Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Emmanuel

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.08.05.

(Nilnocere, 2015.08.05 02:38)

Boldogságos Szűzanya, Istennek szent anyja, fogadj be csodálatosan tiszta és szépséges közelségedbe, engedj bebocsátást oda amelyről eddig mindig csak álmodhattam. Engedj be abba a tisztaságba amelyben Te tündökölsz! Olyan koszos és méltatlan vagyok mindenre!
Keresztelésem órájában a te gyengéd szereteted öleljen engem, Te vezess az oltárhoz, Te vezess el Jézushoz.
Amen

2015.08.05.

(Nilnocere, 2015.08.05 01:43)

Havas Boldogasszony

Istenszülő, mindenkor Boldogságos Szűz Mária, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse!

2015.08.04.

(Nilnocere, 2015.08.04 13:51)

Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.
Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.

♡♡♡

2015.08.04.

(Nilnocere, 2015.08.04 11:45)

A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.
(1Kor 12,12-13)

2015.08.04.

(Nilnocere, 2015.08.04 00:24)

Apostoli Hitvallás

HISZEK EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet.
Ámen

2015.08.03.

(Nilnocere, 2015.08.03 22:55)

Köszönöm Istenem újra ezt az irgalmassággal teli napot! Köszönöm a múlt napok minden testi fájdalmát, gyengeségét, mert így vagyok előtted a legkisebb. Mert a legkisebb az az alázat, az alázat a nyomorúság, a nyomorúság pedig én magam vagyok.

Nyolc nap múlva megváltozik minden...
A lelki porból, mocsokból fogsz kiemelni engem.

2015.08.03.

(Nilnocere, 2015.08.03 15:54)

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg egem!
Krisztus oldalából folyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.

2015.08.03.

(Nilnocere, 2015.08.03 15:48)

Az irgalmasság órája, délután három óra...

Betegségemben mely újra meggyötört, Te adsz nekem erőt Jézusom! Sok beteg ember közt én a szívemmel Hozzád fordulok. Panasz nem hagyja el számat mert oly nagy irgalomban van részem: szeretsz engem! Mitől is féljek és miért legyek szomorú és lemondó ahogy a többi ember teszi? Én kapom a legnagyobb gyógyulást melyet egy testileg-lelkileg beteg ember kaphat: Szívedre helyezel nyolc nap múlva. Csak ez számít, semmi más!

2015.08.03.

(Nilnocere, 2015.08.03 10:01)

Ha ritkábban imádkoztok

Teréz anya breviáriuma
2015-08-03

Tanuljatok meg imádkozni. Nagy veszéllyel jár, ha mind ritkábban imádkoztok. Vegyétek komolyan elhatározásotokat, hogy hűségesen fogtok imádkozni.

2015.08.03.

(Nilnocere, 2015.08.03 05:41)

Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött!

2015.08.02.

(Nilnocere, 2015.08.02 02:57)

Csak félig múlt az éjszaka,
szólít a próféták szava:
dicsérjük Istent szüntelen,
Atyát s Fiút együttesen,
s a Lelket, aki egy velük
és egyesíti lényegük:
a Hármas-Egy élő Csodát,
kit énekünk örökre áld.


2015.08.02.

(Nilnocere, 2015.08.02 01:45)

♡ Virrassz még, és imádkozz még,
Jézussal ébren, virrassz az éjben ♡

2015.08.01.

(Nilnocere, 2015.08.01 23:21)

Imádjon Téged az egész föld, és zengje dicséretedet, magasztalja nevedet!
(Zsolt, 66,4)

2015.08.01.

(Nilnocere, 2015.08.01 15:12)

† Délután három óra, az irgalmasság órája †

2015.08.01.

(Nilnocere, 2015.08.01 11:43)

Másképp nincs értelme életünknek

Teréz anya breviáriuma
2015-08-01

Ismételjétek gyakran magatokban:
Szent szeretnék lenni.
Szolgálni szeretnék.
Imádkozni szeretnék.
Mindig azzal az elhatározással kell élnünk, hogy mindenünket odaadjuk, mert másképp nincs értelme életünknek.

2015.08.01.

(Nilnocere, 2015.08.01 05:25)

Korán megébredtem de annál nagyobb örömmel! Minden új nap egy újabb találkozás Veled Istenem. Annyi szépség van amit még nem ismerek Tőled! Minden napban ott vannak rejtett csodáid.

Szeretlek Istenem.

2015.08.01.

(Nilnocere, 2015.08.01 03:33)

DICSŐSÉG a magasságban Istennek!
És a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Dicsőítünk Téged, áldunk Téged,
imádunk Téged, magasztalunk Téged.
Hálát adunk Neked nagy dicsőségedért.
Urunk és Istenünk mennyei Király,
mindenható Atyaisten.
Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú.
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia,
Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!
Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr,
te vagy a egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében
Amen

2015.07.31.

(Nilnocere, 2015.07.31 23:14)

Ignáci Szikrák

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2015-07-31

Semmi kívánatosabb és örömtelibb dolog nem történhet, mint meghalni Krisztusért és felebarátunk üdvösségéért.
†♥

2015.07.30.

(Nilnocere, 2015.07.30 20:45)

Köszönöm mindennapi gondviselésedet Uram! Köszönöm a szeretetedet, az örömittas helyzeteket, a megértő és jószívű embereket kik körülöttem vannak és sok szép élményben lehet részem velük. Köszönöm a gyengédséget amivel körülölelsz nap mint nap. Mindent csak köszönni tudok. Így egész minden egyes nap mert mindennek a forrása Te vagy. Minden jó Tőled fakad. Segíts másoknak is észrevenni ezt a sok jót!

A ma éjjeli munkámat irgalmasságodért ajánlom fel.

2015.07.30.

(Nilnocere, 2015.07.30 04:10)

A földön minden színre még
sötét fátyolt borít az éj.
Igaz Bíránk, szívünk feléd
áldón eseng és kérve kér.

Hogy minden vétkét elvegyed
s a lélek szennyét mind lemosd,
add, Krisztusunk, kegyelmedet:
kerüljünk el minden gonoszt.

Mert nézd, a szív bűntől beteg,
gonoszság mérge marta meg,
de már az éjben ébredez,
Megváltónk, tégedet keres.

Te űzd el tőlünk messzire
a lelken ülő éjhomályt,
a boldogító égi fény,
világosságod járja át.

Krisztus, kegyelmes nagy Király,
neked s Atyádnak tisztelet,
s a Szentléleknek is veled,
időtlen századok során.
Ámen


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177

Következő »