Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Emmanuel

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.11.15.

(Nilnocere, 2015.11.15 11:52)

Istenem, segíts népednek legyőzni a gonoszt mely világunkat sújtja. Te békességre és az igaz szeretetre hívtál meg minket nem pedig gyűlöletre. A Te fényességed győzzön minden feketeség felett!
Kősziklám vagy e félelmetes időkben.

Imádkozom minden elhunyt párizsi lélekért.
Adj nyugadalmat nekik Istenem.

2015.11.15.

(Nilnocere, 2015.11.15 09:40)

HISZEK EGY ISTENBEN,

mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.

2015.11.15.

(Nilnocere, 2015.11.15 00:16)

† 2015. 11.13. Párizs †

Mindenható Istenem a szörnyűségek elől kihez is menekülhetnék ha nem Tehozzád? Megrettent a szívem. Mennyi gyűlölet van a világunkban az emberek között. Pedig mi mindnyájan gyermekeid vagyunk.
Oltalmazz bennünket akik a Te nevedet félik. Adj békességet az igazaknak és örök világosságot az ártatlanul elhunytaknak.
Te vagy oltalmam a veszedelmekben.
Ámen.

2015.11.13.

(Nilnocere, 2015.11.13 23:40)

Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk!
(Jer 14,9)

Csendes szentélyedbe vágyom vissza, mindenütt jó de legjobb Nálad!

2015.11.13.

(Nilnocere, 2015.11.13 21:38)

Aranypéntek - hittan

Ragyogásod elkísér bármerre is járjak, itt ragyogsz a szívemben.

2015.11.13.

(Nilnocere, 2015.11.13 03:48)

Te légy Életszentségem

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-11-13

Vágyom arra, hogy tökéletesen teljesítsem akaratodat, s hogy elérkezzem a dicsőségnek arra a fokára, melyet országodban készítettél nekem, egyszóval, vágyom arra, hogy Szent legyek, de érzem tehetetlenségemet és azt kérem tőled, ó, én Istenem, hogy te magad légy az én Életszentségem.

2015.11.12.

(Nilnocere, 2015.11.12 23:46)

Oltalmazz engem, Istenem, mert én benned bízom.
Így szólok az Úrhoz: Istenem vagy nekem, nincs más javam rajtad kívül.

2015.11.12.

(Nilnocere, 2015.11.12 20:17)

Ma lecsendesült szentélyedben örömmámor érte el a lelkemet. Régi emlékek törtek elő bennem majd az az áldott nap, melyen gyermeked lettem. S most itt állhatok szeretett templomodban boldogan az Örökkévalóval a szívemben! Kívánhatok-e ennél többet halandó s sebzett emberként?

2015.11.12.

(Nilnocere, 2015.11.12 15:28)

Uram, lásd, parancsaidat szeretem, 
irgalmasságod szerint adj nekem életet.
Úgy van: igéd alapja a hűség, 
minden ítéleted igaz mindörökké!

2015.11.12.

(Nilnocere, 2015.11.12 05:56)

Ne féljetek Istentől

Pio atya breviáriuma
2015-11-12

Isten szerelmére kérlek benneteket gyermekeim, ne féljetek Istentől, mert Ő senkinek sem akar rosszat! Nagyon szeressétek Őt, mert nagy jót akar tenni veletek. Haladjatok egyszerűen elhatározásaitok biztonságával, és ne töprengjetek kegyetlenül kísértő bűneiteken.

2015.11.12.

(Nilnocere, 2015.11.12 01:46)

Ignáci Szikrák 11. 12.

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2015-11-12

Istennek és minden jó angyalának az a tulajdonsága, hogy igazi lelki örömöt önt a lélekbe.

2015.11.11.

(Nilnocere, 2015.11.11 23:36)

Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, 
és bízom ígéretében.

2015.11.11.

(Nilnocere, 2015.11.11 21:28)

Minden lelki dolgunkról a lelkivezetőnknek

Keresztes Szent János aranymondásai
2015-11-11

Ha alázatosságból és a lelkivezető iránt való engedelmességből minden lelki dolgunkról számot adunk a lelkivezetőnknek, akkor nagy lelki világosságot, nyugalmat, megelégedést és lelki biztonságot szerzünk.

Négy lelkivezetőmnek hálás szívvel köszönöm az útmutatást, a védelmet, a szeretetet, az odaadó törődést.

2015.11.11.

(Nilnocere, 2015.11.11 15:46)

Uram, számonkérés Istene, 
számonkérés Istene, jelenj meg ragyogva!

2015.11.11.

(Nilnocere, 2015.11.11 05:39)

A szeretet szeretetszolgálat

Teréz anya breviáriuma
2015-11-11

Szeretet. Ne éljünk vissza ezzel a szóval. Ma a világban a "szeretet" szó önző szeretetet jelent, öncélú szeretetet. A szeretet szeretetszolgálat, és nekünk jó példát kell mutatnunk ebből a szeretetből. Sok minden világossá válik családunkban és életünkben, ha megtanulunk szeretni és világosan látni az első parancsolatot. Szent János mondja: "Ha azt állítod, hogy szereted Istent, akit nem látsz, és megveted testvéredet, akit látsz, akkor hazug vagy". (1Jn 4,20)

2015.11.11.

(Nilnocere, 2015.11.11 03:38)

Érkezzem meg

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-11-11

Jézus, menjen végbe bennem teljesen a te akaratod, érkezzem meg arra a helyre, amelyet énelőttem készítettél nekem.

2015.11.11.

(Nilnocere, 2015.11.11 01:39)

Áldjad, lelkem, az Urat, 
egész bensőm az ő szent nevét áldja!
Áldjad, lelkem, az Urat, 
és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett!

Ő megbocsátja minden bűnödet, 
és minden betegségedet meggyógyítja.
Életedet megváltja a sírtól, 
szeretetével és könyörületével meg is koronáz.
Egész életedet elhalmozza javakkal, 
és megújul ifjúságod, mint a sasoké.

2015.11.10.

(Nilnocere, 2015.11.10 20:41)

Nem tudunk valakit "meggyógyítani"

II. János Pál pápa breviáriuma
2015-11-10

Nemegyszer elbátortalanít bennünket, hogy nem tudunk valakit "meggyógyítani", hogy semmit sem tudunk segíteni. Győzzük le ezt a bátortalanságot! A fontos az, hogy menjünk. Legyünk együtt a szenvedő emberrel, akinek talán még a gyógyulásnál is nagyobb szüksége van a másik emberre, egy emberi szívre, az emberi szolidaritásra.

2015.11.10.

(Nilnocere, 2015.11.10 20:40)

Nem tudunk valakit "meggyógyítani"

II. János Pál pápa breviáriuma
2015-11-10

Nemegyszer elbátortalanít bennünket, hogy nem tudunk valakit "meggyógyítani", hogy semmit sem tudunk segíteni. Győzzük le ezt a bátortalanságot! A fontos az, hogy menjünk. Legyünk együtt a szenvedő emberrel, akinek talán még a gyógyulásnál is nagyobb szüksége van a másik emberre, egy emberi szívre, az emberi szolidaritásra.

2015.11.10.

(Nilnocere, 2015.11.10 18:16)

Sok betegeskedő van körülöttem akiknek sorsa elszomorít. Mi lesz velük Istenem? Nem ismerve Téged irgalmat adsz-e nekik is? Felismernek-e a legnehezebb időkben? Hozzád emelem őket Istenem. Benned van az élet reménysége s a jó halál kegyelme is.
Minden beteg szerettemet és ismerősömet fogadd oltalmadba.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175

Következő »