Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2015.06.01.

(Nilnocere, 2015.06.01 02:41)

Ihlet

Pio atya breviáriuma
2015-06-01

Jézus szíve legyen minden ihletetek középpontja!

2015.06.01.

(Nilnocere, 2015.06.01 02:34)

Jézusom, menedékem te vagy ma éjjel. Kősziklaként nehezednek rám gondjaim és nem lelem lelkemben a helyes utat.
Segíts nekem jól dönteni, helyesen cselekedni, tiszta szívvel helytállni minden nehéz emberi helyzetemben. Csendes és békés ez az éjszaka...
Virrassz értem, könyörögj értem a csillagos ég alatt.

Mi ketten ma éjjel


2015.05.31.

(Nilnocere, 2015.05.31 21:40)

Ments meg, védj meg, és éltess, ó, áldott Szentháromság!

2015.05.28.

(Nilnocere, 2015.05.28 20:00)

Szeretlek Istenem

2015.05.27.

(Nilnocere, 2015.05.27 07:15)

♥...későn gyulladt föl szereteted bennem, íme, belül voltál, én pedig kívül és kint kerestelek. Szépséges világodnak én rútságommal rohantam neki. Velem voltál, de én nem voltam veled. Távol tartottak tőled engem olyan dolgok, amelyek nem léteznének, ha nem volnának benned. Hívtál, kiáltottál, és összetörted süketségemet. Fölcsillámlottál, sugarad rám özönlött, és messze űzted vakságomat is. Illatoztál, én lélegzetet vettem, és már lihegek feléd. Megízleltelek, már éhezek reád, és szomjúhozlak téged. Megérintettél, és békességedre fölgyulladt a vágyam....
Irgalmad nagyságában van csupán minden reménységem ♥

2015.05.27.

(Nilnocere, 2015.05.27 01:56)

Ő megbocsátja minden bűnödet, 
és minden betegségedet meggyógyítja.
Életedet megváltja a sírtól, 
szeretetével és könyörületével meg is koronáz.
Egész életedet elhalmozza javakkal, 
és megújul ifjúságod, mint a sasoké.

2015.05.26.

(Nilnocere, 2015.05.26 14:14)

Derűs igen Jézusnak

Teréz anya breviáriuma
2015-05-26

Elfogadni mindazt, amit Ő küld - és odaadni mindazt, amit kér. Derűsen mondani igent Jézusnak akkor is, ha kérése nem kedvedre való.
Lehet szó lényegtelen dolgokról, de Isten számára semmi sem lényegtelen: minél kisebb dologról van szó, annál nagyobb legyen a szeretet.

Mindent amit szeretek és mindazt amire vágyok felajánlom Istenem, mert amikor adok akkor fogok kapni igazán és amikor elfelejtem önmagam akkor fogok leginkább önmagamra rátalálni.
Én Tőled akarok igazán kapni és Teáltalad akarok önmagamra találni!
Segíts e lelki út végigjárásában!

2015.05.25.

(Nilnocere, 2015.05.25 13:38)

Reviczky Gyula: Pünkösd

Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szivek megnyilnak.

Hogy először tünt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába' támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed'
Ma is minden bánkodó szivének,
Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba':
Világitó sugaradat áldja.

Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világositsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!

Piros pünkösd, szállj le a világra,
Tanits meg uj nyelvre, uj imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!


Bánkódó szívemre árassz tiszta szeretetet
†♥

2015.05.20.

(Nilnocere, 2015.05.20 22:16)

♥ Aranyszerda - földi menny ♥

Drága Istenem, boldogságos estémet szeretett csoportommal hálás szívvel köszönöm. Édes kabulat, olyan ez. Mintha csak egy másik világba lépnék, egy tündöklő, fényes világba, ahol öröm minden perc.
Testvéreimmel egy vagyok és mi közösen vagyunk egyek Tebenned.

Dicsőség neked Istenem!

2015.05.20.

(Nilnocere, 2015.05.20 04:43)

♥ Aranyszerda ♥

Uram, színed előtt jár az irgalom és a hűség. Alleluja.

2015.05.19.

(Nilnocere, 2015.05.19 04:51)

Krisztus Urunkat, aki megígérte nekünk a Szentlelket, jöjjetek, imádjuk, alleluja.

2015.05.18.

(Nilnocere, 2015.05.18 21:56)

Szememet hozzád emelem, 
hozzád, aki a mennyben élsz...

†♥ Ügyeimet felemelem Hozzád Istenem,
ami nekem már lehetetlen, az nálad lehetséges †♥

2015.05.17.

(Nilnocere, 2015.05.17 20:39)

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,

aranyló naplementét ajándékoztál mára, megnyitottad az eget, beragyogtad a várost, sugaraid mindenhova elértek, aranyba öltöztettél mindent, az én szívemet is ragyogd be ugyanígy minden egyes nap.
E tündöklő fényességben találjam meg minden szívbéli fájdalmamra a gyógyírt.
Most és mindenkor, minden naplementédben.
Amen

2015.05.14.

(Nilnocere, 2015.05.14 12:30)

Engedelmesség

Pio atya breviáriuma
2015-05-14

Gyermekem, te nem tudod, hogy mit terem az engedelmesség. Íme: egy IGENért, egy egyszerű IGENért: fiat secundum verbum tuum (legyen nekem a Te igéd szerint), hogy meglehessen Isten akarata, Mária a Magasságbeli anyjává lett, szolgálóleánynak vallotta magát, de megőrizte szüzességét, amely kedves volt Istennek éppúgy, mint neki.
Azért az igenért, amelyet a csodálatosan szent Mária mondott ki, a világ megnyerte az üdvösséget, az emberiség megváltatott.
Tegyük meg mi is mindig Isten akaratát és az Úrnak is mondjunk mindig IGENt.

Segíts Istenem nekem is mindenben és mindenre
IGEN-t mondanom a Te akaratod szerint.
Szentlélek Úristen erősíts meg mikor meginog a szívem!
Amen

2015.05.14.

(Nilnocere, 2015.05.14 06:13)

♡Ami tehát Megváltónkból láthatóvá lett, az átment a szentségekbe; és hogy a hit is kiválóbb és szilárdabb legyen, a látást felváltotta a tanítás, amelynek tekintélyét követi a hívőknek mennyei fénysugár által megvilágosított szíve♡

2015.05.14.

(Nilnocere, 2015.05.14 06:13)

♡Ami tehát Megváltónkból láthatóvá lett, az átment a szentségekbe; és hogy a hit is kiválóbb és szilárdabb legyen, a látást felváltotta a tanítás, amelynek tekintélyét követi a hívőknek mennyei fénysugár által megvilágosított szíve♡

2015.05.10.

(Nilnocere, 2015.05.10 04:49)

Mária formál

II. János Pál pápa breviáriuma
2015-05-10

Ma Krisztus kifejezetten azt kéri tőletek, hogy fogadjátok be Máriát a "házatokba", fogadjátok Őt értékeitek közé, hogy megtanuljátok Tőle az odahallgatás belső készségét, azt az alázatos és nagylelkű magatartást, amely annyira jellemző volt Rá, aki elsőként lett Isten munkatársa az üdvösség művében. Ő az, aki a maga annyai szolgálatával nevel és formál benneteket mindaddig, amíg Krisztus teljesen ki nem alakul bennetek.

Mária, csendes segítőm, segíts közelebb Fiadhoz. Formálj tetszésed szerint, javítsd ki szívem hibáit.
Amen

Mai hosszú munkámat szerető szívedért ajánlom fel.

2015.05.06

(Nilnocere, 2015.05.06 21:02)

♥Aranyszerda♥

Köszönöm Istenem ezt a mai csodálatos napot is és mindazt a gazdag lelki tanulást melyet ma újra meghallgathattan rólad.
Minden tanulasos nap egy újabb lépés országod felé!
Áraszd ki rám Szentlelked hogy még jobban érthesselek Téged, hogy még tökéletesebb legyek a szeretetben melyre elhívtál.

Drága Szűzanya, Te mint halandó ember, de Isteni kegyelmekkel teljes, segíts keresztelésem előbbre jutásában. Az akadályokat Te segíts legyőzni!
Amen

A mai éjszakai munkám minden örömét a Te közbenjárásodért ajánlom fel.

2015.05.06.

(Nilnocere, 2015.05.06 14:59)

Szeretet játék

Pio atya breviáriuma
2015-05-06

Ha Jézus megjelenik, mondjatok neki köszönetet, és ha rejtve marad, akkor is. Mindez a szeretet játéka.
A könyörületes és kegyes Szűz esdjen számotokra erőt az Úr kimondhatatlan jóságából, hogy ki tudjátok állni a szeretet próbáit, amelyeket ajándékba kaptatok. Kívánom, hogy Jézussal együtt fölérjetek a keresztre, és boldogan kiálthassatok föl Vele: "Consummatum est! - Beteljesedett!"

†♥

(Nilnocere, 2015.05.06 00:43)

♥Aranyló kedd♥

Titkos szentélyedbe engedtél ma este, mennyei kiváltságot adtál ma nekem Istenem!
Megnyitottad otthonod kapuját, még ha csak röpke három órára is, de ez a három csodaszép óra a minden volt most számomra! Bár sose érne véget ez az este és minden nap és éj ez az este maradna! Pecsétem ott maradt nálad, az emeleteiden, minden lépcsőfokon, szívem minden, minden dobbanása!
Szeretlek Istenem!

†Pesti ferences rendház†
19:30-22:30


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »