Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 153355035_1816803468468911_5325945821602631035_o.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.11.18.

(Nilnocere, 2015.11.18 08:20)

Istenünk, szereteted a mi nagy kincsünk, 
szárnyad árnyékában nyernek oltalmat az emberek.
Házad gazdagságától megittasodnak, 
gyönyörűséged patakját adod italul nekik,
mert tenálad van az élet forrása, 
s a te fényedben látjuk az igazi fényt.

Katolikus Anyaszentegyház †♥

2015.11.18.

(Nilnocere, 2015.11.18 00:43)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved
†♥

2015.11.17.

(Nilnocere, 2015.11.17 18:43)

Hozzád vágyódik lelkem Uram. Csendben előtted lenni csak erre vágyom most este. Nekem ragyogsz láthatatlanul is.

2015.11.17.

(Nilnocere, 2015.11.17 16:33)

Azért adok hálát neked tiszta szívből, 
mert igaz végzéseidre megtanítasz.
Amit elrendeltél, azt megtartom, 
csak te ne hagyj el soha engem!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

2015.11.17.

(Nilnocere, 2015.11.17 12:19)

Csodák lassan térdre kényszerítenek

Böjte Csaba gondolatai
2015-11-17

Az örökkévalóság elkezdődött! A végtelent csak végtelen idő alatt barangolhatod be, de te halhatatlan vagy. Ne félj! Te csak menj alázattal! A csodák lassan térdre kényszerítenek, Istenhez fordítják arcodat.

2015.11.17.

(Nilnocere, 2015.11.17 11:44)

Urunk, felséges Istenünk,
a lét rendjét ki megszabod:
reggel világosságot adsz,
és délben tűző ragyogást,

oltsd el minden viszály tüzét,
szüntesd a rossz vágyak hevét,
a testet egészséggel áldd,
szívünket békéd járja át.

Add meg, kegyelmes jó Atya,
Atyának egyszülött Fia
és Szentlélek, vigasztalónk,
egyetlen Úr, örök király.
Ámen.

2015.11.16.

(Nilnocere, 2015.11.16 18:43)

Szent templomában van az Úr, 
az Úr trónja a mennyben áll!

2015.11.16.

(Nilnocere, 2015.11.16 16:36)

Szabadság és megbántás

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-11-16

Szeretném, ha vigaszt nyújthatnék neked, amiért hálátlanok a bűnösök és könyörgöm, vedd el azt a szabadságomat, hogy megbánthassalak, s ha gyöngeségből néha elesem, tisztítsa meg mindjárt a lelkemet a te Isteni Tekinteted s égesse fel minden hibámat, úgy, mint a tűz, amely mindent önmagává alakít.

2015.11.16.

(Nilnocere, 2015.11.16 09:13)

Az Úr törvénye szeplőtelen: megújítja a lelket; 
az Úr rendelése megbízható: okosságot ad a tudatlanoknak.
Az Úr végzése igaz: megvidámítja a szívet; 
az Úr parancsa világos: fényt gyújt a szemnek.
Az Úr félelme tiszta: megmarad örökre;

Mai hosszú munkanapomat fogadd el Istenem áldozatul beteg testvéremért és a szenvedőkért.
Ámen.

2015.11.16.

(Nilnocere, 2015.11.16 05:57)

Alvásban frissült már a test
otthagyva ágyunk, felkelünk.
Atyánk, hozzád szól énekünk;
esengve kérjük: légy velünk.

Szóljon hozzád első szavunk,
hozzád a szív első heve,
hogy minden tettnek ezután,
Szent Úr, te légy a kezdete.

A fény az éjt szüntesse már,
sötét homályt a napsugár.
Az éjben búvó bűnöket
a napfény semmisítse meg.

Imánk tehozzád esdekel:
a rossz hatalmát űzzed el,
és zengjen ajkunk teneked
meg nem szűnő dicséretet.

Add meg, kegyelmes jó Atya,
Atyának egyszülött Fia
és Szentlélek, Vigasztalónk:
egyetlen Úr, örök Király.
Ámen.

2015.11.15.

(Nilnocere, 2015.11.15 23:33)

Köszönöm Jézusom hogy megerősítetted megrettent lelkemet. Nagyon nagy szükségem volt rád és nem hagytál magamra. Drága tested az igaz békesség. Csodálatos hogy magamhoz vehetlek hogy betölts és szétáradj a lelkemben. Szeretlek.

2015.11.15.

(Nilnocere, 2015.11.15 23:21)

Rejtett kincs

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-11-15

Jézus rejtett kincs, felbecsülhetetlen érték, amelyet kevesen találhatnak meg, hiszen rejtett, a világ pedig azt szereti, ami csillog. Ó, ha Jézus minden léleknek meg akart volna mutatkozni kimondhatatlan ajándékaival, bizonyára senki sem vetette volna meg, de Ő nem akarja, hogy ajándékaiért szeressük, Ő maga a jutalmunk (vö. Ter 15,1).

2015.11.15.

(Nilnocere, 2015.11.15 12:47)

Velem van az én Uram, Istenem, 
mitől féljek, ember mit árthat nekem?
Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, 
és megláthatom,
hogyan szégyenül meg ellenségem.

2015.11.15.

(Nilnocere, 2015.11.15 11:52)

Istenem, segíts népednek legyőzni a gonoszt mely világunkat sújtja. Te békességre és az igaz szeretetre hívtál meg minket nem pedig gyűlöletre. A Te fényességed győzzön minden feketeség felett!
Kősziklám vagy e félelmetes időkben.

Imádkozom minden elhunyt párizsi lélekért.
Adj nyugadalmat nekik Istenem.

2015.11.15.

(Nilnocere, 2015.11.15 09:40)

HISZEK EGY ISTENBEN,

mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.

2015.11.15.

(Nilnocere, 2015.11.15 00:16)

† 2015. 11.13. Párizs †

Mindenható Istenem a szörnyűségek elől kihez is menekülhetnék ha nem Tehozzád? Megrettent a szívem. Mennyi gyűlölet van a világunkban az emberek között. Pedig mi mindnyájan gyermekeid vagyunk.
Oltalmazz bennünket akik a Te nevedet félik. Adj békességet az igazaknak és örök világosságot az ártatlanul elhunytaknak.
Te vagy oltalmam a veszedelmekben.
Ámen.

2015.11.13.

(Nilnocere, 2015.11.13 23:40)

Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk!
(Jer 14,9)

Csendes szentélyedbe vágyom vissza, mindenütt jó de legjobb Nálad!

2015.11.13.

(Nilnocere, 2015.11.13 21:38)

Aranypéntek - hittan

Ragyogásod elkísér bármerre is járjak, itt ragyogsz a szívemben.

2015.11.13.

(Nilnocere, 2015.11.13 03:48)

Te légy Életszentségem

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-11-13

Vágyom arra, hogy tökéletesen teljesítsem akaratodat, s hogy elérkezzem a dicsőségnek arra a fokára, melyet országodban készítettél nekem, egyszóval, vágyom arra, hogy Szent legyek, de érzem tehetetlenségemet és azt kérem tőled, ó, én Istenem, hogy te magad légy az én Életszentségem.

2015.11.12.

(Nilnocere, 2015.11.12 23:46)

Oltalmazz engem, Istenem, mert én benned bízom.
Így szólok az Úrhoz: Istenem vagy nekem, nincs más javam rajtad kívül.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185

Következő »