Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2015.10.07.

2015.10.07 05:09

Rózsafüzér Királynője

Boldogságos Anya, sértetlen Szűz, világnak Királyné asszonya, segítsd mindazokat, akik e szent napon téged ünnepelnek!

Nilnocere - 2015.10.06.

2015.10.06 23:04

Hadd halljam minden reggel, hogy jóságos vagy, 
mert csak benned bízom.
Mutasd meg, melyik úton járjak, 
mert hozzád vágyódik a lelkem.

Nilnocere - 2015.10.06.

2015.10.06 12:14

Krisztus kialakul bennetek

II. János Pál pápa breviáriuma
2015-10-06

Ma Krisztus kifejezetten azt kéri tőletek, hogy fogadjátok be Máriát a "házatokba", fogadjátok Őt értékeitek közé, hogy megtanuljátok Tőle az odahallgatás készségét, azt az alázatos és nagylelkű rnagatartást, amely annyira jellemző volt Rá, aki elsőként lett Isten munkatársa az üdvösség művében.
Ő az, aki anyai szolgálatával mindaddig nevel és formál, amíg Krisztus teljesen ki nem alakul bennetek.

Nilnocere - 2015.10.05.

2015.10.05 23:58

Ma gyenge volt a szívem Istenem. Gyenge mert elesett vagyok olykor és csak a Te szereteted vigasztal meg. Sok mindenkiért fáj a szívem s háborog a lelkem.
ATe kezedbe teszem mindazokat akikért ma sírt a szívem. Legyen nekik is a Te igéd szerint!

Nilnocere - 2015.10.05.

2015.10.05 23:44

Boldognak lenni!

Boldognak lenni nem is oly nehéz.
Hiába hirdet mást a dőre ész.
Boldognak lenni könnyű is lehet:
Csak Jézussal kell járni az árnyak felett.

Csak el kell tűrni csendben a jelent.
Derűs mosollyal, könnyen, mint egy szent.
És várni kell egy boldogabb jövőt,
Amelyben lelkünk angyal-szárnyat ölt.

Míg betelnek a szent ígéretek
Egy törvény hajtson! Csak a szeretet!
Boldognak lenni nem is oly nehéz:
Jézussal lenni - ennyi az egész

(M.A)

Nilnocere - 2015.10.05.

2015.10.05 11:50

Léted örökkévaló, Uram, 
igéd is örökké szilárd, mint az ég.
Leghűségesebb vagy nemzedékről nemzedékre, 
megszilárdítottad a földet, és az megmarad.

Léteznek ezek ma is, végzéseid szerint, 
neked szolgál a mindenség.
Lehet, ha nem szeretném úgy törvényedet, 
megalázottságomban talán elpusztulnék.

Nilnocere - 2015.10.04.

2015.10.04 23:42

Azt kívánom Istenem, mindenki ki közel áll szívemhez, találkozzanak Veled! A Te szereteted borítsa be őket örökkön-örökké! Az ember oly keveset adhat egy másik embernek, de Te MINDENT megadhatsz. Annyira kevésnek érzem magam olykor ahhoz hogy adjak és adjak. Tudok-e eleget adni?
Csak Te tudsz adni mindabból amivel a lélek felemelkedik.
Imádkozom a családom minden egyes tagjáért, drága kis jövevényünkért, aki most született, drága ferences testvéreimért, tanítómért, közeliért és távoliért, a munkatársaimért, mindazokért akik nélkül a napjaim nem lennének olyan szépek és mindazokért akik már nem lehetnek itt. Mindenkit, Istenem végy fel a mennybe.

Nilnocere - 2015.10.04.

2015.10.04 22:55

Ó, csodálatos alkonyat! Áldott jó Szent Ferenc! Angyali énekszó száll feléd! Szép mennyország indul már elibéd nagy vígan. Karjába vár már a Szentháromság. A földi bánat már messze. Maradj köztünk örökre!

Nilnocere - 2015.10.04.

2015.10.04 15:37

Jobb az Úrnál keresni oltalmat, 
mint emberekben bizakodni.
Jobb az Úrnál keresni oltalmat, 
mint hatalmasokban reménykedni.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

Nilnocere - 2015.10.04.

2015.10.04 05:22

Szent Ferenc ünnepére

Áldott legyen a szent város, Assisi!

Nilnocere - 2015.10.04.

2015.10.04 05:13

Szent Fényesség, ragyogj belénk,
a lélek álmát megszakaszd;
első szavunk tiéd legyen,
s amit fogadtunk, álljuk azt!

Nilnocere - 2015.10.03.

2015.10.03 19:26

Dicsértessék az Úr neve 
napkelettől napnyugatig!
Fölséges az Isten minden nép fölött, 
dicsősége magasabb az egeknél.
Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz? †
A magasságokban áll a trónja, 
onnan tekint alá égre és földre.

Te vagy az élet Istenem. Segíts engem jobb és jobb szolgadnak lennem! Ne mardossa szívem sose földi bánat, hanem szemem és szívem mindig az eget kémlelje. Hozzád tartozom akkor is mikor erős vagyok és akkor is mikor elesem.
Te vagy az én szeretett Atyám! Mindörökkön - örökké!
Ámen.

Nilnocere - 2015.10.02.

2015.10.02 17:29

Aranypéntek♡

Együtt dicsőitjük szent Neved!

Nilnocere - 2015.10.02.

2015.10.02 07:43

Áldja az Urat az Úr minden műve, 
dicsérje és magasztalja örökkön-örökké!
Áldjátok az Urat, az Úr angyalai mindnyájan; 
áldjátok az Urat, ti, egek!
Áldjátok az Urat, ti, vizek az égbolt fölött; 
áldjátok az Urat, az Úr minden erői!
Áldjátok az Urat, nap és holdvilág; 
áldjátok az Urat, égi csillagok!

Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt; 
dicsérjük és magasztaljuk örökké!
Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött, 
dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké!

Nilnocere - 2015.10.02.

2015.10.02 06:54

Irgalmad többet ér, mint az élet.

Nilnocere - 2015.10.01.

2015.10.01 01:40

Igazi boldogság

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-10-01

Nem a halál jön majd értem, hanem a Jóisten. Az égbe megyek... Be fogok lépni a kiválasztottak lakhelyére, látni fogom a szépségeket, amelyeket emberi szem soha nem látott, hallom majd a harmóniát, amelyet fül még nem hallott, örvendezni fogok az örömben, amelyet emberi szív soha meg nem tapasztalt. Egy nap a paradicsomban találjuk magunkat, és az igazi boldogságot fogjuk élvezni.

Nilnocere - 2015.09.30.

2015.09.30 23:45

Ferences♡

Nilnocere - 2015.09.30.

2015.09.30 21:31

Mai éjszakai munkámat idős ferences tanító testvérem egészségéért ajánlom fel.

Vigyázz Istenem mindazokra akik nagyon közel állnak a a szívemhez.
Amen

Nilnocere - 2015.09.30.

2015.09.30 20:49

Aranyszerda, hittan ♡
Köszönöm

Nilnocere - 2015.09.29.

2015.09.29 23:40

Drága védőszentem, áldott Szent Klára erősséged és kitartásod legyen velem ma éjjel nehéz munkámban.
Érted kiált a szívem.