Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2015.07.28.

2015.07.28 04:05

Reggel, délben és éjszaka
zengjük dicsérő éneked:
őrizz mindenkor, támogass,
hogy áldjuk együtt szent neved.

Nilnocere - 2015.07.27.

2015.07.27 21:27

Boldog szívvel, veled etelve köszöntelek az éjszakában Uram, gondolatom csak nálad jár s közelgő találkozásunkra gondolok. Odavágyok hozzád. Megszenteled életem, elhalmozol szereteteddel. Leírhatatlan örömben telik minden napom mióta megnyílt a kapu feléd.

Csak mi ketten, ma éjjel.

Nilnocere - 2015.07.26.

2015.07.26 20:19

Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.
(Ef 4,5-6)

†♥

Nilnocere - 2015.07.25.

2015.07.25 11:56

Mardos e napon a szomorúság. Miért nem hordozza magában mindenki a Te szeretetedet Jézusom? Miért van rosszindulat az emberekben és miért a világiasság a fontos? Bárcsak ott lennél mindenki szívében! Hangos szavak közt csak a Te országod járt a fejemben. Minden földi bánatot felülír végtelen szereteted és odaadásod.
De egy édes vigaszom van: 17 nap múlva megváltozik minden.17 nap múlva egy test és lélek leszünk.

Nilnocere - 2015.07.23.

2015.07.23 23:14

Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, 
még éjszaka is a jóra int engem bensőm.
Szüntelenül magam előtt látom az Urat, 
ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
Ezért örül az én szívem.


Nálad, veled lenni, ez a legnagyobb öröm. Minden mit szeretek e földi életben, Tőled van. Az egész lét a Te csodálatosságod.

Nilnocere - 2015.07.23.

2015.07.23 15:14

Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki előre megjövendölted halálodat.

Hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus! Ártatlan tested szenvedés és halálfélelmedben vérrel verítékezett, mégis vállaltad és végrehajtottad megváltásunkat.

Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, akit Kaifás elé hurcoltak, és alázatosan eltűrted, hogy téged, a mindenség bíráját, Pilátus ítéljen el.

Dicsőség neked, Uram, Jézus Krisztus, a kigúnyolásért, amelyet elszenvedtél.
    
Dicséret neked, Uram, Jézus Krisztus, aki végtelen türelemmel megengedted, hogy oszlophoz kötözzenek, kegyetlenül megostorozzanak.
    
Hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus, mert amikor szent tested már egészen vértől ázott, kereszthalálra ítéltek, kínok közt hordoztad szent válladon a keresztet.
    
Örök hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus, aki ennyi gyötrelmed között is édesanyádra – aki mindig bűn nélkül volt, és a bűn legkisebb foltja sem ért hozzá – szerető szemeddel gyöngéden rátekintettél.
    
Örök hála legyen neked, Uram, Jézus Krisztus, aki haláltusádban minden bűnösnek reményt nyújtottál a bűnbocsánatra.

Örök dicséret neked, Uram, Jézus Krisztus, minden egyes óráért, amelyet értünk, bűnösökért oly nagy keserűségben és gyötrelmek között elszenvedtél.
    
Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki drága véreddel és szent haláloddal megváltottad a lelkeket.
    
Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki megengedted, hogy oldaladat és szívedet lándzsával döfjék át üdvösségünkért.
    
Dicsőség neked, Uram, Jézus Krisztus, mert azt akartad, hogy barátaid vegyék le áldott testedet a keresztről.
    
Örök hódolat legyen neked, Uram, Jézus Krisztus, aki harmadnapon feltámadtál a halálból.
 
Ujjongó dicséret legyen neked örökké, Uram, Jézus Krisztus, aki elküldötted a Szentlelket tanítványaid szívébe.

Áldott légy, mindörökké dicséretes és dicsőséges Uram, Jézus Krisztus, aki mennyei országodban trónodon ülsz istenséged dicsőségében.
Ámen.

Nilnocere - 2015.07.22.

2015.07.22 22:04

Isteni fegyverek: imádság, Krisztus keresztje

Keresztes Szent János aranymondásai
2015-07-22

A IéIek csak imádsággal győzheti le a gonosz ellenség hatalmát, csak alázatossággal és önmegtagadással ismerheti meg annak álnokságát; az isteni fegyverek ugyanis az imádság és Krisztus keresztje.

Nilnocere - 2015.07.22.

2015.07.22 18:56

2015. augusztus 11.

Uram, számonkérés Istene, számonkérés Istene,
jelenj meg ragyogva!

Nilnocere - 2015.07.21.

2015.07.21 08:14

Uram, neked zsoltárt zengek, taníts meg a szeplőtelen útra.

Nilnocere - 2015.07.20.

2015.07.20 23:26

Mikor lecsukjuk két szemünk,
a szívünk virrasszon veled,
őrködjék mindig jobb kezed
hűséges híveid felett.
†♥

Nilnocere - 2015.07.20.

2015.07.20 04:31

Szent élet útja, vágyakozók üdve,
és minden jóság ajándékozója,
Béke Királya, neked szól az ének,
téged imádunk!

Felragyog benned mind, amit a szentek
vágyva elérnek cselekedetükkel
vagy szavuk által, hogyha szeretettől
lángol a szívük.

Békés időket, hitet adj nekünk ma,
írt sebeinkre, bűneinkre oldást,
és tieidnek add az örök élet
mennyei kincsét.

Fölséges Egység: Atyaisten, áldunk,
s téged, Megváltónk, örök egy Királyunk,
Szentlélek Isten, nevedet is egyként
áldjuk örökké!
Ámen.

Nilnocere - 2015.07.19.

2015.07.19 23:59

Szorosan veled s benned telt el a nap. Köszönöm a nyugadalmas órákat! Tebenned van az igaz békesség.


Nilnocere - 2015.07.19.

2015.07.19 18:48

Anyaszentegyház

Pio atya breviáriuma
2015-07-19

Ragaszkodj mindig a katolikus Anyaszentegyházhoz, mert csak az adhat neked igaz békét, mert csak nála és benne van a feláldozott Jézus, aki a béke igazi fejedelme.
♥♥♥

Nilnocere - 2015.07.19.

2015.07.19 15:21

Nagyon szeretem a nyári természetet. A lágy szélben, a kék égben, a ragyogó napsütésben érzem magamhoz közel leginkább az Istent. Körülölel keze-munkája minden mozzanatával. Akár az imádságban, úgy olvad össze teljes bensőm Ővele. Csendben hallgatom a természet lágy dalát. Csendben Istennel, így a legigazibb, így a legszebb.

Nilnocere - 2015.07.18.

2015.07.18 15:21

Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, 
és kiragadott engem minden rettegésből.
Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket, 
és arcotokat nem érheti szégyen.

Nilnocere - 2015.07.16.

2015.07.16 15:15

Az irgalmasság órájában hozzád vágyódik a lelkem Jézusom! Szenteld meg irgalmasságoddal ezt a napot.

Nilnocere - 2015.07.15.

2015.07.15 18:34

Általa és érte teremtetett minden, 
ő előbb van mindennél, 
és benne áll fönn minden.

Nilnocere - 2015.07.15.

2015.07.15 12:40

Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, 
ösvényemen csak ez világít.
Nevedre esküszöm és ígérem: 
igaz végzéseid igéit megtartom.

Mindenkor szent keresztedre gondolok Krisztusom, melyet elhordoztál értem, mindent amit teszek, mondok és gondolok, előtted van, nélküled nem kezdődhet nap, és nem is érhet véget.

Benned, veled, hozzád, érted †♥

Nilnocere - 2015.07.14.

2015.07.14 23:52

Magasztalja lelkem az Urat, 
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.

Nilnocere - 2015.07.14.

2015.07.14 07:42

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
†♥