Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2015.08.26.

2015.08.26 12:19

Beírtam szívem rejtekébe intéseidet, 
hogy ne vétkezzem ellened.
†♥

Nilnocere - 2015.08.26.

2015.08.26 03:17

Ez az éjszaka a Veled való teljes egység Istenem. Fáj a szívem mindazokért akiket most Hozzád felemelek. Segíts Istenem rajtuk.
Imádkozom egy felettesemért aki a súlyos alkoholproblémái miatt sokat szenved, azért a társamért aki nem ért meg és sokat bánt, halálos beteg ismerősömért, ki az életéért kűzd, s világias gondolkodású családtagjaimért, kik nem ismernek fel Téged.

MInden nap könnyes szemmel mondok hálát neked Istenem hogy Te vagy nekem! Megszólíthatlak, bízhatok Benned, szerethetlek s viszont szeretsz.
Segítsd kérlek mindazokat akik nyomorúságban vannak, lelkileg haldokolnak és nincs semmi örömük. Én megfogtam Jézus kezét hogy elvezessen Hozzád, add hogy más is meg tudja ezt tenni.
Amen.

Nilnocere - 2015.08.25.

2015.08.25 15:14

Azért adok hálát neked tiszta szívből, 
mert igaz végzéseidre megtanítasz.
Amit elrendeltél, azt megtartom, 
csak te ne hagyj el soha engem!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

Nilnocere - 2015.08.25.

2015.08.25 11:13

Házadat szentség illeti, Uram, mindörökké.

Nilnocere - 2015.08.25.

2015.08.25 05:40

Veled ébred a szívem Istenem. Áldott ez a reggel is, mint minden új nap, mert minden új nap egy újabb találkozás Veled.

Nilnocere - 2015.08.24.

2015.08.24 22:22

Világ nem becsül minket

Pio atya breviáriuma
2015-08-24

A világ nem becsül minket, mert Isten gyermekei vagyunk. Vigasztalódjunk, mert Isten ismeri az igazságot. Ő nem mond hazugságokat.

Nilnocere - 2015.08.24.

2015.08.24 18:40

Mit adhatnék én az Úrnak 
a sok jóért, amit ő nekem juttatott?
Fölemelem az üdvösség kelyhét, 
és segítségül hívom az Úr nevét.

Nilnocere - 2015.08.24.

2015.08.24 15:15

Mindenható Istenem, ma hozzád emelem fel munkámat és minden testi erőmet.
Add hogy munkámban is csak a Te akaratod számítson, minden nehéz helyzetben Te juss eszembe és szent törvényeid. Mindig és mindenkor Tebenned leljem meg minden nehézség megoldását.
Amen

Nilnocere - 2015.08.23.

2015.08.23 17:28

Boldogságos Szűzanya, gyengéd oltalmad nem hagy el engem, körülölel szereteted s közbenjáró imádságod. Nem látlak, mégis hiszlek!

Áldott találkozásunk a szívemben van.

Nilnocere - 2015.08.23.

2015.08.23 16:01

Jobb az Úrnál keresni oltalmat, 
mint emberekben bizakodni.
Jobb az Úrnál keresni oltalmat, 
mint hatalmasokban reménykedni.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

Nilnocere - 2015.08.23.

2015.08.23 02:03

Szeretlek Istenem teljes szívemből, teljes lelkemből.

Nilnocere - 2015.08.22.

2015.08.22 19:07

Mekkora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának! Mily kifürkészhetetlenek szándékai, mily megfoghatatlanok útjai! Vajon ki látta az Úr gondolatait, s tanácsot ki adott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Minden belőle, általa és érte van. Dicsőség neki mindörökké! Ámen.
(Róm 11, 33-36)

Nilnocere - 2015.08.21.

2015.08.21 23:15

Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk!

Nilnocere - 2015.08.21.

2015.08.21 19:19

Magasztallak, Istenem, Királyom,
és áldom nevedet
mindörökkön-örökké.
Naponta áldalak,
és nevedet magasztalom
mindörökkön-örökké.

Köszönöm mai irgalmasságodat, a lehetőséget, hogy saját hibáimban, gyengeségeimben segíthettem egy másik emberen, aki éppúgy rá van szorulva irgalmadra mint én.

Nilnocere - 2015.08.21.

2015.08.21 16:35

Víg dicséretem napjában hétszer szól neked, 
mert ítéleted igazságos.
Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, 
és botránykő ott nincsen.
Várom, Uram, szabadításodat, 
parancsaidat híven követem.
Végzéseidet lelkemben őrzöm, 
mert azokat nagyon megszerettem.
Végrehajtom tanításodat és parancsaidat, 
hiszen minden utamat ismered.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen, kezdetben, most és mindörökké!
Amen.

Nilnocere - 2015.08.21.

2015.08.21 10:04

Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, Uram.

Nilnocere - 2015.08.20.

2015.08.20 19:26

Szent Istvánt, a dicső királyt, magyaroknak apostolát égből adott jelek, csodák napról napra magasztalják. Jó magyar nép, kérd őt esdve, minden rossztól óvjon keze!

Forduljunk nyitott szívvel mennyei Atyánkhoz, akihez Szent István király vezette népünket, és mondjuk:
Isten, hazánkért térdelünk elődbe!

Urunk, tekintsd István királynak szíve gazdagságát,
és közbenjárására add ma is gazdag kegyelmedet népünknek!
Isten, hazánkért térdelünk elődbe!

Te István királyt néped tündöklő csillagának akartad,
add, hogy útmutatását mindenkor híven kövessük!
Isten, hazánkért térdelünk elődbe!

Urunk, te országunk kormányzását első szent
királyunkra bíztad,
add, hogy népünk vezetői az igazság és a béke útján vezessenek minket!
Isten, hazánkért térdelünk elődbe!

Szent István a Boldogságos Szűzanyának ajánlotta országát,
add, hogy a Nagyasszony gyermekeiként tudjunk élni!
Isten, hazánkért térdelünk elődbe!

Elhunyt testvéreinket fogadd be a mennyei hazába,
hogy nemzetünk szentjeivel vég nélkül örvendezzenek benned!
Isten, hazánkért térdelünk elődbe!

Nilnocere - 2015.08.20.

2015.08.20 18:38

A Krisztus-élmény

A Krisztus-élmény: mint a napsütés,
Hogy átvilágít és hogy átmelenget!
Ha szétsugárzik, gazdagítva benned,
Másoknak is jut, és nem is kevés!

Nilnocere - 2015.08.20.

2015.08.20 11:57

Szememet Hozzád emelem, 
Hozzád, aki a mennyben élsz.

Nilnocere - 2015.08.20.

2015.08.20 09:48

Bízzatok Benne vakon, teljes bizalommal

Teréz anya breviáriuma
2015-08-20

Higgyetek Benne, bízzatok Benne vakon és teljes bizalommal, egyszerűen azért, mert Ő Jézus.