Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2015.07.14.

2015.07.14 00:34

Fatimai felajánló ima Jézus Szent Szívének

Uram Jézus Krisztus, Szent Szívednek ajánlom magamat és egész életemet (a mai napomat), az egész családomat, minden cselekedetemet, munkámat, imádságomat, örömömet és szenvedésemet, hogy azzal, ami vagyok, és amim van, Neked szolgáljak, Téged dicsőítselek és szeresselek. Egészen Tied akarok lenni, mindent irántad való szeretetből akarok tenni. Nem akarok semmit sem birtokolni, semmit sem tenni, ami nem kedves Előtted. Semmisíts meg bennem mindent, ami Neked nem tetszik.
Legyen egész életem Tied, aki előbb szerettél engem. Légy Uram üdvösségem oltalmazója, erősségem gyengeségemben, segíts hűségesen kitartani.
Szelíd és jóságos Szív, add meg a végső bűnbánat kegyelmét, légy menedékem halálom óráján és vezess be országodba.
Szeretettel teljes Szív, benned van minden bizalmam. Gyengeségem és bűnösségem miatt jogosan félhetek ítéletedtől, de szerető Szívedtől remélhetek is minden kegyelmet. Önts szívembe tiszta szeretetet, hogy Téged soha el ne felejtselek és Tőled soha el ne szakadjak! Ámen.

Nilnocere - 2015.07.14.

2015.07.14 00:24

Áldott legyen az Isten, aki megvigasztal minket minden szomorúságunkban (2 Kor 1, 3. 4).

Két napja szomorúság gyötör. Megbántanak és magam is bántok. Pedig nem így akartam. Mindenkitől szívből elnézést kérek akit az elmúlt két napban megbántottam szóban, gondolatban és tettben egyaránt. Kűzdök hatalmas erők ellen, keresztelésem folyamatos elhúzódása minden nap újabb seb a lelkemen. Minden nehézség mely akadályoz, késként szúrja át egész bensőmet. De nem adom fel. Sem ma, sem holnap sem később. Mert van valami, amiért érdemes kűzdeni, kiállni minden próbát, szenvedni éjjel és nappal, és soha, soha meg nem állni. Ez a valami, a Te védelmező, szeretetet adó két karod Jézusom.
♥♥♥

Nilnocere - 2015.07.12.

2015.07.12 23:21

Alvás előtt

Pio atya breviáriuma
2015-07-12

Lelkiismeret-vizsgálat nélkül soha ne feküdjetek le aludni! Mindig gondoljátok végig, hogyan töltöttétek napotokat; gondolataitokat irányítsátok Istenhez, ajánljátok magatokat és minden keresztényt az Ő oltalmába. Pihenéseteket ajánljátok föl isteni fenségének dicsőségére, és ne feledkezzetek meg soha őrzőangyalotokról, aki mindig veletek van.

Nilnocere - 2015.07.12.

2015.07.12 15:09

Az irgalmasság órája

Irgalmazz nekem minden bűnömért, minden vétkemért, minden gyengeségemért! Légy kegyes hozzám Jézusom, hajolj le hozzám e szent órában!

Nilnocere - 2015.07.12.

2015.07.12 13:13

Nem akar tartalékokat adni

Kis Szent Teréz breviáriuma
2015-07-12

Jézus nem akar tartalékokat adni számomra, minden pillanatban egészen új táplálékkal táplál engem, ott találom magamban, anélkül, hogy tudnám: hogyan van ott... egészen egyszerűen azt hiszem, hogy maga az én szegény kis szívemben rejtőző Jézus kegyes annyira, hogy cselekszik bennem s adja mindannak a gondolatát, amit a jelen pillanatban kíván tőlem.

Nilnocere - 2015.07.12.

2015.07.12 11:43

Jobb az Úrnál keresni oltalmat, 
mint emberekben bizakodni.
Jobb az Úrnál keresni oltalmat, 
mint hatalmasokban reménykedni.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, 
most és mindörökké.
Ámen.

Nilnocere - 2015.07.12.

2015.07.12 08:16

Bizonyságaid valóban igazak, 
házadat szentség illeti, Uram, mindörökké.

Nilnocere - 2015.07.12.

2015.07.12 04:00


Magasztallak, Istenem, Királyom, 
és áldom nevedet 
mindörökkön-örökké.
Naponta áldalak, 
és nevedet magasztalom 
mindörökkön-örökké.

Boldogan indulok ma is dolgomra mert tudom hogy minden órában Veled fogok találkozni Istenem. Ezért csodálatos ez a hajnal.

Mai hosszú munkámat az irgalmasságodért ajánlom fel. Nagy szükségem van irgalmasságodra. Vesd el tőlem messzire minden bűnömet.

Nilnocere - 2015.07.11.

2015.07.11 22:10

Szívből köszönöm a mai napot minden nehézségével és szépségével együtt, köszönöm hogy ma is rólad elmélkedhettem és Téged keresve újra felismerhettem hibáimat, félelmeimet melyek még gyötörnek és szomorúságot adnak. Te velem vagy és csak ez fontos.

Látogass meg engem Istenem ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjek, és Krisztus feltámadásának örvendhessek.
Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Amen

Nilnocere - 2015.07.11.

2015.07.11 07:47

Szent vagy, szent vagy, 
erősséges szent Isten vagy!
Nagyságoddal telve ég s föld, 
dicsőséged mindent betölt.
Téged dicsér, egek Ura, 
apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták 
súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártírseregek 
magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte 
szent Egyházad ezerszerte,
ó, Atyánk, téged 
s mérhetetlen nagy Fölséged,
s azt, ki hozzánk tőled jött le: 
Atya igaz Egyszülöttje,
és áldjuk veled 
vigasztaló Szentlelkedet.

Nilnocere - 2015.07.10.

2015.07.10 20:37

♥Minden nap annyi örömet tapasztalok meg, én mégis Benned látom az igazi örömöt melyre csak egy bűnös embernek szüksége lehet.
Gyakran nem tudom mely földi örömöt tarthatom meg és mely az, melyre nemet kell mondanom cserébe érted Istenem. Segíts nekem mindig a helyes úton maradnom, helyes döntést hoznom.
Felnézek a kék égre, a harmadik égre, ott rejlenek a válaszok.♥

Áldott legyen mindenkor az Isten!

Nilnocere - 2015.07.09.

2015.07.09 17:39

A mai hosszú munkámat a keresztelésemért ajánlom fel. A Te kezedben van Istenem sorsom s életem. Szívemmel vallak Téged Istenemnek, segíts jó kereszténnyé válnom!

Legyen nekem a Te igéd szerint mindenkor!

Nilnocere - 2015.07.08.

2015.07.08 03:41

Isten irgalmában bízom, mindenkor és mindörökké.Nilnocere - 2015.07.07.

2015.07.07 03:37

♥Örömödet az Úrban keresd, ő majd teljesíti szíved vágyait♥

Minden vágyódásom előtted van!

Nilnocere - 2015.07.06.

2015.07.06 12:03

Mindenütt a közelembe vagy és gondod van rám. Napi edzésem bearanyoztad egy újabb apácával. Leírhatatlan érzés volt látni! Tündökölt a zöldellő természetben! Köszönöm!

Nilnocere - 2015.07.06.

2015.07.06 09:54

Összevisszaság

Pio atya breviáriuma
2015-07-06

- Miért van rossz a világban?
- Jól figyelj rám... Egy anya hímzést készít. Gyermeke egy sámlin ül, alulról látja a kézimunkát. Látja a csomókat, az összekuszált szálakat és így szól:
- Mama, de hát mit csinálsz? Milyen összevisszaság ez?
Akkor az édesanya leereszti a hímzést és megmutatja neki a másik oldalát. Minden szín a helyén van, és a szálakból pontosan, szépen kirajzolódik a kép.
Igen, mi a hímzés fordított oldalát látjuk. Egy sámlin ülünk.

Micsoda üzenet mára!

Nilnocere - 2015.05.07.

2015.07.05 23:02

Benned bízva, benned remélve s a Te békességeddel térhetek nyugovóra. Köszönöm Uram a könnyeket, a gyengeségeket, akkor érzem igazán hogy vagy!

Nilnocere - 2015.07.05.

2015.07.05 20:01

Oly szép ez a vasárnap, én mégis könnyeztem kereszted alatt. Annyi fájdalom s rossz dolog érte el a szívemet. Draga Jézusom! Te légy rokonaim, szeretteim ismerőseim oltalmazója és erőssége a bajban, élet-halal kűzdelemben, hosszantartó betegségben és lelki vívódásokban. Találjanak nálad enyhülést a kilátástalanságaikban.

♡Drága R, draga M, drága B és drága A, teljen meg szívetek a legnagyobb szeretettel, bizzatok az égben!♡

Rádbízom őket Uram, hisz az én életem, az én szívem is Nálad van!

Nilnocere - 2015.07.04.

2015.07.04 06:37

Mai hosszú napom Uram benned teljen el, a szereteteddel, az irgalmaddal, a békességeddel, minden órában a szívem előtted legyen, felebarátaimat meg ne bántsam semmivel, hanem támasza lehessek a mellettem szomorkodónak. Legyen erőm a mai nehézségekkel a te tetszésed szerint megkűzdeni.

Csak mi ketten ♡

Nilnocere - 2015.07.03.

2015.07.03 15:45

Szívem az Úrban bízott, és ő megsegített.

Délután 3 óra...Köszönöm!