Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2016.01.05.

2016.01.05 01:19

Krisztus a remény forrása

II. János Pál pápa breviáriuma
2016-01-05

Kétezer év múltán, a harmadik évezred elején az Egyház ugyanazzal az örökérvényű örömhírrel áIl elő, amely egyetlen kincse: Jézus Krisztus az Úr; senki másban, csak őbenne van üdvösség (vö. ApCsel 4,12). Európa és az egész világ számára Krisztus a remény forrása - és az Egyház az a csatorna, amelyen keresztül a Megváltó átszúrt szívéből a kegyelem a világra árad.

Nilnocere - 2016.01.05.

2016.01.05 00:31

Mindenható Istenem, milyen jó éjszaka is hozzád emelni a szívemet! Ilyenkor érzem leginkább a közelséged. A csendben olyan sok szép dolog történik! Bárcsak egy ilyen csendes éjszakát szeretett templomomban is eltölthetnék egyszer! Sokszor elképzeltem milyen lenne egy éjszakán át házadban lenni. Csak Te és én. Csak feküdnék oltárod előtt és dicsőítenél hajnalig. Egész lényemmel eggyé válnék a csenddel, eggyé válnék Veled.

Nilnocere - 2016.01.04.

2016.01.04 22:19

Az istenek között nincs hozzád hasonló, Uram,
és műveidhez semmi sem fogható.
Térjen hozzád minden nemzet, melyet csak alkottál,†
boruljanak le előtted, Uram,
és magasztalják nevedet,
mert nagy vagy, és csodákat művelsz:
te vagy Isten egyes-egyedül.

Mindennap tele van hálával a szívem én Istenem mert mindennap megkönyörülsz rajtam. Csodálatos vagy! Nincs hozzád fogható!
Csodálatos, csodálatos az én Istenem! Tudja meg mindenki!

Nilnocere - 2016.01.04.

2016.01.04 01:54

Legyen áldott az Úr, aki csodás szeretettel megvéd!

Nilnocere - 2016.01.04.

2016.01.04 01:38

Örök Istenség ragyogása, Krisztus,
életet, fényt hoz a világba jöttöd,
gyógyul az ember, örök üdvösségünk
ajtaja tárul.

Köszönöm Jézusom hogy támaszom vagy a nehézségekben, Te sosem hagysz cserben. Segítesz kilátni a kilátástalan helyzetekből, Veled látom a reménység fényeit mikor reménytelen helyzetbe kerülök. Nem nyomasztanak már a betegség árnyai sem. Velem vagy és nem érhet semmi baj.
Benned remélve várom mindazt amit minden holnap hozhat. Szeretlek.

Nilnocere - 2016.01.03.

2016.01.03 18:57

Örökkévalóság Királya, te születéseddel vállaltad a rövidre szabott földi életünket, és megtapasztaltad emberi sorsunkat,
esendők és halandók vagyunk, tégy minket örökkévalóságod részeseivé!

Születésed hozza meg a békességet mindnyájunknak!

Nilnocere - 2016.01.03.

2016.01.03 15:05

Legyél azzá, amiért születtél

Böjte Csaba gondolatai
2016-01-03

Légy azzá, amiért születtél!

Isten egészen biztosan senkit nem azért teremtett, hogy átok legyen, nehézség vagy keserves botrány ezen a földön. Az Úr azt szeretné, hogy a magunk módján mindannyian az Ő áldása, ajándéka, szeretetének a jelei legyünk családunk, népünk, nemzetünk, egyházunk számára. Legyél azzá, amiért születtél, merd vállalni önmagad, és boldog leszel!

Nilnocere - 2016.01.02.

2016.01.02 23:31

Nekem igéd lesz az örökrészem mindenkor,
ez tölti el szívemet örömmel.
Nézd, szívemet arra hajlítom, †
hogy rendelkezéseidet megtegyem,
jutalma ennek mindörökké tart.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben,
most és mindörökké.
Ámen.

Nilnocere - 2016.01.02.

2016.01.02 22:36

Hanem ami előttem áll

Böjte Csaba gondolatai
2016-01-02

A boldogság benned van.

Ha a nehézségeket, gondokat alázattal, türelemmel legyőzöm, abból erő és élet fakad számomra. Ez nagy titok és nagy misztérium. Soha nem az a fontos, ami mögöttem van, hanem ami előttem áll.

Nilnocere - 2016.01.01.

2016.01.01 18:28

Ó, csodálatos csere! Az emberek Teremtője emberi testet és lelket öltött, Szűztől született; és ő, aki férfi közreműködése nélkül jött a világra, istenségének részeseivé tett minket.

Nilnocere - 2016.01.01.

2016.01.01 13:14

Szememet hozzád emelem, 
hozzád, aki a mennyben élsz.

Nilnocere - 2015.12.31.

2015.12.31 23:59

Istenem, köszönök szépen és minden kűzdelmet ebben az évben, de legfőképp a drága keresztelésemet köszönöm! Gyermekeddé fogadtál engem. Ez volt a legdrágább ajándék Tőled.

† 2015. augusztus 11. †

Nilnocere - 2015.12.31.

2015.12.31 04:31

Örök Istenség ragyogása, Krisztus,
életet, fényt hoz a világba jöttöd,
gyógyul az ember, örök üdvösségünk
ajtaja tárul. †

Nilnocere - 2015.12.30.

2015.12.30 23:45

Immár a nap leáldozott,
Teremtőnk, kérünk tégedet:
légy kegyes, és maradj velünk,
őrizzed, óvjad népedet.

Álmodjék rólad a szívünk,
álmunkban is te légy velünk,
téged dicsérjen énekünk,
midőn új napra ébredünk!

Adj nekünk üdvös életet,
szítsd fel a szív fáradt tüzét,
a ránk törő rút éjhomályt
világosságod rontsa szét!

Kérünk, mindenható Atyánk,
Úr Jézus Krisztus érdemén,
ki Szentlélekkel és veled
uralkodik, s örökre él.
Ámen.

Nilnocere - 2015.12.30.

2015.12.30 14:37

Mindennap hálát adok neked irgalmadért mellyel elborítasz. Új napokra s új lehetőségekre ébredhetek minden napomon és ezekben az új helyzetekben Veled találkozhatom! Kegyelmedből és irgalmadból élem mindennapjaimat. Te vagy az éltető erőm Mindenható Istenem!

DICSŐSÉG A MAGASSÁGBAN ISTENNEK!

Nilnocere - 2015.12.28.

2015.12.28 10:26

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.

† Augusztus 11†

Nilnocere - 2015.12.27.

2015.12.27 22:58

Mindenható Istenem, ezen az estén nem kérni szeretnék, nem válaszokat várok, nem is útmutatást, csupán meg szeretném köszönni mindazt amim most van.
Köszönöm a sok szépet amelyet az elmúlt napokban adtál nekem. Köszönöm a ferences lelkiséget, a közösségeinket, a templomunkat ahol megannyi csoda és felemelkedés ér! Köszönöm a ferences testvéreimet, köszönöm Szent Klárát és Szent Ferencet, köszönöm neked a Szűzanyát, a legszebb drágakő ő nekem, és köszönöm a keresztelésemet. Augusztus 11- e kitörölhetetlenül beleolvadt a szívembe.

Köszönöm neked Istenem, mindent köszönök!

Nilnocere - 2015.12.17.

2015.12.27 14:58

Drága Jézus, itt vagy köztünk, itt vagy mellettünk minden nap, hatalmad van, erőd van, gyógyíts meg engem! Egyedül neked van ehhez képességed! Ha Te akarod meggyógyulhatok! Beleláttál szívembe, minden hibámba, vizsgáld meg minden ügyemet s adj nekem szabadulást minden testi bajomtól.

Nilnocere - 2015.12.27.

2015.12.27 13:55

Bűnös emberek karjai közt

Böjte Csaba gondolatai
2015-12-27

A boldogság benned van. A kis Jézus nem számon kér, hanem összeborzolja József szakállát, és odabújik a pásztorokhoz, akik sose voltak túlságosan szent emberek. Valószínűleg akkor is borgőzös lehelettel mentek a jászoloz - és Mária mégis odanyújtja nekik a kis Jézust! És a megtestesült Isten ott van az egyszerű, bűnös emberek karjai között.

Te vagy karácsonyunk igaz csodája!

Nilnocere - 2015.12.26.

2015.12.26 21:58

Köszönöm ezt a kegyelmekkel teljes napot Jézusom. Segítségül hívtalak és nem hagytál magamra. Meggyötört ez a hét de a szívemben új ajtók nyíltak meg. Hálás vagyok neked.

Ma éjjel, csak mi ketten †