Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2015.11.04.

2015.11.04 19:03

Aranyszerda

Drága Istenem, köszönök minden hittan órát, a testvéreket s ezt a csodálatos közösséget mellyel megajándékoztál. Én vagyok a leggazdagabb! Az égben járhatok Veled.

Nilnocere - 2015.11.04.

2015.11.04 04:46

Az istenek között nincs hozzád hasonló, Uram,
és műveidhez semmi sem fogható.
Térjen hozzád minden nemzet, melyet csak alkottál, boruljanak le előtted, Uram,
és magasztalják nevedet,
mert nagy vagy, és csodákat művelsz:
te vagy Isten egyes-egyedül.

Mutasd meg nekem utadat, Uram,
hogy igazságod szerint járjak.
Tedd egyszerűvé szívemet,
hogy félje nevedet.
Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből,
és nevedet dicsőítem mindörökké,
mert annyira szeretsz engem,
hogy a sír mélyéből is kimentesz.

Nilnocere - 2015.11.03.

2015.11.03 23:25

A Szeretettel eggyé válni, minden nap érezni s hagyni hogy átjárja egész bensőmet, ez az amire szükségem van életem minden napján, minden órában és percben.
Igazi életérzés, mely formál, felemel s végtelen.

Ez vagy Te nekem Istenem. Százszor, ezerszer IGEN neked!

Nilnocere - 2015.11.03.

2015.11.03 23:22

Szeretet végső győzelme

Böjte Csaba gondolatai
2015-11-03

Az örökkévalóság elkezdődött!
Bármi is történik, bármilyen fájdalom is ér bennünket, ne adjuk fel! Higgyünk a szeretet végső győzelmében! Higgyünk abban, hogy mindennek ellenére van feltámadás, van örök élet.

Nilnocere - 2015.11.03.

2015.11.03 14:11

Mennyire szeretem törvényeidet, Uram, 
egész nap azon elmélkedem.
Mily bölccsé tett parancsolatod ellenségem ellen is, 
mert az az enyém már örökre.

Nilnocere - 2015.11.03.

2015.11.03 09:38

Minden gonosz úttól távol tartom lábamat, 
hogy megtarthassam szavadat.
Meghozott ítéleteidtől sosem hajlok el, 
te magad tanítottál rájuk.

Köszönöm hogy törvényeddel óvsz engem és fényessé teszed napjaimat. Így vagyok boldog.♥

Nilnocere - 2015.11.03.

2015.11.03 05:01

Augusztus 11.
♥†

Nilnocere - 2015.11.03.

2015.11.03 04:56

Világosság, Atyáddal egy,
te fénynek fénye, napvilág,
az éjből felszáll énekünk:
jöjj el közénk, így kérlelünk.

Lelkünkből oszlasd a homályt,
szórd szét a démonok hadát,
álmosságunkat űzd tova,
restség ne rontson meg soha.

Irgalmazz, Krisztusunk, nekünk,
akik tebenned így hiszünk,
hogy üdvösségünk hozza meg
e szép zsoltáros énekünk.

Krisztus, kegyelmes nagy Király,
neked s Atyádnak tisztelet,
s a Szentléleknek is veled
időtlen századok során.
Ámen.

Nilnocere - 2015.11.02.

2015.11.02 23:58

Aki a Fölséges oltalmában lakik, 
a Mindenható árnyékában pihen,
ezt mondja az Úrnak: †
Te vagy menedékem és erősségem, 
Istenem, benned bízom.

Minden nap kezdete és vége Te vagy Uram.

Nilnocere - 2015.11.02.

2015.11.02 08:08

Daloljon a lelketek, daloljon a szívetek is, vagyis dicsőítsétek meg Istent lelketekben és testetekben egyaránt! (Hesychius)

Dicsérjétek az Urat szentélyében, 
dicsérjétek a hatalmas égboltozaton!
Dicsérjétek hatalmas tetteiért, 
dicsérjétek, mert nagysága végtelen.

Nilnocere - 2015.11.02.

2015.11.02 05:19

Uram, én Istenem, sok nagy csodát tettél miérettünk: 
nincs hozzád hasonló.
Ha hirdetni s elbeszélni akarnám, 
nem találnám se szerét, se számát.

Dicsőség neked Istenem minden új napért, minden ébredésért, s minden új esélyért hogy közelebb juthatok Hozzád! Szeret a szívem Istenem!

Nilnocere - 2015.11.01.

2015.11.01 20:47

Méltó vagy, Urunk, Istenünk,
hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tied legyen,
mert a mindenséget te alkottad,
akaratod hívott létre és teremtett mindent.

Mindörökké én Istenem!

Nilnocere - 2015.11.01.

2015.11.01 06:09

Isten, te vagy az én Istenem, 
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped, 
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, 
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet, 
hadd magasztaljon ezért ajkam!

Neked mondok áldást, amíg csak élek, 
a te nevedben tárom imára kezemet.
Mint dús lakomával, teljék be lelkem,
ajkam ujjongjon, szám dicsőítsen téged.
Még fekvőhelyemen is rád gondolok, 
hajnalig rólad elmélkedem,
mivel védelmezőm lettél, 
és szárnyaid oltalmában örvendezem.

Nilnocere - 2015.11.01.

2015.11.01 00:59

Szemlélem az eget: ujjaid műve az; 
a holdat és a csillagokat: te alkottad őket.
Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele, 
az ember fia, hogy gondod van rá?
Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, 
dicsőséggel és fénnyel koronáztad, 
fölébe emelted kezed műveinek.

Nilnocere - 2015.10.31.

2015.10.31 16:18

Csodálatos kezednek minden műve, a kék égbolt és mindaz mely alatta található. Aranyló őszt ajándékoztál oda nekem, beragyogja minden természeti kincs a szívem. Körülölel léted.

Nilnocere - 2015.10.31.

2015.10.31 03:49

Örök sugár, szép verőfény,
fogyhatatlan napvilág,
a gyászos éjt te győzöd le,
a fényt újra meghozod,
poklunkat te rombolod le,
elménk benned földerül.

Ha felragyogsz, felébredünk,
ha szólítasz, felkelünk,
te adod meg boldogságunk,
de ha elhagysz, jaj nekünk;
te mentesz meg a haláltól,
sugaraddal fénybe vonsz.

Nilnocere - 2015.10.29.

2015.10.29 08:31

Szeretlek Istenem. A szívemben vagy ma is. Nem telhet el nap Neved nélkül. Büszkén vallak és nem engedek a világ önző akaratának. Nálad van az igaz boldogság.
♥†

Nilnocere - 2015.10.28.

2015.10.28 18:43

Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja,
aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket.

Nilnocere - 2015.10.28.

2015.10.28 12:37

Zárt kertté váltok

Teréz anya breviáriuma
2015-10-28

Meg kell élnem azt, amit Mária élt. Meg kell jelennem az Úr előtt és az Úrral: meg kell jelenni családomnak és családommal. Csendben, ahogyan Mária megjelent; ahogyan ő jelen volt.
Az akarat csendjével kell kezdenem, hogy megértsem, mit akar tőlem Isten. Ha így kezdem, akkor a többi majd jön magától.
A Szentlélek leszáll rátok, és ti megtapasztaljátok akkor azt a csendet, meg akarjátok majd óvni, szeretettel védelmezitek, és "zárt kertté" váltok.

Nilnocere - 2015.10.27.

2015.10.27 09:14

Szilárd elmével, józanul,
testben tisztán, nem álnokul,
szolgálva híven, lelkesen
napunk Krisztussal töltsük el.

Ezt add meg, kérünk, jó Atya,
s Atyának mása, egy Fia,
s te, Szentlélek, Vigasztaló:
örökre egy uralkodó. Ámen.