Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2016.01.08.

(Nilnocere, 2016.01.08 13:36)

Ragyogó napot adtál ma nekem, e fénysugár csodálatos melege is gyógyítólag hat! Nagyon hálás vagyok hogy egy ilyen napra ébredhettem mikor újra gyengeség kezd gyötörni. Kitartok Istenem a nevedért, a dicsőségedért, nem engedem hogy kedvem szegje a betegség és elhomályosítsa szívemet! A te fényességed áttör minden homályt! Benned van a gyógyulás teljes reménysége!
Ámen, ámen!

2016.01.08.

(Nilnocere, 2016.01.08 13:20)

Jobbod teremtett és formált meg engem,
adj értelmet, hogy megtanuljam parancsolataidat.
Jámbor híveid engem látva örvendeznek,
mert nagyon remélek igéidben.

Jogosan ítélsz te, Uram, ezt jól tudom,
igazad volt, hogy megaláztál.
Jóságos irgalmad vigasztaljon engem,
ahogy szolgádnak megígérted.
† † †

2016.01.08.

(Nilnocere, 2016.01.08 08:14)

Mindnyájan, Krisztus-keresők
a magas égre nézzetek,
s meglátjátok, miként ragyog
örök dicsőségünk jele.

2016.01.08.

(Nilnocere, 2016.01.08 00:39)

Leborulok Hatalmasságod előtt Istenem, nincs hozzád hasonló, köszönöm, köszönöm mindazt amit szívemmel teszel nap mint nap! Én vagyok a leggazdagabb ember a világon! Nem kell kincs, vagy földi jó! Csak az égbolt Istenem, az égbolt, a Te végtelen séged!

2016.01.07.

(Nilnocere, 2016.01.07 22:33)

Az Úr az én örökrészem és kelyhem, 
te irányítod, Uram, sorsomat.
A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem, 
valóban pompás az én örökrészem.
Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, 
még éjszaka is a jóra int engem bensőm.
Szüntelenül magam előtt látom az Urat, 
ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
Ezért örül az én szívem, †
és ujjong a lelkem, 
sőt reménységben nyugszik testem is.

2016.01.07.

(Nilnocere, 2016.01.07 19:01)

Isten nem parancsol lehetetlent

Teréz anya breviáriuma
2016-01-07

A szeretet a hatalmas Isten parancsa, és Isten nem parancsol lehetetlent. A szeretet olyan gyümölcs, amely minden évszakban és minden korokban megterem és mindenkinek megadatik. Mindenki élhet ezzel a gyümölccsel; a szeretetnek senki sem szabhat határokat. Mindenki elérheti a szeretetet az elmélkedés által.

2016.01.07.

(Nilnocere, 2016.01.07 01:40)

Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív
†♥

2016.01.06.

(Nilnocere, 2016.01.06 22:00)

Aki a Fölséges oltalmában lakik,
a Mindenható árnyékában pihen,
ezt mondja az Úrnak: †
Te vagy menedékem és erősségem,
Istenem, benned bízom.

Bizonyosság van a bizonytalanságban, reménység a reménytelenségben, oltalom a kiszolgáltatottságban.
Minden gond, baj, betegség már messze tőlem, lelkem nem csügged mert felemeltél engem. Téged nézlek, csak fel, fel az égre! Szeretlek Istenem!

2016.01.06.

(Nilnocere, 2016.01.06 14:39)

Fordulj hozzám, és hallgass meg, Uram, 
mert gyámoltalan és szegény vagyok.
Végy oltalmadba, mert neked élek; 
szabadítsd meg, Istenem, szolgádat,
aki benned bízik.

Könyörülj rajtam, Uram; 
látod, egész nap hozzád kiáltok.
Vigasztald meg szolgád szívét, 
hiszen lelkem hozzád emelem, Uram,

mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, 
és nagy irgalmú azokhoz,
akik hozzád kiáltanak.
† † †

2016.01.06.

(Nilnocere, 2016.01.06 09:55)

Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné nevedet? Egyedül csak te vagy a Szent, eljön minden nemzet, és színed elé borul.
(Jel 15,4)

2016.01.06.

(Nilnocere, 2016.01.06 01:26)

Urunk megjelenésének ünnepére

Legyen áldott a neve mindörökké,
neve maradjon fenn, amíg a nap ragyog!
Áldott legyen benne a föld minden népe,
minden nemzet magasztalja őt!
Áldott az Úr, Izrael Istene,
aki egyedül művel csodákat.
Áldott legyen fölséges neve mindörökké,
fölségével teljék be az egész föld!
Ámen, ámen.
†♥

2016.01.05.

(Nilnocere, 2016.01.05 23:58)

Egész este ég a gyertya szent kereszted előtt Krisztusom, Te vagy a fényessége az estének és minden kezdetnek megvilágítója! Te légy világosságom az új évben is, te légy az első minden dolgomban, minden nehézségben, minden betegségben, minden halálhírben, minden küzdelemben és minden örömben is.
Te légy az irgalmasság évének kezdete és vége is.

Teljes szívvel
Ámen

2016.01.05.

(Nilnocere, 2016.01.05 18:23)

Az Úr, aki a hajnalcsillag előtt öröktől fogva született, ma megjelent a földön, mint a mi Üdvözítőnk.

2016.01.05.

(Nilnocere, 2016.01.05 14:36)

Erőt kértem az Úrtól – s Ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem.
Bölcsességért imádkoztam – és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani.
Előmenetelt óhajtottam – gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam.
Bátorságot kértem – és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem.
Szeretetre vágytam – és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk.
Kegyes jóindulata helyett, alkalmakat kaptam a jóra.
Semmit sem kaptam, amit kértem és mindent megkaptam, amire szükségem volt.

Meghallgatta imádságomat!

2016.01.05.

(Nilnocere, 2016.01.05 13:50)

Tele van Veled a szívem Istenem! Köszönöm hogy kiemeltél a lelki mélységekből melyek szomorúvá tettek korábban, köszönöm hogy megadtad nekem a vigasztalódás, a gyógyulás és a kétségbeejtő helyzetben a reménység kelyhét. Aranyló kézzel nyújtottad át nekem mindezt és én bizakodó szívvel fogadtam el Tőled.
Nem hagyod cserben a Benned remélőket!

2016.01.05.

(Nilnocere, 2016.01.05 10:42)

Külső és belső szenvedéseid

Keresztes Szent János aranymondásai
2016-01-05

Élj mindig együtt Krisztussal; külső és belső szenvedéseid megszerzik lelked békéjét és nyugalmát.

2016.01.05.

(Nilnocere, 2016.01.05 02:21)

Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye
†♥

2016.01.05.

(Nilnocere, 2016.01.05 01:19)

Krisztus a remény forrása

II. János Pál pápa breviáriuma
2016-01-05

Kétezer év múltán, a harmadik évezred elején az Egyház ugyanazzal az örökérvényű örömhírrel áIl elő, amely egyetlen kincse: Jézus Krisztus az Úr; senki másban, csak őbenne van üdvösség (vö. ApCsel 4,12). Európa és az egész világ számára Krisztus a remény forrása - és az Egyház az a csatorna, amelyen keresztül a Megváltó átszúrt szívéből a kegyelem a világra árad.

2016.01.05.

(Nilnocere, 2016.01.05 00:31)

Mindenható Istenem, milyen jó éjszaka is hozzád emelni a szívemet! Ilyenkor érzem leginkább a közelséged. A csendben olyan sok szép dolog történik! Bárcsak egy ilyen csendes éjszakát szeretett templomomban is eltölthetnék egyszer! Sokszor elképzeltem milyen lenne egy éjszakán át házadban lenni. Csak Te és én. Csak feküdnék oltárod előtt és dicsőítenél hajnalig. Egész lényemmel eggyé válnék a csenddel, eggyé válnék Veled.

2016.01.04.

(Nilnocere, 2016.01.04 22:19)

Az istenek között nincs hozzád hasonló, Uram,
és műveidhez semmi sem fogható.
Térjen hozzád minden nemzet, melyet csak alkottál,†
boruljanak le előtted, Uram,
és magasztalják nevedet,
mert nagy vagy, és csodákat művelsz:
te vagy Isten egyes-egyedül.

Mindennap tele van hálával a szívem én Istenem mert mindennap megkönyörülsz rajtam. Csodálatos vagy! Nincs hozzád fogható!
Csodálatos, csodálatos az én Istenem! Tudja meg mindenki!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181

Következő »