Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 153355035_1816803468468911_5325945821602631035_o.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2019.07.29.

(Nilnocere, 2019.07.29 03:41)

Éjszaka van és én örömittasan állok az erkélyen a végtelenbe nyúló égbolt alatt. Egész heti éjszakai munkám miatt és az esti szentmisén átélt élmények hatására ide húzott a szívem hogy gyönyörködhessem a körülöttem csendben nyugvó teremtett világban és az én Fölséges Istenem létezésének csodájában! Hogyan is lehetne hát ilyen szépségek közepette aludni?
Egész héten vágyva vágytam szeretett templomomba Istenemhez, szívben csendben elé kuporodni és szavak nélkül mindent felemelni Őhozzá. A sok munkával járó fáradtságot, a heti sikereket, kudarcokat, a nehéz helyzeteket, a csodás és az olykor szomorú perceket! Ezen az elmúlt héten a ferences rendhez való vágyódásom már-már égette szívemet belülről és akkor sem csillapodott, mikor kis tau keresztemet a zsebembe tettem hogy munkám közben olykor meg-meg érinthessem. Szüntelenül az életem és Isten tervei jártak a fejemben. Ilyen szellemben telt el az elmúlt hetem minden egyes éjszakája.
Tegnap este a templom és annak minden négyzetcentimétere pedig mintha csak nekem ragyogott volna ezen vasárnapon! Ki se akartam jönni onnan, oly boldogságos volt Istenem teljes közelségében lenni! Reggelig maradtam volna szívem szerint, reggelig, ott hasaltam volna az oltár előtt a sötét templomban. Ó micsoda túláradó boldogság lett volna!
Tudom, ez oly gyermeteg dolog, de mit is tehetnék? Mikor lángol a szív, nincsenek határok!
És most sincsenek itt az erkélyen állva! Szárnyal a szívem és szárnyal minden szívdobbanásom Istenem felé! Minden lélegzetem a fellegekbe vész! Most csak Istenem hall, én kicsiny ember szavak nélkül kiáltok az ég felé teljes örömmámorban! Az ég felé mely ma éjszaka is csak az enyém!

2019.07.23.

(Nilnocere, 2019.07.23 19:23)

Rácsodálkozás és öröm

Utolsó bejegyzésem óta mely több mint húsz nappal ezelőtt volt, rengeteg sok minden érte el a lelkemet megint. Nem is tudom felsorolni és talán nem is kell, hogy mi minden érheti az embert a mindennapok során a munkahelyen, a családon belül és persze mindenütt ahol csak megfordul. Az elmúlt hetek nagy rohanásaiban azonban mikor már minden elcsendesedett, gyakran rácsodálkoztam éjszakánként a napok eseményeinek rendeltetésszerűségén, az emberi dolgokban rejlő Isteni terveken, az apró napi csodákon és azon, hogy vajon mi minden történhet még velem életem során az Úristen akaratából? Mi minden várhat még rám és mi is lehet a terve az Úristennek velem? Milyen útra fogja terelni a lelkemet amikor eljön az ideje?
Mit sem tudhatok ezekről, de bárhogy is legyen, Isten gyermeke lettem immár négy éve, Isten gyermeke vagyok e percben is, aki örök igent mondott Fölséges Istenének életének utolsó percéig és legyen bárhogy is, hiszem hogy átkarol mindig mindenkor a Jóisten, történjen bármi is!
És ma, ezen a szép nyári estén sincs boldogságosabb érzés a szívemben annál, mint amikor újra és újra felötlik a felismerés mélyen a szívem bensejében, hogy mindig, mindenkor szeret engem az Úristen! Szeret akkor is, amikor megbotlok, amikor elesem a mindennapi gondok rögös útjain, szeret akkor is amikor hibázok és szeret engem most e percben is, amikor idekint ülök békésen az erkélyemen és az eget, a fákat, az embereket és e szeretetből teremtett világot csodálom! Oly édes, oly örömittas belegondolni újra és újra ebbe a végtelen, mindent elborító jóságba! A létezés szépségeibe, az élet szépségeibe, a megannyi csodába! Szeretek élni, ó mennyire szeretek! Isten szeretete maga az élet!

2019.06.30.

(Nilnocere, 2019.06.30 16:33)

Aranyvasárnap fenn a hegyen
Mátraháza - Naphimnusz park

Örömben úszva köszöntöm ezt a vasárnap délutánt! Napok óta lángoló szívvel a Naphimnusz parkba vágytam és ma, ezen a verőfényes vasárnapon meg is valósult ez a szívbéli kérésem Isten kegyelméből!
Oly boldogságos volt ezen a szép napon elidőzni a Mátrában, ott fenn a hegyen, közel az égbolthoz, közel Istenhez, közel Szentkúthoz és persze a Szűzanyához!
A kis utazó keresztemmel bejártam délelőtt a már jól ismert kis ösvényeket, egy kilátót melyről rálátni a végtelen mindenségre és még egy kedves barátra is szert tettem egy ferences testvér személyében.
Most pedig, immár hazafelé utazva, elfáradva, de annál nagyobb örömmel a szívemben gondolok vissza e napnak a szépségeire és örömeire!

Ennél többet mára nem is kívánhattam volna, az Úristen jóságos szeretével ma is elkísért mindenhová amerre csak jártam!

2019.06.29.

(Nilnocere, 2019.06.29 23:47)

Péter apostol és Pál, a népek tanítója, törvényeidre tanítottak minket, Urunk!

2019.06.29.

(Nilnocere, 2019.06.29 19:12)

Az Úr így szólt Pálhoz: „Ne félj, én veled vagyok”.
(ApCsel 18, 9-10)

2019.06.29.

(Nilnocere, 2019.06.29 13:32)

Szeretteim, örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége megnyilvánulása napján majd ujjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért szidnak benneteket, mert a dicsőség Lelke, vagyis az Isten Lelke lebeg fölöttetek.
(1 Pét 4, 13-14)

2019.06.29.

(Nilnocere, 2019.06.29 09:19)

Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepére

Urunkat, az apostolok Királyát, jöjjetek, imádjuk!

2019.06.28.

(Nilnocere, 2019.06.28 23:57)

† Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja
† Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye
† Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív
† Jézus Szíve, az élet és szentség forrása
† Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk

Irgalmazz nekem bűnös embernek Jézus!
Alakítsd szívemet a Te szentséges szívedhez!

2019.06.28.

(Nilnocere, 2019.06.28 21:21)

Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit!

2019.06.28.

(Nilnocere, 2019.06.28 08:00)

Tenálad van az élet forrása, gyönyörűséged patakját adod italul nekünk!

2019.06.28.

(Nilnocere, 2019.06.28 05:44)

Jézus Szent Szívének ünnepére

Az irántunk való szeretettől megsebzett szívű Jézust, jöjjetek, imádjuk!

2019.06.27.

(Nilnocere, 2019.06.27 23:49)

Szent Bernát idézetek
2019-06-27

Ha tudni akarod, Isten akarata: a te megtérésed.

2019.06.26.

(Nilnocere, 2019.06.26 23:38)

Ferenc pápa twitter üzenete
2019-06-26

Igent mondani az Úrnak azt jelenti, hogy bátran és szeretettel magunkhoz öleljük az életet, úgy, ahogy adódik, minden törékenységével és kicsinységével, minden ellentmondásával együtt.

2019.06.26.

(Nilnocere, 2019.06.26 18:41)

Uram, Te megvizsgálsz, és jól ismersz engem,
tudod, ha leülök vagy ha fölkelek.
Messziről ismered gondolataimat,
szemmel tartod jártomat-keltemet.
Jól látod minden utamat, †
hiszen szavam még el sem éri nyelvemet,
íme, Te már jól ismered, Uram.
Minden oldalról körülfogtál,
és kezedet rajtam nyugtatod.
Csodálatos ezt tudnom,
oly magasztos, hogy fel sem foghatom!

2019.06.26.

(Nilnocere, 2019.06.26 15:07)

Uram, számonkérés Istene,
számonkérés Istene, jelenj meg ragyogva!

2019.06.26.

(Nilnocere, 2019.06.26 08:24)

Kész az én szívem, Istenem, †
kész az én szívem, †
hogy énekeljek, és zsoltárt zengjek!
Kelj föl, lantom, citerám,
hadd ébresszem így a hajnalt!

2019.06.26.

(Nilnocere, 2019.06.26 05:08)

Ujjongjatok Istennek, minden földek;
szolgáljatok az Úrnak örvendezve!

2019.06.25.

(Nilnocere, 2019.06.25 05:48)

Szeretni Istent, embertársainkat és önmagunkat

Böjte Csaba gondolatai
2019-06-25

Boldogságra vezető utunk attól függ, hogy tudjuk-e szeretni tiszta szívvel Istent, embertársainkat és önmagunkat. A nehézségek, gondok közepette meg tudunk- e maradni a szeretet útján, az egyetlen úton, amin járni érdemes, és amely már itt a földön boldoggá tesz!

2019.06.25.

(Nilnocere, 2019.06.25 00:34)

Jó dolog az Urat áldani, jó dolog a Te szeretetedben ébredni és elaludni, éjszaka a csillagos égben, a nagy messzeségben kutatni, reggel pedig a felkelő nap sugaraiban és a madarak csicsergésében köszönteni Téged! Boldogságos Uram, Téged áldani minden nap!

2019.06.24.

(Nilnocere, 2019.06.24 08:02)

Jó dolog az Urat áldani,
énekkel magasztalni nevedet, Fölséges;
már hajnalban hirdetni jóságodat,
és éjszaka zengeni hűségedet,
tízhúrú lanton és hárfazenével,
citera mellett énekelve.
Mert örömmel töltenek el alkotásaid,
kezed művei láttán örvendezem.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185

Következő »