Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.08.01.

(Nilnocere, 2015.08.01 05:25)

Korán megébredtem de annál nagyobb örömmel! Minden új nap egy újabb találkozás Veled Istenem. Annyi szépség van amit még nem ismerek Tőled! Minden napban ott vannak rejtett csodáid.

Szeretlek Istenem.

2015.08.01.

(Nilnocere, 2015.08.01 03:33)

DICSŐSÉG a magasságban Istennek!
És a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Dicsőítünk Téged, áldunk Téged,
imádunk Téged, magasztalunk Téged.
Hálát adunk Neked nagy dicsőségedért.
Urunk és Istenünk mennyei Király,
mindenható Atyaisten.
Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú.
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia,
Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!
Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr,
te vagy a egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében
Amen

2015.07.31.

(Nilnocere, 2015.07.31 23:14)

Ignáci Szikrák

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai
2015-07-31

Semmi kívánatosabb és örömtelibb dolog nem történhet, mint meghalni Krisztusért és felebarátunk üdvösségéért.
†♥

2015.07.30.

(Nilnocere, 2015.07.30 20:45)

Köszönöm mindennapi gondviselésedet Uram! Köszönöm a szeretetedet, az örömittas helyzeteket, a megértő és jószívű embereket kik körülöttem vannak és sok szép élményben lehet részem velük. Köszönöm a gyengédséget amivel körülölelsz nap mint nap. Mindent csak köszönni tudok. Így egész minden egyes nap mert mindennek a forrása Te vagy. Minden jó Tőled fakad. Segíts másoknak is észrevenni ezt a sok jót!

A ma éjjeli munkámat irgalmasságodért ajánlom fel.

2015.07.30.

(Nilnocere, 2015.07.30 04:10)

A földön minden színre még
sötét fátyolt borít az éj.
Igaz Bíránk, szívünk feléd
áldón eseng és kérve kér.

Hogy minden vétkét elvegyed
s a lélek szennyét mind lemosd,
add, Krisztusunk, kegyelmedet:
kerüljünk el minden gonoszt.

Mert nézd, a szív bűntől beteg,
gonoszság mérge marta meg,
de már az éjben ébredez,
Megváltónk, tégedet keres.

Te űzd el tőlünk messzire
a lelken ülő éjhomályt,
a boldogító égi fény,
világosságod járja át.

Krisztus, kegyelmes nagy Király,
neked s Atyádnak tisztelet,
s a Szentléleknek is veled,
időtlen századok során.
Ámen

2015.07.29.

(Nilnocere, 2015.07.29 20:27)

Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam: 
hogy az Úr házában lakjam életem
minden napján,
hogy élvezhessem az Úr édességét, 
és szemlélhessem szent templomát.

2015.07.29.

(Nilnocere, 2015.07.29 06:32)

Uram, jóságod felér az égig, 
a fellegekig a te hűséged.
Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, 
ítéleteid oly mélyek, mint a tenger; 
embernek, állatnak, Uram, te vagy fenntartója.

2015.07.28.

(Nilnocere, 2015.07.28 17:08)

Minden nap rácsodálkozom felfoghatatlan jóságodra Istenem. Ember vagyok, aki láthat, érezhet, tapinthat, hallhat. Egész emberségem Tőled van. Köszönöm minden porcikámat, a karjaimat mellyel imádkozhatom és ölelhetek, a lábaimat mellyel templomodba siethetek, és eljuthatok megannyi szép helyre, a szemeimet mellyel megláthatlak Téged a világ forgatagában, s a szívemet mellyel szerethetlek Téged és amellyel másokat is oly nagyon szerethetek.
Ember vagyok, gazdag vagyok.

2015.07.28.

(Nilnocere, 2015.07.28 06:11)

Makulátlan tükör

Teréz anya breviáriuma
2015-07-28

Tudjátok, miért szeretjük annyira a Szűzanyát? Mert Ő volt Isten szeretetének makulátlan tükre.

2015.07.28.

(Nilnocere, 2015.07.28 04:05)

Reggel, délben és éjszaka
zengjük dicsérő éneked:
őrizz mindenkor, támogass,
hogy áldjuk együtt szent neved.

2015.07.27.

(Nilnocere, 2015.07.27 21:27)

Boldog szívvel, veled etelve köszöntelek az éjszakában Uram, gondolatom csak nálad jár s közelgő találkozásunkra gondolok. Odavágyok hozzád. Megszenteled életem, elhalmozol szereteteddel. Leírhatatlan örömben telik minden napom mióta megnyílt a kapu feléd.

Csak mi ketten, ma éjjel.

2015.07.26.

(Nilnocere, 2015.07.26 20:19)

Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.
(Ef 4,5-6)

†♥

2015.07.25.

(Nilnocere, 2015.07.25 11:56)

Mardos e napon a szomorúság. Miért nem hordozza magában mindenki a Te szeretetedet Jézusom? Miért van rosszindulat az emberekben és miért a világiasság a fontos? Bárcsak ott lennél mindenki szívében! Hangos szavak közt csak a Te országod járt a fejemben. Minden földi bánatot felülír végtelen szereteted és odaadásod.
De egy édes vigaszom van: 17 nap múlva megváltozik minden.17 nap múlva egy test és lélek leszünk.

2015.07.23.

(Nilnocere, 2015.07.23 23:14)

Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, 
még éjszaka is a jóra int engem bensőm.
Szüntelenül magam előtt látom az Urat, 
ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
Ezért örül az én szívem.


Nálad, veled lenni, ez a legnagyobb öröm. Minden mit szeretek e földi életben, Tőled van. Az egész lét a Te csodálatosságod.

2015.07.23.

(Nilnocere, 2015.07.23 15:14)

Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki előre megjövendölted halálodat.

Hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus! Ártatlan tested szenvedés és halálfélelmedben vérrel verítékezett, mégis vállaltad és végrehajtottad megváltásunkat.

Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, akit Kaifás elé hurcoltak, és alázatosan eltűrted, hogy téged, a mindenség bíráját, Pilátus ítéljen el.

Dicsőség neked, Uram, Jézus Krisztus, a kigúnyolásért, amelyet elszenvedtél.
    
Dicséret neked, Uram, Jézus Krisztus, aki végtelen türelemmel megengedted, hogy oszlophoz kötözzenek, kegyetlenül megostorozzanak.
    
Hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus, mert amikor szent tested már egészen vértől ázott, kereszthalálra ítéltek, kínok közt hordoztad szent válladon a keresztet.
    
Örök hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus, aki ennyi gyötrelmed között is édesanyádra – aki mindig bűn nélkül volt, és a bűn legkisebb foltja sem ért hozzá – szerető szemeddel gyöngéden rátekintettél.
    
Örök hála legyen neked, Uram, Jézus Krisztus, aki haláltusádban minden bűnösnek reményt nyújtottál a bűnbocsánatra.

Örök dicséret neked, Uram, Jézus Krisztus, minden egyes óráért, amelyet értünk, bűnösökért oly nagy keserűségben és gyötrelmek között elszenvedtél.
    
Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki drága véreddel és szent haláloddal megváltottad a lelkeket.
    
Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki megengedted, hogy oldaladat és szívedet lándzsával döfjék át üdvösségünkért.
    
Dicsőség neked, Uram, Jézus Krisztus, mert azt akartad, hogy barátaid vegyék le áldott testedet a keresztről.
    
Örök hódolat legyen neked, Uram, Jézus Krisztus, aki harmadnapon feltámadtál a halálból.
 
Ujjongó dicséret legyen neked örökké, Uram, Jézus Krisztus, aki elküldötted a Szentlelket tanítványaid szívébe.

Áldott légy, mindörökké dicséretes és dicsőséges Uram, Jézus Krisztus, aki mennyei országodban trónodon ülsz istenséged dicsőségében.
Ámen.

2015.07.22.

(Nilnocere, 2015.07.22 22:04)

Isteni fegyverek: imádság, Krisztus keresztje

Keresztes Szent János aranymondásai
2015-07-22

A IéIek csak imádsággal győzheti le a gonosz ellenség hatalmát, csak alázatossággal és önmegtagadással ismerheti meg annak álnokságát; az isteni fegyverek ugyanis az imádság és Krisztus keresztje.

2015.07.22.

(Nilnocere, 2015.07.22 18:56)

2015. augusztus 11.

Uram, számonkérés Istene, számonkérés Istene,
jelenj meg ragyogva!

2015.07.21.

(Nilnocere, 2015.07.21 08:14)

Uram, neked zsoltárt zengek, taníts meg a szeplőtelen útra.

2015.07.20.

(Nilnocere, 2015.07.20 23:26)

Mikor lecsukjuk két szemünk,
a szívünk virrasszon veled,
őrködjék mindig jobb kezed
hűséges híveid felett.
†♥

2015.07.20.

(Nilnocere, 2015.07.20 04:31)

Szent élet útja, vágyakozók üdve,
és minden jóság ajándékozója,
Béke Királya, neked szól az ének,
téged imádunk!

Felragyog benned mind, amit a szentek
vágyva elérnek cselekedetükkel
vagy szavuk által, hogyha szeretettől
lángol a szívük.

Békés időket, hitet adj nekünk ma,
írt sebeinkre, bűneinkre oldást,
és tieidnek add az örök élet
mennyei kincsét.

Fölséges Egység: Atyaisten, áldunk,
s téged, Megváltónk, örök egy Királyunk,
Szentlélek Isten, nevedet is egyként
áldjuk örökké!
Ámen.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »