Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2016.01.23.

2016.01.23 21:56

Dicsértessék az Úr neve 
napkelettől napnyugatig!
Fölséges az Isten minden nép fölött, 
dicsősége magasabb az egeknél.
Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz? †
A magasságokban áll a trónja, 
onnan tekint alá égre és földre.

Nilnocere - 2016.01.23.

2016.01.23 11:41

A JÓ PÁSZTOR (Dávid zsoltára)

Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zöldellő réteken legeltet.
A nyugalom vizéhez terel és felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel, nevéhez híven.
Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, pásztorbotod biztonságot ad.
Számomra asztalt terítettél, ellenségeimnek szeme láttára. Fejemet megkented olajjal, s a poharam színültig töltötted.
Kegyelmed és jóságod vezet életemnek minden napján, s az Úr házában lakhatom örök időkön át.
†♥

Nilnocere - 2016.01.23.

2016.01.23 08:02

Jó dolog az Urat áldani, 
énekkel magasztalni nevedet, Fölséges;
már hajnalban hirdetni jóságodat, 
és éjszaka zengeni hűségedet,
tízhúrú lanton és hárfazenével, 
citera mellett énekelve.
Mert örömmel töltenek el alkotásaid, 
kezed művei láttán örvendezem.

Mily nagyszerűek a te műveid, Uram, 
gondolataid mily mélységesek!
Az oktalan ember föl nem fogja, 
és nem érti meg őket az esztelen.
Sarjadhatnak a bűnösök, akár a fű, 
és virágozhatnak a gonosztevők,
sorsuk mégis örökös pusztulás; 
te azonban, Uram, fölséges vagy örökké.

Nilnocere - 2016.01.22.

2016.01.22 22:36

Köszönöm irgalmadat Istenem. Sok dolog miatt aggodalmaskodtam, de szavaid ma végig ott lebegtek felettem, hogy Te vársz rám, Te szeretsz engem. Micsoda vigasz egy halandó embernek! Gyengélkedik még a lelkem de házadban ez a gyengeség is örömmel töltött el. Melegségedben pihent a szívem.
Hálás vagyok neked minden napomért. Mindazért amit adtál nekem ajándékul. Gazdag ember vagyok mert Te vagy nekem. Sose kívánjon mást a szívem mint Te utánad vágyódni minden nap és eggyé válni szereteteddel!

Nilnocere - 2016.01.22.

2016.01.22 22:05

Az Úr a te őrződ, †
az Úr oltalmaz téged, 
ő áll jobbod felől.
Napközben a nap heve nem éget, 
és a hold nem árt neked éjjel.

Megvéd az Úr minden bajtól, 
és megőrzi lelkedet.
Az Úr megőriz jártodban-keltedben, 
mostantól fogva és mindörökké.

Nilnocere - 2016.01.22.

2016.01.22 17:22

Szoríts szentséges szívedhez Jézusom.

Nilnocere - 2016.01.22.

2016.01.22 15:02

†Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk†

Nilnocere - 2016.01.22.

2016.01.22 14:55

Megismerni, szeretni, szolgálni Jézust

Teréz anya breviáriuma
2016-01-22

Váljunk Jézus Szívéből áradó szeretettől teljes szívekké, Mária segítségével: mindenki a maga módján, és együtt mindannyian.
Gyermekeim, itt rejtőzik a szentség, amelyre rendeltettünk: megismerni Jézust, szeretni Jézust, szolgálni Jézust.

Nilnocere - 2016.01.22.

2016.01.22 10:45

Ébredj fel, jöjj ide, és lássad; †
te vagy erősségem, terád figyelek, 
mert Istenem, te vagy erős váram.
Szeretetével Istenem elém siet, 
Isten megadja, hogy elnézzek ellenségeim fölött.

Én meg hatalmadról énekelek, 
már korán reggel örvendezem jóságod miatt,
mert te lettél az én erős bástyám, 
gyötrelmem napján az én menedékem.

Te vagy erősségem, rólad szól énekem, †
te vagy, Isten, az én erős váram, 
az én jóságos Istenem!

Szeretlek Istenem. Országod fényessége bár távol van, ma beragyogta nyugtalan szívemet.

Nilnocere - 2016.01.21.

2016.01.21 21:16

Igazságos az Úr és jóságos, 
irgalmas hozzánk a mi Istenünk.
Oltalmába fogadja a gyöngét; 
nyomorult voltam, de ő fölemelt.

Lelkem, nyugodj meg újra, 
mert az Úr jót tett veled.
Megmentette életemet a haláltól, †
szememet a könnyhullatástól, 
és lábamat az elbukástól.
Az Úr előtt járhatok 
az élők földjén.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

Nilnocere - 2016.01.21.

2016.01.21 15:40

Szerető jóságod felér az égig, Uram.

Nilnocere - 2016.01.21.

2016.01.21 14:01

Nyugtass meg Jézusom, adj szívembe békességet és melegséget. Nincs más menedékem.

Nilnocere - 2016.01.21.

2016.01.21 13:39

Isten ígéretét magasztalom, 
az Úr ígéretét magasztalom.
Istenben remélek, nem félek: 
ember mit árthat nekem?

Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal: 
dicséretáldozatot mutatok be neked,
mert megmentetted életemet a haláltól, †
lábamat a bukástól, 
hogy előtted járhassak az élők világosságában.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

Nilnocere - 2016.01.21.

2016.01.21 13:30

Isten mindent lát

Pio atya breviáriuma
2016-01-21

Gondolj arra, hogy Isten mindent lát!

Nilnocere - 2016.01.21.

2016.01.21 11:55

Drága Jézusom, ma éjjel megtört a szívem. A szeretethiány legmélyebb fokát kellett ma éjjel átélnem és megtapasztalnom. Szívemben néma csendben Hozzád menekültem. Te voltál és vagy a mentsváram. Zokog a szívem, a lelkem. Emelj magadhoz Uram a lelki szürkeségből mert nagyon fáj. Hová is futhatnék ha nem Tehozzád, ki égsz a Szeretet lángjától? Te egész bensődet és vér áztatta testedet ragyogó fényességbe öltöztetve adtad értem hogy az égben élhessek.

Oltalmazó kezeidbe rejtsd el szívemet. Nyugtass meg Krisztusom. Hadd bújjon a lelkem a Te lelkedhez.
†♥

Nilnocere - 2016.01.20.

2016.01.20 06:11

Mindenek Atyja, világ újítója,
nagy Király, Krisztus, félelmetes Bíró,
áldva dicsérünk, esedezve kérünk,
nézz a szívünkre!

Éjszaka zengjük hálaénekünket,
te segíts minket, hogy méltók lehessünk
dicsérni téged egy szívvel örökké,
fénynek adója.

Szítsd fel szívünknek szerelmét irántad,
add, hogy úgy éljünk, hogy halált ne lássunk,
s hogy tetteinkben örök dicsőséged
 meg-megújuljon.

Add, hogy szívünket tüzed általjárja,
s mint Jegyesünket mindig ébren várjunk,
és a kezünkben ki nem alvó lánggal
égjen a mécses.

Egyként dicsérjük mennyei Atyánkat,
s téged, Királyunk, kegyes Üdvözítőnk,
Szentlélek Isten, dicséreted zengjen
földön, egekben.
Ámen.

Nilnocere - 2016.01.18

2016.01.18 13:20

Teljes nyugalomban és csendességben telik ez a nap Istenem. Veled fogok egyszer találkozni, Te vagy életem végcélja, hiába gyötörnek a földi bajok.Ami most keserű nekem, az országodban mézédes lesz. Csodálatos ígéreted erőt ad minden nap!

Nilnocere - 2016.01.18.

2016.01.18 01:06

Házadba vágyódom békétlenségemben Istenem. De ma éjjel nem kérnék Tőled semmit, és nem is mondanék semmit sem. Csak lefeküdnék szent hajlékodban és felnyújtanám neked agyongyötört szívemet néma csendben.

Nilnocere - 2016.01.18.

2016.01.18 00:28

Magasságos és Mindenható Istenem, hozzád emelem lelkemet ezen az estén is annyi vészes nap után.
Ma be kellett látnom hogy fogytán van erőm és felőröl napról - napra ez a hosszan tartó betegeskedés. Ma már olyasmit tettem ami nem vallt rám. Veszekedtem s megbántottam a hozzám közel állókat. Nem akartam, csak szívből ennyit tudok mondani, nem akartam hogy így legyen. Intsd lelkemet békességre s bensőmet nagyobb türelemre. Ma úgy éreztem már nincs semmi erőm. Pedig ez nem így van. Te velem vagy még akkor is mikor a testi - lelki bajoktól nem mindig tudlak észrevenni.

Nézd el nekem az összes rossz szavamat és akiket megbántottam kapjanak szépséget ami Tetőled van.

Nilnocere - 2016.01.17.

2016.01.17 19:48

Napot az éjszakában

Kis Szent Teréz breviáriuma
2016-01-17

A jó Isten segítsége nélkül jót tenni épp oly lehetetlen, mint felragyogtatni a Napot az éjszakában.