Urunk!

Nilnocere - 2016.10.09.

2016.10.09 23:43

Ma is nagyon sok mindenért mondhatok hálát Istennek! Az egészségemért, a családomért, a munkámért, a ferences közösségemért és a ferences testvéreimért. A templomunkért ami minden időben csak úgy ragyog! A megannyi lelki szépségért ami nap mint nap gazdagít és melegséggel árasztja el a szívemet, a lelkemet! S az érzésért hogy Istenhez tartozhatom! Hogy van valaki aki gondomat viseli, a tenyerén hordoz, reményt ültet a szívembe minden nap, erősít, szeret és védelmez!
Mit is kívánhatnék ennél többet az életemben? Mindenem megvan mert van egy csodálatos Istenem!

Nilnocere - 2016.10.08.

2016.10.08 16:46

Ő a bölcs Szűz, hódoló hittel Fiút foganó;
Csillag: napot ringató, Hold: ködöket oszlató.

Nilnocere - 2016.10.08.

2016.10.08 14:04

SZŰZ MÁRIA MAGYAROK NAGYASSZONYA, MAGYARORSZÁG FŐPÁTRONÁJÁNAK ünnepére

Minden méznél édesebb, drágakőnél fényesebb, tisztaságos liliom, búban-rosszban oltalom.

Nilnocere - 2016.10.07.

2016.10.07 21:31

Láttam a Szépségest mint galambot: rózsabokrok és a völgyek liliomai között.

Augusztus 11 ✝❤

Nilnocere - 2016.10.07.

2016.10.07 18:09

Rózsafüzér Királynőjének ünnepére

Kimondhatatlan boldogsággal és hálával a szívemben ünneplem ezt a napot. A vérem átment a vizsgálatokon és a másodlagos őssejt donációról szóló nyilatkozatot is aláírhattam a tegnapi nap folyamán. Újabb két csőnyi vért vettek de immár a DNS - em azonosításához illetve a donorra váró betegek egyeztetéséhez. Isten megadta nekünk ezt a lépést, melyre feszülten várakoztunk. Fantasztikus érzés! Az elkövetkező napokban megtörténik az egyeztetés és ha Istenünk is úgy akarja, találnak egyezést az én őssejtem és nagybeteg testvérem őssejtje közt.
Mi mindent megtettünk, ami emberként megtehető volt, imádsággal, buzgósággal, reménnységgel a szívünkben.
Minden ami ezután történik továbbra is Istenünk kezében van. Ami az ő terve minden úgy legyen!

Köszönöm Uram hogy velünk voltál minden nehéz pillanatban, minden szomorúságban és minden élettel teli percben. Lángoló szívvel ünneplünk!

A mai hittan órát mint dicsőítést az én csodálatos Istenemhez és a Szűzanyához emelem fel!

Nilnocere - 2016.10.06.

2016.10.06 01:27

Uram, tenálad van az élet forrása,
S a te nevedben látjuk az igazi fényt!

Nilnocere - 2016.10.06.

2016.10.06 01:21

A reménység csendje

Némán telnek a napok, az órák s csak a mai napra tudok gondolni. Méltónak találsz - e Uram arra engem és nagybeteg testvéremet hogy adj egy esélyt nekünk?
Van - e még esélyünk hibáink kijavítására, szívünk teljes megigazulására? Irgalmazz nekünk Uram! Tebenned várjuk az élet erejét!

Kezedben van a mai nap minden történése.

Nilnocere - 2016.10.04

2016.10.04 19:10

Isten a legteljesebben jelen legyen

II. János Pál pápa breviáriuma
2016-10-04

Az ember nem akkor éri el az imádság teljességét, amikor leginkább önmagát fejezi ki, hanem amikor hagyja, hogy Isten a legteljesebben jelen legyen benne.

Nilnocere - 2016.10.03.

2016.10.03 17:27

A mai ünnepség minden imádságát nagybeteg testvérem életéért ajánlom fel!

Nilnocere - 2016.10.03.

2016.10.03 17:16

Szent Ferenc tranzitusának ünnepére

Ó, csodálatos alkonyat! Áldott jó Szent Ferenc! Angyali énekszó száll feléd! Szép mennyország indul már elibéd nagy vígan. Karjába vár már a Szentháromság. A földi bánat már messze. Maradj köztünk örökre!
Ámen.

Drága Ferenc, én drága testvérem, ki megalapítottál egy csodálatos rendet megannyi aranyszívű testvérrel mint amilyen Te voltál egykor, ma Téged dicsőítlek! A Te rendet ma is virágzik s lángoló szeretettel viszem, hintem szét e világban csodálatos szabályaidat, szeretetedet, egyszerűségedet!
Te voltál a legnagyobb a legkisebbek közt, s ma testvéreid is ugyanazzal az egyszerűséggel ragyognak mint ahogyan Te ragyogtál. Bearanyoztad a világot lelkiségeddel! Boldog vagyok, hogy én is e lelkiség tagja, részese lehetek!

Amíg csak élek, szívem utolsó dobbanásáig szívemmel vallom rendedet!

Nilnocere - 2016.10.03.

2016.10.03 00:55

Tündökölve jön a mi Istenünk, és nem hallgat.

Nilnocere - 2016.10.02.

2016.10.02 22:27

Hálás szívvel köszönöm, hogy meghallgattad imádságomat! Köszönöm hogy rendet tettél a rendetlen szívekben! Nagybeteg testvéremet a SZERETET óvja, vigasztalja és éltesse!

Nilnocere - 2016.10.02.

2016.10.02 12:13

Imádkozom nagybeteg testvéremért és családjáért. Éleszd fel a szeretet, a törődés, a megértés lángját szívükben. Igaz szeretet legyen bennük a külsőségek helyett! Nagyon kellesz ma Uram oda abba a bizonyos 103 - as szobába. Segítsd szükségben, testi - lelki szenvedésben levő testvéremet, hogy ebben a nehéz élethelyzetben a SZERETET győzzön hozzátartozóiban!

Nilnocere - 2016.10.02.

2016.10.02 08:35

Király az Úr, fönségbe öltözött;
felöltözött az Úr, felövezte magát erősséggel.
Szilárddá tette a földet, hogy meg ne inogjon. †
Trónod szilárdan áll ősidők óta,
öröktől fogva vagy te.

Nilnocere - 2016.10.01.

2016.10.01 23:44

Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét!