Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2016.04.11.

2016.04.11 19:00

Lelkem sohasem felejti el parancsaidat, 
mert azok által éltetsz engem.
Légy szabadítóm, én tied vagyok, 
mivel parancsaidat keresem.

Nilnocere - 2016.04.11.

2016.04.11 16:45

Léted örökkévaló, Uram, 
igéd is örökké szilárd, mint az ég.
Leghűségesebb vagy nemzedékről nemzedékre, 
megszilárdítottad a földet, és az megmarad.

Nilnocere - 2016.04.09.

2016.04.09 06:03

Ez az egyetlen kincsem

Kis Szent Teréz breviáriuma
2016-04-09

Ami neki tetszik... A vak, határtalan bizalom, amely irgalmassága iránt van bennem: íme, ez az egyetlen kincsem.

Nilnocere - 2016.04.08.

2016.04.08 17:35

Aranypéntek - hittan

"Fenn a hegyen"
†♥

Nilnocere - 2016.04.08.

2016.04.08 16:01

Kísértés és felnőtt élet

Pio atya breviáriuma
2016-04-08

Ne rémüljetek meg a kísértésektől! Ezek a lélek próbái. Isten így akarja megedzeni a lelket, amikor elegendő erőt lát benne a harchoz, és saját kezével kívánja átnyújtani neki a dicsőség koszorúját.
Eddig gyermeki életet éltél, az Úr most felnőttként kíván veled lenni. És mivel a felnőtt élet próbái sokkal nagyobbak, mint a gyermekéi, ezért érzed magad először felkészületlennek. A lélek életébe azonban eljön a nyugalom, és megerősödik. A nyugalom visszatér majd, nem késlekedik. Egy kis türelem még: minden javadra válik.

Nilnocere - 2016.04.08.

2016.04.08 06:15

Amikor a szívem ujjong Benned Uram, az olyan mint a
mennyország kapuja. Belépés a Végtelenbe.
†♥

Nilnocere - 2016.04.07.

2016.04.07 06:16

Jó reggelt Istenem. Köszönöm hogy ma is láthatom, érezhetem a sok reggeli szépséget! Az égbolt csodáit, a természetet, az illatokat, a lenge szellőt s mindent ami csak körülvesz. Mind - mind a létezés csodái! Nem lehet eléggé betelni ezzel az érzéssel! ÉLET!

Nilnocere - 2016.04.07.

2016.04.07 01:40

Atya

II. János Pál pápa breviáriuma
2016-04-07

Jézus számára a legfontosabb feladat az volt, hogy megmutassa az embereknek az Atyát, az Ő irgalmát és szeretetét.

Nilnocere - 2016.04.06.

2016.04.06 23:51

Irgalom

II. János Pál pápa breviáriuma
2016-04-06

Az embernek semmi másra nincs olyan nagy szüksége, mint Isten irgalmasságára - erre a könyörülő, együttérző szeretetre, amely emberi gyengeségünkből Isten szentségének végtelen magaslatai felé emel bennünket.

Nilnocere - 2016.04.06.

2016.04.06 02:57

Zajos emeletünkről s munkámtól Hozzád vágyódik a lelkem. Házadba lennék most Istenem, szent színed előtt a csendbe, melyben megannyi gyönyörűség rejlik. Bárcsak minden éjjel ott lehetnék!

Nilnocere - 2016.04.05.

2016.04.05 06:23

Ferenc pápa twitter üzenete
2016-04-05

A keresztény hit olyan ajándék, amelyet a keresztséggel kapunk, és amely lehetővé teszi, hogy találkozzunk Istennel.

Nilnocere - 2016.04.04.

2016.04.04 21:21

Jézusom rám mosolyog

Kis Szent Teréz breviáriuma
2016-04-04

Jézusom rám mosolyog, mikor felé száll sóhajom, a hit próbáját többé nem érzem ekkoron, tekinteted, elbűvölő mosolyod, Istenem, íme, ez az én mennyem!

Velem vagytok.

Nilnocere - 2016.04.04.

2016.04.04 17:34

Mai hosszú munkámat megbocsájtásodért ajánlom fel Istenem. Fogadd el tőlem jószándékaimat hibáim kijavításáért.

Nilnocere - 2016.04.04.

2016.04.04 12:52

Gyümólcsoltó Boldogasszony ünnepére

Íme, a Szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi el. Alleluja!

Szememet hozzád emelem,
hozzád, aki a mennyben élsz.
Amint a szolga szeme gazdája kezére figyel,
s a szolgáló szeme úrnője kezére,
mi úgy tekintünk Urunkra, Istenünkre,
amíg csak meg nem könyörül rajtunk.

Nilnocere - 2016.04.03.

2016.04.03 22:55

Az Isteni Irgalmasság vasárnapján,

A Te napodon Istenem mely tele volt könyörülettel, teljes szívemmel vallak Téged. Teveled kezdődött a nap és Benned eltelve is ér véget csakúgy mint minden nap az életemben.

Augusztus 11-e, keresztelésem drága napja mindig irgalmasságodra emlékeztet. Azon a napon értettem meg igazán mit is jelent irgalmasságod.

Nilnocere - 2016.04.02.

2016.04.02 04:30

Mai munkámat Nevednek dicsőségére ajánlom fel.

Téged, Isten Dicsérünk

Téged, Isten dicsérünk, téged Úrnak ismérünk.
Téged, örök Atyaisten mind egész föld áld és tisztel.
Téged minden szép angyalok Kerubok és Szeráfkarok.
Egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak.

Szent vagy, szent vagy, erősséges szent Isten vagy!

Nilnocere - 2016.04.01.

2016.04.01 22:16

Szálljon fel imádságom Hozzád Istenem a csillagos égig! Elárasztottad szívemet fényes igazságaiddal, akárhányszor szomorú a szívem Te mindig felvidítasz.
Ajándék minden alkalom ami testvéri szeretetben telik el. Tovatűnik minden bánat amikor csak házadban lehetek. Titkon a lelkem ma éjjel ott maradt Veled Istenem!

Nilnocere - 2016.04.01.

2016.04.01 17:56

Aranypéntek - hittan

Megfáradt lélekkel sok szomorú dololg utàn de annál szomjasabb szívvel járulok eléd ma Istenem. Kimeríthetetlen vággyal akarok Hozzád tartozni és fényességedben fürdeni minden nap.

Nilnocere - 2016.04.01.

2016.04.01 04:38

Jó reggelt Istenem. Köszöntelek, mert akik szorosan egymás mellett vannak, azok köszöntik egymást minden dőben. A hajnalok pedig különösen szépek Veled. Az ébredező természetben jobban érzem az összetartozásunkat, azt hogy részed vagyok a Mindenségedben.

Nilnocere - 2016.03.31.

2016.03.31 05:02

Tebenned van minden bizadalmam Istenem. Jézus nevében kérlek Téged, oltalmazz meg engem minden rossztól.