Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2015.12.07.

2015.12.07 07:04

Isten dicsőségét hirdetik az egek,
kezének művéről vall a mennybolt.
A nappalok ezt zengik egymásnak,
erre oktatja éj az éjszakát.

Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd,
hogy meg ne értenéd szavát.
Minden földre elhat szózatuk,
a földkerekség végéig eljut igéjük.

Az égen vert Isten sátort a napnak, †
és az, mint nászházból kilépő vőlegény,
mint ujjongó dalia fut neki útjának.
Az ég egyik pereméről indul, †
és másik széléig ér a pályája:
tüze elől rejtőzni nem lehet.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben,
most és mindörökké.
Ámen.

Nilnocere - 2015.12.06.

2015.12.06 19:27

Szeretlek szeretlek Jézusom.

Nilnocere - 2015.12.06.

2015.12.06 19:24

Drága Jézus, szent kereszted alatt nyugszik.meg csak szívem. Szereteted mutat példát és segít át minden lelki nehézségen. Gyengélkedő szívemet csak előtted nyitom meg. Te öleld körül mindazt ami benne van.

Nilnocere - 2015.12.06.

2015.12.06 07:21

Magasból érkező Ige,
Atyádtól fényként jössz ide;
a világ megmentőjeként
tűnő időben lépsz közénk.

Jöjj és szívünk világosítsd,
égő szerelmed lángra szítsd,
ha szól a hírnök szózata,
tisztuljon már a bűn sara.

Ha majd ítélsz a föld felett,
s a szívek titkát kémleled:
a rossz bűnhődik bűnökért,
ki jó volt országodba tér.

Hozzánk ne férjen semmi vész,
bár méltán érne büntetés,
örök hazánk mégis legyen
a szentek között szüntelen.

Krisztus, kegyelmes nagy Király,
neked s Atyádnak tisztelet,
s a Szentléleknek is veled
időtlen századok során.
Ámen.

AZ ÉLETEM ÚTJA NÁLAD VAN ISTENEM!

Nilnocere - 2015.12.05.

2015.12.05 23:51

Ékesszóló hallgatásod

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-12-05

Ó Mária, mennyire szeretem ékesszóló hallgatásod, zene ez számomra, édes és dallamos. Egy olvan lélek nagyságáról és mindenre képes voltáról beszél, aki segítségét egyedül a Mennyből várja.

Segíts meg engem is Istenem, segítséget én is csak Tőled remélhetek. Legyen nekem a Te igéd szerint mindig és mindenkor!

Nilnocere - 2015.11.26.

2015.11.26 04:59

A nappal szárnyas hírnöke
jelenti már, hogy jő a fény;
a lelkek ébresztője is,
Krisztus, bennünket élni hív:

„Hagyjátok már az ágyakat,
ti ernyedt, kába tétlenek;
szilárdan, tisztán, éberen
virrasszatok; közel vagyok!”

Hogy fényes szellők szárnyain
ha kél a hajnal, s gyúl az ég,
munkára készen kezdjük el
az új napot s az új reményt,

Jézust kiáltsuk hangosan,
sírván, könyörgőn, éberen;
imádkozzunk figyelmesen,
s a tiszta szív nem szunnyad el.

Álmunkat, Krisztus, messze űzd,
törd szét az éj bilincseit,
oldozd fel mind a régi bűnt,
s új fényességet önts belénk!

Dicsérjük az örök Atyát,
dicsérjük egyszülött Fiát
s a Lelket, a Vigasztalót,
időtlen századok során!
Ámen.

Nilnocere - 2015.11.24.

2015.11.24 08:18

Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!

Nilnocere - 2015.11.24.

2015.11.24 04:59

ÁLDOTT LEGYEN SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA

Nilnocere - 20!5.11.22.

2015.11.22 15:56

Krisztus Király ünnepére

Mindenható Istenem, gyermekeddé fogadtál három hónapja, s azóta jobban vágyom Rád és Hozzád mint valaha. Segíts helyesen élnem gyermekedként. Vezees engem mindig a helyes, a jó útra mert magamtól csak bukdácsolok. Én csak a Te tetszésed szerint akarok élni. Tisztelve parancsaidat mert azok az öröklét kulcsai. Segíts meg döntéseimben a mi Urunk és Fiad Jézus Krisztus által mindenkor.
Ámen.

Nilnocere - 2015.11.21.

2015.11.21 16:45

Ignáci Szikrák 11. 21.

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2015-11-21

A földön való időzés keserű fáradtság, hacsak nem tartózkodsz a szeretet által inkább az égben és Istennél, mint a földön és magadnál: minthogy a Napból előtörő sugarak is csak addig ragyognak s élnek, míg a Napban élnek.

