Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2015.10.25.

2015.10.25 23:35

Lélek

Hosszú s nehéz napok után ma este összetörtem szentélyedben. Te a lelkembe látsz és jól ismersz engem Jézusom. Hiába voltak ott testvéreim a közelemben én mégsem tudtam senkit megszólítani ma este. Hibáim, gyengeségeim egész nap ólomként nehezedtek rám és estére rogytam össze alattuk erőtlenül.
Néma csendben csak Te vártál ma este a folyosó végén....
Nem kérdeztél miért nem vagyok erősebb, hiszen Te mindig mellettem vagy. Nem tettél szemrehányást, nem okoltál semmivel és mégcsak nem is haragudtál semmiért. Nem beszéltél a lelkembe, csak csendben függtél a ketesztfán én pedig csak vártam és vártam hátha oldódnak félelmeim de csakhamar csüggedten távoztam.
Most ugyanazokkal a terhekkel a lelkemben megint csak egyedül vagyok és önmagammal vívódok.
Te pedig e percben is ott függsz a kereszten, ott a folyosó végén....
SEGÍTS JÉZUSOM GYŐZNÖM GYENGESÉGEIM FELETT!

Hiszek gyógyító erődben
Hiszek hatalmasságodban
Hiszek irgalmadban
Hiszek megváltásodban
Hiszek feltámadásodban
Hiszek szentséges szívedben.

Nilnocere - 2015.10.25.

2015.10.25 13:06

Jóság és irgalom jár velem 
életemnek minden napján,
s az Úr házában lesz otthonom 
örök időkön át.

Nilnocere - 2015.10.25.

2015.10.25 05:24

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
MERT TIÉD AZ ORSZÁG, A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ!
Ámen.

Nilnocere - 2015.10.25.

2015.10.25 04:59

Segíts meg ma munkámban Mindenható Istenem! Ne szegje kedvem sem fáradtság, sem gond hirdetni Téged! Minden szavamban, tettemben a Te szeretetedet adjam másoknak!
Imádkozom munkatársaimért, akik megfáradtak, akik e napot is csak egy újabb boldogtalan napnak gondolják s reménytelenségben ébrednek. Engedd megláttatni velük minden új napban az újabb csodákat, örömöket, új lehetőségeket s a Te jósagodat!
Ajándékozz nekünk egy szeretetteljes napot!
Ámen.

Nilnocere - 2015.10.25.

2015.10.25 03:57

Csak félig múlt az éjszaka,
szólít a próféták szava:
dicsérjük Istent szüntelen,
Atyát s Fiút együttesen,

s a Lelket, aki egy velük
és egyesíti lényegük:
a Hármas-Egy élő Csodát,
kit énekünk örökre áld.

Nilnocere - 2015.10.24.

2015.10.24 13:19

Áldom az Urat minden időben, 
dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik, 
hallják meg a szelídek, és örvendezzenek.
Magasztaljátok az Urat velem együtt, 
dicsőítsük az ő nevét mindnyájan!

Nilnocere - 2015.10.24.

2015.10.24 02:41

Boldogság tölti be szívem. Csendes éjszaka van s van valami szépség ebben a csendben. Minden éjszaka olyan szép! Köszönöm Istenem hogy élhetek, hogy ember lehetek, hogy érezhetek, hogy lehetek!

Nilnocere - 2015.10.23.

2015.10.23 16:54

Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak.

(Kol 3, 12-13)

Nilnocere - 2015.10.23.

2015.10.23 05:43

Az éjszakának sötétsége oszlik,
íme tündöklik hajnali nap fénye:
a Mindenhatót bizalommal kérjük,
s teljes erővel.

A bágyadtságot tőlünk messze űzze,
és könyörülvén egészséget adjon,
s mint kegyes Atyánk, tárja föl minékünk
mennyek országát!

Adja meg mindezt Atya, Fiú, Lélek,
Szentháromságban egylényegű Isten,
kinek visszhangzik örökké a földön
nagy dicsősége.

Nilnocere - 2015.10.23.

2015.10.23 01:47

Éjszaka, Szeretet, Jézus ♥†

Nilnocere - 2015.10.22.

2015.10.22 14:01

Csak jövevény vagyok a földön, 
parancsaidat ne rejtsd el tőlem.
Csupán egyetlen vágy emészti lelkemet, 
hogy mindig végzéseidet kövessem.

Nilnocere - 2015.10.22.

2015.10.22 05:23

Ne féljetek!

II. János Pál pápa breviáriuma
2015-10-22

Mit is mondhatnék? Bármit mondanék, szegényes és fakó lenne ahhoz képest, amit ebben a percben a szívem érez.
És ahhoz képest is, amit a ti szívetek érez. Hagyjuk hát a szavakat! Hadd maradjon az egyszerű, mély hallgatás Isten színe előtt, amely már önmagában is imádság. (...)
Ne féljetek! Nyissátok, sőt tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt!

Nilnocere - 2015.10.22.

2015.10.22 03:41

Kész az én szívem, Istenem, †
kész az én szívem: 
hadd daloljak, hadd ujjongjak!
Kelj föl, dicsőségem, †
kelj föl, lantom, citerám, 
hadd ébresszem így a hajnalt!

Nilnocere - 2015.10.22.

2015.10.22 01:39

Végtelenül igazságos Isten

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-10-22

Milyen édes öröm elgondolni, hogy a Jó Isten Igazságos, vagyis, hogy számon tartja gyöngeségeinket, hogy tökéletesen ismeri természetünk törékenységét. Hát akkor mitől féljek? Ó, a végtelenül igazságos Isten, aki annyi jósággal bocsátotta meg a tékozló fiú minden hibáját, vajon nem lesz-e Igazságos velem szemben is, aki mindig Ővele vagyok?

Nilnocere - 2015.10.21.

2015.10.21 23:39

Lelkem várja az Urat, 
jobban, mint éji őr a hajnalt.
Bizony, jobban, mint éji őr a hajnalt, 
várja Izrael az Urat,
mert az Úrnál van az irgalom, 
és bőséges a megváltás nála.
Választott népét ő váltja meg 
minden bűnétől.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

Nilnocere - 2015.10.21.

2015.10.21 20:44

Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam: 
hogy az Úr házában lakjam életem
minden napján,
hogy élvezhessem az Úr édességét, 
és szemlélhessem szent templomát.

Te vagy életem teljessége.

Nilnocere - 2015.10.21.

2015.10.21 18:42

Aranyszerda

Lángoló szívvel megyek eléd Jézusom. A Te szíved is lángolt amikor meghaltál értem.

Nilnocere - 2015.10.21.

2015.10.21 03:44

Istenünk, a te fényedben látjuk az igazi fényt.

Nilnocere - 2015.10.20.

2015.10.20 20:50

Szereteted érezni, nincs ennél nagyobb boldogság.

Nilnocere - 2015.10.20.

2015.10.20 15:21

Azok a boldogok, akiknek tökéletes az útjuk, 
akik az Úr törvénye szerint élnek.
Azok a boldogok, akik intelmeit megfogadják, 
és akik őt keresik teljes szívükből.
Alávaló dolgot ezek nem művelnek, 
hanem az ő útjain járnak.
Azt parancsoltad nekünk, 
hogy pontosan megtartsuk tanításodat.
Adj jó irányt útjaimnak, 
hogy mindig akaratodat kövessem.
Akkor sosem vallok szégyent, 
ha minden parancsodat szemem előtt tartom.
Azért adok hálát neked tiszta szívből, 
mert igaz végzéseidre megtanítasz.
Amit elrendeltél, azt megtartom, 
csak te ne hagyj el soha engem!