Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.10.10.

(Nilnocere, 2015.10.10 19:12)

Nyomorúságomat szeretni

Pio atya breviáriuma
2015-10-10

Különbség van az alázat erénye és a nyomorúság között, mert az alázat nyomorúságunk felismerése. Az alázat igen magas foka, ha nem csak fölismerem nyomorúságomat, hanem szeretni is tudom azt.

2015.10.09.

(Nilnocere, 2015.10.09 19:31)

Amit akar az Úr, mindent végbevisz, †
az égben és a földön

2015.10.09.

(Nilnocere, 2015.10.09 12:33)

Ha mélyből fakad és mindenen áthatol

Teréz anya breviáriuma
2015-10-09

Ismétlem: nem az a tiszta, aki nem érez kísértéseket, hanem aki legyőzi azokat. Ha teljes lelkemmel szeretem Istent, ha Jézus Krisztus iránti szeretetem mindent fölülmúl, ha gyöngéd szeretetet táplálunk a Szűzanya iránt, akkor kevésbé fogunk vonzódni és indokolatlanul ragaszkodni a teremtményekhez.
A Jézus iránt érzett szeretet akkor vezet eredményre, ha mélyből fakad és mindenen áthatol. Annyira betölti majd szellemünket és szívünket, hogy nem kell többé gondolnunk a rossz érzésekre.

2015.10.08.

(Nilnocere, 2015.10.08 23:58)

"áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus"
♥♥♥

2015.10.08.

(Nilnocere, 2015.10.08 23:56)

Köszönöm a mai édes nyugalmat csendes Szűzanya. Fájó szívem gyógyítója, megértője most csak Te vagy. Te minden kétségbeejtő helyzetre találtál megoldást, békésen, alázatosan tűrtél mikor vérzett a szíved, segíts meg mikor valami nagyon fáj.
Veszteség, élet kűzdelmek, nyugtalan szív, adj nekem oltalmazó karjaidban megnyugvást.
Ámen.

2015.10.08.

(Nilnocere, 2015.10.08 23:45)

Salve Regina…

Irgalmas Szűzanyánk, királynőnk, üdvöz légy,
áldunk téged, élet, édesség, reménység.
Kik Éva bűnéért száműzésben élünk,
e siralomvölgyből könnyek között kérünk.
Légy kegyes szószólónk, fordítsd felénk szemed
s mutasd meg majd nékünk áldott Egyszülötted,
ó irgalmas, édes, kegyes Szűz Mária!

2015.10.08.

(Nilnocere, 2015.10.08 12:20)

Minden méznél édesebb, drágakőnél fényesebb, tisztaságos liliom, búban-rosszban oltalom.

2015.10.08.

(Nilnocere, 2015.10.08 12:04)

Legirgalmasabb

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-10-08

Mária az anyák közt a legirgalmasabb!

2015.10.08.

(Nilnocere, 2015.10.08 01:57)

Szűz Mária Magyarok Nagyaszonya

Kegyelemnek meghozója, irgalomnak bő forrása: Magyarország Nagyasszonya, okosságnak királynéja.

2015.10.07.

(Nilnocere, 2015.10.07 05:30)

Hamar Felé fordulok

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-10-07

A Szűzanya soha nem mulasztja el, hogy megvédjen, amikor segítségül hívom őt. Ha nyugtalanság, zavar tör rám, hamar felé fordulok, ő pedig, mint a leggyöngédebb az anyák között, mindig gondomat viseli.

2015.10.07.

(Nilnocere, 2015.10.07 05:09)

Rózsafüzér Királynője

Boldogságos Anya, sértetlen Szűz, világnak Királyné asszonya, segítsd mindazokat, akik e szent napon téged ünnepelnek!

2015.10.06.

(Nilnocere, 2015.10.06 23:04)

Hadd halljam minden reggel, hogy jóságos vagy, 
mert csak benned bízom.
Mutasd meg, melyik úton járjak, 
mert hozzád vágyódik a lelkem.

