Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.08.18.

(Nilnocere, 2015.08.18 02:18)

Keljünk fel éjjel s közösen virrasszunk,
egyre a zsoltár szavait fontolva,
szárnyalón szálljon a dicséret hangja
édes Urunkhoz.
†♥

2015.08.17.

(Nilnocere, 2015.08.17 17:28)

Rendelkezéseid csodálatosak, 
ezért figyel azokra a lelkem.
Ragyogva világít szavad fénye, 
értelmessé teszi a kicsinyeket.

2015.08.17.

(Nilnocere, 2015.08.17 10:17)

Végtelen távolság

Pio atya breviáriuma
2015-08-17

Nézzünk előbb a magasba és aztán magunkra! A kék ég és a szakadék közötti végtelen távolság szüli az alázatot.

2015.08.17.

(Nilnocere, 2015.08.17 05:30)

Jó dolog az Urat áldani, 
énekkel magasztalni nevedet, Fölséges;
már hajnalban hirdetni jóságodat, 
és éjszaka zengeni hűségedet,
tízhúrú lanton és hárfazenével, 
citera mellett énekelve.
Mert örömmel töltenek el alkotásaid, 
kezed művei láttán örvendezem.

2015.08.16.

(Nilnocere, 2015.08.16 23:19)

Ma nagyon sokszor jutott eszembe szeretett védőszentem, Szent Klára. Mindig rácsodálkozom egyszerű életére melyet élt. Minden földiről lemondott az égi kincsekért cserébe. Boldog vagyok hogy megismerhettem életét, a szavait, a lelkiségét és azt a rendet is melyet alapított.

Assisi fényes csillaga, segíts tökéletessé válnom az alázatban, a szegénységben, a lemondásban, ezek voltak fő erényeid, segíts teljes valódat követnem.

Ma szívből hordoztam el drága neved.

2015.08.16.

(Nilnocere, 2015.08.16 17:13)

Eljön az Úr, hogy dicsőségét és csodálatos hatalmát megmutassa szentjeiben, alleluja.

2015.08.16.

(Nilnocere, 2015.08.16 15:04)

Délután három óra, az irgalmasság órája
†††

2015.08.16.

(Nilnocere, 2015.08.16 13:25)

Szerelmes vagyok. Szerelmes a kék égbe, a zöldellő fákba, a napfénybe, a virágokba, a teremtett világ minden apró részletébe mert Te mindegyikben ott vagy Istenem! De ez a szerelem nem okoz soha csalódást, nem kér, nem bánt, nem fáj, hanem csak szeret és szeret. Örökké tartó szerelem ez.

2015.08.16.

(Nilnocere, 2015.08.16 13:05)

Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom: 
zöldellő mezőkön terelget engem.
Csöndes vizekhez vezet, 
és lelkemet felüdíti.
Az igazság ösvényén vezérel 
nevéhez híven.
Járjak bár halálsötét völgyekben, 
ott sem félek semmi bajtól, 
mert te velem vagy.
†♥

2015.08.16.

(Nilnocere, 2015.08.16 06:00)

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, 
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal, 
magasztaljuk őt hangos énekszóval!

2015.08.16.

(Nilnocere, 2015.08.16 02:56)

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,
mennyben és földnek Teremtõjében.
És a Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idõ kezdete elõtt.
Isten az Istentõl, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentõl.
Született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegû és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennybõl.
Megtestesült a Szentlélek erjébõl Szûz Máriától
és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsõségben ítélni élõket és holtakat
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetõnkben,
aki az Atyától és Fiútól származik,
akit éppúgy imádunk és dicsõítünk
mint az atyát és a Fiút,
Õ szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.
Vallom az egy keresztséget a bûnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását
és az eljövendõ örök életet.
Amen

2015.08.16.

(Nilnocere, 2015.08.16 02:30)

Szentkút drága csodája, ma éjjel is csak Terád tudok gondolni és mindarra a szépségre mellyel megajándékoztál. Nem fárad a szívem szeretni Téged. Szívem akár egy kapu, úgy tárult ki szereteted előtt. A lelkemben sétálsz, jelenléted édesgeti bensőmet. Maradj nálam mindörökké és Jézussal vezessetek az Örökkévalóság felé.

Két szerető szív, egy lélek.

2015.08

(Nilnocere, 2015.08.15 16:00)

Egyetemes Anya dicsőségét hirdetik

Teréz anya breviáriuma
2015-08-15

Az egyházi évben Mária ünnepei a legszebbek, mert az egyetemes Anya dicsőségét hirdetik. Borítsuk virágokkal oltárát, és ajánljuk fel Neki a gyöngédség és a derű ajándékait.

2015.08.15.

(Nilnocere, 2015.08.15 13:57)

ÁLDOTT LEGYEN A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA!

2015.08.15.

(Nilnocere, 2015.08.15 03:41)

Drága Szűzanya! Ma éjjel nem tudok aludni, nem akarok aludni mert amíg ébren vagyok addig is a Te édes ölelésedben lehetek. Annyira vágytam rád este, hogy egy percre sem akartam ettől az érzéstől megfosztva lenni! Édes minden perc Veled az imádságban! Mennyire vágytam arra hogy közel érezzelek és egy ekkora élménnyel, mint a keresztelés ajándékoztál meg engem egy életre! Nem tudtalak, nem mertelek bűneim miatt megszólítani, Te pedig majdnem két éven át csendben édesgettél magadhoz. Drága Szűzanya, most hogy karjaidban vagyok, ne engedj el soha, sohasem!

2015.08.14.

(Nilnocere, 2015.08.14 08:15)

Boldogság Istenem, ilyen ez a reggel virágoskertedben! Akárcsak a mennyek országa, a Te országod!

2015.08.13.

(Nilnocere, 2015.08.13 10:50)

Nincs szebb Istenem mint Veled lenni békességben és minden pillanatban azt érezni, hogy mennyire szetetsz engem.
†♥

2015.08.13.

(Nilnocere, 2015.08.13 10:47)

Ignáci Szikrák

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2015-08-13

Úgy rendezd a benső embert, hogy annak rendje a külső emberre is kiáradjon.

2015.08.12.

(Nilnocere, 2015.08.12 23:05)

Te vagy, Uram, én reményem, 
ne hagyj soha szégyent érnem, 
igazságodban szabadíts meg engem!
Fordítsd felém füledet, 
siess, Uram, ments meg engem!
Te légy oltalmazó kősziklám,
és megerősített házam, 
hogy megszabadíts engem!

Erősségem és menedékem valóban te vagy, 
neved miatt vezess és irányíts engem!
Kiszabadítasz a hálóból,
amit titkon vetettek nekem, 
mivel te vagy az én erősségem!

Uram, kezedbe ajánlom lelkemet; 
megváltottál engem, hűséges Istenem!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen

2015.08.12.

(Nilnocere, 2015.08.12 20:53)

Magasztalja lelkem az Urat, 
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: 
Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: 
ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, 
akik istenfélők.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »