Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.11.16.

(Nilnocere, 2015.11.16 05:57)

Alvásban frissült már a test
otthagyva ágyunk, felkelünk.
Atyánk, hozzád szól énekünk;
esengve kérjük: légy velünk.

Szóljon hozzád első szavunk,
hozzád a szív első heve,
hogy minden tettnek ezután,
Szent Úr, te légy a kezdete.

A fény az éjt szüntesse már,
sötét homályt a napsugár.
Az éjben búvó bűnöket
a napfény semmisítse meg.

Imánk tehozzád esdekel:
a rossz hatalmát űzzed el,
és zengjen ajkunk teneked
meg nem szűnő dicséretet.

Add meg, kegyelmes jó Atya,
Atyának egyszülött Fia
és Szentlélek, Vigasztalónk:
egyetlen Úr, örök Király.
Ámen.

2015.11.15.

(Nilnocere, 2015.11.15 23:33)

Köszönöm Jézusom hogy megerősítetted megrettent lelkemet. Nagyon nagy szükségem volt rád és nem hagytál magamra. Drága tested az igaz békesség. Csodálatos hogy magamhoz vehetlek hogy betölts és szétáradj a lelkemben. Szeretlek.

2015.11.15.

(Nilnocere, 2015.11.15 23:21)

Rejtett kincs

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-11-15

Jézus rejtett kincs, felbecsülhetetlen érték, amelyet kevesen találhatnak meg, hiszen rejtett, a világ pedig azt szereti, ami csillog. Ó, ha Jézus minden léleknek meg akart volna mutatkozni kimondhatatlan ajándékaival, bizonyára senki sem vetette volna meg, de Ő nem akarja, hogy ajándékaiért szeressük, Ő maga a jutalmunk (vö. Ter 15,1).

2015.11.15.

(Nilnocere, 2015.11.15 12:47)

Velem van az én Uram, Istenem, 
mitől féljek, ember mit árthat nekem?
Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, 
és megláthatom,
hogyan szégyenül meg ellenségem.

2015.11.15.

(Nilnocere, 2015.11.15 11:52)

Istenem, segíts népednek legyőzni a gonoszt mely világunkat sújtja. Te békességre és az igaz szeretetre hívtál meg minket nem pedig gyűlöletre. A Te fényességed győzzön minden feketeség felett!
Kősziklám vagy e félelmetes időkben.

Imádkozom minden elhunyt párizsi lélekért.
Adj nyugadalmat nekik Istenem.

2015.11.15.

(Nilnocere, 2015.11.15 09:40)

HISZEK EGY ISTENBEN,

mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.

2015.11.15.

(Nilnocere, 2015.11.15 00:16)

† 2015. 11.13. Párizs †

Mindenható Istenem a szörnyűségek elől kihez is menekülhetnék ha nem Tehozzád? Megrettent a szívem. Mennyi gyűlölet van a világunkban az emberek között. Pedig mi mindnyájan gyermekeid vagyunk.
Oltalmazz bennünket akik a Te nevedet félik. Adj békességet az igazaknak és örök világosságot az ártatlanul elhunytaknak.
Te vagy oltalmam a veszedelmekben.
Ámen.

2015.11.13.

(Nilnocere, 2015.11.13 23:40)

Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk!
(Jer 14,9)

Csendes szentélyedbe vágyom vissza, mindenütt jó de legjobb Nálad!

2015.11.13.

(Nilnocere, 2015.11.13 21:38)

Aranypéntek - hittan

Ragyogásod elkísér bármerre is járjak, itt ragyogsz a szívemben.

2015.11.13.

(Nilnocere, 2015.11.13 03:48)

Te légy Életszentségem

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-11-13

Vágyom arra, hogy tökéletesen teljesítsem akaratodat, s hogy elérkezzem a dicsőségnek arra a fokára, melyet országodban készítettél nekem, egyszóval, vágyom arra, hogy Szent legyek, de érzem tehetetlenségemet és azt kérem tőled, ó, én Istenem, hogy te magad légy az én Életszentségem.

2015.11.12.

(Nilnocere, 2015.11.12 23:46)

Oltalmazz engem, Istenem, mert én benned bízom.
Így szólok az Úrhoz: Istenem vagy nekem, nincs más javam rajtad kívül.

2015.11.12.

(Nilnocere, 2015.11.12 20:17)

Ma lecsendesült szentélyedben örömmámor érte el a lelkemet. Régi emlékek törtek elő bennem majd az az áldott nap, melyen gyermeked lettem. S most itt állhatok szeretett templomodban boldogan az Örökkévalóval a szívemben! Kívánhatok-e ennél többet halandó s sebzett emberként?

2015.11.12.

(Nilnocere, 2015.11.12 15:28)

Uram, lásd, parancsaidat szeretem, 
irgalmasságod szerint adj nekem életet.
Úgy van: igéd alapja a hűség, 
minden ítéleted igaz mindörökké!

2015.11.12.

(Nilnocere, 2015.11.12 05:56)

Ne féljetek Istentől

Pio atya breviáriuma
2015-11-12

Isten szerelmére kérlek benneteket gyermekeim, ne féljetek Istentől, mert Ő senkinek sem akar rosszat! Nagyon szeressétek Őt, mert nagy jót akar tenni veletek. Haladjatok egyszerűen elhatározásaitok biztonságával, és ne töprengjetek kegyetlenül kísértő bűneiteken.

2015.11.12.

(Nilnocere, 2015.11.12 01:46)

Ignáci Szikrák 11. 12.

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2015-11-12

Istennek és minden jó angyalának az a tulajdonsága, hogy igazi lelki örömöt önt a lélekbe.

2015.11.11.

(Nilnocere, 2015.11.11 23:36)

Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, 
és bízom ígéretében.

2015.11.11.

(Nilnocere, 2015.11.11 21:28)

Minden lelki dolgunkról a lelkivezetőnknek

Keresztes Szent János aranymondásai
2015-11-11

Ha alázatosságból és a lelkivezető iránt való engedelmességből minden lelki dolgunkról számot adunk a lelkivezetőnknek, akkor nagy lelki világosságot, nyugalmat, megelégedést és lelki biztonságot szerzünk.

Négy lelkivezetőmnek hálás szívvel köszönöm az útmutatást, a védelmet, a szeretetet, az odaadó törődést.

2015.11.11.

(Nilnocere, 2015.11.11 15:46)

Uram, számonkérés Istene, 
számonkérés Istene, jelenj meg ragyogva!

2015.11.11.

(Nilnocere, 2015.11.11 05:39)

A szeretet szeretetszolgálat

Teréz anya breviáriuma
2015-11-11

Szeretet. Ne éljünk vissza ezzel a szóval. Ma a világban a "szeretet" szó önző szeretetet jelent, öncélú szeretetet. A szeretet szeretetszolgálat, és nekünk jó példát kell mutatnunk ebből a szeretetből. Sok minden világossá válik családunkban és életünkben, ha megtanulunk szeretni és világosan látni az első parancsolatot. Szent János mondja: "Ha azt állítod, hogy szereted Istent, akit nem látsz, és megveted testvéredet, akit látsz, akkor hazug vagy". (1Jn 4,20)

2015.11.11.

(Nilnocere, 2015.11.11 03:38)

Érkezzem meg

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-11-11

Jézus, menjen végbe bennem teljesen a te akaratod, érkezzem meg arra a helyre, amelyet énelőttem készítettél nekem.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »