Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 153355035_1816803468468911_5325945821602631035_o.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.07.12.

(Nilnocere, 2015.07.12 15:09)

Az irgalmasság órája

Irgalmazz nekem minden bűnömért, minden vétkemért, minden gyengeségemért! Légy kegyes hozzám Jézusom, hajolj le hozzám e szent órában!

2015.07.12.

(Nilnocere, 2015.07.12 13:13)

Nem akar tartalékokat adni

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-07-12

Jézus nem akar tartalékokat adni számomra, minden pillanatban egészen új táplálékkal táplál engem, ott találom magamban, anélkül, hogy tudnám: hogyan van ott... egészen egyszerűen azt hiszem, hogy maga az én szegény kis szívemben rejtőző Jézus kegyes annyira, hogy cselekszik bennem s adja mindannak a gondolatát, amit a jelen pillanatban kíván tőlem.

2015.07.12.

(Nilnocere, 2015.07.12 11:43)

Jobb az Úrnál keresni oltalmat, 
mint emberekben bizakodni.
Jobb az Úrnál keresni oltalmat, 
mint hatalmasokban reménykedni.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

2015.07.12.

(Nilnocere, 2015.07.12 08:16)

Bizonyságaid valóban igazak, 
házadat szentség illeti, Uram, mindörökké.

2015.07.12.

(Nilnocere, 2015.07.12 04:00)


Magasztallak, Istenem, Királyom, 
és áldom nevedet 
mindörökkön-örökké.
Naponta áldalak, 
és nevedet magasztalom 
mindörökkön-örökké.

Boldogan indulok ma is dolgomra mert tudom hogy minden órában Veled fogok találkozni Istenem. Ezért csodálatos ez a hajnal.

Mai hosszú munkámat az irgalmasságodért ajánlom fel. Nagy szükségem van irgalmasságodra. Vesd el tőlem messzire minden bűnömet.

2015.07.11.

(Nilnocere, 2015.07.11 22:10)

Szívből köszönöm a mai napot minden nehézségével és szépségével együtt, köszönöm hogy ma is rólad elmélkedhettem és Téged keresve újra felismerhettem hibáimat, félelmeimet melyek még gyötörnek és szomorúságot adnak. Te velem vagy és csak ez fontos.

Látogass meg engem Istenem ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjek, és Krisztus feltámadásának örvendhessek.
Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Amen

2015.07.11.

(Nilnocere, 2015.07.11 07:47)

Szent vagy, szent vagy, 
erősséges szent Isten vagy!
Nagyságoddal telve ég s föld, 
dicsőséged mindent betölt.
Téged dicsér, egek Ura, 
apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták 
súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártírseregek 
magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte 
szent Egyházad ezerszerte,
ó, Atyánk, téged 
s mérhetetlen nagy Fölséged,
s azt, ki hozzánk tőled jött le: 
Atya igaz Egyszülöttje,
és áldjuk veled 
vigasztaló Szentlelkedet.

2015.07.10.

(Nilnocere, 2015.07.10 20:37)

♥Minden nap annyi örömet tapasztalok meg, én mégis Benned látom az igazi örömöt melyre csak egy bűnös embernek szüksége lehet.
Gyakran nem tudom mely földi örömöt tarthatom meg és mely az, melyre nemet kell mondanom cserébe érted Istenem. Segíts nekem mindig a helyes úton maradnom, helyes döntést hoznom.
Felnézek a kék égre, a harmadik égre, ott rejlenek a válaszok.♥

Áldott legyen mindenkor az Isten!

2015.07.09.

(Nilnocere, 2015.07.09 17:39)

A mai hosszú munkámat a keresztelésemért ajánlom fel. A Te kezedben van Istenem sorsom s életem. Szívemmel vallak Téged Istenemnek, segíts jó kereszténnyé válnom!

Legyen nekem a Te igéd szerint mindenkor!

2015.07.08.

(Nilnocere, 2015.07.08 03:41)

Isten irgalmában bízom, mindenkor és mindörökké.2015.07.07.

(Nilnocere, 2015.07.07 03:37)

♥Örömödet az Úrban keresd, ő majd teljesíti szíved vágyait♥

Minden vágyódásom előtted van!

2015.07.06.

(Nilnocere, 2015.07.06 12:03)

Mindenütt a közelembe vagy és gondod van rám. Napi edzésem bearanyoztad egy újabb apácával. Leírhatatlan érzés volt látni! Tündökölt a zöldellő természetben! Köszönöm!

2015.07.06.

(Nilnocere, 2015.07.06 09:54)

Összevisszaság

Pio atya breviáriuma
2015-07-06

- Miért van rossz a világban?
- Jól figyelj rám... Egy anya hímzést készít. Gyermeke egy sámlin ül, alulról látja a kézimunkát. Látja a csomókat, az összekuszált szálakat és így szól:
- Mama, de hát mit csinálsz? Milyen összevisszaság ez?
Akkor az édesanya leereszti a hímzést és megmutatja neki a másik oldalát. Minden szín a helyén van, és a szálakból pontosan, szépen kirajzolódik a kép.
Igen, mi a hímzés fordított oldalát látjuk. Egy sámlin ülünk.

Micsoda üzenet mára!

2015.05.07.

(Nilnocere, 2015.07.05 23:02)

Benned bízva, benned remélve s a Te békességeddel térhetek nyugovóra. Köszönöm Uram a könnyeket, a gyengeségeket, akkor érzem igazán hogy vagy!

2015.07.05.

(Nilnocere, 2015.07.05 20:01)

Oly szép ez a vasárnap, én mégis könnyeztem kereszted alatt. Annyi fájdalom s rossz dolog érte el a szívemet. Draga Jézusom! Te légy rokonaim, szeretteim ismerőseim oltalmazója és erőssége a bajban, élet-halal kűzdelemben, hosszantartó betegségben és lelki vívódásokban. Találjanak nálad enyhülést a kilátástalanságaikban.

♡Drága R, draga M, drága B és drága A, teljen meg szívetek a legnagyobb szeretettel, bizzatok az égben!♡

Rádbízom őket Uram, hisz az én életem, az én szívem is Nálad van!

2015.07.04.

(Nilnocere, 2015.07.04 06:37)

Mai hosszú napom Uram benned teljen el, a szereteteddel, az irgalmaddal, a békességeddel, minden órában a szívem előtted legyen, felebarátaimat meg ne bántsam semmivel, hanem támasza lehessek a mellettem szomorkodónak. Legyen erőm a mai nehézségekkel a te tetszésed szerint megkűzdeni.

Csak mi ketten ♡

2015.07.03.

(Nilnocere, 2015.07.03 15:45)

Szívem az Úrban bízott, és ő megsegített.

Délután 3 óra...Köszönöm!

2015.07.03.

(Nilnocere, 2015.07.03 04:45)

Isten, te vagy az én Istenem, 
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped, 
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, 
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet, 
hadd magasztaljon ezért ajkam!

Veled kezdődik minden nap és Benned is ér véget Istenem. Így szép csak az élet!

2015.07.02.

(Nilnocere, 2015.07.02 14:48)

Annak szíve ujjong üdvözítő Istenében, akit egyedül csak az örök üdvösséget ígérő Teremtőre való emlékezés gyönyörködtet.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes!

2015.06.30.

(Nilnocere, 2015.06.30 04:52)

Szenteltessék meg a Te neved Istenem ezen a hajnalon, megtöltöd szívemet és a felkelő napban megláttatod az örökkét. Minden nehézségekkel teli nap ezért szép és ezért reménységgel teli.
Te vagy az örökkévaló.

Mai hosszú munkám érjen fel hozzád, minden órában Veled talalkozzam a legtisztább szívvel.
†♥


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185

Következő »