Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2015.11.18.

2015.11.18 08:20

Istenünk, szereteted a mi nagy kincsünk, 
szárnyad árnyékában nyernek oltalmat az emberek.
Házad gazdagságától megittasodnak, 
gyönyörűséged patakját adod italul nekik,
mert tenálad van az élet forrása, 
s a te fényedben látjuk az igazi fényt.

Katolikus Anyaszentegyház †♥

Nilnocere - 2015.11.18.

2015.11.18 00:43

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved
†♥

Nilnocere - 2015.11.17.

2015.11.17 18:43

Hozzád vágyódik lelkem Uram. Csendben előtted lenni csak erre vágyom most este. Nekem ragyogsz láthatatlanul is.

Nilnocere - 2015.11.17.

2015.11.17 16:33

Azért adok hálát neked tiszta szívből, 
mert igaz végzéseidre megtanítasz.
Amit elrendeltél, azt megtartom, 
csak te ne hagyj el soha engem!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

Nilnocere - 2015.11.17.

2015.11.17 12:19

Csodák lassan térdre kényszerítenek

Böjte Csaba gondolatai
2015-11-17

Az örökkévalóság elkezdődött! A végtelent csak végtelen idő alatt barangolhatod be, de te halhatatlan vagy. Ne félj! Te csak menj alázattal! A csodák lassan térdre kényszerítenek, Istenhez fordítják arcodat.

Nilnocere - 2015.11.17.

2015.11.17 11:44

Urunk, felséges Istenünk,
a lét rendjét ki megszabod:
reggel világosságot adsz,
és délben tűző ragyogást,

oltsd el minden viszály tüzét,
szüntesd a rossz vágyak hevét,
a testet egészséggel áldd,
szívünket békéd járja át.

Add meg, kegyelmes jó Atya,
Atyának egyszülött Fia
és Szentlélek, vigasztalónk,
egyetlen Úr, örök király.
Ámen.

Nilnocere - 2015.11.16.

2015.11.16 18:43

Szent templomában van az Úr, 
az Úr trónja a mennyben áll!

Nilnocere - 2015.11.16.

2015.11.16 16:36

Szabadság és megbántás

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-11-16

Szeretném, ha vigaszt nyújthatnék neked, amiért hálátlanok a bűnösök és könyörgöm, vedd el azt a szabadságomat, hogy megbánthassalak, s ha gyöngeségből néha elesem, tisztítsa meg mindjárt a lelkemet a te Isteni Tekinteted s égesse fel minden hibámat, úgy, mint a tűz, amely mindent önmagává alakít.

Nilnocere - 2015.11.16.

2015.11.16 09:13

Az Úr törvénye szeplőtelen: megújítja a lelket; 
az Úr rendelése megbízható: okosságot ad a tudatlanoknak.
Az Úr végzése igaz: megvidámítja a szívet; 
az Úr parancsa világos: fényt gyújt a szemnek.
Az Úr félelme tiszta: megmarad örökre;

Mai hosszú munkanapomat fogadd el Istenem áldozatul beteg testvéremért és a szenvedőkért.
Ámen.

Nilnocere - 2015.11.16.

2015.11.16 05:57

Alvásban frissült már a test
otthagyva ágyunk, felkelünk.
Atyánk, hozzád szól énekünk;
esengve kérjük: légy velünk.

Szóljon hozzád első szavunk,
hozzád a szív első heve,
hogy minden tettnek ezután,
Szent Úr, te légy a kezdete.

A fény az éjt szüntesse már,
sötét homályt a napsugár.
Az éjben búvó bűnöket
a napfény semmisítse meg.

Imánk tehozzád esdekel:
a rossz hatalmát űzzed el,
és zengjen ajkunk teneked
meg nem szűnő dicséretet.

Add meg, kegyelmes jó Atya,
Atyának egyszülött Fia
és Szentlélek, Vigasztalónk:
egyetlen Úr, örök Király.
Ámen.

Nilnocere - 2015.11.15.

2015.11.15 23:33

Köszönöm Jézusom hogy megerősítetted megrettent lelkemet. Nagyon nagy szükségem volt rád és nem hagytál magamra. Drága tested az igaz békesség. Csodálatos hogy magamhoz vehetlek hogy betölts és szétáradj a lelkemben. Szeretlek.

Nilnocere - 2015.11.15.

2015.11.15 23:21

Rejtett kincs

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-11-15

Jézus rejtett kincs, felbecsülhetetlen érték, amelyet kevesen találhatnak meg, hiszen rejtett, a világ pedig azt szereti, ami csillog. Ó, ha Jézus minden léleknek meg akart volna mutatkozni kimondhatatlan ajándékaival, bizonyára senki sem vetette volna meg, de Ő nem akarja, hogy ajándékaiért szeressük, Ő maga a jutalmunk (vö. Ter 15,1).

Nilnocere - 2015.11.15.

2015.11.15 12:47

Velem van az én Uram, Istenem, 
mitől féljek, ember mit árthat nekem?
Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, 
és megláthatom,
hogyan szégyenül meg ellenségem.

Nilnocere - 2015.11.15.

2015.11.15 11:52

Istenem, segíts népednek legyőzni a gonoszt mely világunkat sújtja. Te békességre és az igaz szeretetre hívtál meg minket nem pedig gyűlöletre. A Te fényességed győzzön minden feketeség felett!
Kősziklám vagy e félelmetes időkben.

Imádkozom minden elhunyt párizsi lélekért.
Adj nyugadalmat nekik Istenem.

Nilnocere - 2015.11.15.

2015.11.15 09:40

HISZEK EGY ISTENBEN,

mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.

Nilnocere - 2015.11.15.

2015.11.15 00:16

† 2015. 11.13. Párizs †

Mindenható Istenem a szörnyűségek elől kihez is menekülhetnék ha nem Tehozzád? Megrettent a szívem. Mennyi gyűlölet van a világunkban az emberek között. Pedig mi mindnyájan gyermekeid vagyunk.
Oltalmazz bennünket akik a Te nevedet félik. Adj békességet az igazaknak és örök világosságot az ártatlanul elhunytaknak.
Te vagy oltalmam a veszedelmekben.
Ámen.

Nilnocere - 2015.11.13.

2015.11.13 23:40

Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk!
(Jer 14,9)

Csendes szentélyedbe vágyom vissza, mindenütt jó de legjobb Nálad!

Nilnocere - 2015.11.13.

2015.11.13 21:38

Aranypéntek - hittan

Ragyogásod elkísér bármerre is járjak, itt ragyogsz a szívemben.

Nilnocere - 2015.11.13.

2015.11.13 03:48

Te légy Életszentségem

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-11-13

Vágyom arra, hogy tökéletesen teljesítsem akaratodat, s hogy elérkezzem a dicsőségnek arra a fokára, melyet országodban készítettél nekem, egyszóval, vágyom arra, hogy Szent legyek, de érzem tehetetlenségemet és azt kérem tőled, ó, én Istenem, hogy te magad légy az én Életszentségem.

Nilnocere - 2015.11.12.

2015.11.12 23:46

Oltalmazz engem, Istenem, mert én benned bízom.
Így szólok az Úrhoz: Istenem vagy nekem, nincs más javam rajtad kívül.