Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2016.02.20.

2016.02.20 08:51

Csend, alázat, irgalom
Mátraverebély - Szentkút

Nilnocere - 2016.02.19.

2016.02.19 20:59

Aranypéntek - hittan

Teljes szeretetben, egységben Veled Istenem. Ma is adtál egy darabkát országodból nekünk.
†♥

Nilnocere - 2016.02.19.

2016.02.19 11:43

Ferenc pápa twitter üzenete
2016-02-19

Jézus irgalmassága átölel mindenkit a világ minden szegletén: nyisd meg a szíved!

Az irgalmasság szentévének ünneplése arra tanít, hogy nem maradhatunk a múlt rabjai; hogy hinnünk kell, a dolgok mehetnek másképp.

Nilnocere - 2016.02.19.

2016.02.19 09:44

Döntöttem, a hűség útját választottam, 
végzéseidhez tartom magam.

Te vagy az út, az igazság az élet, taníts engem törvényeidre Istenem.

Nilnocere - 2016.02.19.

2016.02.19 04:56

Csak békét kérek

Kis Szent Teréz breviáriuma
2016-02-19

Soha ne háborgathassák földi dolgok a lelkemet, ne háborgassa semmi a békémet; Jézus, csak békét kérek tőled, meg szeretetet is, végtelen szeretetet.

Nilnocere - 2016.02.19.

2016.02.19 00:09

Jézusom, egész nap csak Tehozzád vágyódtam. Egész testemben, lelkemben arra vágytam hogy átitatódjon szereteteddel egész bensőm. Változtass át, szabadíts meg minden nehézségemtől. Adj nekem teljes szabadulást, békességet és olyan szívet mely méltó könyörületedre.
Ámen.

Nilnocere - 2016.02.18.

2016.02.18 11:38

Urunk ez órán szomjazott,
keresztfán teste lankadott:
akik most zsoltárt mondanak,
azoknak égi szomjat ad.

És éhséget kelt, mennyeit,
mit önmagával csillapít,
segít megvetni rosszakat,
erényre ő gyújt vágyakat.

Teremtő Lelke kincseit
a zsoltárt mondók élvezik:
lehűti lázas test hevét,
olvasztja fázó szív jegét.

Kérleljük Krisztust s az Atyát,
kettőjük Lelkét egyaránt:
egyetlen Úr az ég felett,
imánk hallgasd meg, Hármas-Egy!
Ámen.

Nilnocere - 2016.02.18.

2016.02.18 04:36

Kelj föl, lantom, citerám, hadd ébresszem így a hajnalt!

Nilnocere - 2016.02.18.

2016.02.18 00:20

Jézusom, ez a negyven nap, a nagyböjt napjai a teljes kétségbeesések napjai. Veled szenvedek. A hónapok óta tartó betegeskedés mint a halál árnyéka, úgy lebeg felettem nap mint nap.
Lemondtam Jézusom, lemondtam már mindarról régóta amit szerethetek csak hogy közelebb lehessek lángoló szívedhez.
Fogadd el a terheimet, fogadd el e negyven napban minden könnyemet, minden nehéz napomat, minden félelmemet, minden kitörésemet, minden kimondott és elfojtott szavamat, minden jó és rossz gondolatomat, minden jó és rossz döntésemet. Hordozom bűneim súlyát, sok szégyent, szorongást, ítélkezéseket, de HISZEM hogy e hosszú út végén Te fogsz majd rám várni tárt karokkal.

TEVELED, TEBENNED, TEHOZZÁD...

Március 17-én legyen, legyen nekem a TE IGÉD szerint. Hosszú betegeskedésem ezen a napon talán véget ér. De e napig míg csak lelkem kitart ha félve is, akár százszor is összetörve, de Nevedért kiáltok minden napomon!
Ámen.

Nilnocere - 2016.02.17.

2016.02.17 19:15

Aranyszerda - hittan

Köszönöm, köszönöm Istenem szeretetteljes kis közösségemet.

Nilnocere - 2016.02.17.

2016.02.17 11:19

Egyetlen életünk van

Böjte Csaba gondolatai
2016-02-17

Merjünk hinni és szeretni!

Egyetlen életünk van! Merjünk hallgatni a Szentlélekre, tiszta ösztöneinkre, nemes vágyainkra, amelyek elvezetnek arra a helyre, ahol tiszta öröm fakad szívünkben! Megtalálva a helyünket szebb lesz minden, s mi boldogok leszünk.

Vezess el engem is Istenem arra a helyre ahol nem vérzik többé a szívem.

Nilnocere - 2016.02.17.

2016.02.17 04:59

Szeretet nélkül egy erény sem kedves

Keresztes Szent János aranymondásai
2016-02-17

A szeretetet olyan rózsaszínben fénylő, nagyszerű ruhadarabhoz lehet hasonlítani, amely nemcsak a hit fehér színének és a remény zöldjének, hanem minden más erénynek is bájt, szépséget és üdeséget ad, mert szeretet nélkül egy erény sem kedves Isten előtt.

Nilnocere - 2016.02.16.

2016.02.16 23:28

Szeretet †

Nilnocere - 2016.02.16.

2016.02.16 05:51

Isten megfenyít, de meg is vigasztal

Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában új életre hívott
(1 Pét 1, 3)

Nagy vagy, Uram, örökké, 
a te uralmad mindörökké fennmarad.
Megversz, de meg is gyógyítasz, †
letaszítasz az alvilágba, 
de erőd onnan is kihozhat, és nincs, aki elmenekülhet kezedből.

Nilnocere - 2016.02.12.

2016.02.12 21:31

Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk!
(Jer 14,9)

Nilnocere - 2016.02.11.

2016.02.11 23:07

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg egem!
Krisztus oldalából folyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.

Nilnocere - 2016.02.11.

2016.02.11 19:10

Ajándékká válni

Böjte Csaba gondolatai
2016-02-11

Merjünk hinni és szeretni!

Ne féljek odaajándékozni magam, ne féljek ajándékká válni, ne féljek vállalni Isten szép, nagy terveit!

Nilnocere - 2016.02.11.

2016.02.11 03:23

†♥

Nilnocere - 2016.01.10.

2016.02.10 15:12

Megpróbáltatásaid közepette

Keresztes Szent János aranymondásai
2016-02-10

Megpróbáltatásaid közepette menekülj az Istenhez, aki megerősít, fölvilágosít és kioktat téged.

Egy ügyemben, rossz döntésemben adj irgalmat Istenem.

Nilnocere - 2016.02.10.

2016.02.10 13:29

Pio atya,
te a büszkeség századában éltél, és alázatos voltál.
Te köztünk jártál az álom kergette, eljátszott
és imádott gazdagság korszakában, és szegény maradtál.

Pio atya,
melletted senki nem hallotta a Hangot
és te Istennel beszéltél;
közeledben senki nem látta a Fényt,
és te láttad az Istent,
miközben mi kifulladva keresgéltünk,
te térden állva maradtál,
és láttad az Isten keresztre feszített Szeretetét,
sebekkel a kezén, a lábán és a szívében: mindörökre.

Pio atya,
segíts minket, hogy sírjunk a keresztre feszített Jézus előtt,
segíts nekünk, hogy higgyünk a Szeretetben,
segíts bennünket, hogy úgy érezzük a szentmisét, mint Isten sírását.
Segíts, hogy úgy keressük a megbocsátást, mint a béke ölelését,
segíts minket, kereszténynek lenni azokkal a sebekkel,
amelyek a hűséges és csendes szeretet vérét hullatják:
úgy, mint Isten sebei!

Ámen.