Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.08.07.

(Nilnocere, 2015.08.07 14:05)

Velem vagy mindenütt Uram amerre csak járok. Csak mi ketten tudjuk hogy mi fog történni négy nap múlva. Csendben teszem a dolgom irgalmadban bízva.
♡♡♡

2015.08.07.

(Nilnocere, 2015.08.07 11:31)

Elfogadok mindent

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-08-07

Én Istenem, a te szeretetedért elfogadok mindent; ha te úgy akarod, szívesen szenvedek, míg csak meg nem halok.
†♥

2015.08.06.

(Nilnocere, 2015.08.06 22:18)

Köszönöm Istenem ezt a mai sok csodálatosságot amit kaptam. Csak telnek a napok és minden egyre szebb!
S szívből köszönöm azt a nénit ma este a templomban, aki megosztotta velem miként kapott jeleket a Szűzanyától.
Drága Szűzanya, nyitott szívvel várlak én is!

Üdvözlégy Mária,
kegyelemmel teljes,
az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért,
most és halálunk óráján.
Ámen

2015.08.06.

(Nilnocere, 2015.08.06 21:06)

Urunk színeváltozása

Örömmel emlékeztem ma Jézusom arra a szárnyaló öt alkalomra, mikor én magam is ott lehettem Veled azon a bizonyos hegyen. Nem akartam onnan soha lejönni, ott akartam maradni időtlen - időkig, de megértetted velem, hogy le jell jönnöm onnan, hogy tovább adhassam mindazt amit megtapasztaltam, amit átéltem szent közelségedben.
Öt nap múlva megint fenn leszek a hegyen Veled! De ez most más lesz. Örökké egyek leszünk ott fenn a hegyen!
Szeretlek Jézusom

2015.08.06.

(Nilnocere, 2015.08.06 12:07)

Az Úr, a mi üdvözítő Istenünk felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot.

2015.08.06.

(Nilnocere, 2015.08.06 11:00)

A boldogító égi fényt,
mit Szentegyházunk várva vár,
a hegynek ormán Krisztusunk
napnál fénylőbben jelzi már.

†♥

2015.08.05.

(Nilnocere, 2015.08.05 23:57)

"emeljük föl szívünket"

Köszönöm azt a felejthetetlen élményt melyet ma láthattam házadban. Láttam nagyon-nagyon sírni egy embert, majd láttam imádkozni az egyik drága testvérrel, térdepelve, majd láttam ezt az embert megnyugodva, békességgel távozni. Az imádság ereje...

Köszönöm Istenem hogy Benned mindig van reményünk, mindig van vígasztalódás.

2015.08.05.

(Nilnocere, 2015.08.05 15:47)

DICSŐSÉG a magasságban Istennek!
És a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Dicsőítünk Téged, áldunk Téged,
imádunk Téged, magasztalunk Téged.
Hálát adunk Neked nagy dicsőségedért.
Urunk és Istenünk mennyei Király,
mindenható Atyaisten.
Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú.
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia,
Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!
Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr,
te vagy a egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében. Amen

2015.08.05.

(Nilnocere, 2015.08.05 13:42)

Úti nővérek

Teréz anya breviáriuma
2015-08-05

Nem várjuk otthon ülve, hogy az emberek eljöjjenek hozzánk: felkelünk és "sietve" elmegyünk szolgálni, ahogyan a Szűzanya, miután Jézus megfogant benne. Járjuk az utakat (kezdetben valaki úti nővéreknek nevezett minket), és ahogy megyünk, imádkozunk.

2015.08.05.

(Nilnocere, 2015.08.05 02:38)

Boldogságos Szűzanya, Istennek szent anyja, fogadj be csodálatosan tiszta és szépséges közelségedbe, engedj bebocsátást oda amelyről eddig mindig csak álmodhattam. Engedj be abba a tisztaságba amelyben Te tündökölsz! Olyan koszos és méltatlan vagyok mindenre!
Keresztelésem órájában a te gyengéd szereteted öleljen engem, Te vezess az oltárhoz, Te vezess el Jézushoz.
Amen

2015.08.05.

(Nilnocere, 2015.08.05 01:43)

Havas Boldogasszony

Istenszülő, mindenkor Boldogságos Szűz Mária, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse!

2015.08.04.

(Nilnocere, 2015.08.04 13:51)

Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.
Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.

♡♡♡

2015.08.04.

(Nilnocere, 2015.08.04 11:45)

A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.
(1Kor 12,12-13)

2015.08.04.

(Nilnocere, 2015.08.04 00:24)

Apostoli Hitvallás

HISZEK EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet.
Ámen

2015.08.03.

(Nilnocere, 2015.08.03 22:55)

Köszönöm Istenem újra ezt az irgalmassággal teli napot! Köszönöm a múlt napok minden testi fájdalmát, gyengeségét, mert így vagyok előtted a legkisebb. Mert a legkisebb az az alázat, az alázat a nyomorúság, a nyomorúság pedig én magam vagyok.

Nyolc nap múlva megváltozik minden...
A lelki porból, mocsokból fogsz kiemelni engem.

2015.08.03.

(Nilnocere, 2015.08.03 15:54)

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg egem!
Krisztus oldalából folyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.

2015.08.03.

(Nilnocere, 2015.08.03 15:48)

Az irgalmasság órája, délután három óra...

Betegségemben mely újra meggyötört, Te adsz nekem erőt Jézusom! Sok beteg ember közt én a szívemmel Hozzád fordulok. Panasz nem hagyja el számat mert oly nagy irgalomban van részem: szeretsz engem! Mitől is féljek és miért legyek szomorú és lemondó ahogy a többi ember teszi? Én kapom a legnagyobb gyógyulást melyet egy testileg-lelkileg beteg ember kaphat: Szívedre helyezel nyolc nap múlva. Csak ez számít, semmi más!

2015.08.03.

(Nilnocere, 2015.08.03 10:01)

Ha ritkábban imádkoztok

Teréz anya breviáriuma
2015-08-03

Tanuljatok meg imádkozni. Nagy veszéllyel jár, ha mind ritkábban imádkoztok. Vegyétek komolyan elhatározásotokat, hogy hűségesen fogtok imádkozni.

2015.08.03.

(Nilnocere, 2015.08.03 05:41)

Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött!

2015.08.02.

(Nilnocere, 2015.08.02 02:57)

Csak félig múlt az éjszaka,
szólít a próféták szava:
dicsérjük Istent szüntelen,
Atyát s Fiút együttesen,
s a Lelket, aki egy velük
és egyesíti lényegük:
a Hármas-Egy élő Csodát,
kit énekünk örökre áld.« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »