Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.08.19.

(Nilnocere, 2015.08.19 13:17)

Boldog ember, akit te oktatsz, Uram, 
akit törvényedre megtanítasz,
hogy nehéz napjaiban enyhülést találjon, 
amíg a gonosznak megássák a sírt.
Mert népét az Úr nem taszítja el, 
nem hagyja el örökségét.

Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk, Jézus Krisztus nevében; így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának. (Kol 3,17)

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben,
most és mindörökké.
Ámen

2015.08.19.

(Nilnocere, 2015.08.19 09:37)

Dicsőség neked Istenem! Nem indulhat és nem fejeződhet be nap a Te neved nélkül.

2015.08.18.

(Nilnocere, 2015.08.18 19:44)

Ez a teljes megadás

Teréz anya breviáriuma
2015-08-18

Jézus olyan gyenge, semmit sem tud tenni, mert teljesen magára hagyták. És ugyanígy a kereszten is: nem mozdulhat, megint tehetetlen És végül az Oltáriszentségben: ez a teljes megadás.

2015.08.18.

(Nilnocere, 2015.08.18 15:41)

Áldott kedd, drága kedd! Egész nap csak a keresztelésem jár a fejemben. Rámhullott az összes mennyei kincs, aranylóvá változtatta egész bensőmet!
Valahogy minden más lett bennem. Fordulópont lett a keresztelésem az életemben. Újjászülettem az én Istenemben!

Jézusom, s Mennyországnak királynéja, Boldogságos Szűzanya, vezessetek mindig a jó irányba, ti legyetek pártfogóim mindenkor! Szívemet ha csüggedés éri, Ti legyetek vígasztalóim.

A borús felhők felett Ti ragyogtok odafenn.

2015.08.18.

(Nilnocere, 2015.08.18 12:41)

Ignáci Szikrák 08.18.

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2015-08-18

Keveset számít, ha a világot hanyagul szolgálod, az azonban elviselhetetlen, ha Istent szolgálod hanyagul.

2015.08.18.

(Nilnocere, 2015.08.18 02:30)

Ma van egy hete hogy a keresztség szentségében részesülhettem s azóta is csak ragyogok! Békesség van a szívemben s nem gyötörnek bűneim sem.
A gyermeked lettem Istenem s nem számít semmi, csak ez!

Veled van tele a szívem!

2015.08.18.

(Nilnocere, 2015.08.18 02:18)

Keljünk fel éjjel s közösen virrasszunk,
egyre a zsoltár szavait fontolva,
szárnyalón szálljon a dicséret hangja
édes Urunkhoz.
†♥

2015.08.17.

(Nilnocere, 2015.08.17 17:28)

Rendelkezéseid csodálatosak, 
ezért figyel azokra a lelkem.
Ragyogva világít szavad fénye, 
értelmessé teszi a kicsinyeket.

2015.08.17.

(Nilnocere, 2015.08.17 10:17)

Végtelen távolság

Pio atya breviáriuma
2015-08-17

Nézzünk előbb a magasba és aztán magunkra! A kék ég és a szakadék közötti végtelen távolság szüli az alázatot.

2015.08.17.

(Nilnocere, 2015.08.17 05:30)

Jó dolog az Urat áldani, 
énekkel magasztalni nevedet, Fölséges;
már hajnalban hirdetni jóságodat, 
és éjszaka zengeni hűségedet,
tízhúrú lanton és hárfazenével, 
citera mellett énekelve.
Mert örömmel töltenek el alkotásaid, 
kezed művei láttán örvendezem.

2015.08.16.

(Nilnocere, 2015.08.16 23:19)

Ma nagyon sokszor jutott eszembe szeretett védőszentem, Szent Klára. Mindig rácsodálkozom egyszerű életére melyet élt. Minden földiről lemondott az égi kincsekért cserébe. Boldog vagyok hogy megismerhettem életét, a szavait, a lelkiségét és azt a rendet is melyet alapított.

Assisi fényes csillaga, segíts tökéletessé válnom az alázatban, a szegénységben, a lemondásban, ezek voltak fő erényeid, segíts teljes valódat követnem.

Ma szívből hordoztam el drága neved.

2015.08.16.

(Nilnocere, 2015.08.16 17:13)

Eljön az Úr, hogy dicsőségét és csodálatos hatalmát megmutassa szentjeiben, alleluja.

2015.08.16.

(Nilnocere, 2015.08.16 15:04)

Délután három óra, az irgalmasság órája
†††

2015.08.16.

(Nilnocere, 2015.08.16 13:25)

Szerelmes vagyok. Szerelmes a kék égbe, a zöldellő fákba, a napfénybe, a virágokba, a teremtett világ minden apró részletébe mert Te mindegyikben ott vagy Istenem! De ez a szerelem nem okoz soha csalódást, nem kér, nem bánt, nem fáj, hanem csak szeret és szeret. Örökké tartó szerelem ez.

2015.08.16.

(Nilnocere, 2015.08.16 13:05)

Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom: 
zöldellő mezőkön terelget engem.
Csöndes vizekhez vezet, 
és lelkemet felüdíti.
Az igazság ösvényén vezérel 
nevéhez híven.
Járjak bár halálsötét völgyekben, 
ott sem félek semmi bajtól, 
mert te velem vagy.
†♥

2015.08.16.

(Nilnocere, 2015.08.16 06:00)

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, 
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal, 
magasztaljuk őt hangos énekszóval!

2015.08.16.

(Nilnocere, 2015.08.16 02:56)

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,
mennyben és földnek Teremtõjében.
És a Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idõ kezdete elõtt.
Isten az Istentõl, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentõl.
Született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegû és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennybõl.
Megtestesült a Szentlélek erjébõl Szûz Máriától
és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsõségben ítélni élõket és holtakat
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetõnkben,
aki az Atyától és Fiútól származik,
akit éppúgy imádunk és dicsõítünk
mint az atyát és a Fiút,
Õ szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.
Vallom az egy keresztséget a bûnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását
és az eljövendõ örök életet.
Amen

2015.08.16.

(Nilnocere, 2015.08.16 02:30)

Szentkút drága csodája, ma éjjel is csak Terád tudok gondolni és mindarra a szépségre mellyel megajándékoztál. Nem fárad a szívem szeretni Téged. Szívem akár egy kapu, úgy tárult ki szereteted előtt. A lelkemben sétálsz, jelenléted édesgeti bensőmet. Maradj nálam mindörökké és Jézussal vezessetek az Örökkévalóság felé.

Két szerető szív, egy lélek.

2015.08

(Nilnocere, 2015.08.15 16:00)

Egyetemes Anya dicsőségét hirdetik

Teréz anya breviáriuma
2015-08-15

Az egyházi évben Mária ünnepei a legszebbek, mert az egyetemes Anya dicsőségét hirdetik. Borítsuk virágokkal oltárát, és ajánljuk fel Neki a gyöngédség és a derű ajándékait.

2015.08.15.

(Nilnocere, 2015.08.15 13:57)

ÁLDOTT LEGYEN A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181

Következő »