Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2015.08.09.

2015.08.09 13:41

Isten az Úr, ő ragyog felettünk, alleluja.

† † †

Nilnocere - 2015.08.09.

2015.08.09 06:08

Igazságos vagy, Uram, aki vagy, és aki voltál!
(Jel 16, 5)

Magasztallak, Istenem, Királyom, 
és áldom nevedet 
mindörökkön-örökké.
Naponta áldalak, 
és nevedet magasztalom 
mindörökkön-örökké.
†♥

Nilnocere - 2015.08.09.

2015.08.09 06:04

Köszönöm hogy ma is úgy szerethetlek Téged Istenem! Minden nap megtapasztalhatom szeretetedet és irgalmadat. Így csodálatos minden nap! Add hogy minden tettemben, gondolatomban méltó lehessek jóságodra!

Nilnocere - 2015.08.08.

2015.08.08 09:25

Még ha nem is kérjük azt

Keresztes Szent János aranymondásai
2015-08-08

Hogy kérésünk meghallgatásra találjon, ahhoz szükséges, hogy imádságunkban minden erőnket arra irányítsuk, ami Istennek legjobban tetszik. Ekkor ugyanis Ő nemcsak a lélek üdvét adja meg nekünk, hanem egyúttal mindazt, amit ránk nézve hasznosnak ítél, még ha nem is kérjük azt.

Nilnocere - 2015.08.08.

2015.08.08 07:30

Jó dolog az Urat áldani, 
énekkel magasztalni nevedet, Fölséges;
már hajnalban hirdetni jóságodat, 
és éjszaka zengeni hűségedet,
tízhúrú lanton és hárfazenével, 
citera mellett énekelve.
Mert örömmel töltenek el alkotásaid, 
kezed művei láttán örvendezem.

Nilnocere - 2015.08.08.

2015.08.08 05:23

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, 
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal, 
magasztaljuk őt hangos énekszóval!

Krisztust, a lelkek Pásztorát, jöjjetek, imádjuk!

Nilnocere - 2015.08.07.

2015.08.07 22:06

Szeretem az Urat, 
mert meghallgatta esdeklő szavamat.
Hozzám fordította fülét, 
amikor segítségül hívtam a nehéz napokban.

Igazságos az Úr és jóságos, 
irgalmas hozzánk a mi Istenünk.
Oltalmába fogadja a gyöngét; 
nyomorult voltam, de ő fölemelt.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen

Nilnocere - 2015.08.07.

2015.08.07 14:05

Velem vagy mindenütt Uram amerre csak járok. Csak mi ketten tudjuk hogy mi fog történni négy nap múlva. Csendben teszem a dolgom irgalmadban bízva.
♡♡♡

Nilnocere - 2015.08.07.

2015.08.07 11:31

Elfogadok mindent

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-08-07

Én Istenem, a te szeretetedért elfogadok mindent; ha te úgy akarod, szívesen szenvedek, míg csak meg nem halok.
†♥

Nilnocere - 2015.08.06.

2015.08.06 22:18

Köszönöm Istenem ezt a mai sok csodálatosságot amit kaptam. Csak telnek a napok és minden egyre szebb!
S szívből köszönöm azt a nénit ma este a templomban, aki megosztotta velem miként kapott jeleket a Szűzanyától.
Drága Szűzanya, nyitott szívvel várlak én is!

Üdvözlégy Mária,
kegyelemmel teljes,
az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért,
most és halálunk óráján.
Ámen

Nilnocere - 2015.08.06.

2015.08.06 21:06

Urunk színeváltozása

Örömmel emlékeztem ma Jézusom arra a szárnyaló öt alkalomra, mikor én magam is ott lehettem Veled azon a bizonyos hegyen. Nem akartam onnan soha lejönni, ott akartam maradni időtlen - időkig, de megértetted velem, hogy le jell jönnöm onnan, hogy tovább adhassam mindazt amit megtapasztaltam, amit átéltem szent közelségedben.
Öt nap múlva megint fenn leszek a hegyen Veled! De ez most más lesz. Örökké egyek leszünk ott fenn a hegyen!
Szeretlek Jézusom

Nilnocere - 2015.08.06.

2015.08.06 12:07

Az Úr, a mi üdvözítő Istenünk felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot.

Nilnocere - 2015.08.06.

2015.08.06 11:00

A boldogító égi fényt,
mit Szentegyházunk várva vár,
a hegynek ormán Krisztusunk
napnál fénylőbben jelzi már.

†♥

Nilnocere - 2015.08.05.

2015.08.05 23:57

"emeljük föl szívünket"

Köszönöm azt a felejthetetlen élményt melyet ma láthattam házadban. Láttam nagyon-nagyon sírni egy embert, majd láttam imádkozni az egyik drága testvérrel, térdepelve, majd láttam ezt az embert megnyugodva, békességgel távozni. Az imádság ereje...

Köszönöm Istenem hogy Benned mindig van reményünk, mindig van vígasztalódás.

Nilnocere - 2015.08.05.

2015.08.05 15:47

DICSŐSÉG a magasságban Istennek!
És a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Dicsőítünk Téged, áldunk Téged,
imádunk Téged, magasztalunk Téged.
Hálát adunk Neked nagy dicsőségedért.
Urunk és Istenünk mennyei Király,
mindenható Atyaisten.
Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú.
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia,
Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!
Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr,
te vagy a egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében. Amen

Nilnocere - 2015.08.05.

2015.08.05 13:42

Úti nővérek

Teréz anya breviáriuma
2015-08-05

Nem várjuk otthon ülve, hogy az emberek eljöjjenek hozzánk: felkelünk és "sietve" elmegyünk szolgálni, ahogyan a Szűzanya, miután Jézus megfogant benne. Járjuk az utakat (kezdetben valaki úti nővéreknek nevezett minket), és ahogy megyünk, imádkozunk.

Nilnocere - 2015.08.05.

2015.08.05 02:38

Boldogságos Szűzanya, Istennek szent anyja, fogadj be csodálatosan tiszta és szépséges közelségedbe, engedj bebocsátást oda amelyről eddig mindig csak álmodhattam. Engedj be abba a tisztaságba amelyben Te tündökölsz! Olyan koszos és méltatlan vagyok mindenre!
Keresztelésem órájában a te gyengéd szereteted öleljen engem, Te vezess az oltárhoz, Te vezess el Jézushoz.
Amen

Nilnocere - 2015.08.05.

2015.08.05 01:43

Havas Boldogasszony

Istenszülő, mindenkor Boldogságos Szűz Mária, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse!

Nilnocere - 2015.08.04.

2015.08.04 13:51

Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.
Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.

♡♡♡

Nilnocere - 2015.08.04.

2015.08.04 11:45

A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.
(1Kor 12,12-13)