Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2015.08.16.

2015.08.16 06:00

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, 
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal, 
magasztaljuk őt hangos énekszóval!

Nilnocere - 2015.08.16.

2015.08.16 02:56

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,
mennyben és földnek Teremtõjében.
És a Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idõ kezdete elõtt.
Isten az Istentõl, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentõl.
Született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegû és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennybõl.
Megtestesült a Szentlélek erjébõl Szûz Máriától
és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsõségben ítélni élõket és holtakat
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetõnkben,
aki az Atyától és Fiútól származik,
akit éppúgy imádunk és dicsõítünk
mint az atyát és a Fiút,
Õ szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.
Vallom az egy keresztséget a bûnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását
és az eljövendõ örök életet.
Amen

Nilnocere - 2015.08.16.

2015.08.16 02:30

Szentkút drága csodája, ma éjjel is csak Terád tudok gondolni és mindarra a szépségre mellyel megajándékoztál. Nem fárad a szívem szeretni Téged. Szívem akár egy kapu, úgy tárult ki szereteted előtt. A lelkemben sétálsz, jelenléted édesgeti bensőmet. Maradj nálam mindörökké és Jézussal vezessetek az Örökkévalóság felé.

Két szerető szív, egy lélek.

Nilnocere - 2015.08

2015.08.15 16:00

Egyetemes Anya dicsőségét hirdetik

Teréz anya breviáriuma
2015-08-15

Az egyházi évben Mária ünnepei a legszebbek, mert az egyetemes Anya dicsőségét hirdetik. Borítsuk virágokkal oltárát, és ajánljuk fel Neki a gyöngédség és a derű ajándékait.

Nilnocere - 2015.08.15.

2015.08.15 13:57

ÁLDOTT LEGYEN A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA!

Nilnocere - 2015.08.15.

2015.08.15 03:41

Drága Szűzanya! Ma éjjel nem tudok aludni, nem akarok aludni mert amíg ébren vagyok addig is a Te édes ölelésedben lehetek. Annyira vágytam rád este, hogy egy percre sem akartam ettől az érzéstől megfosztva lenni! Édes minden perc Veled az imádságban! Mennyire vágytam arra hogy közel érezzelek és egy ekkora élménnyel, mint a keresztelés ajándékoztál meg engem egy életre! Nem tudtalak, nem mertelek bűneim miatt megszólítani, Te pedig majdnem két éven át csendben édesgettél magadhoz. Drága Szűzanya, most hogy karjaidban vagyok, ne engedj el soha, sohasem!

Nilnocere - 2015.08.14.

2015.08.14 08:15

Boldogság Istenem, ilyen ez a reggel virágoskertedben! Akárcsak a mennyek országa, a Te országod!

Nilnocere - 2015.08.13.

2015.08.13 10:50

Nincs szebb Istenem mint Veled lenni békességben és minden pillanatban azt érezni, hogy mennyire szetetsz engem.
†♥

Nilnocere - 2015.08.13.

2015.08.13 10:47

Ignáci Szikrák

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2015-08-13

Úgy rendezd a benső embert, hogy annak rendje a külső emberre is kiáradjon.

Nilnocere - 2015.08.12.

2015.08.12 23:05

Te vagy, Uram, én reményem, 
ne hagyj soha szégyent érnem, 
igazságodban szabadíts meg engem!
Fordítsd felém füledet, 
siess, Uram, ments meg engem!
Te légy oltalmazó kősziklám,
és megerősített házam, 
hogy megszabadíts engem!

Erősségem és menedékem valóban te vagy, 
neved miatt vezess és irányíts engem!
Kiszabadítasz a hálóból,
amit titkon vetettek nekem, 
mivel te vagy az én erősségem!

Uram, kezedbe ajánlom lelkemet; 
megváltottál engem, hűséges Istenem!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen

Nilnocere - 2015.08.12.

2015.08.12 20:53

Magasztalja lelkem az Urat, 
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: 
Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: 
ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, 
akik istenfélők.

Nilnocere - 2015.08.11.

2015.08.11 21:28

Drága Istenem, köszönöm ezt a csodálatos napot! Nem vetetted el megtört lelkemet, meghallgattad imádságomat és megajándékoztál a világ legszebb, legszeretetteljesebb keresztelésével amit valaha csak kívánhattam! Semmivel nem cserélném el ezt a szent napot! S a legnagyobb hálával köszönöm neked azt az öt embert akik részt vettek, támogattak és ismeretlenül is testvérüknek mondtak ki.

Hazaérkeztem.

Nilnocere - 2015.08.11.

2015.08.11 14:36

Szentkúti Szűzanya mindenre gondod volt és nem hagytál engem. Gyermekeddé fogadtál, én pedig annál nagyobb boldogsággal mondom azt: Égi édesanyám!

Nilnocere - 2015.08.11.

2015.08.11 14:20

MEGKERESZTELKEDTEM AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.

Nincs e világon boldogabb ember nálam! Csak sétálgatok az erdőben és körülvesz a Mindenség végtelen szetetete.

♡♡♡

Nilnocere - 2015.08.11.

2015.08.11 08:48

Fenn a hegyen

Gyónom, a Mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.
Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem!
Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkoztatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz!

Nilnocere - 2015.08.10.

2015.08.10 20:54

Mátraverebély-Szentkút
2015.08.10. - 2015.08.14.

Segítő Szűzanya, könyörögj érettem, töltsd be a lelkem minden hiányzó kis részét mindazzal a tisztasággal, szeretettel s néma alázattal ami Benned van!

Lábad elé teszem minden nyomorúságomat, minden bűnömet, minden feketeségemet! Szabadíts meg minden testi-lelki bajomtól.
Amen

Nilnocere - 2015.08.10.

2015.08.10 03:13

Köszönöm ezt az éjszakát Jézus. A csendet, melyben itt vagy velem. Zakatol a szívem ha szentélyedre gondolok. Csak Te jársz a fejemben és az hogyan álljak meg kereszted előtt a legszentebb helyen a legnyomorultabb emberként.

Nilnocere - 2015.08.10.

2015.08.10 02:50

Határtalan jóságában engedékeny

Pio atya breviáriuma
2015-08-10

Ebben a világban senki sem érdemel semmit. De az Úr jó, és határtalan jóságában engedékeny. Mindent megbocsát.

Nilnocere - 2015.08.10.

2015.08.10 02:06

Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet, 
figyelj könyörgő szavamra.
Imádságom felé hajoljon füled, 
mert nem csalárd az én ajkam.
Színed előtt hangozzék felmentő ítélet rólam, 
hiszen szemed az igazságot nézi.

Vizsgáld meg szívemet, látogass meg éjjel
†♥

Nilnocere - 2015.08.09.

2015.08.09 16:07

Akár életünk árán is

Teréz anya breviáriuma
2015-08-09

Tisztaság, önmegtartóztatás, szüzesség - ezek az erények Máriában különös szépséget teremtettek, és ez fölkeltette Isten érdeklődését iránta. És Isten akkor, hogy kimutassa a világ iránt érzett hatalmas szeretetét, odaadta neki Jézust.
Köszönöm, Mária. Segíts nekünk, hogy megóvjuk tisztaságunkat, akár életünk árán is. Hogy semmiféle tisztátalan gondolat, szó vagy cselekedet be ne szennyezhesse azt.

†A legszentebb dolog †