Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.11.11.

(Nilnocere, 2015.11.11 21:28)

Minden lelki dolgunkról a lelkivezetőnknek

Keresztes Szent János aranymondásai
2015-11-11

Ha alázatosságból és a lelkivezető iránt való engedelmességből minden lelki dolgunkról számot adunk a lelkivezetőnknek, akkor nagy lelki világosságot, nyugalmat, megelégedést és lelki biztonságot szerzünk.

Négy lelkivezetőmnek hálás szívvel köszönöm az útmutatást, a védelmet, a szeretetet, az odaadó törődést.

2015.11.11.

(Nilnocere, 2015.11.11 15:46)

Uram, számonkérés Istene, 
számonkérés Istene, jelenj meg ragyogva!

2015.11.11.

(Nilnocere, 2015.11.11 05:39)

A szeretet szeretetszolgálat

Teréz anya breviáriuma
2015-11-11

Szeretet. Ne éljünk vissza ezzel a szóval. Ma a világban a "szeretet" szó önző szeretetet jelent, öncélú szeretetet. A szeretet szeretetszolgálat, és nekünk jó példát kell mutatnunk ebből a szeretetből. Sok minden világossá válik családunkban és életünkben, ha megtanulunk szeretni és világosan látni az első parancsolatot. Szent János mondja: "Ha azt állítod, hogy szereted Istent, akit nem látsz, és megveted testvéredet, akit látsz, akkor hazug vagy". (1Jn 4,20)

2015.11.11.

(Nilnocere, 2015.11.11 03:38)

Érkezzem meg

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-11-11

Jézus, menjen végbe bennem teljesen a te akaratod, érkezzem meg arra a helyre, amelyet énelőttem készítettél nekem.

2015.11.11.

(Nilnocere, 2015.11.11 01:39)

Áldjad, lelkem, az Urat, 
egész bensőm az ő szent nevét áldja!
Áldjad, lelkem, az Urat, 
és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett!

Ő megbocsátja minden bűnödet, 
és minden betegségedet meggyógyítja.
Életedet megváltja a sírtól, 
szeretetével és könyörületével meg is koronáz.
Egész életedet elhalmozza javakkal, 
és megújul ifjúságod, mint a sasoké.

2015.11.10.

(Nilnocere, 2015.11.10 20:41)

Nem tudunk valakit "meggyógyítani"

II. János Pál pápa breviáriuma
2015-11-10

Nemegyszer elbátortalanít bennünket, hogy nem tudunk valakit "meggyógyítani", hogy semmit sem tudunk segíteni. Győzzük le ezt a bátortalanságot! A fontos az, hogy menjünk. Legyünk együtt a szenvedő emberrel, akinek talán még a gyógyulásnál is nagyobb szüksége van a másik emberre, egy emberi szívre, az emberi szolidaritásra.

2015.11.10.

(Nilnocere, 2015.11.10 20:40)

Nem tudunk valakit "meggyógyítani"

II. János Pál pápa breviáriuma
2015-11-10

Nemegyszer elbátortalanít bennünket, hogy nem tudunk valakit "meggyógyítani", hogy semmit sem tudunk segíteni. Győzzük le ezt a bátortalanságot! A fontos az, hogy menjünk. Legyünk együtt a szenvedő emberrel, akinek talán még a gyógyulásnál is nagyobb szüksége van a másik emberre, egy emberi szívre, az emberi szolidaritásra.

2015.11.10.

(Nilnocere, 2015.11.10 18:16)

Sok betegeskedő van körülöttem akiknek sorsa elszomorít. Mi lesz velük Istenem? Nem ismerve Téged irgalmat adsz-e nekik is? Felismernek-e a legnehezebb időkben? Hozzád emelem őket Istenem. Benned van az élet reménysége s a jó halál kegyelme is.
Minden beteg szerettemet és ismerősömet fogadd oltalmadba.

2015.11.10.

(Nilnocere, 2015.11.10 06:15)

Édes ez a mai hajnal. Megédesíted egész bensőmet egész valóddal. Ugye örökké így maradunk mi ketten?

2015.11.10.

(Nilnocere, 2015.11.10 01:41)

"Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban"
†♥

2015.11.09.

(Nilnocere, 2015.11.09 23:39)

Mutasd meg nekem utadat, Uram, 
hogy igazságod szerint járjak.
Tedd egyszerűvé szívemet, 
hogy félje nevedet.
Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, 
és nevedet dicsőítem mindörökké,
mert annyira szeretsz engem, 
hogy a sír mélyéből is kimentesz.

Hozzád emelem szívemet, lelkemet, minden gondomat és gyengeségemet, az egész életemet hogy lássam az egy igaz utat melyet Te rendeltél el nekem. Segíts felismernem utamat.
Ámen.

2015.11.09.

(Nilnocere, 2015.11.09 20:30)

Hazavársz bennünket országodba

Böjte Csaba gondolatai
2015-11-09

Az örökkévalóság elkezdődött! Mennyország! Örök hazánk! Mit számít, ha itt a földön bármit is elvesznek tőlünk, ha tudjuk, hogy te, drága Istenünk, hazavársz bennünket országodba?

Érted élek és semmilyen földi dolog nem számít Istenem! Megismertelek és nekem nem kell más öröm az életemben csak az amit Te adhatsz nekem.

2015. AUGUSZTUS 11.

2015.11.09.

(Nilnocere, 2015.11.09 17:09)

Elmélkedjetek ezen: "gyöngéd"

Teréz anya breviáriuma
2015-11-09

Szerelmetes bizodalmunk alapja Isten felénk irányuló leggyöngédebb figyelmessége. Elmélkedjetek ezen a szón: "gyöngéd". Ilyen Isten figyelmessége, ez az Ő feladata.

2015.11.09.

(Nilnocere, 2015.11.09 11:25)

Rendelkezéseid csodálatosak, 
ezért figyel azokra a lelkem.
Ragyogva világít szavad fénye, 
értelmessé teszi a kicsinyeket.

Reménykedve nyitom fel ajkam, 
parancsolataid után epedek.
Részvéttel hajolj felém, és könyörülj rajtam, 
ahogy szoktál azokon, akik nevedet tisztelik.

2015.11.09.

(Nilnocere, 2015.11.09 07:10)

Isten, te vagy az én Istenem,
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped,
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted,
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet,
hadd magasztaljon ezért ajkam!

2015.11.08.

(Nilnocere, 2015.11.08 21:06)

Drága Jézusom, tisztíts meg lelki szennyeimtől, gyengeségeimtől melyek olykor nyomasztanak. Nap nap után olyan nyomorultnak érzem magam ezek miatt. Minden napban ott vannak a kűzdelmek s kihez is fordulhatnék ezekkel a bajokkal? Csak Te ismersz engem igazán. Nélküled egyik gyengeségemtől sincs teljes szabadulásom. Csak benned bízom. Áraszd ki rám gyógyító szeretetedet, én is ott heverek lábaid előtt a porban hogy ruhád szegélyét érinthessem...

† Jézusom, bízom Benned! †

2015.11.08.

(Nilnocere, 2015.11.08 20:39)

Elkerülni a legkisebb hibákat is

Pio atya breviáriuma
2015-11-08

Gyermekem, a tökéletesség eléréséhez nagyon figyelnünk kell arra, hogy mindenben Isten tetszése szerint cselekedjünk, és meg kell próbálnunk elkerülni a legkisebb hibákat is. Teljesítsük kötelességünket maradéktalanul - egyre nagylelkűbben.

2015.11.08.

(Nilnocere, 2015.11.08 15:20)

Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom: 
zöldellő mezőkön terelget engem.
Csöndes vizekhez vezet, 
és lelkemet felüdíti.
Az igazság ösvényén vezérel 
nevéhez híven.
Járjak bár halálsötét völgyekben, 
ott sem félek semmi bajtól, 
mert te velem vagy.
Pásztorbotod és terelővessződ 
az én bizodalmam.
Asztalt terítesz nekem 
ellenségeim szeme előtt.
Dús kenettel frissíted fejemet, 
csordultig megtöltötted serlegem.
Jóság és irgalom jár velem 
életemnek minden napján,
s az Úr házában lesz otthonom 
örök időkön át.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

2015.11.08.

(Nilnocere, 2015.11.08 06:36)

Minden reggel azzal a reménységgel indul hogy találkozhatom Veled ma is.

2015.11.08.

(Nilnocere, 2015.11.08 06:33)

Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, 
dicséretre méltó és magasztos örökké.

És áldott a te dicsőséges szent neved, 
dicséretre méltó és magasztos mindörökkön-örökké.

Áldott vagy templomod dicsőséges szent helyén, 
nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké.

Áldott vagy királyi trónodon, 
nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké.

Áldott vagy, aki a mélységekbe tekintesz, 
és a kerubok fölött trónolsz, 
dicséretre méltó és magasztos örökké.

Áldott vagy az égbolt fölött, 
dicséretre méltó és magasztos örökké!

Áldja az Urat az Úr minden műve, 
dicsérje és magasztalja örökkön-örökké!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »