Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2020.01.12.

(Nilnocere, 2020.01.12 00:19)

† Urunk megkeresztelkedésének ünnepére †

Krisztust, a szeretett Fiút, akiben Atyjának kedve telt, jöjjetek, imádjuk!

2020.01.11.

(Nilnocere, 2020.01.11 21:33)

Adjuk át magunkat Istennek

Szalézi Szent Ferenc gondolatok
2020.01.11.

Adjuk át magunkat Istennek, egyedül csak érte tegyünk mindent, bízzuk rá minden problémánkat, és ő azokkal páratlan gondossággal törődik. Minél őszintébben, minél mélyebben bízunk benne, annál nagyobb az irántunk tanúsított gondoskodása.

2020.01.11.

(Nilnocere, 2020.01.11 06:14)

Ferenc pápa
2020. január 11.

Imádás közben az ember megtanulja elutasítani azt, amit nem kell imádni: a pénzistent, a fogyasztásistent, az élvezetistent, a sikeristent, a saját, istenné növelt énünket.

2020.01.11.

(Nilnocere, 2020.01.11 03:38)

Ignáci Szikrák
2020.01.11.

Az isteni jóság sajátossága, hogy azt védelmezi leginkább, amit az ördög a legélesebben támad.

2020.01.10.

(Nilnocere, 2020.01.10 07:28)

Megfogni Isten kezét és elindulni!

Böjte Csaba testvér gondolatai
2020.01.10.

Isten azt akarja, hogy mindannyian társai legyünk világunk továbbteremtésében. Én, te, a porszem, odaállhatok a jó Isten elé, imában elbeszélgethetek vele, ő engem komolyan vesz, és az Úrral együtt megálmodott szép, szent dolgot valóra válthatjuk. Van ennél csodálatosabb hivatás a földön? Megfogni Isten kezét és elindulni!

2020.01.10.

(Nilnocere, 2020.01.10 03:37)

Az Isten Fia eljött, és megadta nekünk az értelmet,
hogy megismerjük az igaz Istent.

2020.01.09.

(Nilnocere, 2020.01.09 21:36)

Ferenc pápa
Magyar Kurír

Az imádás exodus, kiszabadulás a legnagyobb rabságból, önmagunk fogságából. Az imádás azt jelenti, hogy az Urat helyezzük a középpontba, hogy többé ne mi magunk álljunk ott.

2020.01.09.

(Nilnocere, 2020.01.09 03:13)

† A legnagyobb cél e földön követni Őt
† A legdrágább cél e földön szeretni Őt
† A legszentebb cél e földön szolgálni Őt

2020.01.09.

(Nilnocere, 2020.01.09 00:19)

Kereszttel a vállán
Magyar Kármelita Rendtartomány

Ha Krisztust keresed, ne keresd Őt másként,
mint kereszttel a vállán.

2020.01.08.

(Nilnocere, 2020.01.08 06:31)

Mindnyájan, Krisztus-keresők
a magas égre nézzetek,
s meglátjátok, miként ragyog
örök dicsőségünk jele!

2020.01.08.

(Nilnocere, 2020.01.08 04:05)

Hív minket most egy tiszta szó,
szívek homályán átható,
hagyjátok el már el álmotok,
az égből Krisztus ránk ragyog!

2020.01.08.

(Nilnocere, 2020.01.08 00:26)

Krisztus megjelent nekünk, jöjjetek, imádjuk!

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal,
magasztaljuk őt hangos énekszóval!

2020.01.07.

(Nilnocere, 2020.01.07 21:26)

Ezen a napon ebben az új évben eljött munkám első napja. Ezen a héten éjszaka dolgozom beosztásom szerint, aminek külön örülök mert ilyenkor gyakran lehetőségem van csendes perceket tartani.
Az éjszaka csendjében öröm a zsolozsmát olvasgatni vagy egyszerűen csak halkan valamely imádságot mondogatni. De persze nem feledkezhetem el mindeközben sem a munkámról, sem pedig a munkatársaimról. Az egész munkaterületemen mindössze hárman vagyunk hívő emberek így olykor nagyon nehéz dolgunk van. Nagyon nehéz jó kereszténynek lenni egy nem keresztény közegben, ahol sok az önzés, a bántás, ahol sok küzdelem zajlik. De hiszem hogy ahogy a múlt esztendőben, Jézusra tekintve ebben az évben is minden munkahelyi nehézséggel meg fogok tudni birkózni.

Most, munkám előtt nem is mondhatok egyebet csak ennyit: Jézusom, jöjj velem, légy velem munkahelyemen is!

2020.01.07.

(Nilnocere, 2020.01.07 01:07)

† Urunk megjelenésének ünnepére †

Ma kapcsolódott mennyei Jegyeséhez az Egyház, mert Krisztus lemosta bűneit a Jordán vizében; a napkeleti bölcsek ajándékaikkal siettek a királyi menyegzőre; és a borrá vált víznek örvendezik a násznép. Alleluja!

Ma Urunk megjelenését ünnepeltük és nekem egész nap csak Jézus járt a gondolataimban. Egész bensőm Őutána kiáltott és kiált most is! Minden percemet Ő vele, Ő előtte, Ő mellette akarom tölteni nemcsak ebben az évben hanem életemnek minden évében!

Szeretlek Jézusom! Nincs más gondolatom melyet adhatnék Neked, csak ez a szó, melyben minden benne van!

2020.01.02.

(Nilnocere, 2020.01.02 03:31)

† Újévi hála és öröm †

Az új év első napjait ünnepeljük és én már az első napnak a reggelén csodálatos dologra ébredtem! Mikor kinyitottam szemem, a szoba falát végig egy átívelő szivárvány ragyogta be! A látványtól és a meglepettségtől szinte azonnal felébredtem és nagyon meghatódtam mert tudtam, lelkem mélyén éreztem, hogy ez az égi csoda nem véletlen ennek az új évnek az első napján! A nap is ragyogóan sütött odakint és mindez olyan volt mintha az Úr ezekkel az égi szépségekkel köszöntött volna újévkor!
Az egész nap ennek a reggeli csodának a fényében telt és az új év első napját már csak a Szűzanya ünnepi szentmiséje tehette még szebbé estére!
Az év utolsó estéjén, miközben magam is az éjfélt vártam szűk családi körben, órákon át csendességben az Úristen ajándékait vettem sorra melyeket az elmúlt évben ajándékozott nekem. Mindegyik csodálatos volt és én most túláradó örömmel és szeretettel megosztom a világgal az Úristen tavalyi ajándékait:

† elvezetett az Úristen a Nightfever nevű rendezvényre melyen azóta is részt veszek akárhányszor csak megrendezésre kerül

† egy súlyos autóbalesetben az Úr megőrizte egy családtagomat és maradandó sérülések nélkül fel is épült

† megismerhettem egy nagyszerű és kedves karmelita papot, aki lelki atyám is lett.

† az Irgalmasság vasárnapján útban szeretett ferences templomom felé egy nagyon szép, nagy fa rózsafüzérbe botlottam mely a piszkos úton hevert. Kincsként őrzöm és mindig velem van.

† engedéllyel bérmaszülő lehettem melynek előkészületei felidézték bennem az én örömteli keresztelésem és bérmálkozásom pillanatait

† egy régi hittan társam öt év után felkeresett és azóta is erősítjük egymást

† Lyme-kóros lettem de hála a szakszerű ellátásnak egy hosszú kezelés után szövődmények és bármiféle egészségkárosodás nélkül meggyógyulhattam

† egy számomra korábban nem ismert helyet, a Zempléni hegység gyönyörű tájait ismerhettem meg ahol kipihenhettem munkám fáradalmait

† 2019 októberében éppen a születésnapom napjára esett a Nightfever rendezvény, ez volt a legszebb ajándék amit csak kaphattam

† nagyon sok imádság után nem hívő vőlegényem igent mondott egy többnapos szentkúti utazásra

Ezekkel az ajándékokkal lehettem gazdagabb az elmúlt esztendőben és nagyon várom már az idei év valamennyi feladatát, nehézségeit és megpróbáltatásait mert tudom hogy nem leszek egyedül idén sem, az évnek minden napján velem lesz Istenem!
Nagyon hálás vagyok minden jótéteményéért az Úrnak, hisz ki vagyok én hogy ennyi jót érdemeltem az elmúlt évben is?
Hálás szívvel tekintek az új évre és teljes ráhagyatkozással! Teljes szívemből az Úristennek adom ennek az új évnek minden napját! Hiszen mit is érhet az én sok vágyakozásom, kívánalmam az Ő akaratával szemben?

Vezess Uram minden nap, vezess engem, Rád hagyatkozom ebben az évben jobban mint bármikor, teljes szívemből és lelkemből követem a Te szent akaratodat! LEGYEN NEKEM A TE IGÉD SZERINT!

† Dicsőség Istennek!
† Dicsőség Jézus Urunknak!
† Dicsőség a Boldogságos Szűzanyának!

2019.12.29.

(Nilnocere, 2019.12.29 23:26)

Már meglátták szemeim, akit küldtél, az Üdvözítőt.
Őt adtad számunkra csodájára minden népnek!

Minden teremtmény dicsérje az Urat!

2019.12.29.

(Nilnocere, 2019.12.29 17:39)

† A Szent Család ünnepére †

Isten Fiát, Krisztust, aki engedelmes volt Máriának,
szót fogadott Józsefnek, jöjjetek, imádjuk!

2019.12.27.

(Nilnocere, 2019.12.27 09:52)

† Urunk születésének ünnepére †

Kelet s Nyugat határa közt:
a nagyvilágon mindenütt,
dicsérjük mind Krisztus királyt,
Szűz Máriának szent Fiát.

Világ teremtő Istene
a szolga testét vette fel,
testével testünk váltja meg,
hogy műve így ne vesszen el.

A szűzi testnek templomát
az ég kegyelme járja át:
a lányka méhe befogad
felfoghatatlan titkokat.

A tiszta szívnek otthona
egyszerre Isten temploma;
férfit nem ismer, folttalan –
szó hallatán Fiút fogan.

A Szűz megszülte Gyermekét,
kit Gábor angyal hirdetett
s bezárva még a méh ölén
János repesve érezett.

Nem bánja: szalmán fektetik,
nem borzad: jászolba teszik.
Ki táplál minden madarat,
kevéske tejjel jóllakik.

Az égi kórus ünnepel,
dicséri Istent víg dala,
a pásztorok közt megjelent
a nagy Mindenség Pásztora.

Jézus, magasztal énekünk,
ki Szűztől születtél nekünk:
Atyádat és Szentlelkedet
örökre dicsérjük veled.
Ámen.

Velünk az Isten! Alleluja!

2019.12.22.

(Nilnocere, 2019.12.22 23:42)

† Advent negyedik vasárnapjára †

Harmatozzatok, egek, onnan felülről,
és ti, felhők, hullassátok közénk az Igazat!
Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt!
(Iz 45,8)

2019.12.15.

(Nilnocere, 2019.12.15 23:40)

† Advent harmadik vasárnapjára, örömvasárnap ünnepére †

Minden hegyet és halmot hordjatok el, ami egyenetlen, váljék egyenessé, ami göröngyös, legyen sima úttá!
Jöjj el, Uram, ne késlekedjél, alleluja!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »