Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2015.11.13.

2015.11.13 03:48

Te légy Életszentségem

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-11-13

Vágyom arra, hogy tökéletesen teljesítsem akaratodat, s hogy elérkezzem a dicsőségnek arra a fokára, melyet országodban készítettél nekem, egyszóval, vágyom arra, hogy Szent legyek, de érzem tehetetlenségemet és azt kérem tőled, ó, én Istenem, hogy te magad légy az én Életszentségem.

Nilnocere - 2015.11.12.

2015.11.12 23:46

Oltalmazz engem, Istenem, mert én benned bízom.
Így szólok az Úrhoz: Istenem vagy nekem, nincs más javam rajtad kívül.

Nilnocere - 2015.11.12.

2015.11.12 20:17

Ma lecsendesült szentélyedben örömmámor érte el a lelkemet. Régi emlékek törtek elő bennem majd az az áldott nap, melyen gyermeked lettem. S most itt állhatok szeretett templomodban boldogan az Örökkévalóval a szívemben! Kívánhatok-e ennél többet halandó s sebzett emberként?

Nilnocere - 2015.11.12.

2015.11.12 15:28

Uram, lásd, parancsaidat szeretem, 
irgalmasságod szerint adj nekem életet.
Úgy van: igéd alapja a hűség, 
minden ítéleted igaz mindörökké!

Nilnocere - 2015.11.12.

2015.11.12 05:56

Ne féljetek Istentől

Pio atya breviáriuma
2015-11-12

Isten szerelmére kérlek benneteket gyermekeim, ne féljetek Istentől, mert Ő senkinek sem akar rosszat! Nagyon szeressétek Őt, mert nagy jót akar tenni veletek. Haladjatok egyszerűen elhatározásaitok biztonságával, és ne töprengjetek kegyetlenül kísértő bűneiteken.

Nilnocere - 2015.11.12.

2015.11.12 01:46

Ignáci Szikrák 11. 12.

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2015-11-12

Istennek és minden jó angyalának az a tulajdonsága, hogy igazi lelki örömöt önt a lélekbe.

Nilnocere - 2015.11.11.

2015.11.11 23:36

Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, 
és bízom ígéretében.

Nilnocere - 2015.11.11.

2015.11.11 21:28

Minden lelki dolgunkról a lelkivezetőnknek

Keresztes Szent János aranymondásai
2015-11-11

Ha alázatosságból és a lelkivezető iránt való engedelmességből minden lelki dolgunkról számot adunk a lelkivezetőnknek, akkor nagy lelki világosságot, nyugalmat, megelégedést és lelki biztonságot szerzünk.

Négy lelkivezetőmnek hálás szívvel köszönöm az útmutatást, a védelmet, a szeretetet, az odaadó törődést.

Nilnocere - 2015.11.11.

2015.11.11 15:46

Uram, számonkérés Istene, 
számonkérés Istene, jelenj meg ragyogva!

Nilnocere - 2015.11.11.

2015.11.11 05:39

A szeretet szeretetszolgálat

Teréz anya breviáriuma
2015-11-11

Szeretet. Ne éljünk vissza ezzel a szóval. Ma a világban a "szeretet" szó önző szeretetet jelent, öncélú szeretetet. A szeretet szeretetszolgálat, és nekünk jó példát kell mutatnunk ebből a szeretetből. Sok minden világossá válik családunkban és életünkben, ha megtanulunk szeretni és világosan látni az első parancsolatot. Szent János mondja: "Ha azt állítod, hogy szereted Istent, akit nem látsz, és megveted testvéredet, akit látsz, akkor hazug vagy". (1Jn 4,20)

Nilnocere - 2015.11.11.

2015.11.11 03:38

Érkezzem meg

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-11-11

Jézus, menjen végbe bennem teljesen a te akaratod, érkezzem meg arra a helyre, amelyet énelőttem készítettél nekem.

Nilnocere - 2015.11.11.

2015.11.11 01:39

Áldjad, lelkem, az Urat, 
egész bensőm az ő szent nevét áldja!
Áldjad, lelkem, az Urat, 
és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett!

Ő megbocsátja minden bűnödet, 
és minden betegségedet meggyógyítja.
Életedet megváltja a sírtól, 
szeretetével és könyörületével meg is koronáz.
Egész életedet elhalmozza javakkal, 
és megújul ifjúságod, mint a sasoké.

Nilnocere - 2015.11.10.

2015.11.10 20:41

Nem tudunk valakit "meggyógyítani"

II. János Pál pápa breviáriuma
2015-11-10

Nemegyszer elbátortalanít bennünket, hogy nem tudunk valakit "meggyógyítani", hogy semmit sem tudunk segíteni. Győzzük le ezt a bátortalanságot! A fontos az, hogy menjünk. Legyünk együtt a szenvedő emberrel, akinek talán még a gyógyulásnál is nagyobb szüksége van a másik emberre, egy emberi szívre, az emberi szolidaritásra.

Nilnocere - 2015.11.10.

2015.11.10 20:40

Nem tudunk valakit "meggyógyítani"

II. János Pál pápa breviáriuma
2015-11-10

Nemegyszer elbátortalanít bennünket, hogy nem tudunk valakit "meggyógyítani", hogy semmit sem tudunk segíteni. Győzzük le ezt a bátortalanságot! A fontos az, hogy menjünk. Legyünk együtt a szenvedő emberrel, akinek talán még a gyógyulásnál is nagyobb szüksége van a másik emberre, egy emberi szívre, az emberi szolidaritásra.

Nilnocere - 2015.11.10.

2015.11.10 18:16

Sok betegeskedő van körülöttem akiknek sorsa elszomorít. Mi lesz velük Istenem? Nem ismerve Téged irgalmat adsz-e nekik is? Felismernek-e a legnehezebb időkben? Hozzád emelem őket Istenem. Benned van az élet reménysége s a jó halál kegyelme is.
Minden beteg szerettemet és ismerősömet fogadd oltalmadba.

Nilnocere - 2015.11.10.

2015.11.10 06:15

Édes ez a mai hajnal. Megédesíted egész bensőmet egész valóddal. Ugye örökké így maradunk mi ketten?

Nilnocere - 2015.11.10.

2015.11.10 01:41

"Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban"
†♥

Nilnocere - 2015.11.09.

2015.11.09 23:39

Mutasd meg nekem utadat, Uram, 
hogy igazságod szerint járjak.
Tedd egyszerűvé szívemet, 
hogy félje nevedet.
Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, 
és nevedet dicsőítem mindörökké,
mert annyira szeretsz engem, 
hogy a sír mélyéből is kimentesz.

Hozzád emelem szívemet, lelkemet, minden gondomat és gyengeségemet, az egész életemet hogy lássam az egy igaz utat melyet Te rendeltél el nekem. Segíts felismernem utamat.
Ámen.

Nilnocere - 2015.11.09.

2015.11.09 20:30

Hazavársz bennünket országodba

Böjte Csaba gondolatai
2015-11-09

Az örökkévalóság elkezdődött! Mennyország! Örök hazánk! Mit számít, ha itt a földön bármit is elvesznek tőlünk, ha tudjuk, hogy te, drága Istenünk, hazavársz bennünket országodba?

Érted élek és semmilyen földi dolog nem számít Istenem! Megismertelek és nekem nem kell más öröm az életemben csak az amit Te adhatsz nekem.

2015. AUGUSZTUS 11.

Nilnocere - 2015.11.09.

2015.11.09 17:09

Elmélkedjetek ezen: "gyöngéd"

Teréz anya breviáriuma
2015-11-09

Szerelmetes bizodalmunk alapja Isten felénk irányuló leggyöngédebb figyelmessége. Elmélkedjetek ezen a szón: "gyöngéd". Ilyen Isten figyelmessége, ez az Ő feladata.