Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2016.09.12.

(Nilnocere, 2016.09.12 21:17)

Mennyország reményében

Kis Szent Teréz breviáriuma
2016-09-12

A Mennyország reményében veled akarok élni, minden nap követni akarlak, Anyám.

2016.09.12.

(Nilnocere, 2016.09.12 14:09)

Mindent beillatosítunk, amihez csak érünk

Vianney Szent János breviáriuma
2016-09-12

Amikor illatszer éri kezünket, mindent beillatosítunk, amihez csak érünk. Imáinkat bocsássuk át a Szent Szűz kezén, ő beillatosítja azokat.

2016.09.12.

(Nilnocere, 2016.09.12 05:35)

Szűz Mária szent nevének ünnepére

Szűzanya kegyhelyek

II. János Pál pápa breviáriuma
2016-09-12

A Szűzanya minden kegyhelye a béke és a kiengeszteIődés helye.

Szentkúti Szűzanya könyörögj értem.

2016.09.11.

(Nilnocere, 2016.09.11 22:12)

Aki a Fölséges oltalmában lakik,
a Mindenható árnyékában pihen,
ezt mondja az Úrnak: †
Te vagy menedékem és erősségem,
Istenem, benned bízom.

2016.09.11.

(Nilnocere, 2016.09.11 19:42)

Köszönöm Uram hogy itt vagy nekem mindig! Hogy odabújhatok Hozzád megviselt lélekkel és Te szeretetteljes gondoskodással ölelsz át amikor a legnagyobb szükségem van rá! Mihez is kezdenék én Nélküled Istenem? Te vagy az én Mindenható, irgalmas, kegyelmes Atyám!

2016.09.11.

(Nilnocere, 2016.09.11 19:11)

Drága hajlékod örök menedék a lelkemnek.

2016.09.11.

(Nilnocere, 2016.09.11 18:46)

Ez a nap nem is lehet már szomorúbb és kétségbeejtőbb az emberi irgalmatlanság nevében. Ismét az elfekvő osztályon kellett egy rövid látogatást tennem de amit ma láttam az minden eddigit felülmúlt.
A kórteremben 9 élő beteg mellett az egyik ágyon egy élettelen, lepedőbe csavart holttest feküdt, a lába kilógott a lepedőből, körülötte pedig jobbról - balról a betegek vacsoráztak. Micsoda méltatlan emberi vég! Egy ember, Isten gyermeke feküdt ott ilyen helyzetben!  Rég találkoztam ilyen szívtelen és embertelen bánásmóddal.

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!

2016.09.11.

(Nilnocere, 2016.09.11 17:29)

Ma gyászol a világ. Sok ember veszett oda gyűlölködő emberek miatt. Sosem fogom megérteni az ilyen embereket. Mi lehet egy olyan ember szívében aki kioltja embertársainak az életét? Isten nap mint nap irgalmat ad nekünk embereknek de mi emberek nem adunk irgalmat sem pedig kegyelmet egymásnak.

Imádkozom mindazokért akiket ezen a napon a harag és a gyűlölet ölt meg 15 évvel ezelőtt.

2016.09.09.

(Nilnocere, 2016.09.09 01:38)

Örömünk oka - Könyörögj érettünk!

✝ 2015.08.11 ✝
az én örömöm
az én reménységem
az én hitvallásom
az én szabadulásom
az én gyógyulásom
az én életem!

Szívem utolsó dobbanásáig áldlak Téged, szeretlek Téged, hívlak Téged jóságos Szűzanya!

2016.09.08.

(Nilnocere, 2016.09.08 23:34)

Kisboldogasszony ünnepére

Emberiség válaszútja

II. János Pál pápa breviáriuma
2016-09-08

Az emberiség válaszút előtt áIl, ma sokkal inkább, mint bármikor a múltban. Ó, Szent Szűz, ma is csak és kizárólag a Te Fiad, Jézus lehet a mi üdvösségünk!

Nagyon szeretlek drága Szűzanya! Köszönöm Neked Jézust hogy megismertettél Vele és elvezettél Őhozzá a keresztségben.

2016.09.07.

(Nilnocere, 2016.09.07 11:29)

Tombol Veled a szívem Istenem. Nap nap után csak rácsodálkozhatok hogy gyermeked lehetek, befogadtál közelségedbe minden hibám, bűnöm, méltatlanságom ellenére. Tele van a lelkem gyógyító szereteteddel! A kis szeretet ládámat amit kétségbeesetten próbáltam éveken át földi javakkal megtölteni, sosem telt meg, de Te teletöltötted mennyei kincseiddel. Élhetővé tetted egykori pokol éveimet gazdagságoddal. Már felsorolni sem tudnám azt a temérdek jót amit nekem ajándékoztál az elmúlt évek alatt! Felfoghatja - e mindezt emberi értelem?

Augusztus 11 - ét nem felejtem sosem, a mi kettőnk örök szövetségét szívemben őrzöm örökké ✝❤

2016.09.07.

(Nilnocere, 2016.09.07 10:36)

Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt,
ösvényemen csak ez világít.
Nevedre esküszöm és ígérem:
igaz végzéseid igéit megtartom.

2016.09.07.

(Nilnocere, 2016.09.07 01:24)

Ezen sz éjszakán Imádkozom a bajba jutott emberekért. Azért a két fiatal nőért akiket este a buszon láttam és egymást támogatták. Imádkozom szomorú munkatársaimért, akik elesettek és azokért akiket veszteségek értek. Imádkozom a betegségben szenvedőkért a depressziósokért és a szenvedélybetegekért.
Uram, hajolj le hozzájuk. Nekem Te mindig itt vagy és leszel mint örök éltető erő, örömet adó, vigasztaló és reménységet adó de nagyon sokan vannak még akik nem ismernek Téged, nem ismerik irgalmadat!
Én olyan nagyon boldog vagyok Veled! Azt akarom teljes szívemből hogy minden megkeseredett, elesett ember érezze azt az örömet amit én érzek Veled mindennap!

2016.09.06.

(Nilnocere, 2016.09.06 16:46)

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

2016.09.05.

(Nilnocere, 2016.09.05 01:52)

Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér - szabadíts meg engem!
Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vér - erősíts meg engem!
Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér - újíts meg engem!

2016.09.04.

(Nilnocere, 2016.09.04 19:36)

Üdvözlégy szent Kereszt, egyetlen reménység!

2016.09.04.

(Nilnocere, 2016.09.04 18:16)

Az alázatosság litániája

A vágytól, hogy megbecsüljenek, - szabadíts meg Jézusom!
A vágytól, hogy szeressenek, - szabadíts meg Jézusom!
A vágytól, hogy népszerű legyek, - szabadíts meg Jézusom!
A vágytól, hogy fölemeljenek, - szabadíts meg Jézusom!
A vágytól, hogy tiszteljenek, - szabadíts meg Jézusom!
A vágytól, hogy dícsérjenek, - szabadíts meg Jézusom!
A vágytól, hogy előnyben részesítsenek, - szabadíts meg Jézusom!
A vágytól, hogy tanácsomat kérjék, - szabadíts meg Jézusom!
A vágytól, hogy igazat adjanak nekem, - szabadíts meg Jézusom!
A vágytól, hogy elismerjenek, - szabadíts meg Jézusom!
A félelemtől, hogy megaláznak, - szabadíts meg Jézusom!
A félelemtől, hogy lenéznek, vagy leráznak, - szabadíts meg Jézusom!
A félelemtől, hogy megvetnek, - szabadíts meg Jézusom!
A félelemtől, hogy korholnak, - szabadíts meg Jézusom!
A félelemtől, hogy megütnek, - szabadíts meg Jézusom!
A félelemtől, hogy megrágalmaznak, - szabadíts meg Jézusom!
A félelemtől, hogy kigúnyolnak, - szabadíts meg Jézusom!
A félelemtől, hogy mellőznek vagy elfelejtenek, - szabadíts meg Jézusom!
A félelemtől, hogy igazságtalanság ér, - szabadíts meg Jézusom!
A félelemtől, hogy meggyanúsítanak, - szabadíts meg Jézusom!
Hogy másokat nálam jobban szeretnek,
- add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!
Hogy másokat nálam többre becsülnek,
- add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!
Hogy a világ szemében más növekszik és én kisebbedem
- add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!
Hogy az erényt másokban dícsérik és a jót bennem nem veszik észre,
- add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!
Hogy másokat magasztalnak, míg engem észre sem vesznek,
- add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!
Hogy másokat nálam jobban előnyben részesítenek,
- add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!
Hogy mások szentebbek, jobbak nálam, és én csak olyan szent leszek, amilyen a Te kegyelmedből telik tőlem
- add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!

SZABADÍTS MEG MINDEN EMBERI VÁGYAKOZÁSTÓL, MINDEN SAJÁT GONDOLATTÓL, MINDEN SAJÁT AKARATTÓL.
Szenvedni akarok veled Jézusom, szenvedni, vérezni s feküdni a porban egyszerű, alázatos, lángoló szívvel ahogy Te tetted értem, bűnösért.

2016.09.03.

(Nilnocere, 2016.09.03 15:11)

Istenem és mindenem!

2016.09.03.

(Nilnocere, 2016.09.03 07:29)

Isten, kinek nincs kezdete,
Isten, ki Isten Gyermeke,
Isten, ki kettejük Tüze,
szívünket lényed töltse be.

Utánad vágyunk, el ne hagyj,
szerelmünk, örömünk te vagy,
szomjas lelkünknek enyhet adj,
és boldogságunk te maradj!

2016.09.03.

(Nilnocere, 2016.09.03 03:49)

Zajos munkámból csendes házadba vágyódik a lelkem. Ott lennék most szívem szerint és elsuttognám Neked mindazt ami lelkemet nyomja, a szégyeneimet, a bűneimet. Ott szentélyedben mennyire más mindig minden! Az éjszaka csendjében csak Te és én!
Szeretlek Istemem!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »