Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2016.01.14.

(Nilnocere, 2016.01.14 08:47)

Drága Istenem, ragyogó napsütésre ébresztettél. Beragyogja fényességed a kórtermet s az én lelkem is melegségedben pihen. Csendben várom a történéseket, és viselem amit kell.

Mindent elviselek abban, aki erőt ad.

2016.01.13.

(Nilnocere, 2016.01.13 16:05)

Beszédes ajkamon szüntelen 
a te ajkad igéit ismételgetem.
Bizonyságaid útján boldogabb vagyok, 
mint akármilyen gazdagságban.

Bensőmben törvényeidet forgatom, 
elmélkedem útjaidról.
Boldogságomat csak igaz igédben találom, 
szavaidat nem felejtem.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

2016.01.13.

(Nilnocere, 2016.01.13 00:05)

Világosság, Atyáddal egy,
te fénynek fénye, napvilág,
az éjből felszáll énekünk:
jöjj el közénk, így kérlelünk.

Lelkünkből oszlasd a homályt,
szórd szét a démonok hadát,
álmosságunkat űzd tova,
restség ne rontson meg soha.

Irgalmazz, Krisztusunk, nekünk,
akik tebenned így hiszünk,
hogy üdvösségünk hozza meg
e szép zsoltáros énekünk.

Krisztus, kegyelmes nagy Király,
neked s Atyádnak tisztelet,
s a Szentléleknek is veled
időtlen századok során.
Ámen.

2016.01.12.

(Nilnocere, 2016.01.12 23:40)

Krisztusért szenvedni

Keresztes Szent János aranymondásai
2016-01-12

Mit tud az, aki nem tud Krisztusért szenvedni? Minél nagyobb és nehezebb fáradalmakat kell érte elviselnünk, annál nagyobb lesz lelki előmenetelünk.

Krisztusom, huszonhárom napja egy tanulságos útra hívtál engem. A szenvedés útjára tereltél, mely tele volt eddig fájdalmakkal és kétségbeejtő helyzetekkel. Melletted lépdeltem ez idő alatt hol könnyebben, hol nehezebben nehéz terhem hordozva de jóságos szívvel a saját kereszted mellett az enyémre is volt gondod. Ma újra nehezebb lett a terhem de Te ma is kisegítettél engem.
Nem tudom meddig tart még utunk, nem számít és az sem, merre tartunk, nem számít semmi, csak az, hogy Te mellettem vagy.

Csak mi ketten ma éjjel amikor semmi sem biztos, semmi sem fontos és semmi sem lehetetlen csak az, amit ma éjjel mondani akarok neked alázatos szívvel egy fertőző beteg osztályon.
†♥

2016.01.11.

(Nilnocere, 2016.01.11 23:40)

Ő engem komolyan vesz

Böjte Csaba gondolatai
2016-01-11

Légy azzá, amiért születtél!

Isten azt akarja, hogy mindannyian társai legyünk világunk továbbteremtésében. Én, te, a porszem, odaállhatok a jó Isten elé, imában elbeszélgethetek vele, ő engem komolyan vesz, és az Úrral együtt megálmodott szép, szent dolgot valóra válthatjuk. Van ennél csodálatosabb hivatás a földön? Megfogni Isten kezét és elindulni!

2016.01.11.

(Nilnocere, 2016.01.11 20:28)

Jézus rejtekben tanít engem

Kis Szent Teréz breviáriuma
2016-01-11

Anélkül, hogy megmutatná magát, anélkül, hogy a hangját hallatná, Jézus a rejtekben tanít engem; nem könyvekből, mert meg sem értem, amit olvasok, de néha egy-egy mondás, mint az is, amelyet az ima végéből merítettem, megvigasztal engem.

2016.01.11.

(Nilnocere, 2016.01.11 07:26)

Atyának fénye, fénysugár,
napból sugárzó napvilág,
fény fénye, nappal napja vagy:
forrás, hol minden fény fakad.

Igaz Nap, örök fényedet
ragyogtasd tündökölve ránk,
derítsd érzékeink fölé
a Lélek tiszta sugarát.

2016.01.11.

(Nilnocere, 2016.01.11 06:46)

Evezz a mélyre

II. János Pál pápa breviáriuma
2016-01-11

Duc in altum (Evezz a mélyre)! Ezek a szavak ma is visszhangoznak szívünkben, s arra ösztönöznek, hogy háIával emlékezzünk a múltra, szenvedéllyel éljük a jelent, és bizalommal nyíljunk meg a jövő előtt: "Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké!"
(Zsid 13,8)

2016.01.10.

(Nilnocere, 2016.01.10 21:21)

Nagy és szent titok lett ma nyilvánvalóvá: a mindenség Teremtője a Jordánban lemosta bűneinket.

2016.01.10.

(Nilnocere, 2016.01.10 19:39)

Ignáci Szikrák 01. 10.

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2016-01-10

Bőkezű az Isten: az ő kezéből megkapom, amit az emberek kezében nem találok; ha ezek nem is adnak semmit, Istentől mindent el fogok nyerni.

Benned remél a szívem †♥

2016.01.10.

(Nilnocere, 2016.01.10 19:29)

Urunk megkeresztelkedésének ünnepére

Az Úrral János vízbe lép
és végez szent keresztelést;
ki által minden létesült
Jordán habjában megmerült.

Kit tiszta Szűznek méhe szült,
ily tisztulásra nem szorult,
nem önmagáért jött ide,
világunk bűnét mossa le.

Elhangzik Atyja szózata,
ez itt az ő kedvelt Fia,
s a Lélek mennyekből alá
galamb alakban száll reá.

Az égi szó s jelkép alatt
titok, mely mindent meghalad,
az Egyház üdvét megnyitó
Isten, ki hármas egy való.

Dicsőség néked, Krisztusunk,
igazság, életünk, utunk,
kiről Atyád s a Lélek ad
ragyogva mennyből vallomást.
Ámen.

2016.01.09.

(Nilnocere, 2016.01.09 17:00)

Ő hasonlatosságára átalakulnunk

Böjte Csaba gondolatai
2016-01-09

Légy azzá, amiért születtél!

Azért is olyan fontos nekünk, embereknek, hogy megismerjük Istent, mert végül is az Ő képére és hasonlatosságára kellene nekünk átalakulnunk. Minél többet értünk meg és látunk az Ő vonásaiból, annál könnyebb megélni saját életünket.

2016.01.09.

(Nilnocere, 2016.01.09 15:05)

Délután három óra - az irgalmasság órája

Hiszem hogy eme órában átölelsz minden embert akik irgalmasságodat kérik.

2016.01.09.

(Nilnocere, 2016.01.09 14:51)

Kereszttel a vállán

Keresztes Szent János aranymondásai
2016-01-09

Ha Krisztust keresed, ne keresd Őt másként, mint kereszttel a vállán.

2016.01.09.

(Nilnocere, 2016.01.09 10:58)

Az üdvösség titokzatos terve, amely kezdettől fogva el volt rejtve, most nyilvánvalóvá lett.

2016.01.08.

(Nilnocere, 2016.01.08 23:59)

HISZEK EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.

2016.01.08.

(Nilnocere, 2016.01.08 23:48)

Istenem, ma semmit sem akarnék jobban mint ezen a csendes éjszakán házadban lenni kitárt karokkal és örvendezni Tebenned! Házad mint a teljes közelséged, úgy hiányzik most nekem!

Csak mi ketten †

2016.01.08.

(Nilnocere, 2016.01.08 23:35)

Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk!
(Jer 14,9)

Mindenható Istenem, ma este is Te ragyogsz nekem e sötét estén. Ma annyi de annyi mindent akarnék mondani Neked. De elég ha szívem kitárom Neked, hogy láss bele, minden hibámat, gyengeségemet, minden szeretetemet amivel szeretlek! Megerősítetted ma a szívem, bizonyosságot adtál ma nekem hogy Te vagy számomra az Örökkévaló!

Ez a felismerés volt a legszebb ajándék amit ma kaphattam.

2016.01.08.

(Nilnocere, 2016.01.08 13:36)

Ragyogó napot adtál ma nekem, e fénysugár csodálatos melege is gyógyítólag hat! Nagyon hálás vagyok hogy egy ilyen napra ébredhettem mikor újra gyengeség kezd gyötörni. Kitartok Istenem a nevedért, a dicsőségedért, nem engedem hogy kedvem szegje a betegség és elhomályosítsa szívemet! A te fényességed áttör minden homályt! Benned van a gyógyulás teljes reménysége!
Ámen, ámen!

2016.01.08.

(Nilnocere, 2016.01.08 13:20)

Jobbod teremtett és formált meg engem,
adj értelmet, hogy megtanuljam parancsolataidat.
Jámbor híveid engem látva örvendeznek,
mert nagyon remélek igéidben.

Jogosan ítélsz te, Uram, ezt jól tudom,
igazad volt, hogy megaláztál.
Jóságos irgalmad vigasztaljon engem,
ahogy szolgádnak megígérted.
† † †


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »