Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2016.01.01.

(Nilnocere, 2016.01.01 18:28)

Ó, csodálatos csere! Az emberek Teremtője emberi testet és lelket öltött, Szűztől született; és ő, aki férfi közreműködése nélkül jött a világra, istenségének részeseivé tett minket.

2016.01.01.

(Nilnocere, 2016.01.01 13:14)

Szememet hozzád emelem, 
hozzád, aki a mennyben élsz.

2015.12.31.

(Nilnocere, 2015.12.31 23:59)

Istenem, köszönök szépen és minden kűzdelmet ebben az évben, de legfőképp a drága keresztelésemet köszönöm! Gyermekeddé fogadtál engem. Ez volt a legdrágább ajándék Tőled.

† 2015. augusztus 11. †

2015.12.31.

(Nilnocere, 2015.12.31 04:31)

Örök Istenség ragyogása, Krisztus,
életet, fényt hoz a világba jöttöd,
gyógyul az ember, örök üdvösségünk
ajtaja tárul. †

2015.12.30.

(Nilnocere, 2015.12.30 23:45)

Immár a nap leáldozott,
Teremtőnk, kérünk tégedet:
légy kegyes, és maradj velünk,
őrizzed, óvjad népedet.

Álmodjék rólad a szívünk,
álmunkban is te légy velünk,
téged dicsérjen énekünk,
midőn új napra ébredünk!

Adj nekünk üdvös életet,
szítsd fel a szív fáradt tüzét,
a ránk törő rút éjhomályt
világosságod rontsa szét!

Kérünk, mindenható Atyánk,
Úr Jézus Krisztus érdemén,
ki Szentlélekkel és veled
uralkodik, s örökre él.
Ámen.

2015.12.30.

(Nilnocere, 2015.12.30 14:37)

Mindennap hálát adok neked irgalmadért mellyel elborítasz. Új napokra s új lehetőségekre ébredhetek minden napomon és ezekben az új helyzetekben Veled találkozhatom! Kegyelmedből és irgalmadból élem mindennapjaimat. Te vagy az éltető erőm Mindenható Istenem!

DICSŐSÉG A MAGASSÁGBAN ISTENNEK!

2015.12.28.

(Nilnocere, 2015.12.28 10:26)

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.

† Augusztus 11†

2015.12.27.

(Nilnocere, 2015.12.27 22:58)

Mindenható Istenem, ezen az estén nem kérni szeretnék, nem válaszokat várok, nem is útmutatást, csupán meg szeretném köszönni mindazt amim most van.
Köszönöm a sok szépet amelyet az elmúlt napokban adtál nekem. Köszönöm a ferences lelkiséget, a közösségeinket, a templomunkat ahol megannyi csoda és felemelkedés ér! Köszönöm a ferences testvéreimet, köszönöm Szent Klárát és Szent Ferencet, köszönöm neked a Szűzanyát, a legszebb drágakő ő nekem, és köszönöm a keresztelésemet. Augusztus 11- e kitörölhetetlenül beleolvadt a szívembe.

Köszönöm neked Istenem, mindent köszönök!

2015.12.17.

(Nilnocere, 2015.12.27 14:58)

Drága Jézus, itt vagy köztünk, itt vagy mellettünk minden nap, hatalmad van, erőd van, gyógyíts meg engem! Egyedül neked van ehhez képességed! Ha Te akarod meggyógyulhatok! Beleláttál szívembe, minden hibámba, vizsgáld meg minden ügyemet s adj nekem szabadulást minden testi bajomtól.

2015.12.27.

(Nilnocere, 2015.12.27 13:55)

Bűnös emberek karjai közt

Böjte Csaba gondolatai
2015-12-27

A boldogság benned van. A kis Jézus nem számon kér, hanem összeborzolja József szakállát, és odabújik a pásztorokhoz, akik sose voltak túlságosan szent emberek. Valószínűleg akkor is borgőzös lehelettel mentek a jászoloz - és Mária mégis odanyújtja nekik a kis Jézust! És a megtestesült Isten ott van az egyszerű, bűnös emberek karjai között.

Te vagy karácsonyunk igaz csodája!

2015.12.26.

(Nilnocere, 2015.12.26 21:58)

Köszönöm ezt a kegyelmekkel teljes napot Jézusom. Segítségül hívtalak és nem hagytál magamra. Meggyötört ez a hét de a szívemben új ajtók nyíltak meg. Hálás vagyok neked.

Ma éjjel, csak mi ketten †

2015.12.26.

(Nilnocere, 2015.12.26 11:47)

Kicsinység

Mennyire kicsi vagyok én is több tucat beteg közt. Mennyire nem tudok bátor lenni s mennyire vágyom ilyenkor irgalmadra s védelmedre Jézusom!
Nem épp egy szép hely egy sürgősségi osztály karácsonykor, de mégis van itt valami érezhető békesség és megnyugvás.
Ha eképp is és íly módon, én így is köszönöm hogy betegen megtapasztalhatom most mindezt.Talán erre volt a legnagyobb szükségem.
Ámen.

2015.12.26.

(Nilnocere, 2015.12.26 11:41)

Emberi lét teljessége, békéje, boldogsága

Böjte Csaba gondolatai
2015-12-26

A boldogság benned van. Hiszem, hogy karácsony éjjelén vagy a názáreti hajlék egyszerű csendjében a Boldogságos Szűzanya és Szent József megtapasztalta az emberi lét teljességét, békéjét, boldogságát. Nem voltak ott világunk fényűző elektromos, króm, plasztik csodái, de ott voltak ők egymásnak, Isten adta ajándéknak, áldásnak. Nem fogyasztottak, hanem ajándékká váltak.

2015.12.26.

(Nilnocere, 2015.12.26 00:57)

Gyermek Jézus, gyere el ma éjszaka hozzám. Agyontört a betegségem. Tudom hogy tanítani akarsz, felrázni hogy valamit rosszul csináltam vagy tán megóvni ennél sokkal szörnyűbb dolgoktól. A Te gyengéd gyermeki éned gyógyír most nekem. Nem panaszkodom, elviselek mindent Tebenned, aki erőt adsz.

2015.12.25.

(Nilnocere, 2015.12.25 13:18)

Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk.
(1Jn 4, 9)

2015.12.25.

(Nilnocere, 2015.12.25 00:43)

Karácsony

Drága Jézusom csak csendben köszönömöt tudok mondani neked mindenért.
Hálás vagyok azért az erőért, amellyel sok lelki zűrzavar után Eléd tudtam állni.
Hálás vagyok azért, hogy minden lelki gát ellenére szeretett templomomban meg tudtam nyílni egy meleg szívű testvérnek és ki tudtam adni magamból mindazt ami a mélységekig taszított az utóbbi időben. Kiadhattam bezárkózottságomat, kűzdelmeimet, rossz döntéseimet, s kiadhattam fájó érzéseimet.
Hálás vagyok azért hogy épségben láthattam egykori hittantársamat két év után templomunkban és mint testvérek beszélhettük el egymásnak csodáidat életünkben.
Hálás vagyok azért az ismerősért aki démonjaival kűzd s együtt imádkozhattam vele három napon át szent kereszted előtt. Csodálatos érzés egy bajba jutott társsal Eléd járulni. Mindketten annyira gyengék s elesettek vagyunk! Adj nekünk felemelkedést amikor eléd roskadunk!
S hálás vagyok azért hogy újra rámmérted súlyos betegségemet. Minden átvergődött éjszaka a Te kegyelmedben telt el. Megtanítasz kűzdeni a végtelenségig és reménykedni mindig, mindig!
Nem adom fel.

Drága Jézus, légy üdvözölve a Földön!

2015.12.22.

(Nilnocere, 2015.12.22 10:48)

Krisztus miattad jött el

Forrás: II. János Pál pápa breviáriuma
2015-12-22

Isten szereti az embereket! Ez az a legegyszerűbb és rnegrendítő hír, amelyért az Egyház az emberekkel szemben felelős. Íme, ez az, amit a hívőknek életükkel és szavukkal fennhangon kell hirdetniük: Isten szeret téged! Krisztus miattad jött el! Krisztus számodra is "út, igazság és élet" (Jn 14,6).

2015.12.22.

(Nilnocere, 2015.12.22 05:29)

Hív minket most egy tiszta szó, 
szívek homályán átható,
Hagyjátok el már álmotok,
az égből Krisztus ránk ragyog.

Te kábult elme, ébredezz,
Te bűntől sebzett, éledezz.
Új napnak fénye tündököl,
Fusson az árny e fény elől.

Az égi Bárány, íme jő,
a bűneinket elvevő,
azért most hívek jöjjetek,
bocsánatáért esdjetek.

Hogy majd ha újra itt az Úr,
s a földre félelem borul,
ne légyen akkor büntetőnk,
de őrizőnk és jótevőnk.

Dicséret, áldás illeti
Istent: Atyát és egy-Fiút,
s a Lelket is,. Ki vígaszunk
örökké zengje himnuszunk!

2015.12.21.

(Nilnocere, 2015.12.21 23:39)

Ami az emberben lakik

Forrás: II. János Pál pápa breviáriuma
2015-12-21

Ne féljetek! Krisztus tudja, hogy "mi lakik az emberben" (Jn 2,25). Egyedül Ő tudja! Manapság az emberek nagyon sokszor nem tudják, mit hordoznak magukban, lelkük legmélyén, szívük rejtekén. Hasonlóképpen gyakran bizonytalanok az itteni, földi élet értelmében, olyannyira, hogy számtalan kétségtől sújtva reménytelenségbe süllyednek. Engedjétek meg - alázattal és bizalommal kérlek benneteket és könyörgök hozzátok -, engedjétek meg, hogy Krisztus szóljon az emberekhez!

Szólj hozzám, szólj hozzám Krisztusom az életfeladataimmal kapcsolatban, az emberi viszonyaimban, a kételyeimben, a szorongásaimban, a bezárkózottságomban, szólj hozzám a szeretetben.
Szeretlek Jézus, hallgatlak Jézus!

2015.12.20.

(Nilnocere, 2015.12.20 21:54)

Szegénység, alázat, nyomorúság, megvetés

Forrás: Pio atya breviáriuma
2015-12-20

Szegénység, alázat, nyomorúság, megvetés veszi körül a testet öltött Igét. De mi a minket körülvevő sötétségből egy dolgot értünk, egy hangot hallunk, egy csodálatos igazságot érzékelünk: mindezt szeretetből tetted, és csak a szeretethez hívsz bennünket, csak a szeretetről beszélsz nekünk, csak a szeretet próbái elé állítasz minket.

A szeretet próbaja, igen, azt akarod hogy megértsem mindazt amit adni akarsz nekem, hogy felragyogjon szívemben a válasz, melyre oly régen várok már. Annyi út van a szívemben és nem tudom mi a helyes.
Adj nekem békességet, nyugalmat de legfőképp TISZTA SZÍVET.
Ámen.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »