Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

szaleziak_20170618.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.08.25.

(Nilnocere, 2015.08.25 15:14)

Azért adok hálát neked tiszta szívből, 
mert igaz végzéseidre megtanítasz.
Amit elrendeltél, azt megtartom, 
csak te ne hagyj el soha engem!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

2015.08.25.

(Nilnocere, 2015.08.25 11:13)

Házadat szentség illeti, Uram, mindörökké.

2015.08.25.

(Nilnocere, 2015.08.25 05:40)

Veled ébred a szívem Istenem. Áldott ez a reggel is, mint minden új nap, mert minden új nap egy újabb találkozás Veled.

2015.08.24.

(Nilnocere, 2015.08.24 22:22)

Világ nem becsül minket

Pio atya breviáriuma
2015-08-24

A világ nem becsül minket, mert Isten gyermekei vagyunk. Vigasztalódjunk, mert Isten ismeri az igazságot. Ő nem mond hazugságokat.

2015.08.24.

(Nilnocere, 2015.08.24 18:40)

Mit adhatnék én az Úrnak 
a sok jóért, amit ő nekem juttatott?
Fölemelem az üdvösség kelyhét, 
és segítségül hívom az Úr nevét.

2015.08.24.

(Nilnocere, 2015.08.24 15:15)

Mindenható Istenem, ma hozzád emelem fel munkámat és minden testi erőmet.
Add hogy munkámban is csak a Te akaratod számítson, minden nehéz helyzetben Te juss eszembe és szent törvényeid. Mindig és mindenkor Tebenned leljem meg minden nehézség megoldását.
Amen

2015.08.23.

(Nilnocere, 2015.08.23 17:28)

Boldogságos Szűzanya, gyengéd oltalmad nem hagy el engem, körülölel szereteted s közbenjáró imádságod. Nem látlak, mégis hiszlek!

Áldott találkozásunk a szívemben van.

2015.08.23.

(Nilnocere, 2015.08.23 16:01)

Jobb az Úrnál keresni oltalmat, 
mint emberekben bizakodni.
Jobb az Úrnál keresni oltalmat, 
mint hatalmasokban reménykedni.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

2015.08.23.

(Nilnocere, 2015.08.23 02:03)

Szeretlek Istenem teljes szívemből, teljes lelkemből.

2015.08.22.

(Nilnocere, 2015.08.22 19:07)

Mekkora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának! Mily kifürkészhetetlenek szándékai, mily megfoghatatlanok útjai! Vajon ki látta az Úr gondolatait, s tanácsot ki adott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Minden belőle, általa és érte van. Dicsőség neki mindörökké! Ámen.
(Róm 11, 33-36)

2015.08.21.

(Nilnocere, 2015.08.21 23:15)

Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk!

2015.08.21.

(Nilnocere, 2015.08.21 19:19)

Magasztallak, Istenem, Királyom,
és áldom nevedet
mindörökkön-örökké.
Naponta áldalak,
és nevedet magasztalom
mindörökkön-örökké.

Köszönöm mai irgalmasságodat, a lehetőséget, hogy saját hibáimban, gyengeségeimben segíthettem egy másik emberen, aki éppúgy rá van szorulva irgalmadra mint én.

2015.08.21.

(Nilnocere, 2015.08.21 16:35)

Víg dicséretem napjában hétszer szól neked, 
mert ítéleted igazságos.
Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, 
és botránykő ott nincsen.
Várom, Uram, szabadításodat, 
parancsaidat híven követem.
Végzéseidet lelkemben őrzöm, 
mert azokat nagyon megszerettem.
Végrehajtom tanításodat és parancsaidat, 
hiszen minden utamat ismered.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen, kezdetben, most és mindörökké!
Amen.

2015.08.21.

(Nilnocere, 2015.08.21 10:04)

Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, Uram.

2015.08.20.

(Nilnocere, 2015.08.20 19:26)

Szent Istvánt, a dicső királyt, magyaroknak apostolát égből adott jelek, csodák napról napra magasztalják. Jó magyar nép, kérd őt esdve, minden rossztól óvjon keze!

Forduljunk nyitott szívvel mennyei Atyánkhoz, akihez Szent István király vezette népünket, és mondjuk:
Isten, hazánkért térdelünk elődbe!

Urunk, tekintsd István királynak szíve gazdagságát,
és közbenjárására add ma is gazdag kegyelmedet népünknek!
Isten, hazánkért térdelünk elődbe!

Te István királyt néped tündöklő csillagának akartad,
add, hogy útmutatását mindenkor híven kövessük!
Isten, hazánkért térdelünk elődbe!

Urunk, te országunk kormányzását első szent
királyunkra bíztad,
add, hogy népünk vezetői az igazság és a béke útján vezessenek minket!
Isten, hazánkért térdelünk elődbe!

Szent István a Boldogságos Szűzanyának ajánlotta országát,
add, hogy a Nagyasszony gyermekeiként tudjunk élni!
Isten, hazánkért térdelünk elődbe!

Elhunyt testvéreinket fogadd be a mennyei hazába,
hogy nemzetünk szentjeivel vég nélkül örvendezzenek benned!
Isten, hazánkért térdelünk elődbe!

2015.08.20.

(Nilnocere, 2015.08.20 18:38)

A Krisztus-élmény

A Krisztus-élmény: mint a napsütés,
Hogy átvilágít és hogy átmelenget!
Ha szétsugárzik, gazdagítva benned,
Másoknak is jut, és nem is kevés!

2015.08.20.

(Nilnocere, 2015.08.20 11:57)

Szememet Hozzád emelem, 
Hozzád, aki a mennyben élsz.

2015.08.20.

(Nilnocere, 2015.08.20 09:48)

Bízzatok Benne vakon, teljes bizalommal

Teréz anya breviáriuma
2015-08-20

Higgyetek Benne, bízzatok Benne vakon és teljes bizalommal, egyszerűen azért, mert Ő Jézus.

2015.08.20.

(Nilnocere, 2015.08.20 08:35)

Isten, te vagy az én Istenem, 
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped, 
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, 
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet, 
hadd magasztaljon ezért ajkam!

Lelkem szorosan átölel téged, 
és a jobbod szilárdan tart engem.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

2015.08.19.

(Nilnocere, 2015.08.19 20:40)

Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, 
aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket.
Benne választott ki a világ teremtése előtt, 
hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte.

Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, 
hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk 
akaratának tetszése szerint,
és magasztaljuk fölséges kegyelmét, 
amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183

Következő »