Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.12.18.

(Nilnocere, 2015.12.18 15:33)

Ignáci Szikrák 12. 18.

Forrás: Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2015-12-18

Az igazság mindig a saját fényével világít, míg a hazugság a sötétségben rejtőzik, de a valóság puszta jelenléte elég a sötétség eloszlatásához.

Hozzád vágyódik a lelkem Istenem. Hajolj le hozzám Istenem és adj irgalmat nekem.

2015.12.18.

(Nilnocere, 2015.12.18 05:39)

Mindenható Istenem, legyen nekem ma is a Te igéd szerint! Ügyeim felett Te rendelkezz és én mindent, mindent elfogadok amit osztályrészül adsz nekem.

2015.12.17.

(Nilnocere, 2015.12.17 11:46)

Kérlek, adj még, hogy fölajánlhassam

Pio atya breviáriuma
2015-12-17

Mondjátok Jézusnak: "Nagyobb szeretetet kívánsz tőlünk? Nincs több. Kérlek, adj még, hogy fölajánlhassam Neked!" - Ne kételkedjetek, Jézus elfogadja fölajánlásotokat, legyetek nyugodtak.

2015.12.17.

(Nilnocere, 2015.12.17 08:20)

A nagy próféták szózata
Krisztusnak jöttét hirdeti
a megváltás előtt kapott
kegyelmek titkos útjain.

Feltündökölt szép hajnalunk,
vidám szívek repesnek itt,
hűséges hang kiáltja már
a jóhírt: üdvünk napja kél.

Ez most az első Úrjövet;
nem a világot bünteti:
bekötni jön lelkünk sebét,
s az elveszettet menti meg.

De újra eljön majd Urunk,
előre int: ajtónkban áll,
megkoronázza szentjeit,
s a mennyországot tárja fel.

Ígéri boldog fényeit,
ígér megváltó csillagot,
a ránk sugárzó égi láng
jogunk az éghez hirdeti.

Jöjj, Krisztus, jelenj meg nekünk,
hisz benned látjuk Istenünk,
s e boldog égi látomás
ajkunkon zengő dalt fakaszt.
Ámen.

2015.12.17.

(Nilnocere, 2015.12.17 05:30)

Ignáci Szikrák 12. 17.

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2015-12-17

Semmire sem szabad vállalkozni anélkül, hogy előbb Istentől tanácsot ne kérnénk.

2015.12.16.

(Nilnocere, 2015.12.16 19:39)

A legszebb vágy és gondolat

Böjte Csaba gondolatai
2015-12-16

A boldogság benned van Nézz magadba, mit kér tőled Isten! Nem lesz nehéz kitalálnod. Azt mondja erre az Egyház, hogy a legszebb vágy, a legszebb gondolat, ami benned van, az az Isten akarata. Tőled mit kér Isten?

2015.12.14.

(Nilnocere, 2015.12.14 00:51)

Nem volt kalauzom

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-12-14

Mint ahogyan Keresztes Szent János mondja himnuszában: "Nem volt sem kalauzom, sem világosságom, kivéve azt, amelyik a szívemben fénylett, ez a világosság biztosabban vezérelt engem, mint a déli napfény, arra a helyre, ahol az várt rám, aki tökéletesen ismer"

Itt fénylesz a szívemben mint egy lámpás, hol gyengébben, hol erősebben, s ez a fény emlékeztet arra hogy Tetőled vagyok Istenem, s Te rendelkezel énvelem. Nyitva a szívem, Te dönts mindenben továbbra is!

2015.12.13.

(Nilnocere, 2015.12.13 22:11)

Megpróbáltatásokon keresztül

Pio atya breviáriuma
2015-12-13

Megpróbáltatásokon keresztül vezeti magához Isten a neki kedves lelkeket.

2015.12.11.

(Nilnocere, 2015.12.11 13:06)

Jobbod teremtett és formált meg engem, 
adj értelmet, hogy megtanuljam parancsolataidat.
Jámbor híveid engem látva örvendeznek, 
mert nagyon remélek igéidben.

Jogosan ítélsz te, Uram, ezt jól tudom, 
igazad volt, hogy megaláztál.
Jóságos irgalmad vigasztaljon engem, 
ahogy szolgádnak megígérted.

2015.12.09.

(Nilnocere, 2015.12.09 08:22)

Nincs olyan szent senki, mint az Úr, †
nincs senki más rajtad kívül, 
nincs senki olyan erős, mint a mi Istenünk.

2015.12.08.

(Nilnocere, 2015.12.08 21:58)

Szeplőtelen fogantatás ünnepére

Megváltás végtelen üdvözítő hatalma

János Pál pápa breviáriuma
2015-12-08

Ó, Krisztus Anyja, halld meg kiáltásunk hangját, melyben minden ember, egész társadalmak szenvedése benne remeg! Segíts, hogy a Szentlélek erejével legyőzhessünk minden bűnt: az ember és a "világ bűnét", bűnt minden formájában. Nyilvánuljon meg még egyszer a világ történetében a Megváltás végtelen üdvözítő hatalma: az irgalmas szeretet hatalma! Állítsa meg a rosszat! FormáIja át a lelkiismereteket! A Te Szeplőtelen Szívedben ragyogjon föl mindannyiunk számára a Remény világossága!

2015.12.07.

(Nilnocere, 2015.12.07 07:04)

Isten dicsőségét hirdetik az egek,
kezének művéről vall a mennybolt.
A nappalok ezt zengik egymásnak,
erre oktatja éj az éjszakát.

Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd,
hogy meg ne értenéd szavát.
Minden földre elhat szózatuk,
a földkerekség végéig eljut igéjük.

Az égen vert Isten sátort a napnak, †
és az, mint nászházból kilépő vőlegény,
mint ujjongó dalia fut neki útjának.
Az ég egyik pereméről indul, †
és másik széléig ér a pályája:
tüze elől rejtőzni nem lehet.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben,
most és mindörökké.
Ámen.

2015.12.06.

(Nilnocere, 2015.12.06 19:27)

Szeretlek szeretlek Jézusom.

2015.12.06.

(Nilnocere, 2015.12.06 19:24)

Drága Jézus, szent kereszted alatt nyugszik.meg csak szívem. Szereteted mutat példát és segít át minden lelki nehézségen. Gyengélkedő szívemet csak előtted nyitom meg. Te öleld körül mindazt ami benne van.

2015.12.06.

(Nilnocere, 2015.12.06 07:21)

Magasból érkező Ige,
Atyádtól fényként jössz ide;
a világ megmentőjeként
tűnő időben lépsz közénk.

Jöjj és szívünk világosítsd,
égő szerelmed lángra szítsd,
ha szól a hírnök szózata,
tisztuljon már a bűn sara.

Ha majd ítélsz a föld felett,
s a szívek titkát kémleled:
a rossz bűnhődik bűnökért,
ki jó volt országodba tér.

Hozzánk ne férjen semmi vész,
bár méltán érne büntetés,
örök hazánk mégis legyen
a szentek között szüntelen.

Krisztus, kegyelmes nagy Király,
neked s Atyádnak tisztelet,
s a Szentléleknek is veled
időtlen századok során.
Ámen.

AZ ÉLETEM ÚTJA NÁLAD VAN ISTENEM!

2015.12.05.

(Nilnocere, 2015.12.05 23:51)

Ékesszóló hallgatásod

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-12-05

Ó Mária, mennyire szeretem ékesszóló hallgatásod, zene ez számomra, édes és dallamos. Egy olvan lélek nagyságáról és mindenre képes voltáról beszél, aki segítségét egyedül a Mennyből várja.

Segíts meg engem is Istenem, segítséget én is csak Tőled remélhetek. Legyen nekem a Te igéd szerint mindig és mindenkor!

2015.11.26.

(Nilnocere, 2015.11.26 04:59)

A nappal szárnyas hírnöke
jelenti már, hogy jő a fény;
a lelkek ébresztője is,
Krisztus, bennünket élni hív:

„Hagyjátok már az ágyakat,
ti ernyedt, kába tétlenek;
szilárdan, tisztán, éberen
virrasszatok; közel vagyok!”

Hogy fényes szellők szárnyain
ha kél a hajnal, s gyúl az ég,
munkára készen kezdjük el
az új napot s az új reményt,

Jézust kiáltsuk hangosan,
sírván, könyörgőn, éberen;
imádkozzunk figyelmesen,
s a tiszta szív nem szunnyad el.

Álmunkat, Krisztus, messze űzd,
törd szét az éj bilincseit,
oldozd fel mind a régi bűnt,
s új fényességet önts belénk!

Dicsérjük az örök Atyát,
dicsérjük egyszülött Fiát
s a Lelket, a Vigasztalót,
időtlen századok során!
Ámen.

2015.11.24.

(Nilnocere, 2015.11.24 08:18)

Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!

2015.11.24.

(Nilnocere, 2015.11.24 04:59)

ÁLDOTT LEGYEN SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA

20!5.11.22.

(Nilnocere, 2015.11.22 15:56)

Krisztus Király ünnepére

Mindenható Istenem, gyermekeddé fogadtál három hónapja, s azóta jobban vágyom Rád és Hozzád mint valaha. Segíts helyesen élnem gyermekedként. Vezees engem mindig a helyes, a jó útra mert magamtól csak bukdácsolok. Én csak a Te tetszésed szerint akarok élni. Tisztelve parancsaidat mert azok az öröklét kulcsai. Segíts meg döntéseimben a mi Urunk és Fiad Jézus Krisztus által mindenkor.
Ámen.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »