Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.10.24.

(Nilnocere, 2015.10.24 13:19)

Áldom az Urat minden időben, 
dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik, 
hallják meg a szelídek, és örvendezzenek.
Magasztaljátok az Urat velem együtt, 
dicsőítsük az ő nevét mindnyájan!

2015.10.24.

(Nilnocere, 2015.10.24 02:41)

Boldogság tölti be szívem. Csendes éjszaka van s van valami szépség ebben a csendben. Minden éjszaka olyan szép! Köszönöm Istenem hogy élhetek, hogy ember lehetek, hogy érezhetek, hogy lehetek!

2015.10.23.

(Nilnocere, 2015.10.23 16:54)

Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak.

(Kol 3, 12-13)

2015.10.23.

(Nilnocere, 2015.10.23 05:43)

Az éjszakának sötétsége oszlik,
íme tündöklik hajnali nap fénye:
a Mindenhatót bizalommal kérjük,
s teljes erővel.

A bágyadtságot tőlünk messze űzze,
és könyörülvén egészséget adjon,
s mint kegyes Atyánk, tárja föl minékünk
mennyek országát!

Adja meg mindezt Atya, Fiú, Lélek,
Szentháromságban egylényegű Isten,
kinek visszhangzik örökké a földön
nagy dicsősége.

2015.10.23.

(Nilnocere, 2015.10.23 01:47)

Éjszaka, Szeretet, Jézus ♥†

2015.10.22.

(Nilnocere, 2015.10.22 14:01)

Csak jövevény vagyok a földön, 
parancsaidat ne rejtsd el tőlem.
Csupán egyetlen vágy emészti lelkemet, 
hogy mindig végzéseidet kövessem.

2015.10.22.

(Nilnocere, 2015.10.22 05:23)

Ne féljetek!

II. János Pál pápa breviáriuma
2015-10-22

Mit is mondhatnék? Bármit mondanék, szegényes és fakó lenne ahhoz képest, amit ebben a percben a szívem érez.
És ahhoz képest is, amit a ti szívetek érez. Hagyjuk hát a szavakat! Hadd maradjon az egyszerű, mély hallgatás Isten színe előtt, amely már önmagában is imádság. (...)
Ne féljetek! Nyissátok, sőt tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt!

2015.10.22.

(Nilnocere, 2015.10.22 03:41)

Kész az én szívem, Istenem, †
kész az én szívem: 
hadd daloljak, hadd ujjongjak!
Kelj föl, dicsőségem, †
kelj föl, lantom, citerám, 
hadd ébresszem így a hajnalt!

2015.10.22.

(Nilnocere, 2015.10.22 01:39)

Végtelenül igazságos Isten

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-10-22

Milyen édes öröm elgondolni, hogy a Jó Isten Igazságos, vagyis, hogy számon tartja gyöngeségeinket, hogy tökéletesen ismeri természetünk törékenységét. Hát akkor mitől féljek? Ó, a végtelenül igazságos Isten, aki annyi jósággal bocsátotta meg a tékozló fiú minden hibáját, vajon nem lesz-e Igazságos velem szemben is, aki mindig Ővele vagyok?

2015.10.21.

(Nilnocere, 2015.10.21 23:39)

Lelkem várja az Urat, 
jobban, mint éji őr a hajnalt.
Bizony, jobban, mint éji őr a hajnalt, 
várja Izrael az Urat,
mert az Úrnál van az irgalom, 
és bőséges a megváltás nála.
Választott népét ő váltja meg 
minden bűnétől.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

2015.10.21.

(Nilnocere, 2015.10.21 20:44)

Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam: 
hogy az Úr házában lakjam életem
minden napján,
hogy élvezhessem az Úr édességét, 
és szemlélhessem szent templomát.

Te vagy életem teljessége.

2015.10.21.

(Nilnocere, 2015.10.21 18:42)

Aranyszerda

Lángoló szívvel megyek eléd Jézusom. A Te szíved is lángolt amikor meghaltál értem.

2015.10.21.

(Nilnocere, 2015.10.21 03:44)

Istenünk, a te fényedben látjuk az igazi fényt.

2015.10.20.

(Nilnocere, 2015.10.20 20:50)

Szereteted érezni, nincs ennél nagyobb boldogság.

2015.10.20.

(Nilnocere, 2015.10.20 15:21)

Azok a boldogok, akiknek tökéletes az útjuk, 
akik az Úr törvénye szerint élnek.
Azok a boldogok, akik intelmeit megfogadják, 
és akik őt keresik teljes szívükből.
Alávaló dolgot ezek nem művelnek, 
hanem az ő útjain járnak.
Azt parancsoltad nekünk, 
hogy pontosan megtartsuk tanításodat.
Adj jó irányt útjaimnak, 
hogy mindig akaratodat kövessem.
Akkor sosem vallok szégyent, 
ha minden parancsodat szemem előtt tartom.
Azért adok hálát neked tiszta szívből, 
mert igaz végzéseidre megtanítasz.
Amit elrendeltél, azt megtartom, 
csak te ne hagyj el soha engem!

2015.10.20.

(Nilnocere, 2015.10.20 03:39)

Uram, te számon tartasz minden kínt és könnyet.

2015.10.20.

(Nilnocere, 2015.10.20 01:42)

Minden egyes szóért

Keresztes Szent János aranymondásai
2015-10-20

Sohase felejtsd el, hogy az Isten szigorú számadást követel majd tőled minden egyes szóért, amelyet nem engedelmességből mondtál.

Bocsáss meg minden engedetlenségemért. Adj nekem erőt s tiszta szívet hogy mindig Teérted cselekedjek.
Ámen.

2015.10.19.

(Nilnocere, 2015.10.19 14:45)

Világ dolgaihoz ragaszkodnak

Pio atya breviáriuma
2015-10-19

Derűs béke áradjon szét lelkedben, ha arra gondolsz, hogy egy végtelenül jó Atya szolgálatában állsz. Ő olyan gyengéd, hogy leereszkedik teremtményéhez, hogy fölemelje, és magában saját teremtményévé alakítsa.
Űzd el a szomorúságot, mert a bánat azok szívébe rak fészket, akik a világ dolgaihoz ragaszkodnak.

2015.10.18.

(Nilnocere, 2015.10.18 19:47)

Szentkút drága csillaga ölelésedet magammal viszem holnap. Így volt szép ez a nap, ahogy volt!

1982.10.18.
†♥

2015.10.18.

(Nilnocere, 2015.10.18 10:14)

Ma semmi mást nem akarok csak elbújni Mindenségedben.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181

Következő »