Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2016.01.25.

(Nilnocere, 2016.01.25 22:59)

Este van és a sok napi nehézség közepette nem teszek egyebet minthogy a kezemben a kis feszületemmel aludjak el. Semmi másra nincsen szükségem csak az én Krisztusom erejére.

2016.01.25.

(Nilnocere, 2016.01.25 21:33)

Az élet eleven értéke a szeretet.
(Kovács Bánk atya)
†♥

2016.01.25.

(Nilnocere, 2016.01.25 14:31)

Minden emberi eseményben fölismerjük

Pio atya breviáriuma
2016-01-25

Meg kell tanulnunk, hogy minden emberi eseményben fölismerjük és csodáljuk Isten akaratát.

Istenem, jöjj segítségemre! Segíts megértenem szent akaratodat! Segíts megértenem mindazt amiben most benne vagyok és eléri a lelkemet. Emelj fel magadhoz hogy szívemben meghallhassalak Téged.

2016.01.25.

(Nilnocere, 2016.01.25 04:46)

Drága Istenem! Ez a hajnal terhek sokaságával ébresztett. Nagyon nehéz pár napnak nézek elébe. Látod, Te látod odafentről mi miért és hogyan történik. Segíts nekem jó kereszténynek, méltó gyermekednek maradnom akkor is, amikor a legeslegnehezebb lesz. A Te Fiad, az én Fölséges Uram, Jézus Krisztus által.

Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk.
Ámen, ámen.

2016.01.25.

(Nilnocere, 2016.01.25 00:17)

DICSŐSÉG A MAGASSÁGBAN ISTENNEK!

2016.01.24.

(Nilnocere, 2016.01.24 23:57)

HISZEK EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.

2016.01.24.

(Nilnocere, 2016.01.24 11:27)

Dicsér a lelkem Istenem, szüntelen dicsér. Csodálatos Tebenned minden nap. Megújulás, reménység s végtelen szeretet.

2016.01.24.

(Nilnocere, 2016.01.24 11:22)

Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, 
meghallgatott, és tágas útra vezetett.
Velem van az én Uram, Istenem, 
mitől féljek, ember mit árthat nekem?
Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, 
és megláthatom,
hogyan szégyenül meg ellenségem.

Jobb az Úrnál keresni oltalmat, 
mint emberekben bizakodni.
Jobb az Úrnál keresni oltalmat, 
mint hatalmasokban reménykedni.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

2016.01.24.

(Nilnocere, 2016.01.24 00:42)

†Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat†

2016.01.23.

(Nilnocere, 2016.01.23 21:56)

Dicsértessék az Úr neve 
napkelettől napnyugatig!
Fölséges az Isten minden nép fölött, 
dicsősége magasabb az egeknél.
Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz? †
A magasságokban áll a trónja, 
onnan tekint alá égre és földre.

2016.01.23.

(Nilnocere, 2016.01.23 11:41)

A JÓ PÁSZTOR (Dávid zsoltára)

Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zöldellő réteken legeltet.
A nyugalom vizéhez terel és felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel, nevéhez híven.
Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, pásztorbotod biztonságot ad.
Számomra asztalt terítettél, ellenségeimnek szeme láttára. Fejemet megkented olajjal, s a poharam színültig töltötted.
Kegyelmed és jóságod vezet életemnek minden napján, s az Úr házában lakhatom örök időkön át.
†♥

2016.01.23.

(Nilnocere, 2016.01.23 08:02)

Jó dolog az Urat áldani, 
énekkel magasztalni nevedet, Fölséges;
már hajnalban hirdetni jóságodat, 
és éjszaka zengeni hűségedet,
tízhúrú lanton és hárfazenével, 
citera mellett énekelve.
Mert örömmel töltenek el alkotásaid, 
kezed művei láttán örvendezem.

Mily nagyszerűek a te műveid, Uram, 
gondolataid mily mélységesek!
Az oktalan ember föl nem fogja, 
és nem érti meg őket az esztelen.
Sarjadhatnak a bűnösök, akár a fű, 
és virágozhatnak a gonosztevők,
sorsuk mégis örökös pusztulás; 
te azonban, Uram, fölséges vagy örökké.

2016.01.22.

(Nilnocere, 2016.01.22 22:36)

Köszönöm irgalmadat Istenem. Sok dolog miatt aggodalmaskodtam, de szavaid ma végig ott lebegtek felettem, hogy Te vársz rám, Te szeretsz engem. Micsoda vigasz egy halandó embernek! Gyengélkedik még a lelkem de házadban ez a gyengeség is örömmel töltött el. Melegségedben pihent a szívem.
Hálás vagyok neked minden napomért. Mindazért amit adtál nekem ajándékul. Gazdag ember vagyok mert Te vagy nekem. Sose kívánjon mást a szívem mint Te utánad vágyódni minden nap és eggyé válni szereteteddel!

2016.01.22.

(Nilnocere, 2016.01.22 22:05)

Az Úr a te őrződ, †
az Úr oltalmaz téged, 
ő áll jobbod felől.
Napközben a nap heve nem éget, 
és a hold nem árt neked éjjel.

Megvéd az Úr minden bajtól, 
és megőrzi lelkedet.
Az Úr megőriz jártodban-keltedben, 
mostantól fogva és mindörökké.

2016.01.22.

(Nilnocere, 2016.01.22 17:22)

Szoríts szentséges szívedhez Jézusom.

2016.01.22.

(Nilnocere, 2016.01.22 15:02)

†Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk†

2016.01.22.

(Nilnocere, 2016.01.22 14:55)

Megismerni, szeretni, szolgálni Jézust

Teréz anya breviáriuma
2016-01-22

Váljunk Jézus Szívéből áradó szeretettől teljes szívekké, Mária segítségével: mindenki a maga módján, és együtt mindannyian.
Gyermekeim, itt rejtőzik a szentség, amelyre rendeltettünk: megismerni Jézust, szeretni Jézust, szolgálni Jézust.

2016.01.22.

(Nilnocere, 2016.01.22 10:45)

Ébredj fel, jöjj ide, és lássad; †
te vagy erősségem, terád figyelek, 
mert Istenem, te vagy erős váram.
Szeretetével Istenem elém siet, 
Isten megadja, hogy elnézzek ellenségeim fölött.

Én meg hatalmadról énekelek, 
már korán reggel örvendezem jóságod miatt,
mert te lettél az én erős bástyám, 
gyötrelmem napján az én menedékem.

Te vagy erősségem, rólad szól énekem, †
te vagy, Isten, az én erős váram, 
az én jóságos Istenem!

Szeretlek Istenem. Országod fényessége bár távol van, ma beragyogta nyugtalan szívemet.

2016.01.21.

(Nilnocere, 2016.01.21 21:16)

Igazságos az Úr és jóságos, 
irgalmas hozzánk a mi Istenünk.
Oltalmába fogadja a gyöngét; 
nyomorult voltam, de ő fölemelt.

Lelkem, nyugodj meg újra, 
mert az Úr jót tett veled.
Megmentette életemet a haláltól, †
szememet a könnyhullatástól, 
és lábamat az elbukástól.
Az Úr előtt járhatok 
az élők földjén.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

2016.01.21.

(Nilnocere, 2016.01.21 15:40)

Szerető jóságod felér az égig, Uram.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »