Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2019.10.11.

(Nilnocere, 2019.10.11 04:45)

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal,
magasztaljuk őt hangos énekszóval!

2019.10.10.

(Nilnocere, 2019.10.10 22:49)

Hálát adunk Neked, mindenható Urunk, Istenünk,
aki vagy, aki voltál, és aki eljössz!

2019.10.10.

(Nilnocere, 2019.10.10 17:18)

Mindenható Istenünk, tekints le ránk, és látogasd meg ezt a szőlőt!

2019.10.10.

(Nilnocere, 2019.10.10 13:30)

Ha Isten a szívünkben

Szalézi Szent Ferenc
2019-10-10

Ha Isten a szívünkben van, az éjszakából nappal lesz; de a nappalokból éjszaka válik, ha Ő nincs bennünk.

2019.10.10.

(Nilnocere, 2019.10.10 08:07)

Magasztaljátok az Urat, Istenünket, †
boruljatok lába zsámolyához, mert Ő valóban Szent!

2019.10.10.

(Nilnocere, 2019.10.10 04:31)

Jöjjetek, boruljunk le az Úr előtt, mert Ő a mi Istenünk!

2019.10.09.

(Nilnocere, 2019.10.09 23:56)

Istennek, aki a bennünk működő erővel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az Egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön-örökké! Ámen.
(Ef 3, 20-21)

2019.10.09.

(Nilnocere, 2019.10.09 10:55)

Magasztalunk Téged, Istenünk, †
magasztalunk, és Nevedet szólítjuk:
elbeszéljük csodatetteidet!

2019.10.09.

(Nilnocere, 2019.10.09 08:30)

Éj és homály és fellegek,
örvények és ködtorlaszok,
fehér az ég, már kél a fény:
Krisztus van itt, távozzatok!

A föld homálya megtörik,
a fény dárdája éjt szalaszt,
a tárgyak színe felragyog:
az Isten napja visszatér.

2019.10.09.

(Nilnocere, 2019.10.09 05:33)

Nyisd meg, Uram, ajkamat, szívemet, lelkemet,
hogy dicséretedet hirdesse szavam!

2019.10.08.

(Nilnocere, 2019.10.08 22:42)

Krisztus Urunk másikat készített

Vianney Szent János breviáriuma
2019-10-08

Az ember a mennyországnak volt szánva; a sátán eltörte az odavezető létrát. Krisztus Urunk szenvedése által másikat készített, és megnyitotta az ajtót.
A Boldogságos Szűz ott áll a létra végénél, kezével tartja, és felénk kiáltja: Jöjjetek, jöjjetek!" Milyen szép jövő vár ránk! Látni, szeretni, áldani a jó Istent, és nézni őt örökké!

2019.10.08.

(Nilnocere, 2019.10.08 16:28)

Ő a bölcs Szűz, hódoló hittel Fiút foganó;
Csillag: napot ringató, Hold: ködöket oszlató.

2019.10.08.

(Nilnocere, 2019.10.08 12:05)

Felvétetett Mária az égbe, örülnek az angyalok,
dicsérve áldják az Urat.

2019.10.08.

(Nilnocere, 2019.10.08 10:32)

Királyi szép palota, kegyelemnek trónusa,
égnek ékes csillaga, szentséges Szűz Mária!

2019.10.08.

(Nilnocere, 2019.10.08 08:26)

Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya,
Magyarország Főpátronájának ünnepére

Köszöntsük Szűz Máriát, Magyarország Nagyasszonyát, s örvendjünk az Úr előtt!

2019.10.04.

(Nilnocere, 2019.10.04 00:55)

✨október 3✨

Azt mondják sokféle imádság van. Dicsőítő, hálaadó, bűnbánó, könyörgő.
Utolsó bejegyzésem óta oly sok minden történt velem, bennem és körülöttem és oly sokféleképpen szólhattam volna Uramhoz, én mégis az elmúlt időszakban inkább csendben vágytam a szívemben imádni Istenemet, csendben vágytam csodálni, dicsérni Őt, csendben vágytam szólni Őhozzá terhek, bajok közt és csendben vágytam szólni Őhozzá hosszú betegeskedés, gyengélkedés és félelmek között is.
De ezen a tündöklő októberi éjszakán boldogan dalolok a világnak mindarról ami a szívemben van és még nagyobb örömmel zengedezek az én Fölséges Istenemről és minden ajándékáról, aprókról s nagyokról és a legcsodálatosabbról mely a legszebb és ami a legdrágább nekem, a ferences rendről!
Régóta hordom szívemben ezt a rendet, immár nyolc éve és még mindig leírhatatlan öröm ennyi év után is rácsodálkozni Szent Ferenc atyánk tranzitusának ünnepén arra, hogy milyen gyönyörűséges ajándék ez az Úristentől! Nagyon boldog vagyok és kimondhatatlanul hálás nyolc év után is, hogy megismerhettem a klarissza apácáktól ezt a rendet, hogy megismerhettem tanítóimtól Szent Ferencet, az ő életét, az Ő alázatát, az Ő szeretetét, az Ő mélységes testi szegénységét de annál nagyobb lelki gazdagságát! Megannyi lemondás, mégis csoda és szépség volt az Ő élete és én oly sok mindenkinek hálás vagyok azért hogy mindezt megismerhettem! Gazdagabb lett az én életem és a szívem is az Ő szegénységével, az Ő alázatával, az Ő szeretetével!
Mindenkinek, mindenkinek hálás vagyok de legfőképpen Istenemnek ezért a csodáért!
Könnyes szemmel, átszellemülten, e csodával átitatódott lélekkel egész nap csak ezt daloltam és dalolom most késő éjszaka is:

„Ó, csodálatos alkonyat! Áldott jó Szent Ferenc! Angyali énekszó száll feléd! Szép mennyország indul már elibéd nagy vígan. Karjába vár már a Szentháromság. A földi bánat már messze. Maradj köztünk örökre!”

Köszönöm Istenem ezt a csodálatos rendet, köszönöm hogy megismerhettem, köszönöm ezt a szépségekkel teli nyolc évet Neked! Szeretlek Uram, Istenem teljes szívemből!

2019.08.21.

(Nilnocere, 2019.08.21 09:56)

Áldjad, lelkem, az Urat,
egész bensőm az Ő szent nevét áldja!
Áldjad, lelkem, az Urat,
és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett!

2019.08.20.

(Nilnocere, 2019.08.20 21:22)

Szent Bernát idézetek minden napra
2019-08-20

Szállj az ég felé, igazi hazád az égben legyen.
Lélekben menj előre, ahova majd a tested is követ.

2019.08.20.

(Nilnocere, 2019.08.20 05:52)

Hajnali hódolat és örömkönnyek a Zemplén ölelő karjaiból Nagyboldogasszony ünnepe és keresztelésem emléknapja után

"Imádkoznunk kell, hogy mélységesen megbizonyosodjunk Istenről s kegyelméről, hogy közelebb érjünk hozzá s mélyebben hatoljunk bele s lelkünkben fölüdüljünk, megtisztuljunk s kialakuljunk. E fölséges munkát végezzük imáinkban!
Átéljük benne, hogy mily jó, mily kipusztíthatatlan nagy jó nekünk az Úr, szívünknek Istene, melege és öröme. Arcát nem látom, s bár fölfoghatatlannak tudom, de valónak érzem. Ha kérdezitek, hogy miért ragaszkodom hozzá, azt mondom nektek: ész, szív, érzelem, kedély, akarat, szóval lelkem, a lelkem fűz hozzá."

Prohászka Ottokár szavai a legméltóbbak mindarra amit most ezen a hajnalon a szívemben és lelkemben érzek!
Nincsenek igazán megfelelő emberi szavak megint arra, hogy mennyire boldog és mennyire hálás vagyok az én Uramnak mindenért! Nem vagyok és soha nem voltam méltó szeretetére és mégis, mindenben ott érzem mély szeretetét, jóságát, védelmét, gondviselését, kegyelmét! Gyakran kérdezgetem az égboltot kémlelve: Miért, Istenem, miért szeretsz engem ennyire?
De sosem kapok választ, csak láthatatlan de érezhető édes ölelést. Felfoghatatlan ez a szeretetözön és én nem győzök, nem tudok elég hálás lenni érte! Csak lángol és lángol a szívem és egész bensőm úszik ebben az édességben.

Kimondhatatlanul, elmondhatatlanul szeretlek Istenem! Ma is, holnap is, azután is és mindenkor! Istengyermekségem, az hogy gyermeked lehetek, gyermeked vagyok, ez a legnagyobb öröm az életemben!

2019.08.12.

(Nilnocere, 2019.08.12 00:17)

✨✝️08.11.✝️✨

Leírhatatlan örömmel ébredtem ma reggel. Szent Klára ünnepén mi más is lehetne a szívemben mint túláradó öröm!
Ma négy évvel ezelőtt Mátraverebély-Szentkúton, fenn a magas hegyen közel az égbolthoz, lángoló szívvel készülődtem keresztelésemre és mondtam hálát nagy boldogan Istennek amiért végre én is a gyermeke lehetek! Szinte alig voltam magamnál az előkészületek alatt, mintha nem is ezen a bolygón lettem volna hanem valahol máshol, olyan más volt minden azon a reggelen! Aznap még a nap is másképp sütött! És én leírhatatlanul boldog voltam azon a reggelen! És azóta is az vagyok, boldog és végtelenül hálás!
És ez a mai fényes nap csak erről szólt! Ennek a a gyönyörű szövetségnek a megemlékezéséről, mely a szívem és az ég között köttetett! Oly szép volt ma az édes emlékekben lubickolni! Rá-rá pillantani Szent Klára képére melyet ajándékba kaptam és visszaemlékezni minden örömteli percre! Hiszen gyönyörű és egyszerűen tökéletes volt minden aznap!
Szentkút, Szűzanya, Jézus, Szent Klára, ferencesség, keresztelés! Istenem! Hogy lehet ilyen boldogságos a Te gyermekednek lenni? Csodáidról miként is szólhatnék még a világnak?
✝️
Szeretlek Istenem! Teljes szívemből, lelkem bensejéből, szeretlek és dicsőítlek amíg csak élek, amíg csak lélegzem!

✝️ Örök igen! ✝️


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »