Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2016.06.28.

(Nilnocere, 2016.06.28 06:34)

Munka és lélek

Teréz anya breviáriuma
2016-06-28

Munkánkat meg kell próbálnunk nagyobb figyelemmel, odaadással és engedelmességgel végezni.
Jó hatással lesz lelkünkre.

Veled semmi sem lehetetlen. Nehéznek lehet nehéz bármi, de elég csak lehúnynom a szemem és Téged hívni csendben hogy segíts. Könyörülettel voltál irántam, én megtettem mit megtehettem vizsgámban, de a többi a Te kezedben volt. Köszönöm!
Veled! Érted! Hozzád! Melléd! Ez minden vágyam!

2016.06.27.

(Nilnocere, 2016.06.27 21:32)

Hosszú éjszakák állnak előttünk megint Uram de én nyugodt szívvel indulok neki minden nehézségnek, vizsgázának, próbatételnek. Gondolataim szüntelen csak Nálad járnak. Édessé teszi a lelkem a szereteted. Köszönöm hogy adhatok és kaphatok.

Nincs ennél nagyobb kincs e földi életben!

2016.06.26.

(Nilnocere, 2016.06.26 23:53)

Aki a Fölséges oltalmában lakik,
a Mindenható árnyékában pihen,
ezt mondja az Úrnak: †
Te vagy menedékem és erősségem,
Istenem, benned bízom.

2016.06.26.

(Nilnocere, 2016.06.26 11:57)

Neked zengedezik a lelkem Istenem! Felvértezel erőddel, így indulok neki minden napnak, minden teendőnek, minden kihívásnak és szolgálatnak! Hajt és csak hajt a kis belső motorom, azaz Te Istenem!

Köszönöm ma is Neked, hogy gyermeked lehetek, hogy megismertetted velem országod s hatalmad ezernyi szépségét, reményt öntöttél a szívembe és megújítottál! Veled szárnyal az életem!

2016.06.26.

(Nilnocere, 2016.06.26 09:34)

Hálát adok, mert meghallgattál engem,
te lettél szabadítóm.
A kő, amelyet az építők félredobtak,
az lett a háznak szegletköve.
Mindezt az Úr vitte végbe,
a csodát saját szemünkkel látjuk.
Ez az a nap, amelyet az Úr adott,
hogy ujjongjunk és örvendezzünk.

2016.06.26.

(Nilnocere, 2016.06.26 08:59)

Szentmise csodálatos hatása

Pio atya breviáriuma
2016-06-26

Minden odaadással meghallgatott szentmise csodálatos hatással van lelkünkre, olyan lelki és anyagi kegyelmeket ad, amelyeket mi magunktól nem ismernénk. Ne költsd tehát haszontalanul pénzedet evilági dolgokra, hanem hozz áldozatot és vegyél részt a szentmisén! A világ nap nélkül is meg tudna lenni, de nem lehet meg a szentmise nélkül.

2016.06.26.

(Nilnocere, 2016.06.26 00:23)

Irgalmad maga az élet, minden lélegzetvétel s szívdobbanás Tőled van, ezt a csodát alig tudom felfogni Istenem! Nincs nap hogy ne gondolnék erre!
Ömlik a sok hála a szívemből mert minden mi körülöttem van, él s mozog mind - mind a Te kezed műve! Nincs szó mellyel meg tudnám köszönni az életemet, azt hogy ember vagyok, hogy láthatok, hogy hallhatok, hogy érezhetek, hogy örülhetek, hogy fájhatok mert minden ami a létezés része az valami csoda, valami végtelenbe úszó érzés!

2016.06.24.

(Nilnocere, 2016.06.24 17:54)

Aranypéntek - hittan

Egymásért, a világért.

2016.06.24.

(Nilnocere, 2016.06.24 08:17)

Áldja az Urat az Úr minden műve,
dicsérje és magasztalja örökkön-örökké!
Áldjátok az Urat, az Úr angyalai mindnyájan;
áldjátok az Urat, ti, egek!
Áldjátok az Urat, ti, vizek az égbolt fölött;
áldjátok az Urat, az Úr minden erői!
Áldjátok az Urat, nap és holdvilág.

2016.06.23.

(Nilnocere, 2016.06.23 02:56)

Én drága Istenem, kereslek, hívlak, várlak Téged! Ragyog ez az éjszaka és én gondolatban Nálad járok! Fogadd el ma is szívemet!

2016.06.22.

(Nilnocere, 2016.06.22 09:33)

Nekem az Úr erős váram, és oltalmazó sziklám.

2016.06.22.

(Nilnocere, 2016.06.22 08:22)

Kész az én szívem, Istenem, kész az én szívem. †

2016.06.21.

(Nilnocere, 2016.06.21 23:53)

Egy esti beszélgetés felzaklatott és megrohant sok rossz emlék.
Drága Istenem! Te minden szomorúságot és lelki gyötrelmet széppé tudsz varázsolni! Segíts hogy a rossz emlékek helyébe mindig a Te sok csodálatosságod lépjen, lelki sebeimet a Veled átélt sok jó szép fedje be!

Imádkozom mindazokért akik bántottak. Én már nem haragszom, nem rombol bosszúvágy sem pedig düh. Csak csendes nyugalom van bennem Veled, Mindenható Atyám! Minden így van most már jól. Majd Te elrendezed mindazt amit el kell, nekem pedig nincs más dolgom mint bizalommal kezedbe tenni életem minden mozzanatát.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.
Ámen.

2016.06.21.

(Nilnocere, 2016.06.21 20:47)

Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből,
mert ajkam igéit meghallgattad.
Angyalaid színe előtt magasztallak,
leborulok szent templomodban.

Áldom szent nevedet, †
hűséges szeretetedért,
mert mindennél magasztosabbá tetted
nevedet és ígéretedet.

Amikor hozzád kiáltottam, meghallgattál,
megsokszoroztad lelkem erejét.
A föld minden királya hálát ad neked, Uram,
amikor meghallja ajkad szózatát.

Az Úr útjairól énekelnek,
mert nagy az Úr dicsősége!
Valóban fölséges az Úr, †
irgalommal tekint a gyöngére,
de a kevélyt messziről megismeri.

Ha gyötrelmek közt járok, te éltetsz engem, †
ellenségeim haragja ellen kezedet kinyújtod,
és jobbod megszabadít engem.
Az Úr javamra dönti el ügyemet; †
Uram, örökké tart szereteted,
ne hagyd el kezed alkotását!

Mindezért, hálás vagyok Istenem. Szívemben vagy minden nap. Nélküled nincs nappal sem éjjel.
Szeretlek Istenem teljes szívemből, lelkemből, erőmből.
Ámen.

2016.06.21.

(Nilnocere, 2016.06.21 09:36)

Szent és igaz vagy, Uram,
és igazságos ítéletedben.
Szigorú végzéseidet igazságban hoztad,
és teljes hűségben.

2016.06.21.

(Nilnocere, 2016.06.21 08:19)

Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene,
neved dicső és magasztalásra méltó mindörökké.
Te mindenben igazságos vagy,
amit csak velünk tettél,
mert vétkeztünk, gonoszat tettünk, eltávoztunk tőled,
bizony, súlyosan vétkeztünk.

2016.06.21.

(Nilnocere, 2016.06.21 08:06)

Szeretet

Mai munkámat egy csodálatos édesanyáért és vezetőért ajánlom fel, akinek nincs egyebe mint a hatalmas, drága szíve és a két dolgos keze.

2016.06.20.

(Nilnocere, 2016.06.20 09:37)

Reménykedve nyitom fel ajkam,
parancsolataid után epedek.
Részvéttel hajolj felém, és könyörülj rajtam,
ahogy szoktál azokon, akik nevedet tisztelik.

2016.06.20.

(Nilnocere, 2016.06.20 08:26)

Elárasztottál minket reggel irgalmaddal, Urunk.

2016.06.19.

(Nilnocere, 2016.06.19 16:37)

Ezen a szent napon irgalmat kérek Tőled Istenem.

Irgalmazz nekem mikor rossz döntéseket hozok,
Irgalmazz nekem mikor elgyengülök,
Irgalmazz nekem mikor elesek,
Irgalmazz nekem mikor emberi szeretethiány gyötri a lelkemet,
Irgalmazz nekem mikor haragot és dühöt érzek,
Irgalmazz nekem mikor türelmetlen vagyok másokkal szemben,

bűnös ember vagyok, irgalmazz nekem!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »