Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2016.05.21.

2016.05.21 22:08

Dicsértessék az Úr neve
napkelettől napnyugatig!
Fölséges az Isten minden nép fölött,
dicsősége magasabb az egeknél.
Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz? †
A magasságokban áll a trónja,
onnan tekint alá égre és földre.

Nilnocere - 2016.05.21.

2016.05.21 06:47

Megszentelt helyre vágyom. Oda ahová Te hívtad el az emberi szíveket és ahol Téged választottak életcélul. Ahol a világi dolgok eltörpülnek és csak Te számítasz Uram. Milyen csodálatos lehet minden reggel egy ilyen helyen dicsőiteni Téged és a Gondviselésben bízva élni a mindennapokat!
Az én életemben lesz - e ilyen reggel? Családot, munkát, pozíciót, feladatot adtál nekem osztályrészül. Én mégis ennél is többet akarok. Még jobban alárendelni magam szent akaratodnak! Semmissé tenni önmagam, átadni az énemet, teljes valómat Neked!

Nilnocere - 2016.05.21.

2016.05.21 03:43

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal,
magasztaljuk őt hangos énekszóval!

Nilnocere - 2016.05.21.

2016.05.21 01:39

Isten akarata

Pio atya breviáriuma
2016-05-21

Mindig, mindenben, minden körülmények között alkalmazkodj Isten akaratához! Ne félj! Ez a biztos út, amelyen át a mennybe juthatsz.

Nilnocere - 2016.05.20.

2016.05.20 23:47

Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk!
(Jer 14, 9)

Nilnocere - 2016.05.20.

2016.05.20 18:01

Aranypéntek - hittan

A szeretet szeretetet szül
✝♥

Nilnocere - 2016.05.20.

2016.05.20 05:29

Jó dolog az Urat áldani,
énekkel magasztalni nevedet, Fölséges;
már hajnalban hirdetni jóságodat,
és éjszaka zengeni hűségedet,
tízhúrú lanton és hárfazenével,
citera mellett énekelve.
Mert örömmel töltenek el alkotásaid,
kezed művei láttán örvendezem.

Nilnocere - 2016.05.20.

2016.05.20 01:42

DICSŐSÉG a magasságban Istennek!
És a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Dicsőítünk Téged, áldunk Téged,
imádunk Téged, magasztalunk Téged.
Hálát adunk Neked nagy dicsőségedért.
Urunk és Istenünk mennyei Király,
mindenható Atyaisten.
Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú.
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia,
Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!
Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr,
te vagy a egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében.
Ámen.

Nilnocere - 2016.05.19.

2016.05.19 23:51

Szeretlek Istenem, Benned örül a szívem.

Nilnocere - 2016.05.19.

2016.05.19 23:43

Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem,
még éjszaka is a jóra int engem bensőm.
Szüntelenül magam előtt látom az Urat,
ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
Ezért örül az én szívem, †
és ujjong a lelkem,
sőt reménységben nyugszik testem is.

Nilnocere - 2016.05.19.

2016.05.19 06:26

Nem is tudom Istenem mit köszönjek joobban meg neked. A reggeleket vagy az estéket. Mert minden új nappal egy újabb lehetőséget adsz hibáim kijavítására, gyengeségeim lekűzdésére, minden estével viszont egy újabb napot hagyhatok magam mögött abban a reménységben hogy sikerült minél több nehézséget megoldanom a Te akaratod szerint.

Én mindkettőért hálás vagyok mert mindkettőben ott van irgalmasságod.

Nilnocere - 2016.05.19.

2016.05.19 03:39

A földön minden színre még
sötét fátyolt borít az éj.
Igaz Bíránk, szívünk feléd
áldón eseng és kérve kér.

Nilnocere - 2016.05.18.

2016.05.18 21:31

Apró jeleket küldesz nekem Istenem hogy velem vagy. Tudom és érzem és bármit is adsz életem minden napjára, bármi nehézséggel is kell megkűzdenem, mindent elfogadok, mert tudom hogy szeretsz engem. Körülölel irgalmad.

Nilnocere - 2016.05.18.

2016.05.18 12:04

Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt,
ösvényemen csak ez világít.
Nevedre esküszöm és ígérem:
igaz végzéseid igéit megtartom.

Nilnocere - 2016.05.18.

2016.05.18 06:20

Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből,
és nevedet dicsőítem mindörökké.

Nilnocere - 2016.05.18.

2016.05.18 03:43

Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, egyre világosabb, míg fényes nap nem lesz.

Nilnocere - 2016.05.18.

2016.05.18 01:47

Tied az ég, és tied a föld,
te alapoztad meg a földkerekséget és annak teljességét.
Észak és Dél a te alkotásod,
nevednek ujjong a Tábor és a Hermon.
Hatalmas a te karod,
kezed erős, jobbod dicsőséges.
Trónod alapja a jog és az igazság,
színed előtt jár az irgalom és a hűség.
✝♥

Nilnocere - 2016.05.17.

2016.05.17 23:53

Nagyon szeretlek Istenem. Egész lényemmel szeretetbirodalmadba vágyom.

Augusztus 11... örökkön - örökké!

Nilnocere - 2016.05.17.

2016.05.17 21:04

Uram, szívemben nincs nagyravágyás,
szememben sincsen kérkedés.
Nem töröm magam nagy dolgok után,
sem erőmet meghaladó feltűnő csodák után.

Csak a békességre és a csendre
intettem a lelkemet.
Mint az anyja ölén nyugvó kisded,
a lelkem bennem úgy pihen.

Nilnocere - 2016.05.16.

2016.05.16 14:08

Lelkem sohasem felejti el parancsaidat,
mert azok által éltetsz engem.
Légy szabadítóm, én tied vagyok,
mivel parancsaidat keresem.