Nilnocere - 2015.11.21.

2015.11.21 10:33

Üdvözöllek, irgalmasság Anyja,
szép reménység, megbocsátás Anyja;
Istenszülő, kegyelmek szent Anyja,
égi-tiszta örvendezés Anyja.
Szent Szűz, áldunk!

Új tavaszvölgy, liliomillattal,
elárasztva mennybéli javakkal;
jöjj, Szűzanyánk, hathatós szavaddal,
szállj le hozzánk, ments meg irgalmaddal.
Szent Szűz, áldunk!

Égi Atyánk megteremtett téged,
Egyszülöttje betöltötte méhed;
termő ággá ojtott a Szentlélek,
zengjen áldás mindhárom Személynek.
Szent Szűz, áldunk! Ámen.

Nilnocere - 2015.11.20.

2015.11.20 12:48

Ezerévnyi világi ünnep

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-11-20

Ó, ezerévnyi világi ünnep élvezetéért sem adnék oda tíz olyan percet, amilyent az én alázatos szeretetszolgálatomra használtam fel. Ha már szenvedésben, küzdelmek között is, arra gondolva, hogy a Jó Isten elvett minket a világtól, lehet egy pillanatnyi olyan boldogságot érezni, amely felülmúlja a föld minden boldogságát, milyen lesz majd a Mennyben, ahol látni fogjuk, örök ujjongásban, örök nyugalomban, hogy milyen páratlan kegyelemben részesített bennünket az Úr, mikor arra választott ki, hogy az Ő házában lakjunk (Zsolt 22,6), amely valóságos előcsarnoka a Mennyországnak.

Nincs e világon fontosabb a Te szeretetednél. Örök igent mondok országodra minden egyes napomon.

Nilnocere - 2015.11.20.

2015.11.20 12:18

Áldott legyen az Úr, †
aki meghallgatja könyörgésem szavát; 
erőm az Úr és védőpajzsom!
Szívem benne bízott, és ő megsegített, †
örvendezik a szívem, 
énekemmel adok hálát neki.
Népének erőssége az Úr, 
Fölkentjének szabadulása és menedéke.
Szabadítsd meg, Uram, néped, †
áldd meg a te örökséged, 
légy pásztora, és te vezesd mindörökké!

Nilnocere - 2015.11.19.

2015.11.19 15:13

Igazságod szerint vezess engem, Uram!

Nilnocere - 2015.11.19.

2015.11.19 13:01

Örömödre, vigasztalásodra

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-11-19

Jézus, bocsáss meg, ha olyan dolgokat mondok, amilyeneket nem illik mondani, én csak örömödre és vigasztalásodra akarok lenni.

Nilnocere - 2015.11.19.

2015.11.19 12:45

Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, 
taníts meg ösvényeidre.
Igazságod szerint vezess, taníts engem, †
mivel te vagy az én megmentő Istenem, 
és szüntelen benned bízom.

Nilnocere - 2015.11.18.

2015.11.18 23:55

Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam:
hogy az Úr házában lakjam életem minden napján,
hogy élvezhessem az Úr édességét,
és szemlélhessem szent templomát.

Hozzád esdekel a szívem.
Nem kell e földi lét Nálad nélkül.

Nilnocere - 2015.11.18.

2015.11.18 15:14

Beírtam szívem rejtekébe intéseidet, 
hogy ne vétkezzem ellened.
Bő áldás vagy nekem, Uram, 
taníts meg tetszésed szerint élnem.

Beszédes ajkamon szüntelen 
a te ajkad igéit ismételgetem.
Bizonyságaid útján boldogabb vagyok, 
mint akármilyen gazdagságban.

Bensőmben törvényeidet forgatom, 
elmélkedem útjaidról.
Boldogságomat csak igaz igédben találom, 
szavaidat nem felejtem.
†♥

Nilnocere - 2015.11.18.

2015.11.18 12:58

Minden bajt, nehézséget, gyengeséget, kísértést elviselek Tebenned aki erőt adsz.

Nilnocere - 2015.11.18.

2015.11.18 09:24

Megismerni, elfogadni, beteljesíteni

Teréz anya breviáriuma
2015-11-18

Ma minden eddiginél inkább kell kérnünk imánkban a világosságot, hogy megismerjük Isten akaratát; a szeretetet, hogy elfogadjuk azt; és a módot arra, hogy beteljesítsük.

Mai hosszú munkanapomat drága Jézusom hozzád emelem fel. Általad legyen szeretetteljes ez a nap. Taníts meg a tökéletes szeretetre.