Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2016.01.09.

2016.01.09 10:58

Az üdvösség titokzatos terve, amely kezdettől fogva el volt rejtve, most nyilvánvalóvá lett.

Nilnocere - 2016.01.08.

2016.01.08 23:59

HISZEK EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.

Nilnocere - 2016.01.08.

2016.01.08 23:48

Istenem, ma semmit sem akarnék jobban mint ezen a csendes éjszakán házadban lenni kitárt karokkal és örvendezni Tebenned! Házad mint a teljes közelséged, úgy hiányzik most nekem!

Csak mi ketten †

Nilnocere - 2016.01.08.

2016.01.08 23:35

Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk!
(Jer 14,9)

Mindenható Istenem, ma este is Te ragyogsz nekem e sötét estén. Ma annyi de annyi mindent akarnék mondani Neked. De elég ha szívem kitárom Neked, hogy láss bele, minden hibámat, gyengeségemet, minden szeretetemet amivel szeretlek! Megerősítetted ma a szívem, bizonyosságot adtál ma nekem hogy Te vagy számomra az Örökkévaló!

Ez a felismerés volt a legszebb ajándék amit ma kaphattam.

Nilnocere - 2016.01.08.

2016.01.08 13:36

Ragyogó napot adtál ma nekem, e fénysugár csodálatos melege is gyógyítólag hat! Nagyon hálás vagyok hogy egy ilyen napra ébredhettem mikor újra gyengeség kezd gyötörni. Kitartok Istenem a nevedért, a dicsőségedért, nem engedem hogy kedvem szegje a betegség és elhomályosítsa szívemet! A te fényességed áttör minden homályt! Benned van a gyógyulás teljes reménysége!
Ámen, ámen!

Nilnocere - 2016.01.08.

2016.01.08 13:20

Jobbod teremtett és formált meg engem,
adj értelmet, hogy megtanuljam parancsolataidat.
Jámbor híveid engem látva örvendeznek,
mert nagyon remélek igéidben.

Jogosan ítélsz te, Uram, ezt jól tudom,
igazad volt, hogy megaláztál.
Jóságos irgalmad vigasztaljon engem,
ahogy szolgádnak megígérted.
† † †

Nilnocere - 2016.01.08.

2016.01.08 08:14

Mindnyájan, Krisztus-keresők
a magas égre nézzetek,
s meglátjátok, miként ragyog
örök dicsőségünk jele.

Nilnocere - 2016.01.08.

2016.01.08 00:39

Leborulok Hatalmasságod előtt Istenem, nincs hozzád hasonló, köszönöm, köszönöm mindazt amit szívemmel teszel nap mint nap! Én vagyok a leggazdagabb ember a világon! Nem kell kincs, vagy földi jó! Csak az égbolt Istenem, az égbolt, a Te végtelen séged!

Nilnocere - 2016.01.07.

2016.01.07 22:33

Az Úr az én örökrészem és kelyhem, 
te irányítod, Uram, sorsomat.
A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem, 
valóban pompás az én örökrészem.
Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, 
még éjszaka is a jóra int engem bensőm.
Szüntelenül magam előtt látom az Urat, 
ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
Ezért örül az én szívem, †
és ujjong a lelkem, 
sőt reménységben nyugszik testem is.

Nilnocere - 2016.01.07.

2016.01.07 19:01

Isten nem parancsol lehetetlent

Teréz anya breviáriuma
2016-01-07

A szeretet a hatalmas Isten parancsa, és Isten nem parancsol lehetetlent. A szeretet olyan gyümölcs, amely minden évszakban és minden korokban megterem és mindenkinek megadatik. Mindenki élhet ezzel a gyümölccsel; a szeretetnek senki sem szabhat határokat. Mindenki elérheti a szeretetet az elmélkedés által.

Nilnocere - 2016.01.07.

2016.01.07 01:40

Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív
†♥

Nilnocere - 2016.01.06.

2016.01.06 22:00

Aki a Fölséges oltalmában lakik,
a Mindenható árnyékában pihen,
ezt mondja az Úrnak: †
Te vagy menedékem és erősségem,
Istenem, benned bízom.

Bizonyosság van a bizonytalanságban, reménység a reménytelenségben, oltalom a kiszolgáltatottságban.
Minden gond, baj, betegség már messze tőlem, lelkem nem csügged mert felemeltél engem. Téged nézlek, csak fel, fel az égre! Szeretlek Istenem!

Nilnocere - 2016.01.06.

2016.01.06 14:39

Fordulj hozzám, és hallgass meg, Uram, 
mert gyámoltalan és szegény vagyok.
Végy oltalmadba, mert neked élek; 
szabadítsd meg, Istenem, szolgádat,
aki benned bízik.

Könyörülj rajtam, Uram; 
látod, egész nap hozzád kiáltok.
Vigasztald meg szolgád szívét, 
hiszen lelkem hozzád emelem, Uram,

mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, 
és nagy irgalmú azokhoz,
akik hozzád kiáltanak.
† † †

Nilnocere - 2016.01.06.

2016.01.06 09:55

Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné nevedet? Egyedül csak te vagy a Szent, eljön minden nemzet, és színed elé borul.
(Jel 15,4)

Nilnocere - 2016.01.06.

2016.01.06 01:26

Urunk megjelenésének ünnepére

Legyen áldott a neve mindörökké,
neve maradjon fenn, amíg a nap ragyog!
Áldott legyen benne a föld minden népe,
minden nemzet magasztalja őt!
Áldott az Úr, Izrael Istene,
aki egyedül művel csodákat.
Áldott legyen fölséges neve mindörökké,
fölségével teljék be az egész föld!
Ámen, ámen.
†♥

Nilnocere - 2016.01.05.

2016.01.05 23:58

Egész este ég a gyertya szent kereszted előtt Krisztusom, Te vagy a fényessége az estének és minden kezdetnek megvilágítója! Te légy világosságom az új évben is, te légy az első minden dolgomban, minden nehézségben, minden betegségben, minden halálhírben, minden küzdelemben és minden örömben is.
Te légy az irgalmasság évének kezdete és vége is.

Teljes szívvel
Ámen

Nilnocere - 2016.01.05.

2016.01.05 18:23

Az Úr, aki a hajnalcsillag előtt öröktől fogva született, ma megjelent a földön, mint a mi Üdvözítőnk.

Nilnocere - 2016.01.05.

2016.01.05 14:36

Erőt kértem az Úrtól – s Ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem.
Bölcsességért imádkoztam – és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani.
Előmenetelt óhajtottam – gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam.
Bátorságot kértem – és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem.
Szeretetre vágytam – és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk.
Kegyes jóindulata helyett, alkalmakat kaptam a jóra.
Semmit sem kaptam, amit kértem és mindent megkaptam, amire szükségem volt.

Meghallgatta imádságomat!

Nilnocere - 2016.01.05.

2016.01.05 13:50

Tele van Veled a szívem Istenem! Köszönöm hogy kiemeltél a lelki mélységekből melyek szomorúvá tettek korábban, köszönöm hogy megadtad nekem a vigasztalódás, a gyógyulás és a kétségbeejtő helyzetben a reménység kelyhét. Aranyló kézzel nyújtottad át nekem mindezt és én bizakodó szívvel fogadtam el Tőled.
Nem hagyod cserben a Benned remélőket!

Nilnocere - 2016.01.05.

2016.01.05 10:42

Külső és belső szenvedéseid

Keresztes Szent János aranymondásai
2016-01-05

Élj mindig együtt Krisztussal; külső és belső szenvedéseid megszerzik lelked békéjét és nyugalmát.