Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.11.21.

(Nilnocere, 2015.11.21 16:45)

Ignáci Szikrák 11. 21.

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2015-11-21

A földön való időzés keserű fáradtság, hacsak nem tartózkodsz a szeretet által inkább az égben és Istennél, mint a földön és magadnál: minthogy a Napból előtörő sugarak is csak addig ragyognak s élnek, míg a Napban élnek.

2015.11.21.

(Nilnocere, 2015.11.21 10:33)

Üdvözöllek, irgalmasság Anyja,
szép reménység, megbocsátás Anyja;
Istenszülő, kegyelmek szent Anyja,
égi-tiszta örvendezés Anyja.
Szent Szűz, áldunk!

Új tavaszvölgy, liliomillattal,
elárasztva mennybéli javakkal;
jöjj, Szűzanyánk, hathatós szavaddal,
szállj le hozzánk, ments meg irgalmaddal.
Szent Szűz, áldunk!

Égi Atyánk megteremtett téged,
Egyszülöttje betöltötte méhed;
termő ággá ojtott a Szentlélek,
zengjen áldás mindhárom Személynek.
Szent Szűz, áldunk! Ámen.

2015.11.20.

(Nilnocere, 2015.11.20 12:48)

Ezerévnyi világi ünnep

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-11-20

Ó, ezerévnyi világi ünnep élvezetéért sem adnék oda tíz olyan percet, amilyent az én alázatos szeretetszolgálatomra használtam fel. Ha már szenvedésben, küzdelmek között is, arra gondolva, hogy a Jó Isten elvett minket a világtól, lehet egy pillanatnyi olyan boldogságot érezni, amely felülmúlja a föld minden boldogságát, milyen lesz majd a Mennyben, ahol látni fogjuk, örök ujjongásban, örök nyugalomban, hogy milyen páratlan kegyelemben részesített bennünket az Úr, mikor arra választott ki, hogy az Ő házában lakjunk (Zsolt 22,6), amely valóságos előcsarnoka a Mennyországnak.

Nincs e világon fontosabb a Te szeretetednél. Örök igent mondok országodra minden egyes napomon.

2015.11.20.

(Nilnocere, 2015.11.20 12:18)

Áldott legyen az Úr, †
aki meghallgatja könyörgésem szavát; 
erőm az Úr és védőpajzsom!
Szívem benne bízott, és ő megsegített, †
örvendezik a szívem, 
énekemmel adok hálát neki.
Népének erőssége az Úr, 
Fölkentjének szabadulása és menedéke.
Szabadítsd meg, Uram, néped, †
áldd meg a te örökséged, 
légy pásztora, és te vezesd mindörökké!

2015.11.19.

(Nilnocere, 2015.11.19 15:13)

Igazságod szerint vezess engem, Uram!

2015.11.19.

(Nilnocere, 2015.11.19 13:01)

Örömödre, vigasztalásodra

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-11-19

Jézus, bocsáss meg, ha olyan dolgokat mondok, amilyeneket nem illik mondani, én csak örömödre és vigasztalásodra akarok lenni.

2015.11.19.

(Nilnocere, 2015.11.19 12:45)

Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, 
taníts meg ösvényeidre.
Igazságod szerint vezess, taníts engem, †
mivel te vagy az én megmentő Istenem, 
és szüntelen benned bízom.

2015.11.18.

(Nilnocere, 2015.11.18 23:55)

Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam:
hogy az Úr házában lakjam életem minden napján,
hogy élvezhessem az Úr édességét,
és szemlélhessem szent templomát.

Hozzád esdekel a szívem.
Nem kell e földi lét Nálad nélkül.

2015.11.18.

(Nilnocere, 2015.11.18 15:14)

Beírtam szívem rejtekébe intéseidet, 
hogy ne vétkezzem ellened.
Bő áldás vagy nekem, Uram, 
taníts meg tetszésed szerint élnem.

Beszédes ajkamon szüntelen 
a te ajkad igéit ismételgetem.
Bizonyságaid útján boldogabb vagyok, 
mint akármilyen gazdagságban.

