Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2016.02.17.

(Nilnocere, 2016.02.17 04:59)

Szeretet nélkül egy erény sem kedves

Keresztes Szent János aranymondásai
2016-02-17

A szeretetet olyan rózsaszínben fénylő, nagyszerű ruhadarabhoz lehet hasonlítani, amely nemcsak a hit fehér színének és a remény zöldjének, hanem minden más erénynek is bájt, szépséget és üdeséget ad, mert szeretet nélkül egy erény sem kedves Isten előtt.

2016.02.16.

(Nilnocere, 2016.02.16 23:28)

Szeretet †

2016.02.16.

(Nilnocere, 2016.02.16 05:51)

Isten megfenyít, de meg is vigasztal

Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában új életre hívott
(1 Pét 1, 3)

Nagy vagy, Uram, örökké, 
a te uralmad mindörökké fennmarad.
Megversz, de meg is gyógyítasz, †
letaszítasz az alvilágba, 
de erőd onnan is kihozhat, és nincs, aki elmenekülhet kezedből.

2016.02.12.

(Nilnocere, 2016.02.12 21:31)

Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk!
(Jer 14,9)

2016.02.11.

(Nilnocere, 2016.02.11 23:07)

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg egem!
Krisztus oldalából folyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.

2016.02.11.

(Nilnocere, 2016.02.11 19:10)

Ajándékká válni

Böjte Csaba gondolatai
2016-02-11

Merjünk hinni és szeretni!

Ne féljek odaajándékozni magam, ne féljek ajándékká válni, ne féljek vállalni Isten szép, nagy terveit!

2016.02.11.

(Nilnocere, 2016.02.11 03:23)

†♥

2016.01.10.

(Nilnocere, 2016.02.10 15:12)

Megpróbáltatásaid közepette

Keresztes Szent János aranymondásai
2016-02-10

Megpróbáltatásaid közepette menekülj az Istenhez, aki megerősít, fölvilágosít és kioktat téged.

Egy ügyemben, rossz döntésemben adj irgalmat Istenem.

2016.02.10.

(Nilnocere, 2016.02.10 13:29)

Pio atya,
te a büszkeség századában éltél, és alázatos voltál.
Te köztünk jártál az álom kergette, eljátszott
és imádott gazdagság korszakában, és szegény maradtál.

Pio atya,
melletted senki nem hallotta a Hangot
és te Istennel beszéltél;
közeledben senki nem látta a Fényt,
és te láttad az Istent,
miközben mi kifulladva keresgéltünk,
te térden állva maradtál,
és láttad az Isten keresztre feszített Szeretetét,
sebekkel a kezén, a lábán és a szívében: mindörökre.

Pio atya,
segíts minket, hogy sírjunk a keresztre feszített Jézus előtt,
segíts nekünk, hogy higgyünk a Szeretetben,
segíts bennünket, hogy úgy érezzük a szentmisét, mint Isten sírását.
Segíts, hogy úgy keressük a megbocsátást, mint a béke ölelését,
segíts minket, kereszténynek lenni azokkal a sebekkel,
amelyek a hűséges és csendes szeretet vérét hullatják:
úgy, mint Isten sebei!

Ámen.

2016.02.09.

(Nilnocere, 2016.02.09 04:02)

† Gyónom, a Mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.
Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem!
Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkoztatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz! †

2016.02.09.

(Nilnocere, 2016.02.09 03:43)

Ezen az éjszakán elérte sok dolog miatt a félelem a szívemet. Segíts legyőzni Jézusom mindazt ami a szívemben a fényt most eltakarja. Segíts győzni minden emberi baj felett.

Ma éjjel csendben, a sötétben, csak Te és én.

2016.02.08.

(Nilnocere, 2016.02.08 16:37)

Mai munkámat lelkem épüléséért, testem teljes gyógyulásáért ajánlom fel. Távozzon minden betegség belőlem meky sok aggodalmat okoz nap mint nap.

Bakhita Szent Jozefina, nagy szenvedések elviselője, könyörögj érettem. Te tudod mi az igazi szenvedés, az enyémek semmik a tieidhez képest, mégis olykor erőtlenül állok szemben testi bajaimmal.
Segíts kitartanom, erősnek maradnom ahogyan Te tetted, mindig, mindig...
Ámen.

2016.02.06.

(Nilnocere, 2016.02.06 19:27)

Minden itt van, csak be kell fogadni

Teréz anya breviáriuma
2016-02-06

Jézus hűséges és személyes barátságán keresztül gyöngéd és szerető benső kapcsolat születik és él közöttünk. Ő személyes barátságra törekszik, abban van jelen. Nem kell semmit sem magyarázni: minden itt van, csak be kell fogadni, föl kell fogni elmélyülve, csendbe térten, elmélkedve.
Az Oltáriszentségben van az erő, és ez köt össze.
Ha ezt megértjük, életünk gyökeresen megváltozik... És az örökkévalóságot fogjuk hirdetni.

2016.02.06.

(Nilnocere, 2016.02.06 05:55)

Az imádság fegyver, kulcs

Pio atya breviáriuma
2016-02-06

Az imádság a legjobb fegyverünk: kulcs, amely megnyitja Isten szívét. Szíveddel is szólnod kell Jézushoz, nemcsak a száddal; sőt, olykor csak szívünkkel kell hozzá beszélnünk.

2016.02.05.

(Nilnocere, 2016.02.05 20:13)

Aranypéntek - hittan
†♥

2016.02.05.

(Nilnocere, 2016.02.05 14:43)

A testvéri együttlét öröme

Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van!
(1 Jn 4, 7)

Íme, milyen jó és mily gyönyörűséges, 
ha békességben együtt élnek a testvérek!
Olyan ez, mint fejen a drága kenet, †
mely végigcsordul a szakállon, Áron szakállán, 
és lecsordul köntöse szegélyére.
Olyan, mint a Hermon harmata, 
mint a Sion hegyére hulló harmatcsepp.
Mert ott ad áldást az Úr, 
és életet mindörökre.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

Minden ferences testvéremért, hitoktatóimért, kis közösségeinkért.

2016.02.05.

(Nilnocere, 2016.02.05 07:14)

Isten, te vagy az én Istenem, 
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped, 
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, 
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet, 
hadd magasztaljon ezért ajkam!

2016.02.04.

(Nilnocere, 2016.02.04 05:32)

A megpróbáltatás idején is a keresztben legyen örömünk

Krisztus Urunknak minden egyes cselekedetét dicsekedve emlegeti a katolikus Egyház, de amivel a legszívesebben dicsekszik, az a szent kereszt. Nagyon helyesen mondja Szent Pál: Nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével
(Gal 6, 14)

2016.02.03.

(Nilnocere, 2016.02.03 20:14)

Uram, te megvizsgálsz, és jól ismersz engem, 
tudod, ha leülök vagy ha fölkelek.
Messziről ismered gondolataimat, 
szemmel tartod jártomat-keltemet.
Jól látod minden utamat, †
hiszen szavam még el sem éri nyelvemet, 
íme, te már jól ismered, Uram.
Minden oldalról körülfogtál, 
és kezedet rajtam nyugtatod.
Csodálatos ezt tudnom, 
oly magasztos, hogy fel sem foghatom.

Minden ügyem előtted van. Segíts meg Istenem!

2016.02.03.

(Nilnocere, 2016.02.03 03:41)

Élet szeretet nélkül rosszabb a halálnál

Pio atya breviáriuma
2016-02-03

Nincs más kívánságom, mint meghalni vagy szeretni Istent. Vagy a halál, vagy a szeretet, mert az élet szeretet nélkül rosszabb a halálnál. Ez számomra elviselhetetlenebb lenne, mint a halál.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »