Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 


✝ 

 Imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


 

 

 bannerek-altalanos-820x400.jpg

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.06.10.

(Nilnocere, 2015.06.10 23:15)

♡Aranyszerda♡

Köszönök Istenem minden aranyló szerdát, a rengeteg nevetést, a jókedvet, az örömöt, a testvériséget melyet átélhettem annyiszor Téged keresve! Minden ilyen szerda egy-egy lépcsőfok volt országod felé! Őrizd minden rossztól ezt a drága közösséget mely Tebenned tündököl!

Szeretlek Istenem!
†♥

2015.06.07.

(Nilnocere, 2015.06.07 20:03)

Kisgyermeki bizalom

Pio atya breviáriuma
2015-06-07

Nem fogsz csodálkozni gyengeségeiden, hanem - miután magadra ismertél - elpirulsz majd, mert hűtlen voltál Istenhez. Őbenne fogsz bízni, nyugodtan borulsz a Mennyei Atya karjaiba, ahogy egy kisgyermek bújik édesanyja ölelésébe.

Köszönöm hogy felismerhettem önmagam általad, lerohantad a szívemet hogy észrevegyelek a sok világi történések közt.
Ragyog ez a vasárnap!

2015.06.07.

(Nilnocere, 2015.06.07 09:56)

Szabadítsd meg, Uram, néped, 
áldd meg a te örökséged!
Te kormányozd, te vigasztald, 
mindörökké felmagasztald!
Mindennap dicsérünk téged, 
szent nevedet áldja néped!
Bűntől e nap őrizz minket 
és bocsásd meg vétkeinket!

Irgalmazz, Uram, irgalmazz, 
híveidhez légy irgalmas!
Kegyes szemed legyen rajtunk, 
tebenned van bizodalmunk!
Te vagy, Uram, én reményem, 
ne hagyj soha szégyent érnem!
†♥

2015.06.06.

(Nilnocere, 2015.06.06 11:50)

Uram, szívemben nincs nagyravágyás, 
szememben sincsen kérkedés.
Nem töröm magam nagy dolgok után, 
sem erőmet meghaladó feltűnő csodák után.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké!
Amen


2015.06.01.

(Nilnocere, 2015.06.01 02:41)

Ihlet

Pio atya breviáriuma
2015-06-01

Jézus szíve legyen minden ihletetek középpontja!

2015.06.01.

(Nilnocere, 2015.06.01 02:34)

Jézusom, menedékem te vagy ma éjjel. Kősziklaként nehezednek rám gondjaim és nem lelem lelkemben a helyes utat.
Segíts nekem jól dönteni, helyesen cselekedni, tiszta szívvel helytállni minden nehéz emberi helyzetemben. Csendes és békés ez az éjszaka...
Virrassz értem, könyörögj értem a csillagos ég alatt.

Mi ketten ma éjjel


2015.05.31.

(Nilnocere, 2015.05.31 21:40)

Ments meg, védj meg, és éltess, ó, áldott Szentháromság!

2015.05.28.

(Nilnocere, 2015.05.28 20:00)

Szeretlek Istenem

2015.05.27.

(Nilnocere, 2015.05.27 07:15)

♥...későn gyulladt föl szereteted bennem, íme, belül voltál, én pedig kívül és kint kerestelek. Szépséges világodnak én rútságommal rohantam neki. Velem voltál, de én nem voltam veled. Távol tartottak tőled engem olyan dolgok, amelyek nem léteznének, ha nem volnának benned. Hívtál, kiáltottál, és összetörted süketségemet. Fölcsillámlottál, sugarad rám özönlött, és messze űzted vakságomat is. Illatoztál, én lélegzetet vettem, és már lihegek feléd. Megízleltelek, már éhezek reád, és szomjúhozlak téged. Megérintettél, és békességedre fölgyulladt a vágyam....
Irgalmad nagyságában van csupán minden reménységem ♥

2015.05.27.

(Nilnocere, 2015.05.27 01:56)

Ő megbocsátja minden bűnödet, 
és minden betegségedet meggyógyítja.
Életedet megváltja a sírtól, 
szeretetével és könyörületével meg is koronáz.
Egész életedet elhalmozza javakkal, 
és megújul ifjúságod, mint a sasoké.

2015.05.26.

(Nilnocere, 2015.05.26 14:14)

Derűs igen Jézusnak

Teréz anya breviáriuma
2015-05-26

Elfogadni mindazt, amit Ő küld - és odaadni mindazt, amit kér. Derűsen mondani igent Jézusnak akkor is, ha kérése nem kedvedre való.
Lehet szó lényegtelen dolgokról, de Isten számára semmi sem lényegtelen: minél kisebb dologról van szó, annál nagyobb legyen a szeretet.

Mindent amit szeretek és mindazt amire vágyok felajánlom Istenem, mert amikor adok akkor fogok kapni igazán és amikor elfelejtem önmagam akkor fogok leginkább önmagamra rátalálni.
Én Tőled akarok igazán kapni és Teáltalad akarok önmagamra találni!
Segíts e lelki út végigjárásában!

2015.05.25.

(Nilnocere, 2015.05.25 13:38)

Reviczky Gyula: Pünkösd

Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szivek megnyilnak.

Hogy először tünt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába' támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed'
Ma is minden bánkodó szivének,
Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba':
Világitó sugaradat áldja.

Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világositsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!

Piros pünkösd, szállj le a világra,
Tanits meg uj nyelvre, uj imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!


Bánkódó szívemre árassz tiszta szeretetet
†♥

2015.05.20.

(Nilnocere, 2015.05.20 22:16)

♥ Aranyszerda - földi menny ♥

Drága Istenem, boldogságos estémet szeretett csoportommal hálás szívvel köszönöm. Édes kabulat, olyan ez. Mintha csak egy másik világba lépnék, egy tündöklő, fényes világba, ahol öröm minden perc.
Testvéreimmel egy vagyok és mi közösen vagyunk egyek Tebenned.

Dicsőség neked Istenem!

2015.05.20.

(Nilnocere, 2015.05.20 04:43)

♥ Aranyszerda ♥

Uram, színed előtt jár az irgalom és a hűség. Alleluja.

2015.05.19.

(Nilnocere, 2015.05.19 04:51)

Krisztus Urunkat, aki megígérte nekünk a Szentlelket, jöjjetek, imádjuk, alleluja.

2015.05.18.

(Nilnocere, 2015.05.18 21:56)

Szememet hozzád emelem, 
hozzád, aki a mennyben élsz...

†♥ Ügyeimet felemelem Hozzád Istenem,
ami nekem már lehetetlen, az nálad lehetséges †♥

2015.05.17.

(Nilnocere, 2015.05.17 20:39)

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,

aranyló naplementét ajándékoztál mára, megnyitottad az eget, beragyogtad a várost, sugaraid mindenhova elértek, aranyba öltöztettél mindent, az én szívemet is ragyogd be ugyanígy minden egyes nap.
E tündöklő fényességben találjam meg minden szívbéli fájdalmamra a gyógyírt.
Most és mindenkor, minden naplementédben.
Amen

2015.05.14.

(Nilnocere, 2015.05.14 12:30)

Engedelmesség

Pio atya breviáriuma
2015-05-14

Gyermekem, te nem tudod, hogy mit terem az engedelmesség. Íme: egy IGENért, egy egyszerű IGENért: fiat secundum verbum tuum (legyen nekem a Te igéd szerint), hogy meglehessen Isten akarata, Mária a Magasságbeli anyjává lett, szolgálóleánynak vallotta magát, de megőrizte szüzességét, amely kedves volt Istennek éppúgy, mint neki.
Azért az igenért, amelyet a csodálatosan szent Mária mondott ki, a világ megnyerte az üdvösséget, az emberiség megváltatott.
Tegyük meg mi is mindig Isten akaratát és az Úrnak is mondjunk mindig IGENt.

Segíts Istenem nekem is mindenben és mindenre
IGEN-t mondanom a Te akaratod szerint.
Szentlélek Úristen erősíts meg mikor meginog a szívem!
Amen

2015.05.14.

(Nilnocere, 2015.05.14 06:13)

♡Ami tehát Megváltónkból láthatóvá lett, az átment a szentségekbe; és hogy a hit is kiválóbb és szilárdabb legyen, a látást felváltotta a tanítás, amelynek tekintélyét követi a hívőknek mennyei fénysugár által megvilágosított szíve♡

2015.05.14.

(Nilnocere, 2015.05.14 06:13)

♡Ami tehát Megváltónkból láthatóvá lett, az átment a szentségekbe; és hogy a hit is kiválóbb és szilárdabb legyen, a látást felváltotta a tanítás, amelynek tekintélyét követi a hívőknek mennyei fénysugár által megvilágosított szíve♡


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186

Következő »