Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.08.11.

(Nilnocere, 2015.08.11 21:28)

Drága Istenem, köszönöm ezt a csodálatos napot! Nem vetetted el megtört lelkemet, meghallgattad imádságomat és megajándékoztál a világ legszebb, legszeretetteljesebb keresztelésével amit valaha csak kívánhattam! Semmivel nem cserélném el ezt a szent napot! S a legnagyobb hálával köszönöm neked azt az öt embert akik részt vettek, támogattak és ismeretlenül is testvérüknek mondtak ki.

Hazaérkeztem.

2015.08.11.

(Nilnocere, 2015.08.11 14:36)

Szentkúti Szűzanya mindenre gondod volt és nem hagytál engem. Gyermekeddé fogadtál, én pedig annál nagyobb boldogsággal mondom azt: Égi édesanyám!

2015.08.11.

(Nilnocere, 2015.08.11 14:20)

MEGKERESZTELKEDTEM AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.

Nincs e világon boldogabb ember nálam! Csak sétálgatok az erdőben és körülvesz a Mindenség végtelen szetetete.

♡♡♡

2015.08.11.

(Nilnocere, 2015.08.11 08:48)

Fenn a hegyen

Gyónom, a Mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.
Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem!
Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkoztatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz!

2015.08.10.

(Nilnocere, 2015.08.10 20:54)

Mátraverebély-Szentkút
2015.08.10. - 2015.08.14.

Segítő Szűzanya, könyörögj érettem, töltsd be a lelkem minden hiányzó kis részét mindazzal a tisztasággal, szeretettel s néma alázattal ami Benned van!

Lábad elé teszem minden nyomorúságomat, minden bűnömet, minden feketeségemet! Szabadíts meg minden testi-lelki bajomtól.
Amen

2015.08.10.

(Nilnocere, 2015.08.10 03:13)

Köszönöm ezt az éjszakát Jézus. A csendet, melyben itt vagy velem. Zakatol a szívem ha szentélyedre gondolok. Csak Te jársz a fejemben és az hogyan álljak meg kereszted előtt a legszentebb helyen a legnyomorultabb emberként.

2015.08.10.

(Nilnocere, 2015.08.10 02:50)

Határtalan jóságában engedékeny

Pio atya breviáriuma
2015-08-10

Ebben a világban senki sem érdemel semmit. De az Úr jó, és határtalan jóságában engedékeny. Mindent megbocsát.

2015.08.10.

(Nilnocere, 2015.08.10 02:06)

Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet, 
figyelj könyörgő szavamra.
Imádságom felé hajoljon füled, 
mert nem csalárd az én ajkam.
Színed előtt hangozzék felmentő ítélet rólam, 
hiszen szemed az igazságot nézi.

Vizsgáld meg szívemet, látogass meg éjjel
†♥

2015.08.09.

(Nilnocere, 2015.08.09 16:07)

Akár életünk árán is

Teréz anya breviáriuma
2015-08-09

Tisztaság, önmegtartóztatás, szüzesség - ezek az erények Máriában különös szépséget teremtettek, és ez fölkeltette Isten érdeklődését iránta. És Isten akkor, hogy kimutassa a világ iránt érzett hatalmas szeretetét, odaadta neki Jézust.
Köszönöm, Mária. Segíts nekünk, hogy megóvjuk tisztaságunkat, akár életünk árán is. Hogy semmiféle tisztátalan gondolat, szó vagy cselekedet be ne szennyezhesse azt.

†A legszentebb dolog †

2015.08.09.

(Nilnocere, 2015.08.09 13:41)

Isten az Úr, ő ragyog felettünk, alleluja.

† † †

2015.08.09.

(Nilnocere, 2015.08.09 06:08)

Igazságos vagy, Uram, aki vagy, és aki voltál!
(Jel 16, 5)

Magasztallak, Istenem, Királyom, 
és áldom nevedet 
mindörökkön-örökké.
Naponta áldalak, 
és nevedet magasztalom 
mindörökkön-örökké.
†♥

2015.08.09.

(Nilnocere, 2015.08.09 06:04)

Köszönöm hogy ma is úgy szerethetlek Téged Istenem! Minden nap megtapasztalhatom szeretetedet és irgalmadat. Így csodálatos minden nap! Add hogy minden tettemben, gondolatomban méltó lehessek jóságodra!

2015.08.08.

(Nilnocere, 2015.08.08 09:25)

Még ha nem is kérjük azt

Keresztes Szent János aranymondásai
2015-08-08

Hogy kérésünk meghallgatásra találjon, ahhoz szükséges, hogy imádságunkban minden erőnket arra irányítsuk, ami Istennek legjobban tetszik. Ekkor ugyanis Ő nemcsak a lélek üdvét adja meg nekünk, hanem egyúttal mindazt, amit ránk nézve hasznosnak ítél, még ha nem is kérjük azt.

2015.08.08.

(Nilnocere, 2015.08.08 07:30)

Jó dolog az Urat áldani, 
énekkel magasztalni nevedet, Fölséges;
már hajnalban hirdetni jóságodat, 
és éjszaka zengeni hűségedet,
tízhúrú lanton és hárfazenével, 
citera mellett énekelve.
Mert örömmel töltenek el alkotásaid, 
kezed művei láttán örvendezem.

2015.08.08.

(Nilnocere, 2015.08.08 05:23)

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, 
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal, 
magasztaljuk őt hangos énekszóval!

Krisztust, a lelkek Pásztorát, jöjjetek, imádjuk!

2015.08.07.

(Nilnocere, 2015.08.07 22:06)

Szeretem az Urat, 
mert meghallgatta esdeklő szavamat.
Hozzám fordította fülét, 
amikor segítségül hívtam a nehéz napokban.

Igazságos az Úr és jóságos, 
irgalmas hozzánk a mi Istenünk.
Oltalmába fogadja a gyöngét; 
nyomorult voltam, de ő fölemelt.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen

2015.08.07.

(Nilnocere, 2015.08.07 14:05)

Velem vagy mindenütt Uram amerre csak járok. Csak mi ketten tudjuk hogy mi fog történni négy nap múlva. Csendben teszem a dolgom irgalmadban bízva.
♡♡♡

2015.08.07.

(Nilnocere, 2015.08.07 11:31)

Elfogadok mindent

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-08-07

Én Istenem, a te szeretetedért elfogadok mindent; ha te úgy akarod, szívesen szenvedek, míg csak meg nem halok.
†♥

2015.08.06.

(Nilnocere, 2015.08.06 22:18)

Köszönöm Istenem ezt a mai sok csodálatosságot amit kaptam. Csak telnek a napok és minden egyre szebb!
S szívből köszönöm azt a nénit ma este a templomban, aki megosztotta velem miként kapott jeleket a Szűzanyától.
Drága Szűzanya, nyitott szívvel várlak én is!

Üdvözlégy Mária,
kegyelemmel teljes,
az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért,
most és halálunk óráján.
Ámen

2015.08.06.

(Nilnocere, 2015.08.06 21:06)

Urunk színeváltozása

Örömmel emlékeztem ma Jézusom arra a szárnyaló öt alkalomra, mikor én magam is ott lehettem Veled azon a bizonyos hegyen. Nem akartam onnan soha lejönni, ott akartam maradni időtlen - időkig, de megértetted velem, hogy le jell jönnöm onnan, hogy tovább adhassam mindazt amit megtapasztaltam, amit átéltem szent közelségedben.
Öt nap múlva megint fenn leszek a hegyen Veled! De ez most más lesz. Örökké egyek leszünk ott fenn a hegyen!
Szeretlek Jézusom


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »