Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2016.01.21.

(Nilnocere, 2016.01.21 14:01)

Nyugtass meg Jézusom, adj szívembe békességet és melegséget. Nincs más menedékem.

2016.01.21.

(Nilnocere, 2016.01.21 13:39)

Isten ígéretét magasztalom, 
az Úr ígéretét magasztalom.
Istenben remélek, nem félek: 
ember mit árthat nekem?

Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal: 
dicséretáldozatot mutatok be neked,
mert megmentetted életemet a haláltól, †
lábamat a bukástól, 
hogy előtted járhassak az élők világosságában.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

2016.01.21.

(Nilnocere, 2016.01.21 13:30)

Isten mindent lát

Pio atya breviáriuma
2016-01-21

Gondolj arra, hogy Isten mindent lát!

2016.01.21.

(Nilnocere, 2016.01.21 11:55)

Drága Jézusom, ma éjjel megtört a szívem. A szeretethiány legmélyebb fokát kellett ma éjjel átélnem és megtapasztalnom. Szívemben néma csendben Hozzád menekültem. Te voltál és vagy a mentsváram. Zokog a szívem, a lelkem. Emelj magadhoz Uram a lelki szürkeségből mert nagyon fáj. Hová is futhatnék ha nem Tehozzád, ki égsz a Szeretet lángjától? Te egész bensődet és vér áztatta testedet ragyogó fényességbe öltöztetve adtad értem hogy az égben élhessek.

Oltalmazó kezeidbe rejtsd el szívemet. Nyugtass meg Krisztusom. Hadd bújjon a lelkem a Te lelkedhez.
†♥

2016.01.20.

(Nilnocere, 2016.01.20 06:11)

Mindenek Atyja, világ újítója,
nagy Király, Krisztus, félelmetes Bíró,
áldva dicsérünk, esedezve kérünk,
nézz a szívünkre!

Éjszaka zengjük hálaénekünket,
te segíts minket, hogy méltók lehessünk
dicsérni téged egy szívvel örökké,
fénynek adója.

Szítsd fel szívünknek szerelmét irántad,
add, hogy úgy éljünk, hogy halált ne lássunk,
s hogy tetteinkben örök dicsőséged
 meg-megújuljon.

Add, hogy szívünket tüzed általjárja,
s mint Jegyesünket mindig ébren várjunk,
és a kezünkben ki nem alvó lánggal
égjen a mécses.

Egyként dicsérjük mennyei Atyánkat,
s téged, Királyunk, kegyes Üdvözítőnk,
Szentlélek Isten, dicséreted zengjen
földön, egekben.
Ámen.

2016.01.18

(Nilnocere, 2016.01.18 13:20)

Teljes nyugalomban és csendességben telik ez a nap Istenem. Veled fogok egyszer találkozni, Te vagy életem végcélja, hiába gyötörnek a földi bajok.Ami most keserű nekem, az országodban mézédes lesz. Csodálatos ígéreted erőt ad minden nap!

2016.01.18.

(Nilnocere, 2016.01.18 01:06)

Házadba vágyódom békétlenségemben Istenem. De ma éjjel nem kérnék Tőled semmit, és nem is mondanék semmit sem. Csak lefeküdnék szent hajlékodban és felnyújtanám neked agyongyötört szívemet néma csendben.

2016.01.18.

(Nilnocere, 2016.01.18 00:28)

Magasságos és Mindenható Istenem, hozzád emelem lelkemet ezen az estén is annyi vészes nap után.
Ma be kellett látnom hogy fogytán van erőm és felőröl napról - napra ez a hosszan tartó betegeskedés. Ma már olyasmit tettem ami nem vallt rám. Veszekedtem s megbántottam a hozzám közel állókat. Nem akartam, csak szívből ennyit tudok mondani, nem akartam hogy így legyen. Intsd lelkemet békességre s bensőmet nagyobb türelemre. Ma úgy éreztem már nincs semmi erőm. Pedig ez nem így van. Te velem vagy még akkor is mikor a testi - lelki bajoktól nem mindig tudlak észrevenni.

Nézd el nekem az összes rossz szavamat és akiket megbántottam kapjanak szépséget ami Tetőled van.

2016.01.17.

(Nilnocere, 2016.01.17 19:48)

Napot az éjszakában

Kis Szent Teréz breviáriuma
2016-01-17

A jó Isten segítsége nélkül jót tenni épp oly lehetetlen, mint felragyogtatni a Napot az éjszakában.

2016.01.17.

(Nilnocere, 2016.01.17 17:10)

Isten az, aki minket veletek együtt megerősít és fölken Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a Lelket.
(2Kor1, 21-22)

2016.01.17.

(Nilnocere, 2016.01.17 12:13)

Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom: 
zöldellő mezőkön terelget engem.
Csöndes vizekhez vezet, 
és lelkemet felüdíti.
Az igazság ösvényén vezérel 
nevéhez híven.
Járjak bár halálsötét völgyekben, †
ott sem félek semmi bajtól, 
mert te velem vagy.
Pásztorbotod és terelővessződ 
az én bizodalmam.
Asztalt terítesz nekem 
ellenségeim szeme előtt.
Dús kenettel frissíted fejemet, 
csordultig megtöltötted serlegem.
Jóság és irgalom jár velem 
életemnek minden napján,
s az Úr házában lesz otthonom 
örök időkön át.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

2016.01.16.

(Nilnocere, 2016.01.16 18:24)

†Köszönöm†

2016.01.16.

(Nilnocere, 2016.01.16 15:00)

Egy nehéz ügyért imádkozom Istenem, mely három órakor, a Te szent idődben fog próbára tenni. Legyél velem Mindenható Istenem amikor a legnehezebb lesz, amikor az emberi erő s szavak mit sem segíthetnek.

Az irgalmasság szent éve, az irgalmasság órája...

2016.01.15.

(Nilnocere, 2016.01.15 23:46)

Aranypéntek - hittan

Ma kaptam egy szép mondatot. Minden mit itt a földi életben nem kapunk meg, megkapjuk a mennyben.
Igaz ez Istenem? Mindaz amiért fáj a szívem az egyszer az enyém lehet országodban? Előtted vannak szívem rezdülései és még így is milyen szép ígéret ez, még ha távoli is! Egyszer minden amit lelkem szívem kíván, beteljesül Nálad. Szép, gyönyörű szép...

Istenem, ragyogtasd rám arcodat míg alszom.

2016.01.15.

(Nilnocere, 2016.01.15 12:46)

Áldott legyen az Úr, †
aki meghallgatja könyörgésem szavát;
erőm az Úr és védőpajzsom!
Szívem benne bízott, és ő megsegített, †
örvendezik a szívem,
énekemmel adok hálát neki.
Népének erőssége az Úr,
Fölkentjének szabadulása és menedéke.
Szabadítsd meg, Uram, néped, †
áldd meg a te örökséged,
légy pásztora, és te vezesd mindörökké!

2016.01.14.

(Nilnocere, 2016.01.14 09:21)

Sohase hagyjátok el magatokat

Pio atya breviáriuma
2016-01-14

Sohase hagyjátok el magatokat! Egyedül Istenbe helyezzétek minden bizalmatokat!

2016.01.14.

(Nilnocere, 2016.01.14 08:47)

Drága Istenem, ragyogó napsütésre ébresztettél. Beragyogja fényességed a kórtermet s az én lelkem is melegségedben pihen. Csendben várom a történéseket, és viselem amit kell.

Mindent elviselek abban, aki erőt ad.

2016.01.13.

(Nilnocere, 2016.01.13 16:05)

Beszédes ajkamon szüntelen 
a te ajkad igéit ismételgetem.
Bizonyságaid útján boldogabb vagyok, 
mint akármilyen gazdagságban.

Bensőmben törvényeidet forgatom, 
elmélkedem útjaidról.
Boldogságomat csak igaz igédben találom, 
szavaidat nem felejtem.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

2016.01.13.

(Nilnocere, 2016.01.13 00:05)

Világosság, Atyáddal egy,
te fénynek fénye, napvilág,
az éjből felszáll énekünk:
jöjj el közénk, így kérlelünk.

Lelkünkből oszlasd a homályt,
szórd szét a démonok hadát,
álmosságunkat űzd tova,
restség ne rontson meg soha.

Irgalmazz, Krisztusunk, nekünk,
akik tebenned így hiszünk,
hogy üdvösségünk hozza meg
e szép zsoltáros énekünk.

Krisztus, kegyelmes nagy Király,
neked s Atyádnak tisztelet,
s a Szentléleknek is veled
időtlen századok során.
Ámen.

2016.01.12.

(Nilnocere, 2016.01.12 23:40)

Krisztusért szenvedni

Keresztes Szent János aranymondásai
2016-01-12

Mit tud az, aki nem tud Krisztusért szenvedni? Minél nagyobb és nehezebb fáradalmakat kell érte elviselnünk, annál nagyobb lesz lelki előmenetelünk.

Krisztusom, huszonhárom napja egy tanulságos útra hívtál engem. A szenvedés útjára tereltél, mely tele volt eddig fájdalmakkal és kétségbeejtő helyzetekkel. Melletted lépdeltem ez idő alatt hol könnyebben, hol nehezebben nehéz terhem hordozva de jóságos szívvel a saját kereszted mellett az enyémre is volt gondod. Ma újra nehezebb lett a terhem de Te ma is kisegítettél engem.
Nem tudom meddig tart még utunk, nem számít és az sem, merre tartunk, nem számít semmi, csak az, hogy Te mellettem vagy.

Csak mi ketten ma éjjel amikor semmi sem biztos, semmi sem fontos és semmi sem lehetetlen csak az, amit ma éjjel mondani akarok neked alázatos szívvel egy fertőző beteg osztályon.
†♥


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »