Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2015.11.08.

2015.11.08 21:06

Drága Jézusom, tisztíts meg lelki szennyeimtől, gyengeségeimtől melyek olykor nyomasztanak. Nap nap után olyan nyomorultnak érzem magam ezek miatt. Minden napban ott vannak a kűzdelmek s kihez is fordulhatnék ezekkel a bajokkal? Csak Te ismersz engem igazán. Nélküled egyik gyengeségemtől sincs teljes szabadulásom. Csak benned bízom. Áraszd ki rám gyógyító szeretetedet, én is ott heverek lábaid előtt a porban hogy ruhád szegélyét érinthessem...

† Jézusom, bízom Benned! †

Nilnocere - 2015.11.08.

2015.11.08 20:39

Elkerülni a legkisebb hibákat is

Pio atya breviáriuma
2015-11-08

Gyermekem, a tökéletesség eléréséhez nagyon figyelnünk kell arra, hogy mindenben Isten tetszése szerint cselekedjünk, és meg kell próbálnunk elkerülni a legkisebb hibákat is. Teljesítsük kötelességünket maradéktalanul - egyre nagylelkűbben.

Nilnocere - 2015.11.08.

2015.11.08 15:20

Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom: 
zöldellő mezőkön terelget engem.
Csöndes vizekhez vezet, 
és lelkemet felüdíti.
Az igazság ösvényén vezérel 
nevéhez híven.
Járjak bár halálsötét völgyekben, 
ott sem félek semmi bajtól, 
mert te velem vagy.
Pásztorbotod és terelővessződ 
az én bizodalmam.
Asztalt terítesz nekem 
ellenségeim szeme előtt.
Dús kenettel frissíted fejemet, 
csordultig megtöltötted serlegem.
Jóság és irgalom jár velem 
életemnek minden napján,
s az Úr házában lesz otthonom 
örök időkön át.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

Nilnocere - 2015.11.08.

2015.11.08 06:36

Minden reggel azzal a reménységgel indul hogy találkozhatom Veled ma is.

Nilnocere - 2015.11.08.

2015.11.08 06:33

Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, 
dicséretre méltó és magasztos örökké.

És áldott a te dicsőséges szent neved, 
dicséretre méltó és magasztos mindörökkön-örökké.

Áldott vagy templomod dicsőséges szent helyén, 
nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké.

Áldott vagy királyi trónodon, 
nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké.

Áldott vagy, aki a mélységekbe tekintesz, 
és a kerubok fölött trónolsz, 
dicséretre méltó és magasztos örökké.

Áldott vagy az égbolt fölött, 
dicséretre méltó és magasztos örökké!

Áldja az Urat az Úr minden műve, 
dicsérje és magasztalja örökkön-örökké!

Nilnocere - 2015.11.07.

2015.11.07 14:59

Megmondom neked, ó, ember, mi a jó, és mit kíván tőled az Úr: Semmi mást, mint hogy váltsd tettekre az igazságot, szeresd hűségesen, és járj alázatosan a te Isteneddel.
(Mik 6,8)

Nilnocere - 2015.11.07.

2015.11.07 11:36

Fékezd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, 
és ajkadat, hogy ne beszéljen hazugságot.
Fordulj el a rossztól, és tedd a jót, 
törekedj a békességre, és járj annak útján!

Nilnocere - 2015.11.07.

2015.11.07 05:22

Bölcsességed, Uram, velem járjon, és velem munkálkodjék!

Nilnocere - 2015.11.07.

2015.11.07 05:03

Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, 
mert nagyon reménykedem igéidben.
Téged kutat szemem virradat előtt, 
hogy szavaidról elmélkedjem.

Nilnocere - 2015.11.07.

2015.11.07 03:41

Legfőbb kegyesség Istene,
világ teremtő mestere,
ki egy vagy hatalom szerint,
de háromság személy szerint.

Fogadd el buzgó énekünk
s a hozzád síró könnyeket,
a tisztult szívnek hadd legyen
öröme benned teljesebb.

Nilnocere - 2015.11.06.

2015.11.06 21:15

Végtelenség érzése, határtalanság, ez az amit most érzek Istenem. Szentélyedbe engedsz hogy láthassam ragyogásod. Ez a ragyogás az életemnél is fontosabb. Micsoda minden világi kívánalom e sugarakhoz kèpest?Ez a ragyogás maga az ÉLET!

Nilnocere - 2015.11.06.

2015.11.06 17:48

Aranypéntek - hittan

Újabb pár óra irgalmad tengerében. Köszönöm Istenem. Tele van hálával a szívem melyekre nincsenek szavak. Keresztelésem emlékével a szívemben vágyódom utánad szüntelen.

Nilnocere - 2015.11.06.

2015.11.06 11:39

Minden nappal beljebb

Böjte Csaba gondolatai
2015-11-06

Az örökkévalóság elkezdődött!
Minden nappal beljebb mehetsz a csodába. Ha figyelsz, mind intenzívebben értheted meg Istened bölcsességét, hatalmas erejét, irántad való végtelen jóságát.

Nilnocere - 2015.11.06.

2015.11.06 11:39

Minden nappal beljebb

Böjte Csaba gondolatai
2015-11-06

Az örökkévalóság elkezdődött!
Minden nappal beljebb mehetsz a csodába. Ha figyelsz, mind intenzívebben értheted meg Istened bölcsességét, hatalmas erejét, irántad való végtelen jóságát.

Nilnocere - 2015.11.06.

2015.11.06 09:35

Szent törvényeid teszik teljessé életemet. Az erőtlenségben erőm vagy, a reménytelenségben reménységem. Minden napomat köszönöm neked.

Nilnocere - 2015.11.05.

2015.11.05 09:34

Oltalmazó rejtekhelyem vagy és pajzsom, 
igédben nagyon reménykedem.

Nilnocere - 2015.11.05.

2015.11.05 08:05

Áldja az Urat az Úr minden műve, 
dicsérje és magasztalja örökkön-örökké!

Nilnocere - 2015.11.05.

2015.11.05 04:52

†♥

Nilnocere - 2015.11.04.

2015.11.04 19:03

Aranyszerda

Drága Istenem, köszönök minden hittan órát, a testvéreket s ezt a csodálatos közösséget mellyel megajándékoztál. Én vagyok a leggazdagabb! Az égben járhatok Veled.

Nilnocere - 2015.11.04.

2015.11.04 04:46

Az istenek között nincs hozzád hasonló, Uram,
és műveidhez semmi sem fogható.
Térjen hozzád minden nemzet, melyet csak alkottál, boruljanak le előtted, Uram,
és magasztalják nevedet,
mert nagy vagy, és csodákat művelsz:
te vagy Isten egyes-egyedül.

Mutasd meg nekem utadat, Uram,
hogy igazságod szerint járjak.
Tedd egyszerűvé szívemet,
hogy félje nevedet.
Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből,
és nevedet dicsőítem mindörökké,
mert annyira szeretsz engem,
hogy a sír mélyéből is kimentesz.