Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 153355035_1816803468468911_5325945821602631035_o.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.07.26.

(Nilnocere, 2015.07.26 20:19)

Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.
(Ef 4,5-6)

†♥

2015.07.25.

(Nilnocere, 2015.07.25 11:56)

Mardos e napon a szomorúság. Miért nem hordozza magában mindenki a Te szeretetedet Jézusom? Miért van rosszindulat az emberekben és miért a világiasság a fontos? Bárcsak ott lennél mindenki szívében! Hangos szavak közt csak a Te országod járt a fejemben. Minden földi bánatot felülír végtelen szereteted és odaadásod.
De egy édes vigaszom van: 17 nap múlva megváltozik minden.17 nap múlva egy test és lélek leszünk.

2015.07.23.

(Nilnocere, 2015.07.23 23:14)

Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, 
még éjszaka is a jóra int engem bensőm.
Szüntelenül magam előtt látom az Urat, 
ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
Ezért örül az én szívem.


Nálad, veled lenni, ez a legnagyobb öröm. Minden mit szeretek e földi életben, Tőled van. Az egész lét a Te csodálatosságod.

2015.07.23.

(Nilnocere, 2015.07.23 15:14)

Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki előre megjövendölted halálodat.

Hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus! Ártatlan tested szenvedés és halálfélelmedben vérrel verítékezett, mégis vállaltad és végrehajtottad megváltásunkat.

Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, akit Kaifás elé hurcoltak, és alázatosan eltűrted, hogy téged, a mindenség bíráját, Pilátus ítéljen el.

Dicsőség neked, Uram, Jézus Krisztus, a kigúnyolásért, amelyet elszenvedtél.
    
Dicséret neked, Uram, Jézus Krisztus, aki végtelen türelemmel megengedted, hogy oszlophoz kötözzenek, kegyetlenül megostorozzanak.
    
Hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus, mert amikor szent tested már egészen vértől ázott, kereszthalálra ítéltek, kínok közt hordoztad szent válladon a keresztet.
    
Örök hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus, aki ennyi gyötrelmed között is édesanyádra – aki mindig bűn nélkül volt, és a bűn legkisebb foltja sem ért hozzá – szerető szemeddel gyöngéden rátekintettél.
    
Örök hála legyen neked, Uram, Jézus Krisztus, aki haláltusádban minden bűnösnek reményt nyújtottál a bűnbocsánatra.

Örök dicséret neked, Uram, Jézus Krisztus, minden egyes óráért, amelyet értünk, bűnösökért oly nagy keserűségben és gyötrelmek között elszenvedtél.
    
Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki drága véreddel és szent haláloddal megváltottad a lelkeket.
    
Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki megengedted, hogy oldaladat és szívedet lándzsával döfjék át üdvösségünkért.
    
Dicsőség neked, Uram, Jézus Krisztus, mert azt akartad, hogy barátaid vegyék le áldott testedet a keresztről.
    
Örök hódolat legyen neked, Uram, Jézus Krisztus, aki harmadnapon feltámadtál a halálból.
 
Ujjongó dicséret legyen neked örökké, Uram, Jézus Krisztus, aki elküldötted a Szentlelket tanítványaid szívébe.

Áldott légy, mindörökké dicséretes és dicsőséges Uram, Jézus Krisztus, aki mennyei országodban trónodon ülsz istenséged dicsőségében.
Ámen.

2015.07.22.

(Nilnocere, 2015.07.22 22:04)

Isteni fegyverek: imádság, Krisztus keresztje

Keresztes Szent János aranymondásai
2015-07-22

A IéIek csak imádsággal győzheti le a gonosz ellenség hatalmát, csak alázatossággal és önmegtagadással ismerheti meg annak álnokságát; az isteni fegyverek ugyanis az imádság és Krisztus keresztje.

2015.07.22.

(Nilnocere, 2015.07.22 18:56)

2015. augusztus 11.

Uram, számonkérés Istene, számonkérés Istene,
jelenj meg ragyogva!

2015.07.21.

(Nilnocere, 2015.07.21 08:14)

Uram, neked zsoltárt zengek, taníts meg a szeplőtelen útra.

2015.07.20.

(Nilnocere, 2015.07.20 23:26)

Mikor lecsukjuk két szemünk,
a szívünk virrasszon veled,
őrködjék mindig jobb kezed
hűséges híveid felett.
†♥

2015.07.20.

(Nilnocere, 2015.07.20 04:31)

Szent élet útja, vágyakozók üdve,
és minden jóság ajándékozója,
Béke Királya, neked szól az ének,
téged imádunk!

Felragyog benned mind, amit a szentek
vágyva elérnek cselekedetükkel
vagy szavuk által, hogyha szeretettől
lángol a szívük.

Békés időket, hitet adj nekünk ma,
írt sebeinkre, bűneinkre oldást,
és tieidnek add az örök élet
mennyei kincsét.

Fölséges Egység: Atyaisten, áldunk,
s téged, Megváltónk, örök egy Királyunk,
Szentlélek Isten, nevedet is egyként
áldjuk örökké!
Ámen.

2015.07.19.

(Nilnocere, 2015.07.19 23:59)

Szorosan veled s benned telt el a nap. Köszönöm a nyugadalmas órákat! Tebenned van az igaz békesség.


2015.07.19.

(Nilnocere, 2015.07.19 18:48)

Anyaszentegyház

Pio atya breviáriuma
2015-07-19

Ragaszkodj mindig a katolikus Anyaszentegyházhoz, mert csak az adhat neked igaz békét, mert csak nála és benne van a feláldozott Jézus, aki a béke igazi fejedelme.
♥♥♥

2015.07.19.

(Nilnocere, 2015.07.19 15:21)

Nagyon szeretem a nyári természetet. A lágy szélben, a kék égben, a ragyogó napsütésben érzem magamhoz közel leginkább az Istent. Körülölel keze-munkája minden mozzanatával. Akár az imádságban, úgy olvad össze teljes bensőm Ővele. Csendben hallgatom a természet lágy dalát. Csendben Istennel, így a legigazibb, így a legszebb.

2015.07.18.

(Nilnocere, 2015.07.18 15:21)

Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, 
és kiragadott engem minden rettegésből.
Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket, 
és arcotokat nem érheti szégyen.

2015.07.16.

(Nilnocere, 2015.07.16 15:15)

Az irgalmasság órájában hozzád vágyódik a lelkem Jézusom! Szenteld meg irgalmasságoddal ezt a napot.

2015.07.15.

(Nilnocere, 2015.07.15 18:34)

Általa és érte teremtetett minden, 
ő előbb van mindennél, 
és benne áll fönn minden.

2015.07.15.

(Nilnocere, 2015.07.15 12:40)

Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, 
ösvényemen csak ez világít.
Nevedre esküszöm és ígérem: 
igaz végzéseid igéit megtartom.

Mindenkor szent keresztedre gondolok Krisztusom, melyet elhordoztál értem, mindent amit teszek, mondok és gondolok, előtted van, nélküled nem kezdődhet nap, és nem is érhet véget.

Benned, veled, hozzád, érted †♥

2015.07.14.

(Nilnocere, 2015.07.14 23:52)

Magasztalja lelkem az Urat, 
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.

2015.07.14.

(Nilnocere, 2015.07.14 07:42)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
†♥

2015.07.14.

(Nilnocere, 2015.07.14 00:34)

Fatimai felajánló ima Jézus Szent Szívének

Uram Jézus Krisztus, Szent Szívednek ajánlom magamat és egész életemet (a mai napomat), az egész családomat, minden cselekedetemet, munkámat, imádságomat, örömömet és szenvedésemet, hogy azzal, ami vagyok, és amim van, Neked szolgáljak, Téged dicsőítselek és szeresselek. Egészen Tied akarok lenni, mindent irántad való szeretetből akarok tenni. Nem akarok semmit sem birtokolni, semmit sem tenni, ami nem kedves Előtted. Semmisíts meg bennem mindent, ami Neked nem tetszik.
Legyen egész életem Tied, aki előbb szerettél engem. Légy Uram üdvösségem oltalmazója, erősségem gyengeségemben, segíts hűségesen kitartani.
Szelíd és jóságos Szív, add meg a végső bűnbánat kegyelmét, légy menedékem halálom óráján és vezess be országodba.
Szeretettel teljes Szív, benned van minden bizalmam. Gyengeségem és bűnösségem miatt jogosan félhetek ítéletedtől, de szerető Szívedtől remélhetek is minden kegyelmet. Önts szívembe tiszta szeretetet, hogy Téged soha el ne felejtselek és Tőled soha el ne szakadjak! Ámen.

2015.07.14.

(Nilnocere, 2015.07.14 00:24)

Áldott legyen az Isten, aki megvigasztal minket minden szomorúságunkban (2 Kor 1, 3. 4).

Két napja szomorúság gyötör. Megbántanak és magam is bántok. Pedig nem így akartam. Mindenkitől szívből elnézést kérek akit az elmúlt két napban megbántottam szóban, gondolatban és tettben egyaránt. Kűzdök hatalmas erők ellen, keresztelésem folyamatos elhúzódása minden nap újabb seb a lelkemen. Minden nehézség mely akadályoz, késként szúrja át egész bensőmet. De nem adom fel. Sem ma, sem holnap sem később. Mert van valami, amiért érdemes kűzdeni, kiállni minden próbát, szenvedni éjjel és nappal, és soha, soha meg nem állni. Ez a valami, a Te védelmező, szeretetet adó két karod Jézusom.
♥♥♥


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185

Következő »