Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2020.01.14.

2020.01.14 18:49

Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van. (1Jn 3, 1a. 2)

Nilnocere - 2020.01.14.

2020.01.14 16:20

Prohászka Ottokár breviáriuma

Jócselekedet lehet az egész élet
2020.01.14.

Íme, a jócselekedetek. Nemcsak az ima, a böjt, az alamizsna a mi jócselekedeteink; dehogy; hanem az én öntudatomnak egész tartalma; az, hogy hogyan érzek, hogyan gondolkodom, - hogyan nézek világot, embert, - hogyan taksálok Istent, életet, - mily jó, türelmes, elnéző, szelíd, erős, okos vagyok - mily szándékkal dolgozom, beszélek, társalgok, szenvedek, - szóval jócselekedet lehet az egész, egész élet!

Nilnocere - 2020.01.14.

2020.01.14 09:45

Örvendjetek, igazak, az Úrban,
a szentekhez dicséret illik.
Dicsérjétek Istent citerával,
tízhúrú hárfán zengjétek fölségét.
Előtte új dalt énekeljetek,
daloljatok neki szép öröméneket zengve!

Nilnocere - 2020.01.14.

2020.01.14 01:19

Késő éjszaka van már, egy nehéz munkanap vége és én megint csak hálálkodni tudok és dicsérni Téged Istenem! Köszönöm az elmúlt napok áldásait és kegyelmeit melyekkel megajándékoztál! Szüntelen éreztem szeretetedet és minden nehéz pillanatban erőt meríthettem Belőled! Akárhányszor jóságodra gondoltam mindig megtelt a szívem örömmel és békével és minden nehézség a munkámban és teendőimben oly kicsiny lett!
Szeretlek Istenem teljes szívemből, csak ezt mondhatom el Neked ezen az éjszakán is!

Dicsőség legyen Néked Istenem mindörökké!

Nilnocere - 2020.01.13.

2020.01.13 23:38

Szent Bernát idézetek
2020.01.13.

Ha a jegyesek sajátos ismertetője, hogy szeretnek, méltán illeti meg a jegyes név a lelkedet, amelyik szeret. Szeret pedig az, ki szeretetet igényel, nem szabadságot, nem fizetést, nem örökséget, még csak nem is tudást, hanem csak szeretetet.

Nilnocere - 2020.01.13.

2020.01.13 19:01

† Krisztus lelke, szentelj meg engem!
† Krisztus teste, üdvözíts engem!
† Krisztus vére, ihless meg engem!
† Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!

Nilnocere - 2020.01.13.

2020.01.13 16:14

Keresztes Szent János aranymondásai

Fáradalmak és szenvedések
2020.01.13.

Mindenki szeretne Isten országába és örömébe bejutni;
a fáradalmakat és szenvedéseket azonban Isten Fiáért elviselni már kevesen óhajtják.

Nilnocere - 2020.01.12.

2020.01.12 19:56

Nagy és szent titok lett ma nyilvánvalóvá:
a mindenség Teremtője a Jordánban lemosta bűneinket!

Nilnocere - 2020.01.12.

2020.01.12 06:26

Az egész föld Téged imádjon és magasztaljon, Urunk, mert új fényt hoztál minden nemzedéknek!

Nilnocere - 2020.01.12.

2020.01.12 03:08

Az Úr szava zúg a vizek árján,
a fönséges Isten mennydörög.

Nilnocere - 2020.01.12.

2020.01.12 00:19

† Urunk megkeresztelkedésének ünnepére †

Krisztust, a szeretett Fiút, akiben Atyjának kedve telt, jöjjetek, imádjuk!

Nilnocere - 2020.01.11.

2020.01.11 21:33

Adjuk át magunkat Istennek

Szalézi Szent Ferenc gondolatok
2020.01.11.

Adjuk át magunkat Istennek, egyedül csak érte tegyünk mindent, bízzuk rá minden problémánkat, és ő azokkal páratlan gondossággal törődik. Minél őszintébben, minél mélyebben bízunk benne, annál nagyobb az irántunk tanúsított gondoskodása.

Nilnocere - 2020.01.11.

2020.01.11 06:14

Ferenc pápa
2020. január 11.

Imádás közben az ember megtanulja elutasítani azt, amit nem kell imádni: a pénzistent, a fogyasztásistent, az élvezetistent, a sikeristent, a saját, istenné növelt énünket.

Nilnocere - 2020.01.11.

2020.01.11 03:38

Ignáci Szikrák
2020.01.11.

Az isteni jóság sajátossága, hogy azt védelmezi leginkább, amit az ördög a legélesebben támad.

Nilnocere - 2020.01.10.

2020.01.10 07:28

Megfogni Isten kezét és elindulni!

Böjte Csaba testvér gondolatai
2020.01.10.

Isten azt akarja, hogy mindannyian társai legyünk világunk továbbteremtésében. Én, te, a porszem, odaállhatok a jó Isten elé, imában elbeszélgethetek vele, ő engem komolyan vesz, és az Úrral együtt megálmodott szép, szent dolgot valóra válthatjuk. Van ennél csodálatosabb hivatás a földön? Megfogni Isten kezét és elindulni!

Nilnocere - 2020.01.10.

2020.01.10 03:37

Az Isten Fia eljött, és megadta nekünk az értelmet,
hogy megismerjük az igaz Istent.

Nilnocere - 2020.01.09.

2020.01.09 21:36

Ferenc pápa
Magyar Kurír

Az imádás exodus, kiszabadulás a legnagyobb rabságból, önmagunk fogságából. Az imádás azt jelenti, hogy az Urat helyezzük a középpontba, hogy többé ne mi magunk álljunk ott.

Nilnocere - 2020.01.09.

2020.01.09 03:13

† A legnagyobb cél e földön követni Őt
† A legdrágább cél e földön szeretni Őt
† A legszentebb cél e földön szolgálni Őt

Nilnocere - 2020.01.09.

2020.01.09 00:19

Kereszttel a vállán
Magyar Kármelita Rendtartomány

Ha Krisztust keresed, ne keresd Őt másként,
mint kereszttel a vállán.

Nilnocere - 2020.01.08.

2020.01.08 06:31

Mindnyájan, Krisztus-keresők
a magas égre nézzetek,
s meglátjátok, miként ragyog
örök dicsőségünk jele!