Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2016.06.30

2016.06.30 21:24

Akik gyakran mennek szentmisére, jobban boldogulnak

Vianney Szent János breviáriuma
2016-06-30

Azok, akik gyakran mennek szentmisére, jobban boldogulnak, mint azok, akik kishitűen azt gondolják, hogy erre soha nincs idejük. Ha egész bizalmunkat Istenbe helyeznénk, és nem csupán a munkánkra számítanánk, mennyivel boldogabbak lennénk!

Nilnocere - 2016.06.30.

2016.06.30 06:41

A reggeli fények körberagyogják a lelkem. Szétárad egész bensőmben ez az éltető melegség. Létezni, élni, részese lenni mindennap ennek a földi valónak kimondhatatlanul csodás érzés! Illatok, színek, levegő, életvágy! Élek! Ma is! A Te irgalmadból Istenem!

Nilnocere - 2016.06.30.

2016.06.30 01:43

Most, az éjszakában így könyörgök Hozzád Krisztusom.
Egyszer és mindenkorra segíts meggyógyulnom minden lelki bajomból hogy méltó testvéred lehessek.

A földön minden színre még
sötét fátyolt borít az éj.
Igaz Bíránk, szívünk feléd
áldón eseng és kérve kér.

Hogy minden vétkét elvegyed
s a lélek szennyét mind lemosd,
add, Krisztusunk, kegyelmedet:
kerüljünk el minden gonoszt.

Mert nézd, a szív bűntől beteg,
gonoszság mérge marta meg,
de már az éjben ébredez,
Megváltónk, tégedet keres.

Te űzd el tőlünk messzire
a lelken ülő éjhomályt,
a boldogító égi fény,
világosságod járja át.

Krisztus, kegyelmes nagy Király,
neked s Atyádnak tisztelet,
s a Szentléleknek is veled,
időtlen századok során.
Ámen.

Nilnocere - 2016.06.29.

2016.06.29 20:50

Csodálatos alkony ez a mai Istenem. Teljes valód tündököl az aranyló színekben. Nincsenek szavaim arra hogy mindezt láthatom.
Ha a földi szépség ilyen, milyen lehet fényes országod?S méltó vagyok - e én arra, hogy megláthassam egyszer?

Nilnocere - 2016.06.29.

2016.06.29 03:40

Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség; Urunk, Jézus Krisztus keresztjével akarok dicsekedni.
†♥

Nilnocere - 2016.06.29.

2016.06.29 01:36

Emberszeretet

Mikor mellém rendelsz valakit hosszabb - rövidebb időre, mindig izgatottan várom a találkozást, a közös új élményt a másik emberrel.
Vajon meg fogjuk - e egymást érteni, tudunk - e egymás mellett lenni kedves, segítő szavakkal ismeretlenül?
Ma éjjel két embert is mellém küldtél és micsoda öröm megtapasztalni az egységet, a közös emberséget!
S meglellek - e Téged, drága Jézusom a másik emberben?

Erről szól ma ez az éjszaka.

Nilnocere - 2016.06.28.

2016.06.28 21:03

Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja,
aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket.
Benne választott ki a világ teremtése előtt,
hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte.

Nilnocere - 2016.06.28.

2016.06.28 06:34

Munka és lélek

Teréz anya breviáriuma
2016-06-28

Munkánkat meg kell próbálnunk nagyobb figyelemmel, odaadással és engedelmességgel végezni.
Jó hatással lesz lelkünkre.

Veled semmi sem lehetetlen. Nehéznek lehet nehéz bármi, de elég csak lehúnynom a szemem és Téged hívni csendben hogy segíts. Könyörülettel voltál irántam, én megtettem mit megtehettem vizsgámban, de a többi a Te kezedben volt. Köszönöm!
Veled! Érted! Hozzád! Melléd! Ez minden vágyam!

Nilnocere - 2016.06.27.

2016.06.27 21:32

Hosszú éjszakák állnak előttünk megint Uram de én nyugodt szívvel indulok neki minden nehézségnek, vizsgázának, próbatételnek. Gondolataim szüntelen csak Nálad járnak. Édessé teszi a lelkem a szereteted. Köszönöm hogy adhatok és kaphatok.

Nincs ennél nagyobb kincs e földi életben!

Nilnocere - 2016.06.26.

2016.06.26 23:53

Aki a Fölséges oltalmában lakik,
a Mindenható árnyékában pihen,
ezt mondja az Úrnak: †
Te vagy menedékem és erősségem,
Istenem, benned bízom.

Nilnocere - 2016.06.26.

2016.06.26 11:57

Neked zengedezik a lelkem Istenem! Felvértezel erőddel, így indulok neki minden napnak, minden teendőnek, minden kihívásnak és szolgálatnak! Hajt és csak hajt a kis belső motorom, azaz Te Istenem!

Köszönöm ma is Neked, hogy gyermeked lehetek, hogy megismertetted velem országod s hatalmad ezernyi szépségét, reményt öntöttél a szívembe és megújítottál! Veled szárnyal az életem!

Nilnocere - 2016.06.26.

2016.06.26 09:34

Hálát adok, mert meghallgattál engem,
te lettél szabadítóm.
A kő, amelyet az építők félredobtak,
az lett a háznak szegletköve.
Mindezt az Úr vitte végbe,
a csodát saját szemünkkel látjuk.
Ez az a nap, amelyet az Úr adott,
hogy ujjongjunk és örvendezzünk.

Nilnocere - 2016.06.26.

2016.06.26 08:59

Szentmise csodálatos hatása

Pio atya breviáriuma
2016-06-26

Minden odaadással meghallgatott szentmise csodálatos hatással van lelkünkre, olyan lelki és anyagi kegyelmeket ad, amelyeket mi magunktól nem ismernénk. Ne költsd tehát haszontalanul pénzedet evilági dolgokra, hanem hozz áldozatot és vegyél részt a szentmisén! A világ nap nélkül is meg tudna lenni, de nem lehet meg a szentmise nélkül.

Nilnocere - 2016.06.26.

2016.06.26 00:23

Irgalmad maga az élet, minden lélegzetvétel s szívdobbanás Tőled van, ezt a csodát alig tudom felfogni Istenem! Nincs nap hogy ne gondolnék erre!
Ömlik a sok hála a szívemből mert minden mi körülöttem van, él s mozog mind - mind a Te kezed műve! Nincs szó mellyel meg tudnám köszönni az életemet, azt hogy ember vagyok, hogy láthatok, hogy hallhatok, hogy érezhetek, hogy örülhetek, hogy fájhatok mert minden ami a létezés része az valami csoda, valami végtelenbe úszó érzés!

Nilnocere - 2016.06.24.

2016.06.24 17:54

Aranypéntek - hittan

Egymásért, a világért.

Nilnocere - 2016.06.24.

2016.06.24 08:17

Áldja az Urat az Úr minden műve,
dicsérje és magasztalja örökkön-örökké!
Áldjátok az Urat, az Úr angyalai mindnyájan;
áldjátok az Urat, ti, egek!
Áldjátok az Urat, ti, vizek az égbolt fölött;
áldjátok az Urat, az Úr minden erői!
Áldjátok az Urat, nap és holdvilág.

Nilnocere - 2016.06.23.

2016.06.23 02:56

Én drága Istenem, kereslek, hívlak, várlak Téged! Ragyog ez az éjszaka és én gondolatban Nálad járok! Fogadd el ma is szívemet!

Nilnocere - 2016.06.22.

2016.06.22 09:33

Nekem az Úr erős váram, és oltalmazó sziklám.

Nilnocere - 2016.06.22.

2016.06.22 08:22

Kész az én szívem, Istenem, kész az én szívem. †

Nilnocere - 2016.06.21.

2016.06.21 23:53

Egy esti beszélgetés felzaklatott és megrohant sok rossz emlék.
Drága Istenem! Te minden szomorúságot és lelki gyötrelmet széppé tudsz varázsolni! Segíts hogy a rossz emlékek helyébe mindig a Te sok csodálatosságod lépjen, lelki sebeimet a Veled átélt sok jó szép fedje be!

Imádkozom mindazokért akik bántottak. Én már nem haragszom, nem rombol bosszúvágy sem pedig düh. Csak csendes nyugalom van bennem Veled, Mindenható Atyám! Minden így van most már jól. Majd Te elrendezed mindazt amit el kell, nekem pedig nincs más dolgom mint bizalommal kezedbe tenni életem minden mozzanatát.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.
Ámen.