Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2016.01.29.

(Nilnocere, 2016.01.29 04:54)

Szentháromság egy Istenünk,
hatalmas Úr a föld felett,
halld meg dicsérő énekünk,
ébredve melyet zeng szívünk.

Az ágyból immár felkelünk
a csendességes éjidőn,
és esdekelve kérlelünk,
gyógyítsd meg égő sok sebünk.

A kísértő ha cselt vetett,
és vétkeztünk ez éjszakán,
a bűnt lelkünkről mossa le
kegyelmed égi ereje.

És bízó szívvel kérlelünk:
tündöklő fényed töltsön el,
hogy napjaink pergő során
romlást ne hozzon semmi ránk.

Ezt add meg, kérünk, jó Atya,
s Atyának mása, egy Fia,
s te, Szentlélek, Vigasztaló:
örökre egy uralkodó.
Ámen.

2016.01.28.

(Nilnocere, 2016.01.28 20:22)

Micsoda ajándékot kaptam ma este Tőled Istenem! Hálásan köszönöm Viola Mária nővér melegséges ismeretségét! Minden ami templomodnál történik mélységes szeretet övezi.

Köszönöm szépen!

2016.01.28.

(Nilnocere, 2016.01.28 04:44)

Árassz el minket reggel irgalmaddal, 
hogy mindennap ujjongjunk és vigadozzunk.
Kárpótolj örömmel a sanyarú napokért, 
az évekért, amikor rosszul ment sorunk.
†♥

2016.01.27.

(Nilnocere, 2016.01.27 19:23)

Aranyszerda - hittan

Nyisd meg országod kapuját nekünk.

2016.01.27.

(Nilnocere, 2016.01.27 16:51)

Nekem igéd lesz az örökrészem mindenkor, 
ez tölti el szívemet örömmel.
Nézd, szívemet arra hajlítom, †
hogy rendelkezéseidet megtegyem, 
jutalma ennek mindörökké tart.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

2016.01.27.

(Nilnocere, 2016.01.27 04:33)

Ragyogva világít szavad fénye

2016.01.26.

(Nilnocere, 2016.01.26 23:27)

JÉZUS KRISZTUS UGYANAZ TEGNAP, MA ÉS MINDÖRÖKKÉ!

2016.01.26.

(Nilnocere, 2016.01.26 04:55)

Csodálatos vagy, Isten, szentélyedben! †

2016.01.25.

(Nilnocere, 2016.01.25 23:14)

†Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk†

2016.01.25.

(Nilnocere, 2016.01.25 22:59)

Este van és a sok napi nehézség közepette nem teszek egyebet minthogy a kezemben a kis feszületemmel aludjak el. Semmi másra nincsen szükségem csak az én Krisztusom erejére.

2016.01.25.

(Nilnocere, 2016.01.25 21:33)

Az élet eleven értéke a szeretet.
(Kovács Bánk atya)
†♥

2016.01.25.

(Nilnocere, 2016.01.25 14:31)

Minden emberi eseményben fölismerjük

Pio atya breviáriuma
2016-01-25

Meg kell tanulnunk, hogy minden emberi eseményben fölismerjük és csodáljuk Isten akaratát.

Istenem, jöjj segítségemre! Segíts megértenem szent akaratodat! Segíts megértenem mindazt amiben most benne vagyok és eléri a lelkemet. Emelj fel magadhoz hogy szívemben meghallhassalak Téged.

2016.01.25.

(Nilnocere, 2016.01.25 04:46)

Drága Istenem! Ez a hajnal terhek sokaságával ébresztett. Nagyon nehéz pár napnak nézek elébe. Látod, Te látod odafentről mi miért és hogyan történik. Segíts nekem jó kereszténynek, méltó gyermekednek maradnom akkor is, amikor a legeslegnehezebb lesz. A Te Fiad, az én Fölséges Uram, Jézus Krisztus által.

Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk.
Ámen, ámen.

2016.01.25.

(Nilnocere, 2016.01.25 00:17)

DICSŐSÉG A MAGASSÁGBAN ISTENNEK!

2016.01.24.

(Nilnocere, 2016.01.24 23:57)

HISZEK EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.

2016.01.24.

(Nilnocere, 2016.01.24 11:27)

Dicsér a lelkem Istenem, szüntelen dicsér. Csodálatos Tebenned minden nap. Megújulás, reménység s végtelen szeretet.

2016.01.24.

(Nilnocere, 2016.01.24 11:22)

Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, 
meghallgatott, és tágas útra vezetett.
Velem van az én Uram, Istenem, 
mitől féljek, ember mit árthat nekem?
Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, 
és megláthatom,
hogyan szégyenül meg ellenségem.

Jobb az Úrnál keresni oltalmat, 
mint emberekben bizakodni.
Jobb az Úrnál keresni oltalmat, 
mint hatalmasokban reménykedni.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

2016.01.24.

(Nilnocere, 2016.01.24 00:42)

†Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat†

2016.01.23.

(Nilnocere, 2016.01.23 21:56)

Dicsértessék az Úr neve 
napkelettől napnyugatig!
Fölséges az Isten minden nép fölött, 
dicsősége magasabb az egeknél.
Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz? †
A magasságokban áll a trónja, 
onnan tekint alá égre és földre.

2016.01.23.

(Nilnocere, 2016.01.23 11:41)

A JÓ PÁSZTOR (Dávid zsoltára)

Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zöldellő réteken legeltet.
A nyugalom vizéhez terel és felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel, nevéhez híven.
Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, pásztorbotod biztonságot ad.
Számomra asztalt terítettél, ellenségeimnek szeme láttára. Fejemet megkented olajjal, s a poharam színültig töltötted.
Kegyelmed és jóságod vezet életemnek minden napján, s az Úr házában lakhatom örök időkön át.
†♥


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180

Következő »