Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2016.07.09.

2016.07.09 22:52

Amikor a csillagos égbolt alatt vagyok, akkor érzem igazán azt hogy Hozzád tartozom Istenem, hogy tőled függök, hogy általad vagyok, hogy belőled vagyok, hogy a Te szent akaratodból létezem csupán! Az égbolt alatt, mely a Te uralmad, emberségem kicsinysége a Te hatalmas királyságod mellett elveszik a Mindenségben! Én mégis mindennél boldogabb vagyok hogy így kicsinyként is feltekinthetek Rád és részese lehetek világodnak és végtelen hatalmadnak.

Nem vágyom többre, mint mindennap átélni és átérezni teljes bensőmmel azt hogy Hozzád tartozom!

Nilnocere - 2016.07.09.

2016.07.09 22:10

Dicsértessék az Úr neve napkelettől napnyugatig!

Nilnocere - 2016.07.08.

2016.07.08 18:36

Igazságos az Úr és jóságos,
irgalmas hozzánk a mi Istenünk.
Oltalmába fogadja a gyöngét;
nyomorult voltam, de ő fölemelt.

Nilnocere - 2016.07.08.

2016.07.08 16:56

Törvényeiden és igazságaidon elmélkedem Istenem, betöltesz minden űrt a szívekben, kiigazítasz mindent ahol hézag van. Így lesz teljessé a Benned remélő szív!

Nilnocere - 2016.07.08.

2016.07.08 00:16

Az esti csillag feldereng,
a nap már csendben elpihent,
a föld sötétben elmerül,
az ősi rend így teljesül.

Téged, fölséges Istenünk,
gyarló szolgáid kérlelünk:
elfárasztott a munkanap,
homályban minket mégse hagyj.

Ne lepje elménket homály,
ha éjbe hull a napvilág,
hogy szent nevedben bízva most
lássunk majd áldott holnapot.

Ezt add meg, kérünk, jó Atya,
s Atyának mása, egy Fia,
s te, Szentlélek, Vigasztaló:
örökre egy uralkodó.
Ámen.

Nilnocere - 2016.07.07.

2016.07.07 13:22

Istenem, nekem a te ajkad törvénye drágább sok ezer aranynál és ezüstnél.

Nilnocere - 2016.07.07.

2016.07.07 00:08

Irgalom, szeretet, jóság - ma is!

Nilnocere - 2016.07.06.

2016.07.06 13:26

Összevisszaság

Pio atya breviáriuma
2016-07-06

- Miért van rossz a világban?
- Jól figyelj rám... Egy anya hímzést készít. Gyermeke egy sámlin ül, alulról látja a kézimunkát. Látja a csomókat, az összekuszált szálakat és így szól:
- Mama, de hát mit csinálsz? Milyen összevisszaság ez?
Akkor az édesanya leereszti a hímzést és megmutatja neki a másik oldalát. Minden szín a helyén van, és a szálakból pontosan, szépen kirajzolódik a kép.
Igen, mi a hímzés fordított oldalát látjuk. Egy sámlin ülünk.

Mostanság én is egy sámlin ülök, nézem a dolgok alakulását de sok mindent nem értek.
De nem is kell talán értenem, hisz én mint ember hogyan láthatnám át szent akaratodat Istenem? Te viselsz gondot mindenre, amit én magam kuszának látok, az Nálad talán már egy egész dolog.
Minden dolog alakulása a Te kezedben van.

Nilnocere - 2016.07.06.

2016.07.06 10:01

Hittel vallom, Uram: az én osztályrészem,
hogy igéidet megtartsam.
Hozzád esengek teljes szívemből, könyörülj rajtam,
légy irgalmas hozzám, amint megígérted.

Nilnocere - 2016.07.06.

2016.07.06 07:55

Szívem ujjong az Úrban, aki megaláz és felmagasztal.

Nilnocere - 2016.07.06.

2016.07.06 04:20

Mindenek Atyja, világ újítója,
nagy Király, Krisztus, félelmetes Bíró,
áldva dicsérünk, esedezve kérünk,
nézz a szívünkre!

Nilnocere - 2016.07.05.

2016.07.05 23:39

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen.

Nilnocere - 2016.07.05.

2016.07.05 13:06

Az ember semmi önmagában

Vianney Szent János breviáriuma
2016-07-05

Az ember semmi önmagában, de rengeteg a Szentlélekkel. Az ember magában egészen földi és egészen állati. Csakis a Szentlélek képes lelkét fölemelni és magasba ragadni.

Nilnocere - 2016.07.05.

2016.07.05 07:50

Lángoló szívvel köszöntöm e napot! Köszönöm hogy ma is annyi feladat és teendő vár rám, sok nehézség a munkámban és sok küzdelem a lelkek harcmezején is!
De a Te erőddel semmi sem lehetetlen, belőled merítek erőt s a Lélek jön segítségemre!

Nilnocere - 2016.07.04.

2016.07.04 21:54

Igazságot jobban megismerni

Keresztes Szent János aranymondásai
2016-07-04

"Jaj annak, aki egyedül van" - mondja a Szentlélek. A lélek rászorul tanítómestere vezetésére, mert ők ketten jobban tudnak a gonosz léleknek gátat vetni, különösen ha abból a célból szövetkeznek, hogy az igazságot jobban megismerjék és kövessék.

Katolikus lelkivezetések - köszönöm!
✝♥

Nilnocere - 2016.07.04.

2016.07.04 13:24

A mai munkámat gyengeségeimért és szégyeneimért ajánlom fel. Minden elvégzett feladatomat vedd magadhoz Istenem és minden gyümölcse a Te dicsőségedet szolgálja!

Nilnocere - 2016.07.04.

2016.07.04 12:03

Elviselhetetlenül elöntötte a szívemet a sok szégyen. Nap mint nap szembesülök hibáimmal, s felemésztenek gyengeségeim következményei!
Segíts rajtam Jézusom! Rejts el engem sebeidbe mindazok elől akik előtt nem tudok megállni, akik előtt lehajtott fejjel tudok csak elmenni, akiknek bajt okoztam gyengeségeimmel!
Szeretetfátyladat terítsd rá múltamra hogy soha senki se fedhesse föl!

Nilnocere - 2016.07.04.

2016.07.04 05:39

Hűvös nyári hajnal van, állok kék égboltozatod alatt, látom a zöldellő fákat, a korai napsütést, az ébredező várost, mindez kezed műve Uram! Leborulok teremtett világod előtt!

Nilnocere - 2016.07.04.

2016.07.04 04:03

Alázkodj meg

Pio atya breviáriuma
2016-07-04

Alázkodj meg mindig - és mindig szeretettel - Isten és az emberek előtt, mert Isten ahhoz szól, aki alázattal tárja elé szívét. Bőven adja neki ajándékait.

Nilnocere - 2016.07.03.

2016.07.03 22:37

Beleolvadt ma a szívem irgalmadba Istenem.