Bensőmben törvényeidet forgatom, 
elmélkedem útjaidról.
Boldogságomat csak igaz igédben találom, 
szavaidat nem felejtem.
†♥

2015.11.18.

(Nilnocere, 2015.11.18 12:58)

Minden bajt, nehézséget, gyengeséget, kísértést elviselek Tebenned aki erőt adsz.

2015.11.18.

(Nilnocere, 2015.11.18 09:24)

Megismerni, elfogadni, beteljesíteni

Teréz anya breviáriuma
2015-11-18

Ma minden eddiginél inkább kell kérnünk imánkban a világosságot, hogy megismerjük Isten akaratát; a szeretetet, hogy elfogadjuk azt; és a módot arra, hogy beteljesítsük.

Mai hosszú munkanapomat drága Jézusom hozzád emelem fel. Általad legyen szeretetteljes ez a nap. Taníts meg a tökéletes szeretetre.

2015.11.18.

(Nilnocere, 2015.11.18 08:20)

Istenünk, szereteted a mi nagy kincsünk, 
szárnyad árnyékában nyernek oltalmat az emberek.
Házad gazdagságától megittasodnak, 
gyönyörűséged patakját adod italul nekik,
mert tenálad van az élet forrása, 
s a te fényedben látjuk az igazi fényt.

Katolikus Anyaszentegyház †♥

2015.11.18.

(Nilnocere, 2015.11.18 00:43)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved
†♥

2015.11.17.

(Nilnocere, 2015.11.17 18:43)

Hozzád vágyódik lelkem Uram. Csendben előtted lenni csak erre vágyom most este. Nekem ragyogsz láthatatlanul is.

2015.11.17.

(Nilnocere, 2015.11.17 16:33)

Azért adok hálát neked tiszta szívből, 
mert igaz végzéseidre megtanítasz.
Amit elrendeltél, azt megtartom, 
csak te ne hagyj el soha engem!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

2015.11.17.

(Nilnocere, 2015.11.17 12:19)

Csodák lassan térdre kényszerítenek

Böjte Csaba gondolatai
2015-11-17

Az örökkévalóság elkezdődött! A végtelent csak végtelen idő alatt barangolhatod be, de te halhatatlan vagy. Ne félj! Te csak menj alázattal! A csodák lassan térdre kényszerítenek, Istenhez fordítják arcodat.

2015.11.17.

(Nilnocere, 2015.11.17 11:44)

Urunk, felséges Istenünk,
a lét rendjét ki megszabod:
reggel világosságot adsz,
és délben tűző ragyogást,

oltsd el minden viszály tüzét,
szüntesd a rossz vágyak hevét,
a testet egészséggel áldd,
szívünket békéd járja át.

Add meg, kegyelmes jó Atya,
Atyának egyszülött Fia
és Szentlélek, vigasztalónk,
egyetlen Úr, örök király.
Ámen.

2015.11.16.

(Nilnocere, 2015.11.16 18:43)

Szent templomában van az Úr, 
az Úr trónja a mennyben áll!

2015.11.16.

(Nilnocere, 2015.11.16 16:36)

Szabadság és megbántás

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-11-16

Szeretném, ha vigaszt nyújthatnék neked, amiért hálátlanok a bűnösök és könyörgöm, vedd el azt a szabadságomat, hogy megbánthassalak, s ha gyöngeségből néha elesem, tisztítsa meg mindjárt a lelkemet a te Isteni Tekinteted s égesse fel minden hibámat, úgy, mint a tűz, amely mindent önmagává alakít.

2015.11.16.

(Nilnocere, 2015.11.16 09:13)

Az Úr törvénye szeplőtelen: megújítja a lelket; 
az Úr rendelése megbízható: okosságot ad a tudatlanoknak.
Az Úr végzése igaz: megvidámítja a szívet; 
az Úr parancsa világos: fényt gyújt a szemnek.
Az Úr félelme tiszta: megmarad örökre;

Mai hosszú munkanapomat fogadd el Istenem áldozatul beteg testvéremért és a szenvedőkért.
Ámen.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »