Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2016.04.04.

(Nilnocere, 2016.04.04 21:21)

Jézusom rám mosolyog

Kis Szent Teréz breviáriuma
2016-04-04

Jézusom rám mosolyog, mikor felé száll sóhajom, a hit próbáját többé nem érzem ekkoron, tekinteted, elbűvölő mosolyod, Istenem, íme, ez az én mennyem!

Velem vagytok.

2016.04.04.

(Nilnocere, 2016.04.04 17:34)

Mai hosszú munkámat megbocsájtásodért ajánlom fel Istenem. Fogadd el tőlem jószándékaimat hibáim kijavításáért.

2016.04.04.

(Nilnocere, 2016.04.04 12:52)

Gyümólcsoltó Boldogasszony ünnepére

Íme, a Szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi el. Alleluja!

Szememet hozzád emelem,
hozzád, aki a mennyben élsz.
Amint a szolga szeme gazdája kezére figyel,
s a szolgáló szeme úrnője kezére,
mi úgy tekintünk Urunkra, Istenünkre,
amíg csak meg nem könyörül rajtunk.

2016.04.03.

(Nilnocere, 2016.04.03 22:55)

Az Isteni Irgalmasság vasárnapján,

A Te napodon Istenem mely tele volt könyörülettel, teljes szívemmel vallak Téged. Teveled kezdődött a nap és Benned eltelve is ér véget csakúgy mint minden nap az életemben.

Augusztus 11-e, keresztelésem drága napja mindig irgalmasságodra emlékeztet. Azon a napon értettem meg igazán mit is jelent irgalmasságod.

2016.04.02.

(Nilnocere, 2016.04.02 04:30)

Mai munkámat Nevednek dicsőségére ajánlom fel.

Téged, Isten Dicsérünk

Téged, Isten dicsérünk, téged Úrnak ismérünk.
Téged, örök Atyaisten mind egész föld áld és tisztel.
Téged minden szép angyalok Kerubok és Szeráfkarok.
Egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak.

Szent vagy, szent vagy, erősséges szent Isten vagy!

2016.04.01.

(Nilnocere, 2016.04.01 22:16)

Szálljon fel imádságom Hozzád Istenem a csillagos égig! Elárasztottad szívemet fényes igazságaiddal, akárhányszor szomorú a szívem Te mindig felvidítasz.
Ajándék minden alkalom ami testvéri szeretetben telik el. Tovatűnik minden bánat amikor csak házadban lehetek. Titkon a lelkem ma éjjel ott maradt Veled Istenem!

2016.04.01.

(Nilnocere, 2016.04.01 17:56)

Aranypéntek - hittan

Megfáradt lélekkel sok szomorú dololg utàn de annál szomjasabb szívvel járulok eléd ma Istenem. Kimeríthetetlen vággyal akarok Hozzád tartozni és fényességedben fürdeni minden nap.

2016.04.01.

(Nilnocere, 2016.04.01 04:38)

Jó reggelt Istenem. Köszöntelek, mert akik szorosan egymás mellett vannak, azok köszöntik egymást minden dőben. A hajnalok pedig különösen szépek Veled. Az ébredező természetben jobban érzem az összetartozásunkat, azt hogy részed vagyok a Mindenségedben.

2016.03.31.

(Nilnocere, 2016.03.31 05:02)

Tebenned van minden bizadalmam Istenem. Jézus nevében kérlek Téged, oltalmazz meg engem minden rossztól.

2016.03.30.

(Nilnocere, 2016.03.30 21:23)

Igazságosság és irgalom

Mindenható Atyám, megviselt szívvel Hozzád fordulok,
igaz Bíróhoz. Összetört életem minden mozzanata ma színed elé kerül, kérlek szolgáltass igazságot egyszer s mindenkorra! Minden seb mely csak fájt az elmúlt évtizedekben azt a Te szereteted gyógyítsa be. Tedd rá melegséges kezed hogy beforrjanak a mély sebek.
Megviselt és elfáradt lelkem nyerjen igazságot a rosszal szemben. Hiszem, ha nem lesz fájdalom, könnyebb lesz a mélyebb, tisztább megbocsájtás is mindazok felé, akik egykoron testem - lelkem ellen vétkeztek. Szabadíts meg engem minden lelki szenvedéstől melyek újra és újra feltörnek bennem és amelyekkel oly nehéz szembenéznem

Bakhita Jozefina, minden szenvedések elviselője és Szent Klára, oltalmazó védőszentem Ti álljatok mellettem mikor a legnehezebb lesz.

Kegyelmes Istenem, add meg nekem a békesség, a szeretet és az új élet reménységét, segíts, segíts szabadon szárnyalnom múltam kalitkájából.
Ámen.

2016.03.30.

(Nilnocere, 2016.03.30 04:51)

Jó dolog az Urat áldani, 
énekkel magasztalni nevedet, Fölséges;
már hajnalban hirdetni jóságodat, 
és éjszaka zengeni hűségedet,
tízhúrú lanton és hárfazenével, 
citera mellett énekelve.
Mert örömmel töltenek el alkotásaid, 
kezed művei láttán örvendezem.

2016.03.30.

(Nilnocere, 2016.03.30 00:44)

Dráha Istenem, a mai napon is szeretlek Téged. Nagyon. Sok hibám van, de már tudom hogy elfogadsz engem úgy ahogy vagyok. Mindennap lehajolsz hozzám és szeretgetsz engem hibáim ellenére is. Hogy háláljam meg e sok jót Neked? Tele van a szívem Veled!

Szeretlek, szeretlek.

2016.03.29.

(Nilnocere, 2016.03.29 08:21)

Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött, 
dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké!

2016.03.28.

(Nilnocere, 2016.03.28 14:29)

Uram, mi Urunk, 
a te neved széles e világon mily csodálatos!

2016.03.28.

(Nilnocere, 2016.03.28 12:37)

...hogy ne legyen hitem, reményem

Böjte Csaba gondolatai
2016-03-28

Áldás és ajándék vagy

A gonosz lélek azt szeretné, hogy ne legyen hitem, ne legyen reményem. Azt akarja, hogy ne akarjam továbbépíteni Isten országát. Egész biztos ezt akarja. Ennek a célnak az érdekében mindent megmozgat. Nekem más célom nincs, mint Krisztus mellett állni, aki a kereszten is azt tudta mondani: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek" (Luk 23,34). S elgondolom, hogy nekünk, keresztényeknek nincs más út, mint Jézus Krisztus útja.

2016.03.28.

(Nilnocere, 2016.03.28 02:04)

Jézusom, maradj, maradj velem mindig! Feltámadásod REMÉNY, örök REMÉNY, mely minden napban ott rejtőzik, hogy talán az lesz az a nap, amikor eljössz teljes valódban!
Várlak Krisztusom, aranyozd be dicsőségeddel e földi létet!

2016.03.26.

(Nilnocere, 2016.03.26 19:26)

Dràga Jézus! Nem fogja fel a szívem s a lelkem amit tettél értem. Az egész életemet körülölelted már akkor mikor még nem is ismertelek. Mit mondhatnék hát Neked, mit adhatnék oda Neked ma hálából mikor már mindenem a Tied. Fogadd el kérlek Tőlem a szívemet, a lelkemet, a szavaimat, a gondolataimat, a bűneimet, az összetörtségemet s mindenemet ami bennem van ma, mert tudom hogy ez a nap más mint a többi a kettőnk számára, Csak Te tudod hogy ma miért sietek oly annyira Hozzád, Feltámadt Krisztushoz.

2016.03.25.

(Nilnocere, 2016.03.25 16:48)

Krisztus Vére, az Isten megtestesült Igéjének vére,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az új és örök Szövetség vére,
üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott Vér,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vér,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,
üdvözíts minket!

Krisztus Vére, üdvösségünk váltságdíja,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
üdvözíts minket!

2016.03.25.

(Nilnocere, 2016.03.25 10:33)

Sok kérdéssel a szívemben várlak Jézusom. Kihez is fordulhatnék ha nem Tehozzád, ki ismersz minden emberi terhet s helyzetet? Minden válasz Nálad van. Segíts felismernem, segíts megértenem őket.
Ámen.

2016.03.23.

(Nilnocere, 2016.03.23 17:09)

Szeretet nagyobb, mint a bűn

II. János Pál pápa breviáriuma
2016-03-23

A szeretet nagyobb, mint a bűn, mint a teremtmény gyöngesége és esendősége, erősebb a halálnál; mindig kész arra, hogy fölemeljen, felejtsen, elébe menjen a tékozló fiúnak, hogy megvalósítsa "Isten fiainak megnyilvánulását", akik "az eljövendő dicsőségre" kaptak meghívást (vö. Róm 8,19-23). A szeretetnek e megnyilvánulását irgalomnak is nevezzük.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »