Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2016.06.03.

2016.06.03 21:45

Drága Jézus, szentséges szívedbe fogadd be hitetlen családtagjaimat, lelkitársamat, haragosaimat és mindazokat akik bántottak egykor.
Szentséges Szív, minden szív Királya, segíts mindazokon akik még nem láttak meg Téged, fogadd be őket kegyelmes szívedbe. Én mindnyájukat átadom, felajánlom Neked. Egyesüljön az ő szívük a Te szíveddel, úgy ahogy az én szívem lett eggyé a Tiéddel.

Szeretlek Jézusom, bízom benned.
✝♥

Nilnocere - 2016.06.03.

2016.06.03 16:00

Az én szívemtől a Te Szívedig

Szentséges Szív - erősíts engem
Szentséges Szív - tisztíts engem
Szentséges Szív - igazíts engem
Szentséges Szív - gyógyíts engem
Szentséges Szív - üdvözíts engem

Szentséges Szív - áldlak Téged
Szentséges Szív - dicsőítlek Téged
Szentséges Szív - imádlak Téged
Szentséges Szív - várlak Téged

Nilnocere - 2016.06.03.

2016.06.03 15:23

Drága Jézusom, szentséges szívedhez szorítsd oda az én egyszerű szívemet.
Szeretet a szeretetért, együtt csak mi ketten.
✝♥

Nilnocere - 2016.06.03.

2016.06.03 11:40

Jézus Szíve, bűnösök áldozatja,
Jézus Szíve, benned remélők üdvössége,
Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége,
Irgalmazz nekem.

Nilnocere - 2016.06.03.

2016.06.03 09:37

Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív,
Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív,
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív,
Irgalmazz nekem.

Nilnocere - 2016.06.03.

2016.06.03 08:12

Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza,
Irgalmazz nekem.

Nilnocere - 2016.06.03.

2016.06.03 05:19

Jézus szent szívének ünnepére

Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott Szív,
Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív,
Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív,
Irgalmazz nekem.

Nilnocere - 2016.06.02.

2016.06.02 13:38

Ha megértené ezt a titkot, meghalna a szeretettől

Vianney Szent János breviáriuma
2016-06-02

Milyen gyönyörű szép is az, hogy Krisztus Urunk az átváltozás után éppen úgy jelen van itt, mint az égben! Ha az ember jól megértené ezt a titkot, meghalna a szeretettől. Isten kímél minket, mert gyöngék vagyunk.

Nilnocere - 2016.06.02.

2016.06.02 09:39

Csak jövevény vagyok a földön,
parancsaidat ne rejtsd el tőlem.
Csupán egyetlen vágy emészti lelkemet,
hogy mindig végzéseidet kövessem.

Nilnocere - 2016.06.02.

2016.06.02 04:12

Végre új nap virradt! Újra magamba szívhatom a létezés minden csodáját! Minden levegővétel éltetője Te vagy Istenem! Az egyik legszebb dolog amire ráeszmélhet az ember nap nap után! Nem lehet e csodákkal betelni! Még többet és többet Belőled minden nap, csak erre vágyom Istenem!

Nilnocere - 2016.06.01.

2016.06.01 19:22

Aranyszerda - hittan

Szeretet
✝♥

Nilnocere - 2016.06.01.

2016.06.01 09:39

Beszédes ajkamon szüntelen
a te ajkad igéit ismételgetem.
Bizonyságaid útján boldogabb vagyok,
mint akármilyen gazdagságban.

Nilnocere - 2016.06.01.

2016.06.01 05:21

Szeretlek, Uram, én erősségem!
Uram, erősítőm, menedékem, szabadítóm!
Istenem, segítőm, akiben remélek,
oltalmazóm, hatalmas szabadítóm és pártfogóm!

Ninocere - 2016.05.30.

2016.05.30 22:13

Egész nap lelki szemeim előtt láttam szent testedet Uram! Valósággal megbabonázott tegnapi találkozásunk! Beleégtél a szívembe, a lelkembe, a gondolataimba! Nehezen térek magamhoz. Mint egy édes kábulat, olyan ez. S szívembe markol szüntelen minden gyarlóságom. Hogy férhet meg e kettő egy szívben?
Szabadíts meg Uram. Lelki betegségeimből, gyötrelmeimből SZABADÍTS MEG KÉRLEK!
Szakítsd ki a szívemből a gyengeségeket, a rossz kötődéseket, a múltamból megmaradt rossz érzéseket, a szorongásaimat, bántóim iránt érzett bosszút és haragot tépd ki Uram szívemből! Segíts kilépni a múltam árnyékából! A szívemben csak szeretet uralkodjon!

A Te békességed költözzön a szívembe, csak Tebenned remélek, csak Te segíthetsz rajtam.
Ámen.

Nilnocere - 2016.05.29.

2016.05.29 23:57

Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban
✝♥

Nilnocere - 2016.05.29.

2016.05.29 19:51

Az Oltáriszentség ünnepére

Drága Jézusom, csak te tudod, csak mi ketten tudjuk hogy Téged dicsőítve miért tört darabokra ma a szívem. Ez a nap több volt mint bármely más nap eddig. Ez a nap volt maga a teljes áhítat és szívbéli fájdalom egyben. Én még most is ott vagyok előtted, ott nézlek Téged, bocsánatot kérve ezernyi rossz döntésemért. Ezen a napon még jobban megszerettelek mint bármikor máskor.

Krisztusom kegyelmezz!

Nilnocere - 2016.05.27.

2016.05.27 13:24

Minden gyengeségemtől szabadíts meg Krisztusom! Csak Tebenned van esély a gyógyulásra, a megtisztulásra, a testi - lelki megújulásra!

Nilnocere - 2016.05.27.

2016.05.27 12:34

Krisztus tud a nehézségekről

Teréz anya breviáriuma
2016-05-27

Ne beszéljetek! Ne beszéljetek az embereknek életetek nehézségeiről. Egyszerűen csak legyetek boldogok, hogy Krisztus tud azokról.
✝♥

Nilnocere - 2016.05.27.

2016.05.27 12:09

Várom, Uram, szabadításodat,
parancsaidat híven követem.
Végzéseidet lelkemben őrzöm,
mert azokat nagyon megszerettem.
Végrehajtom tanításodat és parancsaidat,
hiszen minden utamat ismered.

Nilnocere - 2016.05.26.

2016.05.26 22:49

Mint a fénysugár olyanok törvélyeid nekem! Átvilágítják a szívemet, felmelegítik és melegen tartják mindennap. Nagyon boldog vagyok! Látszólag semmim sincs, mégis a legértékesebb kincset kaptam Tőled, a szeretet parancsolatait!