Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2016.08.03.

2016.08.03 16:36

Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívem.
És vezérelj engem az ősi jó úton.

Nilnocere - 2016.08.03.

2016.08.03 14:56

Hatalmas vagy, Uram, és körülvesz a hűség.

Nilnocere - 2016.08.03.

2016.08.03 06:54

Hatalmadat hirdeti ma reggel az égbolt, a nap is arcodként ragyog. Ha Te mindenkor velem, akkor ki és micsoda ellenem?

Köszönöm kűzdelmes napjaimat, rám ragyogsz, túlcsorduló szívvel szeretlek!

Nilnocere - 2016.08.02.

2016.08.02 22:29

Porciunkula

Istenem, fogadd el tőlem esetlen szívemet! Annyi szégyen van bennem előtted, ki gyermekévé fogadott! Bocsáss meg nekem a gyengeségeimért, a rossz döntéseimért és minden olyan dologért melyekkel megbánthattalak Téged! Gyakran nehéz a kűzdelem a sok rossz ellen, de tudom hogy szeretsz engem, velem együtt és értem kűzdesz! Ezért nem adom fel!

Alázatos szívvel szeretlek ma is, kicsit fájón, lelkileg terhelten, de akkor is szeretlek Téged! Ma csak ennyit tudtam adni Neked.

Nilnocere - 2016.08.01.

2016.08.01 17:25

Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz

még több erőért,
még több bátorságért,
még több kitartásért,
egészséges szívért,
és egészséges lélekért!

Nilnocere - 2016.08.01.

2016.08.01 14:58

A kereszt átöleli a világot

Vianney Szent János breviáriuma
2016-08-01

A kereszt átöleli a világot: átöleli a világ négy táját, mindenkinek jut belőle egy kicsi.

Nilnocere - 2016.08.01.

2016.08.01 00:01

Ma sokat gyötrődtem és szomorkodtam gyengeségeim, és hibáim miatt de Jézusom én bízom benned, Teveled nincsenek lehetetlenek! Ami ma még gyenge, az holnap Általad lesz erős!

Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!

Nilnocre - 2016.07.31.

2016.07.31 09:25

Dicsérjétek az Urat szentélyében,
dicsérjétek a hatalmas égboltozaton!
Dicsérjétek hatalmas tetteiért,
dicsérjétek, mert nagysága végtelen.

Dicsérjétek őt harsonaszóval,
dicsérjétek lanttal, citerával.
Dicsérjétek dobbal és körtánccal,
dicsérjétek citerával és fuvolával.

Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, †
dicsérjétek búgó cimbalom hangjával!
Minden lélek az Urat dicsérje!

Dicsérjétek az Urat, mert nagysága végtelen, alleluja!

Nilnocre - 2016.07.31.

2016.07.31 01:24

A mai napomat, minden imádságomat a szíriai Aleppoért és az ott lakókért ajánlom fel, különösen a ferences testvérekért akik végveszélyben próbálnak helytállni nap mint nap.
Tekints le rájuk Istenem, ne engedd hogy bajuk essen azoknak kik a nevedet félik!

Nilnocre - 2016.07.30.

2016.07.30 11:28

Szeretlek Istenem! Teljes szívemből, lelkemből, teljes erőmből! Veled, Benned, Általad csodálatos csak az élet!

Nilnocre - 2016.07.30.

2016.07.30 11:10

Országod nincs messze

Pio atya breviáriuma
2016-07-30

Istenünk, Országod nincs messze. Részesíts bennünket dicsőségedben itt a földön, hogy Országod lakói lehessünk a mennyben. Add meg, hogy szereteted áldozatának bizonyságaképpen példaadással és tettekkel hirdethessük isteni királyságodat. Légy szíveink Ura most, hogy Ura légy az örökkévalóságban. Sohase vonhassuk ki magunkat királyi hatalmad alól, se az élet, se a halál ne tudjon elszakítani Tőled. Az életet mindig Belőled, a Te szeretetedből merítsük, hogy szétáradjon az emberek között. Hallhassuk meg minden pillanatban, hogy csak belőled éljünk és Te áradhass szét szívünkben.

Nilnocre - 2016.07.30.

2016.07.30 00:54

Oltalmadat kérem Istenem társaimra akiket hosszú szabadságom alatt nemigen láthatok. Vigyázz rájuk Uram, őrizd léptüket bármerre is járnak majd! Én mint kis ember nem tudhatom végzéseidet, csak kérni tudok, azt, hogy hordozd őket is tenyereden ahogyan engem is hordozol mindennap.

Nilnocre - 2016.07.29.

2016.07.29 13:29

Július 29. Péntek

Ferenc pápa twitter üzenete
2016-07-29

Az Úr közöttünk van és gondunkat viseli, anélkül hogy helyettünk döntene.
Az Úr szeretne mindennapi történéseink részesévé válni, hogy velünk együtt járjon.

Nilnocere - 2016.07.28.

2016.07.28 15:11

Irgalmasságodra gondolj, Uram,
és könyörületedre, mely öröktől való.
Ne emlékezz ifjúkorom bűnére, vétkére! †
Irgalommal gondolj reám,
mert te jóságos vagy, Uram.

Nilnocere - 2016.07.28.

2016.07.28 10:39

"Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben"
✝♥

Nilnocere - 2016.07.28.

2016.07.28 00:24

Mostanában oly sok a felfordulás és bizonytalanság körülöttem. Nem tudhatom mit is hoz a holnap, a jövőhét az életemben, a munkámban, a mindennapi teendőimben. Csak egy biztos, csak egy Uram, a Te végtelen szereteted. Ebbe kapaszkodom mindennap az élet forgatagában.

Nilnocere - 2016.07.27.

2016.07.27 16:45

Beírtam szívem rejtekébe intéseidet,
hogy ne vétkezzem ellened.
Bő áldás vagy nekem, Uram,
taníts meg tetszésed szerint élnem.

Beszédes ajkamon szüntelen
a te ajkad igéit ismételgetem.
Bizonyságaid útján boldogabb vagyok,
mint akármilyen gazdagságban.

Nilnocere - 2016.07.25.

2016.07.25 22:29

Mindazt amit ma láttam és megtapasztaltam a kórházban még inkább megismertette velem milyen is kicsinynek lenni és hogy mennyire Tőled függ minden emberi létezés Istenem! Csak ha Te akarod akkor lélegzünk, csak akkor látunk, csak akkor érzünk és csak a Te akaratodból tapasztalhatjuk meg a létezés csodáit!
Minden Tőled van és minden Tehozzád is tér vissza!

Sokféle elesettséggel találkoztam már de ez a mai különösen fájó volt. Imádkozom az elfekvő osztály összes betegéért.

Nilnocere - 2016.07.25.

2016.07.25 13:44

Virágok a ládában

Sokáig hallgattak de ma már nem kerülhettem ki a találkozást fogadott nagymamámmal aki egy ideje egy fővárosi elfekvőben tölti a napjait.
Szavakat nem találok arra a reménytelenségre, egyhangúságra, kiszolgáltatottsága amelyeket ott tapasztaltam. Még az ablak is távol van, hogy ki lehessen látni rajta, láni lehessen az eget...

Az egyetlen szívderítő dolog ebben a látogatásban a nagymama felcsillanó tekintete volt és egy virágláda útközben, telis - tele erőtől duzzadó, színes virágokkal.

Nilnocere - 2016.07.25.

2016.07.25 00:20

Jegyesed jót cselekszik veled

Keresztes Szent János aranymondásai
2016-07-25

Vonulj vissza szíved rejtekébe, do|gozzáI mindig Istennek, lelked Jegyesének jelenlétében, aki mindig előtted van és jót cselekszik veled.
✝♥