Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Emmanuel

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2016.07.02.

(Nilnocere, 2016.07.02 01:58)

Nálad járnak gondolataim Uram. Annyi mindent akarnék mondani Neked, de kár is, hisz ismersz engem. Ismered minden gyengeségemet, minden bukásomat, minden fájdalmamat, örömömet s minden kűzdelmemet is melyeket naponta vívok önmagammal.
Segíts jobbá lennem! Taníts meg a helyes szeretetre, a nehézségek helyes megoldására, a türelemre, a békességre mikor viharok dúlnak bennem.

Segíts nekem, bízom Benned Jézusom!
Nálad van a szabadulás, a gyógyulás kulcsa!

2016.07.01.

(Nilnocere, 2016.07.01 23:58)

Leszállt az éj s megindult a szívem, oda fel Hozzád Istenem! Ujjongva mesélem el csodás tetteidet, életem kűzdelmeit, s milyen hálás vagyok mindegyikért!

Köszönöm hogy gyermeked lehetek, köszönöm hogy ismerhetlek!

2016.07.01.

(Nilnocere, 2016.07.01 21:23)

Isten társa vagy

Böjte Csaba gondolatai
2016-07-01

Az élet útja a holnapba vezet
Fát ültetsz a kertbe és öntözöd, gondját viseled, hogy nagyra nőjön és kibontakozzon, s ezáltal szebb legyen a világ. Isten országát építed. Látod a betegeket, a tudatlan gyermekeket, és fáj neked mások szenvedése: tanulsz, képzed magad, megálmodsz egy kórházat, egy iskolát, kopogtatsz és zörgetsz, egyeztetsz a hatóságokkal - lehet, hogy nem tudod, de Isten társa vagy.

Erősíts mindennap Istenem hogy én is adhassak többet és többet a világnak, az embereknek s minden jó ügyért!

2016.07.01.

(Nilnocere, 2016.07.01 03:59)

Micsoda éjszaka a mai! Jókedv, öröm s egység fog össze engem s társaimat, de én csendes házadba vágyódom Istenem, oda ahol annyiszor megszólítottál, ahol annyiszor megóvtál! Eggyé válni a Csenddel, s ölelni reggelig, ölelni Téged!

Szeretlek, úgy szeretlek Istenem!

2016.06.30.

(Nilnocere, 2016.06.30 23:41)

Az Úr az én örökrészem és kelyhem,
te irányítod, Uram, sorsomat.
A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem,
valóban pompás az én örökrészem.
Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem,
még éjszaka is a jóra int engem bensőm.
Szüntelenül magam előtt látom az Urat,
ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
Ezért örül az én szívem, †
és ujjong a lelkem,
sőt reménységben nyugszik testem is.

2016.06.30

(Nilnocere, 2016.06.30 21:24)

Akik gyakran mennek szentmisére, jobban boldogulnak

Vianney Szent János breviáriuma
2016-06-30

Azok, akik gyakran mennek szentmisére, jobban boldogulnak, mint azok, akik kishitűen azt gondolják, hogy erre soha nincs idejük. Ha egész bizalmunkat Istenbe helyeznénk, és nem csupán a munkánkra számítanánk, mennyivel boldogabbak lennénk!

2016.06.30.

(Nilnocere, 2016.06.30 06:41)

A reggeli fények körberagyogják a lelkem. Szétárad egész bensőmben ez az éltető melegség. Létezni, élni, részese lenni mindennap ennek a földi valónak kimondhatatlanul csodás érzés! Illatok, színek, levegő, életvágy! Élek! Ma is! A Te irgalmadból Istenem!

2016.06.30.

(Nilnocere, 2016.06.30 01:43)

Most, az éjszakában így könyörgök Hozzád Krisztusom.
Egyszer és mindenkorra segíts meggyógyulnom minden lelki bajomból hogy méltó testvéred lehessek.

A földön minden színre még
sötét fátyolt borít az éj.
Igaz Bíránk, szívünk feléd
áldón eseng és kérve kér.

Hogy minden vétkét elvegyed
s a lélek szennyét mind lemosd,
add, Krisztusunk, kegyelmedet:
kerüljünk el minden gonoszt.

Mert nézd, a szív bűntől beteg,
gonoszság mérge marta meg,
de már az éjben ébredez,
Megváltónk, tégedet keres.

Te űzd el tőlünk messzire
a lelken ülő éjhomályt,
a boldogító égi fény,
világosságod járja át.

Krisztus, kegyelmes nagy Király,
neked s Atyádnak tisztelet,
s a Szentléleknek is veled,
időtlen századok során.
Ámen.

2016.06.29.

(Nilnocere, 2016.06.29 20:50)

Csodálatos alkony ez a mai Istenem. Teljes valód tündököl az aranyló színekben. Nincsenek szavaim arra hogy mindezt láthatom.
Ha a földi szépség ilyen, milyen lehet fényes országod?S méltó vagyok - e én arra, hogy megláthassam egyszer?

2016.06.29.

(Nilnocere, 2016.06.29 03:40)

Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség; Urunk, Jézus Krisztus keresztjével akarok dicsekedni.
†♥

2016.06.29.

(Nilnocere, 2016.06.29 01:36)

Emberszeretet

Mikor mellém rendelsz valakit hosszabb - rövidebb időre, mindig izgatottan várom a találkozást, a közös új élményt a másik emberrel.
Vajon meg fogjuk - e egymást érteni, tudunk - e egymás mellett lenni kedves, segítő szavakkal ismeretlenül?
Ma éjjel két embert is mellém küldtél és micsoda öröm megtapasztalni az egységet, a közös emberséget!
S meglellek - e Téged, drága Jézusom a másik emberben?

Erről szól ma ez az éjszaka.

2016.06.28.

(Nilnocere, 2016.06.28 21:03)

Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja,
aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket.
Benne választott ki a világ teremtése előtt,
hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte.

2016.06.28.

(Nilnocere, 2016.06.28 06:34)

Munka és lélek

Teréz anya breviáriuma
2016-06-28

Munkánkat meg kell próbálnunk nagyobb figyelemmel, odaadással és engedelmességgel végezni.
Jó hatással lesz lelkünkre.

Veled semmi sem lehetetlen. Nehéznek lehet nehéz bármi, de elég csak lehúnynom a szemem és Téged hívni csendben hogy segíts. Könyörülettel voltál irántam, én megtettem mit megtehettem vizsgámban, de a többi a Te kezedben volt. Köszönöm!
Veled! Érted! Hozzád! Melléd! Ez minden vágyam!

2016.06.27.

(Nilnocere, 2016.06.27 21:32)

Hosszú éjszakák állnak előttünk megint Uram de én nyugodt szívvel indulok neki minden nehézségnek, vizsgázának, próbatételnek. Gondolataim szüntelen csak Nálad járnak. Édessé teszi a lelkem a szereteted. Köszönöm hogy adhatok és kaphatok.

Nincs ennél nagyobb kincs e földi életben!

2016.06.26.

(Nilnocere, 2016.06.26 23:53)

Aki a Fölséges oltalmában lakik,
a Mindenható árnyékában pihen,
ezt mondja az Úrnak: †
Te vagy menedékem és erősségem,
Istenem, benned bízom.

2016.06.26.

(Nilnocere, 2016.06.26 11:57)

Neked zengedezik a lelkem Istenem! Felvértezel erőddel, így indulok neki minden napnak, minden teendőnek, minden kihívásnak és szolgálatnak! Hajt és csak hajt a kis belső motorom, azaz Te Istenem!

Köszönöm ma is Neked, hogy gyermeked lehetek, hogy megismertetted velem országod s hatalmad ezernyi szépségét, reményt öntöttél a szívembe és megújítottál! Veled szárnyal az életem!

2016.06.26.

(Nilnocere, 2016.06.26 09:34)

Hálát adok, mert meghallgattál engem,
te lettél szabadítóm.
A kő, amelyet az építők félredobtak,
az lett a háznak szegletköve.
Mindezt az Úr vitte végbe,
a csodát saját szemünkkel látjuk.
Ez az a nap, amelyet az Úr adott,
hogy ujjongjunk és örvendezzünk.

2016.06.26.

(Nilnocere, 2016.06.26 08:59)

Szentmise csodálatos hatása

Pio atya breviáriuma
2016-06-26

Minden odaadással meghallgatott szentmise csodálatos hatással van lelkünkre, olyan lelki és anyagi kegyelmeket ad, amelyeket mi magunktól nem ismernénk. Ne költsd tehát haszontalanul pénzedet evilági dolgokra, hanem hozz áldozatot és vegyél részt a szentmisén! A világ nap nélkül is meg tudna lenni, de nem lehet meg a szentmise nélkül.

2016.06.26.

(Nilnocere, 2016.06.26 00:23)

Irgalmad maga az élet, minden lélegzetvétel s szívdobbanás Tőled van, ezt a csodát alig tudom felfogni Istenem! Nincs nap hogy ne gondolnék erre!
Ömlik a sok hála a szívemből mert minden mi körülöttem van, él s mozog mind - mind a Te kezed műve! Nincs szó mellyel meg tudnám köszönni az életemet, azt hogy ember vagyok, hogy láthatok, hogy hallhatok, hogy érezhetek, hogy örülhetek, hogy fájhatok mert minden ami a létezés része az valami csoda, valami végtelenbe úszó érzés!

2016.06.24.

(Nilnocere, 2016.06.24 17:54)

Aranypéntek - hittan

Egymásért, a világért.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175

Következő »