Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2016.02.09.

2016.02.09 03:43

Ezen az éjszakán elérte sok dolog miatt a félelem a szívemet. Segíts legyőzni Jézusom mindazt ami a szívemben a fényt most eltakarja. Segíts győzni minden emberi baj felett.

Ma éjjel csendben, a sötétben, csak Te és én.

Nilnocere - 2016.02.08.

2016.02.08 16:37

Mai munkámat lelkem épüléséért, testem teljes gyógyulásáért ajánlom fel. Távozzon minden betegség belőlem meky sok aggodalmat okoz nap mint nap.

Bakhita Szent Jozefina, nagy szenvedések elviselője, könyörögj érettem. Te tudod mi az igazi szenvedés, az enyémek semmik a tieidhez képest, mégis olykor erőtlenül állok szemben testi bajaimmal.
Segíts kitartanom, erősnek maradnom ahogyan Te tetted, mindig, mindig...
Ámen.

Nilnocere - 2016.02.06.

2016.02.06 19:27

Minden itt van, csak be kell fogadni

Teréz anya breviáriuma
2016-02-06

Jézus hűséges és személyes barátságán keresztül gyöngéd és szerető benső kapcsolat születik és él közöttünk. Ő személyes barátságra törekszik, abban van jelen. Nem kell semmit sem magyarázni: minden itt van, csak be kell fogadni, föl kell fogni elmélyülve, csendbe térten, elmélkedve.
Az Oltáriszentségben van az erő, és ez köt össze.
Ha ezt megértjük, életünk gyökeresen megváltozik... És az örökkévalóságot fogjuk hirdetni.

Nilnocere - 2016.02.06.

2016.02.06 05:55

Az imádság fegyver, kulcs

Pio atya breviáriuma
2016-02-06

Az imádság a legjobb fegyverünk: kulcs, amely megnyitja Isten szívét. Szíveddel is szólnod kell Jézushoz, nemcsak a száddal; sőt, olykor csak szívünkkel kell hozzá beszélnünk.

Nilnocere - 2016.02.05.

2016.02.05 20:13

Aranypéntek - hittan
†♥

Nilnocere - 2016.02.05.

2016.02.05 14:43

A testvéri együttlét öröme

Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van!
(1 Jn 4, 7)

Íme, milyen jó és mily gyönyörűséges, 
ha békességben együtt élnek a testvérek!
Olyan ez, mint fejen a drága kenet, †
mely végigcsordul a szakállon, Áron szakállán, 
és lecsordul köntöse szegélyére.
Olyan, mint a Hermon harmata, 
mint a Sion hegyére hulló harmatcsepp.
Mert ott ad áldást az Úr, 
és életet mindörökre.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

Minden ferences testvéremért, hitoktatóimért, kis közösségeinkért.

Nilnocere - 2016.02.05.

2016.02.05 07:14

Isten, te vagy az én Istenem, 
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped, 
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, 
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet, 
hadd magasztaljon ezért ajkam!

Nilnocere - 2016.02.04.

2016.02.04 05:32

A megpróbáltatás idején is a keresztben legyen örömünk

Krisztus Urunknak minden egyes cselekedetét dicsekedve emlegeti a katolikus Egyház, de amivel a legszívesebben dicsekszik, az a szent kereszt. Nagyon helyesen mondja Szent Pál: Nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével
(Gal 6, 14)

Nilnocere - 2016.02.03.

2016.02.03 20:14

Uram, te megvizsgálsz, és jól ismersz engem, 
tudod, ha leülök vagy ha fölkelek.
Messziről ismered gondolataimat, 
szemmel tartod jártomat-keltemet.
Jól látod minden utamat, †
hiszen szavam még el sem éri nyelvemet, 
íme, te már jól ismered, Uram.
Minden oldalról körülfogtál, 
és kezedet rajtam nyugtatod.
Csodálatos ezt tudnom, 
oly magasztos, hogy fel sem foghatom.

Minden ügyem előtted van. Segíts meg Istenem!

Nilnocere - 2016.02.03.

2016.02.03 03:41

Élet szeretet nélkül rosszabb a halálnál

Pio atya breviáriuma
2016-02-03

Nincs más kívánságom, mint meghalni vagy szeretni Istent. Vagy a halál, vagy a szeretet, mert az élet szeretet nélkül rosszabb a halálnál. Ez számomra elviselhetetlenebb lenne, mint a halál.

Nilnocere - 2016.02.02.

2016.02.02 20:26

Ő a láthatatlan Isten képmása, 
az egész teremtés elsőszülöttje,
mert benne teremtetett minden †
a mennyben és a földön, 
minden látható és láthatatlan:
a trónusok és uralmak, 
a fejedelemségek és hatalmasságok.

Általa és érte teremtetett minden, †
ő előbb van mindennél, 
és benne áll fönn minden.

Jézusom minden emberi szív oltalmazója, szoríts szeretettel lángoló szívedhez. Ma éjjel csak erre vágyom.

Nilnocere - 2016.02.02.

2016.02.02 01:42

Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepére

Szíve dobogjon szívünkben

Teréz anya breviáriuma
2016-02-02

Kérjük Máriától, hogy Szíve szívünkben éljen. Szép, tiszta és szeplőtelen, szeretettel és alázattal teljes Szíve dobogjon szívünkben, hogy magunkhoz vehessük és be tudjuk fogadni Jézust az Élet Kenyerében, és úgy szerethessük Őt, ahogyan Mária szereti. Legyünk képesek meglátni és szeretni Őt a legszegényebbek szenvedő arcában, tekintetében.

Nilnocere - 2016.02.01.

2016.02.01 20:27

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó hozzánk, 
mert szeretete örökké megmarad.
Adjatok hálát az istenek Istenének, 
mert szeretete örökké megmarad.
Adjatok hálát az urak Urának, 
mert szeretete örökké megmarad.

Aki egyedül tesz nagy csodákat, 
mert szeretete örökké megmarad.
Aki bölcsességgel alkotta meg az eget, 
mert szeretete örökké megmarad.
Aki a vizek fölé terítette a földet, 
mert szeretete örökké megmarad.
Aki megformálta a nagy égitesteket, 
mert szeretete örökké megmarad;
a napot, hogy uralkodjék a nappalon, 
mert szeretete örökké megmarad;
a holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, 
mert szeretete örökké megmarad.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

Nilnocere - 2016.02.01.

2016.02.01 08:45

Reggeli halálhír

Imádkozom azért a gyermekkori ismerősömért aki tegnap 32 évesen hagyta el e világot...

Mindenható Istenem, fogadd irgalmadba a haldoklókat, a szenvedőket, a halálos betegeket. Szívbemarkoló minden emberi búcsúzás, de mindig ott van az örök reménység a viszontlátásra.

Isten veled drága Bea!

Nilnocere - 2016.02.01.

2016.02.01 06:27

Az Úr jósága ragyogjon fölöttünk

Egy nap az Úr előtt annyi, mint ezer év, ezer év pedig annyi, mint egy nap
(2 Pét 3, 8)

Menedékünk te vagy, Urunk, 
nemzedékről nemzedékre.
Mielőtt a hegyek születtek, †
mielőtt a föld és a világ kialakult, 
mindöröktől örökre vagy te, Istenünk.

Nilnocere - 2016.01.31.

2016.01.31 21:46

Hűséges hozzám, azért megmentem, 
oltalmazom, mert nevemet ismeri.
Ha kiált hozzám, meghallgatom, †
minden szükségben közel vagyok hozzá, 
megszabadítom, és dicsőséget szerzek neki.
Hosszú élettel áldom meg, 
és megmutatom neki üdvösségemet.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

Nilnocere - 2016.01.31.

2016.01.31 11:22

Szűzanya, önts ma a lelkembe olyan erőt mely a Te lelkedben volt mikor a keresztfa alatt álltál...

Nilnocere - 2016.01.31.

2016.01.31 03:07

Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, 
s nem vonta meg tőlem irgalmát.

Nilnocere - 2016.01.30.

2016.01.30 21:24

Ének Krisztusról, Isten Szolgájáról

Jézus Krisztus, isteni mivoltában, †
Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék,
hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, †
az emberekhez lett hasonló, 
külsejében olyan volt, mint egy ember.
Megalázta önmagát, †
engedelmes lett a halálig, 
mégpedig a kereszthalálig.

Ezért Isten felmagasztalta őt, †
és olyan nevet adott neki, 
amely felségesebb minden névnél,
hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd 
a mennyben, a földön és az alvilágban,
és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, 
hogy Jézus Krisztus az Úr.

Nilnocere - 2016.01.30.

2016.01.30 18:15

Ignáci Szikrák

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2016-01-30

Néhány esetben jobb hallgatni, mint beszélni: nincs ott szükség ékesszólásra, ahol az igazság önmagáért beszél.