Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.11.18.

(Nilnocere, 2015.11.18 12:58)

Minden bajt, nehézséget, gyengeséget, kísértést elviselek Tebenned aki erőt adsz.

2015.11.18.

(Nilnocere, 2015.11.18 09:24)

Megismerni, elfogadni, beteljesíteni

Teréz anya breviáriuma
2015-11-18

Ma minden eddiginél inkább kell kérnünk imánkban a világosságot, hogy megismerjük Isten akaratát; a szeretetet, hogy elfogadjuk azt; és a módot arra, hogy beteljesítsük.

Mai hosszú munkanapomat drága Jézusom hozzád emelem fel. Általad legyen szeretetteljes ez a nap. Taníts meg a tökéletes szeretetre.

2015.11.18.

(Nilnocere, 2015.11.18 08:20)

Istenünk, szereteted a mi nagy kincsünk, 
szárnyad árnyékában nyernek oltalmat az emberek.
Házad gazdagságától megittasodnak, 
gyönyörűséged patakját adod italul nekik,
mert tenálad van az élet forrása, 
s a te fényedben látjuk az igazi fényt.

Katolikus Anyaszentegyház †♥

2015.11.18.

(Nilnocere, 2015.11.18 00:43)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved
†♥

2015.11.17.

(Nilnocere, 2015.11.17 18:43)

Hozzád vágyódik lelkem Uram. Csendben előtted lenni csak erre vágyom most este. Nekem ragyogsz láthatatlanul is.

2015.11.17.

(Nilnocere, 2015.11.17 16:33)

Azért adok hálát neked tiszta szívből, 
mert igaz végzéseidre megtanítasz.
Amit elrendeltél, azt megtartom, 
csak te ne hagyj el soha engem!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

2015.11.17.

(Nilnocere, 2015.11.17 12:19)

Csodák lassan térdre kényszerítenek

Böjte Csaba gondolatai
2015-11-17

Az örökkévalóság elkezdődött! A végtelent csak végtelen idő alatt barangolhatod be, de te halhatatlan vagy. Ne félj! Te csak menj alázattal! A csodák lassan térdre kényszerítenek, Istenhez fordítják arcodat.

2015.11.17.

(Nilnocere, 2015.11.17 11:44)

Urunk, felséges Istenünk,
a lét rendjét ki megszabod:
reggel világosságot adsz,
és délben tűző ragyogást,

oltsd el minden viszály tüzét,
szüntesd a rossz vágyak hevét,
a testet egészséggel áldd,
szívünket békéd járja át.

Add meg, kegyelmes jó Atya,
Atyának egyszülött Fia
és Szentlélek, vigasztalónk,
egyetlen Úr, örök király.
Ámen.

2015.11.16.

(Nilnocere, 2015.11.16 18:43)

Szent templomában van az Úr, 
az Úr trónja a mennyben áll!

2015.11.16.

(Nilnocere, 2015.11.16 16:36)

Szabadság és megbántás

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-11-16

Szeretném, ha vigaszt nyújthatnék neked, amiért hálátlanok a bűnösök és könyörgöm, vedd el azt a szabadságomat, hogy megbánthassalak, s ha gyöngeségből néha elesem, tisztítsa meg mindjárt a lelkemet a te Isteni Tekinteted s égesse fel minden hibámat, úgy, mint a tűz, amely mindent önmagává alakít.

2015.11.16.

(Nilnocere, 2015.11.16 09:13)

Az Úr törvénye szeplőtelen: megújítja a lelket; 
az Úr rendelése megbízható: okosságot ad a tudatlanoknak.
Az Úr végzése igaz: megvidámítja a szívet; 
az Úr parancsa világos: fényt gyújt a szemnek.
Az Úr félelme tiszta: megmarad örökre;

Mai hosszú munkanapomat fogadd el Istenem áldozatul beteg testvéremért és a szenvedőkért.
Ámen.

2015.11.16.

(Nilnocere, 2015.11.16 05:57)

Alvásban frissült már a test
otthagyva ágyunk, felkelünk.
Atyánk, hozzád szól énekünk;
esengve kérjük: légy velünk.

Szóljon hozzád első szavunk,
hozzád a szív első heve,
hogy minden tettnek ezután,
Szent Úr, te légy a kezdete.

A fény az éjt szüntesse már,
sötét homályt a napsugár.
Az éjben búvó bűnöket
a napfény semmisítse meg.

Imánk tehozzád esdekel:
a rossz hatalmát űzzed el,
és zengjen ajkunk teneked
meg nem szűnő dicséretet.

Add meg, kegyelmes jó Atya,
Atyának egyszülött Fia
és Szentlélek, Vigasztalónk:
egyetlen Úr, örök Király.
Ámen.

2015.11.15.

(Nilnocere, 2015.11.15 23:33)

Köszönöm Jézusom hogy megerősítetted megrettent lelkemet. Nagyon nagy szükségem volt rád és nem hagytál magamra. Drága tested az igaz békesség. Csodálatos hogy magamhoz vehetlek hogy betölts és szétáradj a lelkemben. Szeretlek.

2015.11.15.

(Nilnocere, 2015.11.15 23:21)

Rejtett kincs

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-11-15

Jézus rejtett kincs, felbecsülhetetlen érték, amelyet kevesen találhatnak meg, hiszen rejtett, a világ pedig azt szereti, ami csillog. Ó, ha Jézus minden léleknek meg akart volna mutatkozni kimondhatatlan ajándékaival, bizonyára senki sem vetette volna meg, de Ő nem akarja, hogy ajándékaiért szeressük, Ő maga a jutalmunk (vö. Ter 15,1).

2015.11.15.

(Nilnocere, 2015.11.15 12:47)

Velem van az én Uram, Istenem, 
mitől féljek, ember mit árthat nekem?
Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, 
és megláthatom,
hogyan szégyenül meg ellenségem.

2015.11.15.

(Nilnocere, 2015.11.15 11:52)

Istenem, segíts népednek legyőzni a gonoszt mely világunkat sújtja. Te békességre és az igaz szeretetre hívtál meg minket nem pedig gyűlöletre. A Te fényességed győzzön minden feketeség felett!
Kősziklám vagy e félelmetes időkben.

Imádkozom minden elhunyt párizsi lélekért.
Adj nyugadalmat nekik Istenem.

2015.11.15.

(Nilnocere, 2015.11.15 09:40)

HISZEK EGY ISTENBEN,

mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.

2015.11.15.

(Nilnocere, 2015.11.15 00:16)

† 2015. 11.13. Párizs †

Mindenható Istenem a szörnyűségek elől kihez is menekülhetnék ha nem Tehozzád? Megrettent a szívem. Mennyi gyűlölet van a világunkban az emberek között. Pedig mi mindnyájan gyermekeid vagyunk.
Oltalmazz bennünket akik a Te nevedet félik. Adj békességet az igazaknak és örök világosságot az ártatlanul elhunytaknak.
Te vagy oltalmam a veszedelmekben.
Ámen.

2015.11.13.

(Nilnocere, 2015.11.13 23:40)

Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk!
(Jer 14,9)

Csendes szentélyedbe vágyom vissza, mindenütt jó de legjobb Nálad!

2015.11.13.

(Nilnocere, 2015.11.13 21:38)

Aranypéntek - hittan

Ragyogásod elkísér bármerre is járjak, itt ragyogsz a szívemben.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184

Következő »