2015.10.06.

(Nilnocere, 2015.10.06 12:14)

Krisztus kialakul bennetek

II. János Pál pápa breviáriuma
2015-10-06

Ma Krisztus kifejezetten azt kéri tőletek, hogy fogadjátok be Máriát a "házatokba", fogadjátok Őt értékeitek közé, hogy megtanuljátok Tőle az odahallgatás készségét, azt az alázatos és nagylelkű rnagatartást, amely annyira jellemző volt Rá, aki elsőként lett Isten munkatársa az üdvösség művében.
Ő az, aki anyai szolgálatával mindaddig nevel és formál, amíg Krisztus teljesen ki nem alakul bennetek.

2015.10.05.

(Nilnocere, 2015.10.05 23:58)

Ma gyenge volt a szívem Istenem. Gyenge mert elesett vagyok olykor és csak a Te szereteted vigasztal meg. Sok mindenkiért fáj a szívem s háborog a lelkem.
ATe kezedbe teszem mindazokat akikért ma sírt a szívem. Legyen nekik is a Te igéd szerint!

2015.10.05.

(Nilnocere, 2015.10.05 23:44)

Boldognak lenni!

Boldognak lenni nem is oly nehéz.
Hiába hirdet mást a dőre ész.
Boldognak lenni könnyű is lehet:
Csak Jézussal kell járni az árnyak felett.

Csak el kell tűrni csendben a jelent.
Derűs mosollyal, könnyen, mint egy szent.
És várni kell egy boldogabb jövőt,
Amelyben lelkünk angyal-szárnyat ölt.

Míg betelnek a szent ígéretek
Egy törvény hajtson! Csak a szeretet!
Boldognak lenni nem is oly nehéz:
Jézussal lenni - ennyi az egész

(M.A)

2015.10.05.

(Nilnocere, 2015.10.05 11:50)

Léted örökkévaló, Uram, 
igéd is örökké szilárd, mint az ég.
Leghűségesebb vagy nemzedékről nemzedékre, 
megszilárdítottad a földet, és az megmarad.

Léteznek ezek ma is, végzéseid szerint, 
neked szolgál a mindenség.
Lehet, ha nem szeretném úgy törvényedet, 
megalázottságomban talán elpusztulnék.

2015.10.04.

(Nilnocere, 2015.10.04 23:42)

Azt kívánom Istenem, mindenki ki közel áll szívemhez, találkozzanak Veled! A Te szereteted borítsa be őket örökkön-örökké! Az ember oly keveset adhat egy másik embernek, de Te MINDENT megadhatsz. Annyira kevésnek érzem magam olykor ahhoz hogy adjak és adjak. Tudok-e eleget adni?
Csak Te tudsz adni mindabból amivel a lélek felemelkedik.
Imádkozom a családom minden egyes tagjáért, drága kis jövevényünkért, aki most született, drága ferences testvéreimért, tanítómért, közeliért és távoliért, a munkatársaimért, mindazokért akik nélkül a napjaim nem lennének olyan szépek és mindazokért akik már nem lehetnek itt. Mindenkit, Istenem végy fel a mennybe.

2015.10.04.

(Nilnocere, 2015.10.04 22:55)

Ó, csodálatos alkonyat! Áldott jó Szent Ferenc! Angyali énekszó száll feléd! Szép mennyország indul már elibéd nagy vígan. Karjába vár már a Szentháromság. A földi bánat már messze. Maradj köztünk örökre!

2015.10.04.

(Nilnocere, 2015.10.04 15:37)

Jobb az Úrnál keresni oltalmat, 
mint emberekben bizakodni.
Jobb az Úrnál keresni oltalmat, 
mint hatalmasokban reménykedni.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

2015.10.04.

(Nilnocere, 2015.10.04 05:22)

Szent Ferenc ünnepére

Áldott legyen a szent város, Assisi!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »