Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.12.22.

(Nilnocere, 2015.12.22 10:48)

Krisztus miattad jött el

Forrás: II. János Pál pápa breviáriuma
2015-12-22

Isten szereti az embereket! Ez az a legegyszerűbb és rnegrendítő hír, amelyért az Egyház az emberekkel szemben felelős. Íme, ez az, amit a hívőknek életükkel és szavukkal fennhangon kell hirdetniük: Isten szeret téged! Krisztus miattad jött el! Krisztus számodra is "út, igazság és élet" (Jn 14,6).

2015.12.22.

(Nilnocere, 2015.12.22 05:29)

Hív minket most egy tiszta szó, 
szívek homályán átható,
Hagyjátok el már álmotok,
az égből Krisztus ránk ragyog.

Te kábult elme, ébredezz,
Te bűntől sebzett, éledezz.
Új napnak fénye tündököl,
Fusson az árny e fény elől.

Az égi Bárány, íme jő,
a bűneinket elvevő,
azért most hívek jöjjetek,
bocsánatáért esdjetek.

Hogy majd ha újra itt az Úr,
s a földre félelem borul,
ne légyen akkor büntetőnk,
de őrizőnk és jótevőnk.

Dicséret, áldás illeti
Istent: Atyát és egy-Fiút,
s a Lelket is,. Ki vígaszunk
örökké zengje himnuszunk!

2015.12.21.

(Nilnocere, 2015.12.21 23:39)

Ami az emberben lakik

Forrás: II. János Pál pápa breviáriuma
2015-12-21

Ne féljetek! Krisztus tudja, hogy "mi lakik az emberben" (Jn 2,25). Egyedül Ő tudja! Manapság az emberek nagyon sokszor nem tudják, mit hordoznak magukban, lelkük legmélyén, szívük rejtekén. Hasonlóképpen gyakran bizonytalanok az itteni, földi élet értelmében, olyannyira, hogy számtalan kétségtől sújtva reménytelenségbe süllyednek. Engedjétek meg - alázattal és bizalommal kérlek benneteket és könyörgök hozzátok -, engedjétek meg, hogy Krisztus szóljon az emberekhez!

Szólj hozzám, szólj hozzám Krisztusom az életfeladataimmal kapcsolatban, az emberi viszonyaimban, a kételyeimben, a szorongásaimban, a bezárkózottságomban, szólj hozzám a szeretetben.
Szeretlek Jézus, hallgatlak Jézus!

2015.12.20.

(Nilnocere, 2015.12.20 21:54)

Szegénység, alázat, nyomorúság, megvetés

Forrás: Pio atya breviáriuma
2015-12-20

Szegénység, alázat, nyomorúság, megvetés veszi körül a testet öltött Igét. De mi a minket körülvevő sötétségből egy dolgot értünk, egy hangot hallunk, egy csodálatos igazságot érzékelünk: mindezt szeretetből tetted, és csak a szeretethez hívsz bennünket, csak a szeretetről beszélsz nekünk, csak a szeretet próbái elé állítasz minket.

A szeretet próbaja, igen, azt akarod hogy megértsem mindazt amit adni akarsz nekem, hogy felragyogjon szívemben a válasz, melyre oly régen várok már. Annyi út van a szívemben és nem tudom mi a helyes.
Adj nekem békességet, nyugalmat de legfőképp TISZTA SZÍVET.
Ámen.

2015.12.18.

(Nilnocere, 2015.12.18 15:33)

Ignáci Szikrák 12. 18.

Forrás: Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2015-12-18

Az igazság mindig a saját fényével világít, míg a hazugság a sötétségben rejtőzik, de a valóság puszta jelenléte elég a sötétség eloszlatásához.

Hozzád vágyódik a lelkem Istenem. Hajolj le hozzám Istenem és adj irgalmat nekem.

2015.12.18.

(Nilnocere, 2015.12.18 05:39)

Mindenható Istenem, legyen nekem ma is a Te igéd szerint! Ügyeim felett Te rendelkezz és én mindent, mindent elfogadok amit osztályrészül adsz nekem.

2015.12.17.

(Nilnocere, 2015.12.17 11:46)

Kérlek, adj még, hogy fölajánlhassam

Pio atya breviáriuma
2015-12-17

Mondjátok Jézusnak: "Nagyobb szeretetet kívánsz tőlünk? Nincs több. Kérlek, adj még, hogy fölajánlhassam Neked!" - Ne kételkedjetek, Jézus elfogadja fölajánlásotokat, legyetek nyugodtak.

2015.12.17.

(Nilnocere, 2015.12.17 08:20)

A nagy próféták szózata
Krisztusnak jöttét hirdeti
a megváltás előtt kapott
kegyelmek titkos útjain.

Feltündökölt szép hajnalunk,
vidám szívek repesnek itt,
hűséges hang kiáltja már
a jóhírt: üdvünk napja kél.

Ez most az első Úrjövet;
nem a világot bünteti:
bekötni jön lelkünk sebét,
s az elveszettet menti meg.

De újra eljön majd Urunk,
előre int: ajtónkban áll,
megkoronázza szentjeit,
s a mennyországot tárja fel.

Ígéri boldog fényeit,
ígér megváltó csillagot,
a ránk sugárzó égi láng
jogunk az éghez hirdeti.

Jöjj, Krisztus, jelenj meg nekünk,
hisz benned látjuk Istenünk,
s e boldog égi látomás
ajkunkon zengő dalt fakaszt.
Ámen.

2015.12.17.

(Nilnocere, 2015.12.17 05:30)

Ignáci Szikrák 12. 17.

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2015-12-17

Semmire sem szabad vállalkozni anélkül, hogy előbb Istentől tanácsot ne kérnénk.

2015.12.16.

(Nilnocere, 2015.12.16 19:39)

A legszebb vágy és gondolat

Böjte Csaba gondolatai
2015-12-16

A boldogság benned van Nézz magadba, mit kér tőled Isten! Nem lesz nehéz kitalálnod. Azt mondja erre az Egyház, hogy a legszebb vágy, a legszebb gondolat, ami benned van, az az Isten akarata. Tőled mit kér Isten?

2015.12.14.

(Nilnocere, 2015.12.14 00:51)

Nem volt kalauzom

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-12-14

Mint ahogyan Keresztes Szent János mondja himnuszában: "Nem volt sem kalauzom, sem világosságom, kivéve azt, amelyik a szívemben fénylett, ez a világosság biztosabban vezérelt engem, mint a déli napfény, arra a helyre, ahol az várt rám, aki tökéletesen ismer"

Itt fénylesz a szívemben mint egy lámpás, hol gyengébben, hol erősebben, s ez a fény emlékeztet arra hogy Tetőled vagyok Istenem, s Te rendelkezel énvelem. Nyitva a szívem, Te dönts mindenben továbbra is!

2015.12.13.

(Nilnocere, 2015.12.13 22:11)

Megpróbáltatásokon keresztül

Pio atya breviáriuma
2015-12-13

Megpróbáltatásokon keresztül vezeti magához Isten a neki kedves lelkeket.

2015.12.11.

(Nilnocere, 2015.12.11 13:06)

Jobbod teremtett és formált meg engem, 
adj értelmet, hogy megtanuljam parancsolataidat.
Jámbor híveid engem látva örvendeznek, 
mert nagyon remélek igéidben.

Jogosan ítélsz te, Uram, ezt jól tudom, 
igazad volt, hogy megaláztál.
Jóságos irgalmad vigasztaljon engem, 
ahogy szolgádnak megígérted.

2015.12.09.

(Nilnocere, 2015.12.09 08:22)

Nincs olyan szent senki, mint az Úr, †
nincs senki más rajtad kívül, 
nincs senki olyan erős, mint a mi Istenünk.

2015.12.08.

(Nilnocere, 2015.12.08 21:58)

Szeplőtelen fogantatás ünnepére

Megváltás végtelen üdvözítő hatalma

János Pál pápa breviáriuma
2015-12-08

Ó, Krisztus Anyja, halld meg kiáltásunk hangját, melyben minden ember, egész társadalmak szenvedése benne remeg! Segíts, hogy a Szentlélek erejével legyőzhessünk minden bűnt: az ember és a "világ bűnét", bűnt minden formájában. Nyilvánuljon meg még egyszer a világ történetében a Megváltás végtelen üdvözítő hatalma: az irgalmas szeretet hatalma! Állítsa meg a rosszat! FormáIja át a lelkiismereteket! A Te Szeplőtelen Szívedben ragyogjon föl mindannyiunk számára a Remény világossága!

2015.12.07.

(Nilnocere, 2015.12.07 07:04)

Isten dicsőségét hirdetik az egek,
kezének művéről vall a mennybolt.
A nappalok ezt zengik egymásnak,
erre oktatja éj az éjszakát.

Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd,
hogy meg ne értenéd szavát.
Minden földre elhat szózatuk,
a földkerekség végéig eljut igéjük.

Az égen vert Isten sátort a napnak, †
és az, mint nászházból kilépő vőlegény,
mint ujjongó dalia fut neki útjának.
Az ég egyik pereméről indul, †
és másik széléig ér a pályája:
tüze elől rejtőzni nem lehet.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben,
most és mindörökké.
Ámen.

2015.12.06.

(Nilnocere, 2015.12.06 19:27)

Szeretlek szeretlek Jézusom.

2015.12.06.

(Nilnocere, 2015.12.06 19:24)

Drága Jézus, szent kereszted alatt nyugszik.meg csak szívem. Szereteted mutat példát és segít át minden lelki nehézségen. Gyengélkedő szívemet csak előtted nyitom meg. Te öleld körül mindazt ami benne van.

2015.12.06.

(Nilnocere, 2015.12.06 07:21)

Magasból érkező Ige,
Atyádtól fényként jössz ide;
a világ megmentőjeként
tűnő időben lépsz közénk.

Jöjj és szívünk világosítsd,
égő szerelmed lángra szítsd,
ha szól a hírnök szózata,
tisztuljon már a bűn sara.

Ha majd ítélsz a föld felett,
s a szívek titkát kémleled:
a rossz bűnhődik bűnökért,
ki jó volt országodba tér.

Hozzánk ne férjen semmi vész,
bár méltán érne büntetés,
örök hazánk mégis legyen
a szentek között szüntelen.

Krisztus, kegyelmes nagy Király,
neked s Atyádnak tisztelet,
s a Szentléleknek is veled
időtlen századok során.
Ámen.

AZ ÉLETEM ÚTJA NÁLAD VAN ISTENEM!

2015.12.05.

(Nilnocere, 2015.12.05 23:51)

Ékesszóló hallgatásod

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-12-05

Ó Mária, mennyire szeretem ékesszóló hallgatásod, zene ez számomra, édes és dallamos. Egy olvan lélek nagyságáról és mindenre képes voltáról beszél, aki segítségét egyedül a Mennyből várja.

Segíts meg engem is Istenem, segítséget én is csak Tőled remélhetek. Legyen nekem a Te igéd szerint mindig és mindenkor!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »