Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.07.19.

(Nilnocere, 2015.07.19 23:59)

Szorosan veled s benned telt el a nap. Köszönöm a nyugadalmas órákat! Tebenned van az igaz békesség.


2015.07.19.

(Nilnocere, 2015.07.19 18:48)

Anyaszentegyház

Pio atya breviáriuma
2015-07-19

Ragaszkodj mindig a katolikus Anyaszentegyházhoz, mert csak az adhat neked igaz békét, mert csak nála és benne van a feláldozott Jézus, aki a béke igazi fejedelme.
♥♥♥

2015.07.19.

(Nilnocere, 2015.07.19 15:21)

Nagyon szeretem a nyári természetet. A lágy szélben, a kék égben, a ragyogó napsütésben érzem magamhoz közel leginkább az Istent. Körülölel keze-munkája minden mozzanatával. Akár az imádságban, úgy olvad össze teljes bensőm Ővele. Csendben hallgatom a természet lágy dalát. Csendben Istennel, így a legigazibb, így a legszebb.

2015.07.18.

(Nilnocere, 2015.07.18 15:21)

Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, 
és kiragadott engem minden rettegésből.
Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket, 
és arcotokat nem érheti szégyen.

2015.07.16.

(Nilnocere, 2015.07.16 15:15)

Az irgalmasság órájában hozzád vágyódik a lelkem Jézusom! Szenteld meg irgalmasságoddal ezt a napot.

2015.07.15.

(Nilnocere, 2015.07.15 18:34)

Általa és érte teremtetett minden, 
ő előbb van mindennél, 
és benne áll fönn minden.

2015.07.15.

(Nilnocere, 2015.07.15 12:40)

Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, 
ösvényemen csak ez világít.
Nevedre esküszöm és ígérem: 
igaz végzéseid igéit megtartom.

Mindenkor szent keresztedre gondolok Krisztusom, melyet elhordoztál értem, mindent amit teszek, mondok és gondolok, előtted van, nélküled nem kezdődhet nap, és nem is érhet véget.

Benned, veled, hozzád, érted †♥

2015.07.14.

(Nilnocere, 2015.07.14 23:52)

Magasztalja lelkem az Urat, 
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.

2015.07.14.

(Nilnocere, 2015.07.14 07:42)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
†♥

2015.07.14.

(Nilnocere, 2015.07.14 00:34)

Fatimai felajánló ima Jézus Szent Szívének

Uram Jézus Krisztus, Szent Szívednek ajánlom magamat és egész életemet (a mai napomat), az egész családomat, minden cselekedetemet, munkámat, imádságomat, örömömet és szenvedésemet, hogy azzal, ami vagyok, és amim van, Neked szolgáljak, Téged dicsőítselek és szeresselek. Egészen Tied akarok lenni, mindent irántad való szeretetből akarok tenni. Nem akarok semmit sem birtokolni, semmit sem tenni, ami nem kedves Előtted. Semmisíts meg bennem mindent, ami Neked nem tetszik.
Legyen egész életem Tied, aki előbb szerettél engem. Légy Uram üdvösségem oltalmazója, erősségem gyengeségemben, segíts hűségesen kitartani.
Szelíd és jóságos Szív, add meg a végső bűnbánat kegyelmét, légy menedékem halálom óráján és vezess be országodba.
Szeretettel teljes Szív, benned van minden bizalmam. Gyengeségem és bűnösségem miatt jogosan félhetek ítéletedtől, de szerető Szívedtől remélhetek is minden kegyelmet. Önts szívembe tiszta szeretetet, hogy Téged soha el ne felejtselek és Tőled soha el ne szakadjak! Ámen.

2015.07.14.

(Nilnocere, 2015.07.14 00:24)

Áldott legyen az Isten, aki megvigasztal minket minden szomorúságunkban (2 Kor 1, 3. 4).

Két napja szomorúság gyötör. Megbántanak és magam is bántok. Pedig nem így akartam. Mindenkitől szívből elnézést kérek akit az elmúlt két napban megbántottam szóban, gondolatban és tettben egyaránt. Kűzdök hatalmas erők ellen, keresztelésem folyamatos elhúzódása minden nap újabb seb a lelkemen. Minden nehézség mely akadályoz, késként szúrja át egész bensőmet. De nem adom fel. Sem ma, sem holnap sem később. Mert van valami, amiért érdemes kűzdeni, kiállni minden próbát, szenvedni éjjel és nappal, és soha, soha meg nem állni. Ez a valami, a Te védelmező, szeretetet adó két karod Jézusom.
♥♥♥

2015.07.12.

(Nilnocere, 2015.07.12 23:21)

Alvás előtt

Pio atya breviáriuma
2015-07-12

Lelkiismeret-vizsgálat nélkül soha ne feküdjetek le aludni! Mindig gondoljátok végig, hogyan töltöttétek napotokat; gondolataitokat irányítsátok Istenhez, ajánljátok magatokat és minden keresztényt az Ő oltalmába. Pihenéseteket ajánljátok föl isteni fenségének dicsőségére, és ne feledkezzetek meg soha őrzőangyalotokról, aki mindig veletek van.

2015.07.12.

(Nilnocere, 2015.07.12 15:09)

Az irgalmasság órája

Irgalmazz nekem minden bűnömért, minden vétkemért, minden gyengeségemért! Légy kegyes hozzám Jézusom, hajolj le hozzám e szent órában!

2015.07.12.

(Nilnocere, 2015.07.12 13:13)

Nem akar tartalékokat adni

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-07-12

Jézus nem akar tartalékokat adni számomra, minden pillanatban egészen új táplálékkal táplál engem, ott találom magamban, anélkül, hogy tudnám: hogyan van ott... egészen egyszerűen azt hiszem, hogy maga az én szegény kis szívemben rejtőző Jézus kegyes annyira, hogy cselekszik bennem s adja mindannak a gondolatát, amit a jelen pillanatban kíván tőlem.

2015.07.12.

(Nilnocere, 2015.07.12 11:43)

Jobb az Úrnál keresni oltalmat, 
mint emberekben bizakodni.
Jobb az Úrnál keresni oltalmat, 
mint hatalmasokban reménykedni.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

2015.07.12.

(Nilnocere, 2015.07.12 08:16)

Bizonyságaid valóban igazak, 
házadat szentség illeti, Uram, mindörökké.

2015.07.12.

(Nilnocere, 2015.07.12 04:00)


Magasztallak, Istenem, Királyom, 
és áldom nevedet 
mindörökkön-örökké.
Naponta áldalak, 
és nevedet magasztalom 
mindörökkön-örökké.

Boldogan indulok ma is dolgomra mert tudom hogy minden órában Veled fogok találkozni Istenem. Ezért csodálatos ez a hajnal.

Mai hosszú munkámat az irgalmasságodért ajánlom fel. Nagy szükségem van irgalmasságodra. Vesd el tőlem messzire minden bűnömet.

2015.07.11.

(Nilnocere, 2015.07.11 22:10)

Szívből köszönöm a mai napot minden nehézségével és szépségével együtt, köszönöm hogy ma is rólad elmélkedhettem és Téged keresve újra felismerhettem hibáimat, félelmeimet melyek még gyötörnek és szomorúságot adnak. Te velem vagy és csak ez fontos.

Látogass meg engem Istenem ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjek, és Krisztus feltámadásának örvendhessek.
Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Amen

2015.07.11.

(Nilnocere, 2015.07.11 07:47)

Szent vagy, szent vagy, 
erősséges szent Isten vagy!
Nagyságoddal telve ég s föld, 
dicsőséged mindent betölt.
Téged dicsér, egek Ura, 
apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták 
súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártírseregek 
magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte 
szent Egyházad ezerszerte,
ó, Atyánk, téged 
s mérhetetlen nagy Fölséged,
s azt, ki hozzánk tőled jött le: 
Atya igaz Egyszülöttje,
és áldjuk veled 
vigasztaló Szentlelkedet.

2015.07.10.

(Nilnocere, 2015.07.10 20:37)

♥Minden nap annyi örömet tapasztalok meg, én mégis Benned látom az igazi örömöt melyre csak egy bűnös embernek szüksége lehet.
Gyakran nem tudom mely földi örömöt tarthatom meg és mely az, melyre nemet kell mondanom cserébe érted Istenem. Segíts nekem mindig a helyes úton maradnom, helyes döntést hoznom.
Felnézek a kék égre, a harmadik égre, ott rejlenek a válaszok.♥

Áldott legyen mindenkor az Isten!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »